Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Vi använder gleerups bok impuls 1 fysik 1a. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.


NA18ab - Preliminär planering för Fysik 1a - HT18/VT19/HT19

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
1 34 Tisdag 21/8 Introduktion Fysik 1a
PP: Kapitel 1 - Vad är fysik
Klasslaboration: Regnmätaren
2 Torsdag 23/8 Film: Introduction to Physics
Sammanfattning av grupplabben
Spreadsheet i GeoGebra
Inspera: Koll 1 - Mått
Mätövningar skjutmått
Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
Spreadsheet i GeoGebra
3 35 Tisdag 28/8 2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)
Fundera & Diskutera (sid. 15)
Gemensam uppgift 212
Sid.23: 202-205,208,210,211,
214-216
Sid.40: ★242,243,247,
★★258,262,266,
★★★272,
4 Torsdag 30/8 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
Fundera & Diskutera (sid. 45)
Sid.40: ★242,243,247,
★★258,262,266,
★★★272
5 36 Tisdag 4/9 2.5 Experimentellt arbete (28-31)
2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

Laboration: Densitet & Mätteknik

Sid.32: 218-221,225-230
6 Torsdag 6/9 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web: Testa dig själv (ID: a656)
Sid.38: 233,236-238,241
Sid.40: ★248-249,254,255,
★★268,
★★★275,276
7 37 Tisdag 11/9 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
3.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Läxa: Bekanta dig med Tycho Brahe inför resan till Ven den 13 september.
Följ intruktionerna i dokumentet på Google Drive i mappen "Tema Tycho Brahe".
Impuls web: Testa dig själv (ID: a904)
Sid.50: 301-308,310-314
Sid.54: 318-324
-- Torsdag 13/9 VENUTFLYKT
8 38 Tisdag 18/9 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
3.3 Acceleration-tid-diagram (68)
Sid.60: 327,329-333,336-338
Sid.69: 339,340,342,343,345
9 Torsdag 20/9 Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Sid.77: 350-357,359
10 39 Tisdag 25/9 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a781)
Sid.79: ★360-364
★★375-377
★★★385
11 Torsdag 27/9 Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Impuls web: Biltävling (ID: a122)
Sid.79: ★365-369
★★379,382
★★★386-389
-- 40 Tisdag 2/10 KU-DAG
12 Torsdag 4/10 Repetition  
13 41 Tisdag 9/10 Repetition  
14 Torsdag 11/10 Repetition  
15 42 Tisdag 16/10
Prov 1: Kapitel 1-3 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA18
16 Torsdag 18/10 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
Sid.94: 401-403
17 43 Tisdag 23/10 4.1.2 Newtons 1:a lag(Tröghetslagen) (92-94)
Video: ISS Science Video
Laboration: Massa & Tyngd
Sid.94: 404-406
18 Torsdag 25/10 4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Sid.98: 407-410
-- 44 Måndag 18/2 HÖSTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
19 45 Tisdag 6/11 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Sid.98: 411-413
Sid.102: 414-417
-- Torsdag 8/11 D-DAG
-- 46 Tisdag 13/11 D-DAG
20 Torsdag 15/11 4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
Sid.102: 418-423
21 47 Tisdag 20/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.110: 424-427
22 Torsdag 22/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
23 48 Tisdag 27/11
Prov 2: Kapitel 1-4 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA18
24 Torsdag 29/11 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Sid.120: 441-445
Sid.128: 446-458
25 49 Tisdag 4/12 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.120: 441-445
Sid.128: 446-458
26 Torsdag 6/12 Gruppövning Hookes lag
Laboration: Hookes lag
27 50 Tisdag 11/12 Gruppövning Friktion Övning ma1c inför NP
28 Torsdag 13/12 Gruppövning Lutande plan Övning ma1c inför NP
29 51 Tisdag 18/12   Film - Universums början och slut
-- Torsdag 20/12 Julavslutning
-- 52 Måndag 24/12 JULLOV
-- Tisdag 25/12
-- Onsdag 26/12
-- Torsdag 27/12
-- Fredag 28/12
-- 1 Måndag 31/12 JULLOV
-- Tisdag 1/1
-- Onsdag 2/1
-- Torsdag 3/1
-- Fredag 4/1
30 2 Tisdag 8/1 Avslutning kapitel 4 med räkneövningar
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
31 Torsdag 10/1 Avslutning kapitel 4 med räkneövningar
Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
32 3 Tisdag 15/1 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Sid.149: 501-507
33 Torsdag 17/1 5.1.3 Rörelseenergi (150-151)
5.1.4 Energiprincipen (152-154)
Sid.149: 508-511
Sid.155: 514-519
34 4 Tisdag 22/1 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.155: 520-521
Sid.159: 524-529
35 Torsdag 24/1 Räkneövningar Energi
Sid.149: 512-513
Sid.155: 522-523
Sid.159: 530-532
36 5 Tisdag 29/1 5.3 - Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
37 Torsdag 31/1 5.3.2 Rörelsemängdens bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
38 6 Tisdag 5/2 5.3.3 Elastiska & oelastiska stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
39 Torsdag 7/2 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★554,556,557,559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582-584,586
40 7 Tisdag 12/2  
Laboration: Energi
41 Torsdag 14/2 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.181: 601-607
Sid.188: 608-611
Sid.200: ★636,638,642
★★652,653,655
★★★665,666

