Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Vi använder gleerups bok impuls 1 fysik 1a. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.


NA19ab - Preliminär planering för Fysik 1a - HT19/VT20/HT20

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
- 34 Måndag 19/8 UPPSTART mm.
- Tisdag 20/8 UPPSTART mm.
1 Onsdag
(45m)
21/8 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Film: Introduction to Physics (4m)

Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
2 35 Måndag
(70m)
26/8 Övningar på prefix
Spreadsheet i Excel
Klasslaboration 01: Regnmätaren
3 Tisdag
(70m)
27/8 Sammanfattning av grupplabben
Kapitel 1 - Vad är fysik

Datorhantering (Vklass/Classroom etc.)

Diverse fysikdiskussioner
4 Onsdag
(45m)
28/8 2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)


Sid.15: Fundera & Diskutera
Sid.23: 201,202,205,211
5 36 Måndag
(70m)
2/9 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Mätövningar skjutmått
Laboration 01: Mätteknik

Sid.23: 203,204,206-210
Gemensam uppgift 212
Sid.40: ★242,243,248
★★258,262
6 Tisdag
(70m)
3/9

2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

Laboration 02: Densitet

Sid.32: 218-221,225-230

Läxa: Diagnos 01 - Mått
Sid.38: 236,237,241
7 Onsdag
(45m)
4/9 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web: Testa dig själv (ID: a656)
Tröghet med spannar!
Sid.40: ★254,255
★★268,
★★★275,276

Läxa: Impuls web - Densitet (ID: a580)
Sid.40: ★249
★★261
8 37 Måndag
(70m)
9/9 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a904)
Sid.50: 301-308,310-314

Läxa: Tema Tycho Brahe
Bekanta dig med Tycho Brahe inför resan till Ven den 13 september.
Följ instruktionerna i dokumentet på Google Drive i mappen "Tema Tycho Brahe".
9 Tisdag
(70m)
10/9 3.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Sid.54: 318-324
10 Onsdag
(45m)
11/9 Genomgång av uppgifterna 228 och 276
Sid.79: ★360
★★376
★★★385
11 38 Måndag
(70m)
16/9 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Sid.60: 327,329-333,336-338
Sid.69: 339,340,342
12 Tisdag
(70m)
17/9 3.3 Acceleration-tid-diagram (68)
Sid.69: 343,345
13 Onsdag
(45m)
18/9 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a781)
Sid.77: 350-357,359
14 39 Måndag
(70m)
23/9 Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Sid.79: ★361-364
★★375,377
★★★386
15 Tisdag
(70m)
24/9 Demonstrationer med Logger Pro
Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Impuls web:
Biltävling (ID: a122)
Sid.79: ★365-366
★★379
★★★386-387
16 Onsdag
(45m)
25/9 Repetition
Sid.79: ★367-369
★★382
★★★388-389
17 40 Måndag
(70m)
30/9 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Klasslaboration 02: Rörelse

Sid.77: 353d,357b (med räknaren)
-- Tisdag 1/10 KU-DAG
18 Onsdag
(45m)
2/10 Repetition  
19 41 Måndag
(70m)
7/10 Repetition  
20 Tisdag
(70m)
8/10
Prov 1: Kapitel 1-3 (klockan 09.40 - 11.10). Gemensamt för NA19
21 Onsdag
(45m)
9/10 Genomgång prov 1  
22 42 Måndag
(70m)
14/10 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)

Sid.94: 401-403
23 Tisdag
(70m)
15/10 4.1.1 Krafter (88-91)
Video: ISS Science Video

Sid.94: 404-406

24 Onsdag
(45m)
16/10 4.1.2 Newtons 1:a lag(Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Sid.98: 407-410
25 43 Måndag
(70m)
21/10 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Sid.98: 411-413
Sid.102: 414-417
Sid.102: 418-423
26 Tisdag
(70m)
22/10 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
Laboration 04: Massa & Tyngd

Sid.110: 424-427
27 Onsdag
(45m)
23/10 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Övning i kunskapsmatrisen:
Lite om mått och enheter.
-- 44 Måndag 28/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 29/10
-- Onsdag 30/10
-- Torsdag 31/10
-- Fredag 1/11
28 45 Måndag
(70m)
4/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
-- Tisdag 5/11 D-Dag
29 Onsdag
(45m)
6/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Gruppuppgift
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
30 46 Måndag
(70m)
11/11 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Sid.120: 434-440,444
31 Tisdag
(70m)
12/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 446-450
32 Onsdag
(45m)
13/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 451-455
33 47 Måndag
(70m)
18/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
34 Tisdag
(70m)
19/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
-- Onsdag 20/11 KU-DAG
35 48 Måndag
(70m)
25/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
36 Tisdag
(70m)
26/11
Prov 2: Kapitel 1-4 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA19
37 Onsdag
(45m)
27/11 Genomgång av provet  
38 49 Måndag
(70m)
2/12 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Sid.149: 501-507
39 Tisdag
(70m)
3/12 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Sid.149: 508-511
40 Onsdag
(45m)
4/12 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Sid.155: 514-517
41 50 Måndag
(70m)
9/12 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Sid.155: 518-519

