Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Vi använder gleerups bok impuls 1 fysik 1a. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.


NA18bb - Preliminär planering för Fysik 1a - HT18/VT19/HT19

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
1 34 Tisdag 21/8 Introduktion Fysik 1a
Klasslaboration: Regnmätaren
2 Onsdag 22/8 PP: Kapitel 1 - Vad är fysik
Film: Introduction to Physics
Sammanfattning av grupplabben
Inspera: Koll 1 - Mått
Mätövningar skjutmått
Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
Spreadsheet i GeoGebra
3 35 Tisdag 28/8 Kapitel 2 - Fysikens grunder
2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)
Fundera & Diskutera (sid. 15)
Gemensam uppgift 212
Sid.23: 202-205,208,210,211,
214-216
4 Onsdag 29/8 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
Fundera & Diskutera (sid. 45)
Sid.40: ★242,243,247,
★★258,262,266,
★★★272,
5 36 Tisdag 4/9 2.5 Experimentellt arbete (28-31)
2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

Laboration: Densitet & Mätteknik

Sid.32: 218-221,225-230
6 Onsdag 5/9 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web: Testa dig själv (ID: a656)
Sid.38: 233,236-238,241
Sid.40: ★248-249,254,255,
★★268,
★★★275,276
7 37 Tisdag 11/9 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
3.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a904)
Video: 3.01-Sträcka & Förflyttning
3.02-Fart & Hastighet
3.03-st-graf

Sid.50: 301-308,310-314
Sid.54: 318-324
8 Onsdag 12/9 3.2 Acceleration (56-60)
Läxa: Bekanta dig med Tycho Brahe inför resan till Ven den 13 september.
Följ intruktionerna i dokumentet på Google Drive i mappen "Tema Tycho Brahe".
Sid.60: 327,329-333,336-338
9 38 Tisdag 18/9 3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
3.3 Acceleration-tid-diagram (68)
Sid.69: 339,340,342,343,345
10 Onsdag 19/9 Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Sid.77: 350-357,359
11 39 Tisdag 25/9 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a781)
Sid.79: ★360-364
★★375-377
★★★385
12 Onsdag 26/9 Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Impuls web: Biltävling (ID: a122)
Sid.79: ★365-369
★★379,382
★★★386-389
-- 40 Tisdag 2/10 KU-DAG
13 Onsdag 3/10 Repetition  
14 41 Tisdag 9/10 Repetition  
15 Onsdag 10/10 Repetition  
16 42 Tisdag 16/10
Prov 1: Kapitel 1-3 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA18
17 Onsdag 17/10 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
Sid.94: 410-403
18 43 Tisdag 23/10 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
Video: ISS Science Video
Laboration: Massa & Tyngd
Sid.94: 401-406
19 Onsdag 24/10 4.1.3 Newtons 2:a lag (Kraftlagen) (95-98)
Sid.98: 407-410
-- 44 Måndag 18/2 HÖSTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
20 45 Tisdag 6/11 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Sid.98: 411-413
Sid.102: 414-417
21 Onsdag 7/11 4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
Sid.102: 418-423
-- 46 Tisdag 13/11 D-DAG
22 Onsdag 14/11 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.110: 424-427
23 47 Tisdag 20/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
-- Onsdag 21/11 KU-DAG
24 48 Tisdag 27/11
Prov 2: Kapitel 1-4 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA18
25 Onsdag 28/11 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Sid.120: 434-440
26 49 Tisdag 4/12 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.120: 441-445
Sid.128: 446-458
27 Onsdag 5/12 Gruppövning Hookes lag
Laboration: Hookes lag
28 50 Tisdag 11/12 Gruppövning Friktion Övning ma1c inför NP
29 Onsdag 12/12 Gruppövning Lutande plan Övning ma1c inför NP
30 51 Tisdag 18/12   Film - Universums början och slut
31 Onsdag 19/12   Film - Universums början och slut
-- 52 Måndag 24/12 JULLOV
-- Tisdag 25/12
-- Onsdag 26/12
-- Torsdag 27/12
-- Fredag 28/12
-- 1 Måndag 31/12 JULLOV
-- Tisdag 1/1
-- Onsdag 2/1
-- Torsdag 3/1
-- Fredag 4/1
32 2 Tisdag 8/1 Avslutning kapitel 4 med räkneövningar
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
33 Onsdag 9/1 Avslutning kapitel 4 med räkneövningar
Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
34 3 Tisdag 15/1 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Sid.149: 501-507
35 Onsdag 16/1 5.1.3 Rörelseenergi (150-151)
5.1.4 Energiprincipen (152-154)
Sid.149: 508-511
Sid.155: 514-519
36 4 Tisdag 22/4 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159: 524-529
37 Onsdag 23/1 Räkneövningar Energi
Sid.149: 512-513
Sid.155: 522-523
Sid.159: 530-532
38 5 Tisdag 29/1 5.3 - Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
39 Onsdag 30/1 5.3.2 Rörelsemängdens bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
40 6 Tisdag 5/2 5.3.3 Elastiska & oelastiska stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
41 Onsdag 6/2 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★554,556,557,559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582-584,586
42 7 Tisdag 12/2  
Laboration: Energi
43 Onsdag 13/2 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.181: 601-607
Sid.188: 608-611
Sid.200: ★636,638,642
★★652,653,655
★★★665,666