-- 8 Måndag 18/2 SPORTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
42 9 Tisdag 26/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.193: 618-622,625
Sid.188: 613,615
Sid.159: 530-532
43 Torsdag 28/2  
Laboration: Arkimedes princip
44 10 Tisdag 5/3 Repetition
Sid.198: 629,631-633
Sid.200: ★641,643-645
★★654,656,657
★★★664,667
45 Torsdag 7/3 Repetition  
46 Fredag 8/3
Prov 3: Kapitel 1-6 (Aulan klockan 08.00 - 10.40). Gemensamt för NA18
47 11 Tisdag 12/3 Genomgång prov
Laboration: Impulslagen
48 Torsdag 14/3    
-- 12 Tisdag 19/3 D-DAG
49 Torsdag 21/3 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
50 13 Tisdag 26/3 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
51 Torsdag 28/3 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
52 14 Tisdag 2/4
NP Sv 1 (Schema från 11.00)
53 Torsdag 4/4 Övningar på Värme
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
54 15 Tisdag 9/4 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904
Sid.340: ★961,962
★★987
55 Torsdag 11/4 9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904
Sid.340: ★961,962
★★987
-- 16 Måndag 15/4 PÅSKLOV
-- Tisdag 16/4
-- Onsdag 17/4
-- Torsdag 18/4
-- Fredag 19/4
66 17 Tisdag 23/4
Laboration: Vattnets värmekapacitet
67 Torsdag 25/4 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
Film: Elektricitet
-- 18 Tisdag 30/4 VALBORG/KU-DAG
68 Torsdag 2/5 9.3 Elektriska kretsar (299-306)
9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912-917
69 19 Tisdag 7/5 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912-917

Laboration: Laddning
70 Torsdag 9/5 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling av motstånd (311-312)
Sid.306: 932-934
71 20 Tisdag 14/5 9.4.3 Inkoppling av amperemeter ...(313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Sid.316: 925-929

Laboration: Ohm´s Lag
72 Torsdag 16/5 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Sid.325: 936-938,941,942,944
Sid.325: 935,939,940,943,945
73 21 Tisdag 21/5 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Repetition
Sid.337: 947,949,952,956,958
74 Torsdag 23/5
NP Ma2c (Hela dagen)
75 22 Tisdag 28/5 9.5.3 Potential (333--334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Repetition
Sid.337: 948,950,951,953-955,957
76 Torsdag 30/5 LOV/Kristi himmelsfärd
77 23 Tisdag 4/6
Prov 4: Kapitel 1-6,7,9 i D01 under lektionstid på förmiddagen
78 Torsdag 6/6 NATIONALDAGEN
75 24 Tisdag 11/6    
76 Onsdag 12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2019
-- 25 SOMMARLOV 2019
-- 26 SOMMARLOV 2019
-- 27 SOMMARLOV 2019
-- 28 SOMMARLOV 2019
-- 29 SOMMARLOV 2019
-- 30 SOMMARLOV 2019
-- 31 SOMMARLOV 2019
-- 32 SOMMARLOV 2019
-- 33 SOMMARLOV 2019
73 34 Måndag 19/8 UPPSTART HT19
74 Onsdag 21/8 Återlämning prov 4
Introduktion till avslutningen av Fysik 1a
Några inledande frågor.
Film: Relativitetsteori (17m)
75 35 Måndag 26/8 Fortsättning relativitsfråga.
Frågeställning fotoner i en laser.
Film: Atomen (25m)
76 Onsdag 28/8 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
Sid.361: 1001-1004,1009
73 36 Måndag 2/9 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
Sid.366: 1010-1017
Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
74 Onsdag 4/9 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Sid.391: 1101-1104,1106,1107,1112
75 37 Måndag 9/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)


Sid.404: 1115,1116
76 Onsdag 11/9 11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
Sid.404: 1117,1118
73 38 Måndag 16/9 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)

Sid.404: 1119
Sid.447: ★1185abc,1191
★★11118ab
74 Onsdag 18/9 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104
75 39 Måndag 23/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
76 Onsdag 25/9 11.4.3 Datering (408-410)
11.5 Strålning möter materia (412-418)
Sid.411: 1131-1133
Sid.418: 1134,1135,1140,1141
Sid.447: ★11102,11103,11106
★★11120
73 40 Måndag 30/9 Förberedelse för laboration
Sid.447: ★11101
★★11121
74 Onsdag 2/10  
Laboration: Halveringstid
75 41 Måndag 7/10 11.6 Stråldoser (419-426)
11.7 Fission (427-434)
11.8 Fusion (435-437)
11.9 Medicinska metoder (438-445)
Sid.447: ★11104
★★11116
76 Onsdag 9/10 Repetition  
73 42 Måndag 14/10 Repetition
Exit 01: Kunskapsmatrisen (30m)
74 Onsdag 16/10 Repetition  
75 43 Måndag 21/10 Repetition  
76 Onsdag 23/10 Repetition  
77 Fredag 25/10
Prov 5: Kapitel 10 och 11
Lokal:
C22 (Stora + lilla)
Tid:
14.30 - 16.00
(Byte med INi kemi klart, mån 4/11 kemi istället för fysik!)
-- 44 Måndag 28/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 29/10
-- Onsdag 30/10
-- Torsdag 31/10
-- Fredag 1/11
73 45 Måndag 4/11 Byte med INi, ni har Kemi här!!!  
74 Onsdag 6/11 Repetition kapitel 1-4  
75 46 Måndag 11/11 Repetition kapitel 5-6  
76 Onsdag 13/11 Repetition kapitel 5-6  
73 47 Måndag 18/11 Repetition kapitel 7,9  
74 Onsdag 20/11 Repetition kapitel 7,9  
75 48 Måndag 25/11 Repetition kapitel 9-11  
76 Onsdag 27/11 Repetition Allt  
76 Torsdag 28/11
PB Prov Fysik 1a NA18: 08.00 -13.00 (Aulan/D01/C24)
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!