Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Vi använder gleerups bok impuls 1 fysik 1a. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.


NA19ab - Preliminär planering för Fysik 1a - HT19/VT20/HT20

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
- 34 Måndag 19/8 UPPSTART mm.
- Tisdag 20/8 UPPSTART mm.
1 Onsdag
(45m)
21/8 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Film: Introduction to Physics (4m)

Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
2 35 Måndag
(70m)
26/8 Övningar på prefix
Spreadsheet i Excel
Klasslaboration 01: Regnmätaren
3 Tisdag
(70m)
27/8 Sammanfattning av grupplabben
Kapitel 1 - Vad är fysik

Datorhantering (Vklass/Classroom etc.)

Diverse fysikdiskussioner
4 Onsdag
(45m)
28/8 2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)


Sid.15: Fundera & Diskutera
Sid.23: 201,202,205,211
5 36 Måndag
(70m)
2/9 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Mätövningar skjutmått
Laboration 01: Mätteknik

Sid.23: 203,204,206-210
Gemensam uppgift 212
Sid.40: ★242,243,248
★★258,262
6 Tisdag
(70m)
3/9

2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

Laboration 02: Densitet

Sid.32: 218-221,225-230

Läxa: Diagnos 01 - Mått
Sid.38: 236,237,241
7 Onsdag
(45m)
4/9 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web: Testa dig själv (ID: a656)
Tröghet med spannar!
Sid.40: ★254,255
★★268,
★★★275,276

Läxa: Impuls web - Densitet (ID: a580)
Sid.40: ★249
★★261
8 37 Måndag
(70m)
9/9 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a904)
Sid.50: 301-308,310-314

Läxa: Tema Tycho Brahe
Bekanta dig med Tycho Brahe inför resan till Ven den 13 september.
Följ instruktionerna i dokumentet på Google Drive i mappen "Tema Tycho Brahe".
9 Tisdag
(70m)
10/9 3.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Sid.54: 318-324
10 Onsdag
(45m)
11/9 Genomgång av uppgifterna 228 och 276
Sid.79: ★360
★★376
★★★385
11 38 Måndag
(70m)
16/9 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Sid.60: 327,329-333,336-338
Sid.69: 339,340,342
12 Tisdag
(70m)
17/9 3.3 Acceleration-tid-diagram (68)
Sid.69: 343,345
13 Onsdag
(45m)
18/9 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a781)
Sid.77: 350-357,359
14 39 Måndag
(70m)
23/9 Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Sid.79: ★361-364
★★375,377
★★★386
15 Tisdag
(70m)
24/9 Demonstrationer med Logger Pro
Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Impuls web:
Biltävling (ID: a122)
Sid.79: ★365-366
★★379
★★★386-387
16 Onsdag
(45m)
25/9 Repetition
Sid.79: ★367-369
★★382
★★★388-389
17 40 Måndag
(70m)
30/9 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Klasslaboration 02: Rörelse

Sid.77: 353d,357b (med räknaren)
-- Tisdag 1/10 KU-DAG
18 Onsdag
(45m)
2/10 Repetition  
19 41 Måndag
(70m)
7/10 Repetition  
20 Tisdag
(70m)
8/10
Prov 1: Kapitel 1-3 (klockan 09.40 - 11.10). Gemensamt för NA19
21 Onsdag
(45m)
9/10 Genomgång prov 1  
22 42 Måndag
(70m)
14/10 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)

Sid.94: 401-403
23 Tisdag
(70m)
15/10 4.1.1 Krafter (88-91)
Video: ISS Science Video

Sid.94: 404-406

24 Onsdag
(45m)
16/10 4.1.2 Newtons 1:a lag(Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Sid.98: 407-410
25 43 Måndag
(70m)
21/10 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Sid.98: 411-413
Sid.102: 414-417
Sid.102: 418-423
26 Tisdag
(70m)
22/10 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
Laboration 04: Massa & Tyngd

Sid.110: 424-427
27 Onsdag
(45m)
23/10 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Övning i kunskapsmatrisen:
Lite om mått och enheter.
-- 44 Måndag 28/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 29/10
-- Onsdag 30/10
-- Torsdag 31/10
-- Fredag 1/11
28 45 Måndag
(70m)
4/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
-- Tisdag 5/11 D-Dag
29 Onsdag
(45m)
6/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Gruppuppgift
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
30 46 Måndag
(70m)
11/11 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Sid.120: 434-440,444
31 Tisdag
(70m)
12/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 446-450
32 Onsdag
(45m)
13/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 451-455
33 47 Måndag
(70m)
18/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
34 Tisdag
(70m)
19/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
-- Onsdag 20/11 KU-DAG
35 48 Måndag
(70m)
25/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
36 Tisdag
(70m)
26/11
Prov 2: Kapitel 1-4 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA19
37 Onsdag
(45m)
27/11 Genomgång av provet  
38 49 Måndag
(70m)
2/12 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Sid.149: 501-507
39 Tisdag
(70m)
3/12 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Sid.149: 508-511
40 Onsdag
(45m)
4/12 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Sid.155: 514-517
41 50 Måndag
(70m)
9/12 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Sid.155: 518-519