-- 8 Måndag 18/2 SPORTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
44 9 Tisdag 26/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.193: 618-622,625
Sid.188: 613,615
Sid.159: 530-532
45 Onsdag 27/2  
Laboration: Arkimedes princip
46 10 Tisdag 5/3 Repetition  
47 Onsdag 6/3 Repetition
Laboration: Impulslagen
48 Fredag 8/3
Prov 3: Kapitel 1-6 (Aulan klockan 08.00 - 10.40). Gemensamt för NA18
49 11 Tisdag 12/3 6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,631-633
Sid.200: ★641,643-645
★★654,656,657
★★★664,667
-- Onsdag 13/3 D-DAG
-- 12 Tisdag 19/3 D-DAG
50 Onsdag 20/3 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
Gruppövning: Värme
51 13 Tisdag 26/3 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
52 Onsdag 27/3 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
53 14 Tisdag 2/4
NP Sv 1 (Schema från 11.00)
54 Onsdag 3/4 Övningar på Värme
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
55 15 Tisdag 9/4 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-288)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904
Sid.340: ★961,962
★★987
56 Onsdag 10/4 9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904
Sid.340: ★961,962
★★987
-- 16 Måndag 15/4 PÅSKLOV
-- Tisdag 16/4
-- Onsdag 17/4
-- Torsdag 18/4
-- Fredag 19/4
66 17 Tisdag 23/4
Laboration: Vattnets värmekapacitet
67 Onsdag 24/4 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
Film: Elektricitet
-- 18 Tisdag 30/4 VALBORG/KU-DAG
68 Onsdag 1/5 1 Maj
69 19 Tisdag 7/5 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912-917

Laboration: Laddning
70 Onsdag 8/5
NP Eng 5 (Schema från 12.30)
71 20 Tisdag 14/5 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling av motstånd (311-312)
Sid.306: 932-934

Laboration: Ohm´s Lag
72 Onsdag 15/5 9.4.3 Inkoppling av amperemeter ...(313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Sid.316: 925-929
73 21 Tisdag 21/5 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Sid.325: 936-938,941,942,944
Sid.325: 935,939,940,943,945
74 Onsdag 22/5 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Repetition
Sid.337: 947,949,952,956,958
75 22 Tisdag 28/5 9.5.3 Potential (333--334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Repetition
Sid.337: 948,950,951,953-955,957
76 Onsdag 29/5 Repetition  
77 23 Tisdag 4/6
Prov 4: Kapitel 1-6,7,9 i D01 under lektionstid på förmiddagen
78 Onsdag 5/6    
75 24 Tisdag 11/6    
76 Onsdag 12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2019
-- 25 SOMMARLOV 2019
-- 26 SOMMARLOV 2019
-- 27 SOMMARLOV 2019
-- 28 SOMMARLOV 2019
-- 29 SOMMARLOV 2019
-- 30 SOMMARLOV 2019
-- 31 SOMMARLOV 2019
-- 32 SOMMARLOV 2019
-- 33 SOMMARLOV 2019
73 34 Onsdag 21/8 Återlämning prov 4
Introduktion till avslutningen av Fysik 1a
Några inledande frågor.
Film: Relativitetsteori (17m)
74 Fredag 23/8 Fortsättning relativitsfråga.
Frågeställning fotoner i en laser.
Film: Atomen (25m)
75 35 Onsdag 28/8 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
Sid.361: 1001-1004,1009
76 Fredag 30/8 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
Sid.366: 1010-1017
73 36 Onsdag 4/9 10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
74 Fredag 6/9 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Sid.391: 1101-1104,1106,1107,1112,
1113
75 37 Onsdag 11/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
Sid.404: 1115-1118
76 Fredag 13/9 D-Dag med bl.a. Amnesty
Läxa: Läs sidorna 397-401
Sid.404: 1119,1122
73 38 Onsdag 18/9 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)
Sid.404: 1119
Sid.447: ★1185abc,1191
★★11118ab
74 Fredag 20/9 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104
★★11118ab
75 39 Onsdag 25/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-408)
11.4.3 Datering (408-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
76 Fredag 27/9 11.5 Strålning möter materia (412-418)
Sid.411: 1131-1133
Sid.418: 1134,1135,1140,1141
Sid.447: ★11102,11103,11106
★★11116
73 40 Onsdag 2/10 Förberedelse för laboration
Sid.447: ★11101
★★11121
74 Fredag 4/10  
Laboration: Halveringstid
75 41 Onsdag 9/10 11.6 Stråldoser (419-426)
11.7 Fission (427-434)
11.8 Fusion (435-437)
11.9 Medicinska metoder (438-445)
Sid.447: ★11104
★★11116
76 Fredag 11/10 Repetition
Exit 01: Kunskapsmatrisen (30m)
73 42 Onsdag 16/10 Repetition  
74 Fredag 18/10 Repetition  
75 43 Onsdag 23/10 Repetition  
76 Fredag 25/10
Prov 5: Kapitel 10 och 11
Lokal:
C22 (Stora + lilla)
Tid:
14.30 - 16.00
-- 44 Måndag 28/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 29/10
-- Onsdag 30/10
-- Torsdag 31/10
-- Fredag 1/11
73 45 Onsdag 6/11 Repetition kapitel 1-4  
74 Fredag 8/11 Repetition kapitel 1-4  
75 46 Onsdag 13/11 Repetition kapitel 5-6  
76 Fredag 15/11 Repetition kapitel 5-6  
73 47 Onsdag 20/11 Repetition kapitel 7,9  
74 Fredag 22/11 Repetition kapitel 7,9  
75 48 Onsdag 27/11 Repetition kapitel 9-11  
76 Torsdag 28/11
PB Prov Fysik 1a NA18: 08.00 -13.00 (Aulan/D01/C24)
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!