42 Tisdag
(70m)
10/12  
Laboration 08: Energi

43 Onsdag
(45m)
11/12 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.155: 520-521
Sid.159: 524-529,532a
44 51 Måndag
(70m)
16/12 Räkneövningar Energi
Sid.149: 512-513
Sid.155: 522-523
45 Tisdag
(70m)
17/12 Julavslutning
Sid.159: 530,531,532b
-- Onsdag 18/12 Julavslutning
-- 52 Måndag 23/12 JULLOV
-- Tisdag 24/12
-- Onsdag 25/12
-- Torsdag 26/12
-- Fredag 27/12
-- 1 Måndag 30/12 JULLOV
-- Tisdag 31/12
-- Onsdag 1/1
-- Torsdag 2/1
-- Fredag 3/1
-- 2 Måndag 6/1 JULLOV
-- Tisdag 7/1 KU-DAG
46 Onsdag 8/1 Repetition Energi
Sid.173: ★554,555,556,557
★★570
★★★583
47 3 Måndag
(70m)
13/1 5.2 Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159: 524-529,532a
48 Tisdag
(70m)
14/1 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
49 Onsdag
(45m)
15/1 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
BRYTPUNKT MELLAN HT19 OCH VT20 (OBS! NYTT SCHEMA)
50 4 Måndag
(45m)
20/1 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
51 Tisdag
(70m)
21/1  
Laboration 09: Impulslagen
52 Torsdag
(70m)
23/1 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582,583
53 5 Måndag
(45m)
27/1 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
Sid.181: 601-607
54 Tisdag
(70m)
28/1 6.1 Vad är tryck? (179-180)
Sid.173: ★★★584,586
55 Torsdag
(70m)
30/1 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.188: 608-611

Läxa v.5:
Svara på instuderingsuppgifterna 1-10
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.200: ★636
★★655
56 6 Måndag
(45m)
3/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.193: 618-622,625
57 Tisdag
(70m)
4/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★638,642
★★652,653
★★★665,666
58 Torsdag
(70m)
6/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★638,642
★★652,653
★★★665,666
58 Fredag
(70m)
7/2  
Laboration 10: Arkimedes Princip

Läxa v.6:
Svara på instuderingsuppgifterna 11-30
Lös uppgifterna nedan.
Sid.181 602,604
Sid.188: 609-611,613,615
Sid.193: 618,620,622
59 7 Måndag
(45m)
10/2 Genomgång laboration 10
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632
Sid.200: ★638,642
★★653
60 Tisdag
(70m)
11/2 Diagnos på Energi & Tryck
Sid.198: 634
Sid.200: ★644,649
★★656,666
61 Torsdag
(70m)
13/2

Läxa v.7:
Svara på instuderingsuppgifterna 31-40
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.198: 632,633
Sid.200: ★636,649
★★655

-- 8 Måndag 18/2 SPORTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
56 9 Måndag
(45m)
24/2 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
57 Tisdag
(70m)
25/2    
58 Torsdag
(70m)
27/2    
-- 10 Måndag
(45m)
2/3 KU-DAG
54 Tisdag
(70m)
3/3
Prov 3: Kapitel 1-6 (Aulan klockan 08.00 - 09.30). Gemensamt för NA19
55 Torsdag
(70m)
5/3    
56 11 Måndag
(45m)
9/3    
57 Tisdag
(70m)
10/3    
-- Torsdag 12/3 D-DAG
53 12 Måndag
(45m)
16/3    
54 Tisdag
(70m)
17/3    
-- Torsdag
(70m)
19/3
Redovisning APME heldag (övriga lektioner inställda)
56 13 Måndag
(45m)
23/3    
57 Tisdag
(70m)
24/3    
58 Torsdag
(70m)
26/3    
53 14 Måndag
(45m)
30/3    
54 Tisdag
(70m)
31/3    
55 Torsdag
(70m)
2/4    
-- 15 Måndag 6/4 PÅSKLOV
-- Tisdag 7/4
-- Onsdag 8/4
-- Torsdag 9/4
-- Fredag 10/4
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
-- 16 Måndag 13/4 PÅSKLOV
57 Tisdag
(70m)
14/4    
58 Torsdag
(70m)
16/4    
69 19 Tisdag 7/5 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912-917

Laboration: Laddning
70 Torsdag 9/5 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling av motstånd (311-312)
Sid.306: 932-934
71 20 Tisdag 14/5 9.4.3 Inkoppling av amperemeter ...(313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Sid.316: 925-929

Laboration: Ohm´s Lag
72 Torsdag 16/5 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Sid.325: 936-938,941,942,944
Sid.325: 935,939,940,943,945
73 21 Tisdag 21/5 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Repetition
Sid.337: 947,949,952,956,958
74 Torsdag 23/5
NP Ma2c (Hela dagen)
75 22 Tisdag 28/5 9.5.3 Potential (333--334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Repetition
Sid.337: 948,950,951,953-955,957
76 Torsdag 30/5 LOV/Kristi himmelsfärd
77 23 Tisdag 4/6
Prov 4: Kapitel 1-6,7,9 i D01 under lektionstid på förmiddagen
78 Torsdag 6/6 NATIONALDAGEN
75 24 Tisdag 11/6    
76 Onsdag 12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2019
-- 25 SOMMARLOV 2019
-- 26 SOMMARLOV 2019
-- 27 SOMMARLOV 2019
-- 28 SOMMARLOV 2019
-- 29 SOMMARLOV 2019
-- 30 SOMMARLOV 2019
-- 31 SOMMARLOV 2019
-- 32 SOMMARLOV 2019