42 Tisdag
(70m)
10/12  
Laboration 08: Energi

43 Onsdag
(45m)
11/12 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.155: 520-521
Sid.159: 524-529,532a
44 51 Måndag
(70m)
16/12 Räkneövningar Energi
Sid.149: 512-513
Sid.155: 522-523
45 Tisdag
(70m)
17/12 Julavslutning
Sid.159: 530,531,532b
-- Onsdag 18/12 Julavslutning
-- 52 Måndag 23/12 JULLOV
-- Tisdag 24/12
-- Onsdag 25/12
-- Torsdag 26/12
-- Fredag 27/12
-- 1 Måndag 30/12 JULLOV
-- Tisdag 31/12
-- Onsdag 1/1
-- Torsdag 2/1
-- Fredag 3/1
-- 2 Måndag 6/1 JULLOV
-- Tisdag 7/1 KU-DAG
46 Onsdag 8/1 Repetition Energi
Sid.173: ★554,555,556,557
★★570
★★★583
47 3 Måndag
(70m)
13/1 5.2 Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159: 524-529,532a
48 Tisdag
(70m)
14/1 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
49 Onsdag
(45m)
15/1 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
BRYTPUNKT MELLAN HT19 OCH VT20 (OBS! NYTT SCHEMA)
50 4 Måndag
(45m)
20/1 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
51 Tisdag
(70m)
21/1  
Laboration 09: Impulslagen
52 Torsdag
(70m)
23/1 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582,583
53 5 Måndag
(45m)
27/1 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
Sid.181: 601-607
54 Tisdag
(70m)
28/1 6.1 Vad är tryck? (179-180)
Sid.173: ★★★584,586
55 Torsdag
(70m)
30/1 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.188: 608-611

Läxa v.5:
Svara på instuderingsuppgifterna 1-10
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.200: ★636
★★655
56 6 Måndag
(45m)
3/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.193: 618-622,625
57 Tisdag
(70m)
4/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★638,642
★★652,653
★★★665,666
58 Torsdag
(70m)
6/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★638,642
★★652,653
★★★665,666
59 Fredag
(70m)
7/2  
Laboration 10: Arkimedes Princip

Läxa v.6:
Svara på instuderingsuppgifterna 11-30
Lös uppgifterna nedan.
Sid.181 602,604
Sid.188: 609-611,613,615
Sid.193: 618,620,622
60 7 Måndag
(45m)
10/2 Genomgång laboration 10
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632
Sid.200: ★638,642
★★653
61 Tisdag
(70m)
11/2 Diagnos på Energi & Tryck
Sid.198: 634
Sid.200: ★644,649
★★656,666
62 Torsdag
(70m)
13/2

Läxa v.7:
Svara på instuderingsuppgifterna 31-40
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.198: 632,633
Sid.200: ★636,649
★★655

-- 8 Måndag 18/2 SPORTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
63 9 Måndag
(45m)
24/2 Repetition inför prov
Kap 5: 1-4,10-13,35-37
Kap 6: 1-4,8,9,16-18
64 Torsdag
(70m)
27/2 Repetition inför prov
Kap 5: 5,6,14,15,38
Kap 6: 5-7,10-12,19,20
65 Fredag
(70m)
28/2 Repetition inför prov
Kap 5: 7-9,16-20,39-42
Kap 6: 13-15,21-28,43-46
-- 10 Måndag
(45m)
2/3 KU-DAG
66 Torsdag
(70m)
5/3 Repetition inför prov  
67 Fredag
(70m)
6/3
Prov 3: Kapitel 5,6 (D01 klockan 14.35 - 16.05). Gemensamt för NA19
68 11 Måndag
(45m)
9/3 Genomgång av Provet
Kapitel 7 - Värme & Temperatur

7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
-- Torsdag
(70m)
12/3 D-DAG
69 Fredag
(70m)
13/3 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
70 12 Måndag
(45m)
16/3 Information om Klimatpodden
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
71 Torsdag
(70m)
19/3 Information om Klimatpodden
Övningar på Värme
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
-- Fredag
(70m)
20/3 VÄRLDSVATTENDAGEN
Klimatpodd på eftermiddagen mellan ungefär 12.30 - 15.30
ÖVERGÅNG TILL DISTANSUNDERVISNING!!!
72 13 Måndag
(45m)
23/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Övningsuppgifter att lämna in via Classroom
Sid.222: 723
73 Torsdag
(70m)
26/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Övningsuppgifter att lämna in via Classroom
Sid.222: 724
74 Fredag
(70m)
27/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Testdiagnos via exam.net
-- 14 Måndag
(45m)
30/3 D-Dag
75 Torsdag
(70m)
2/4 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Övningsuppgifter att lämna in via Classroom
   
76 Fredag
(70m)
3/4  
Diagnos på värme
-- 15 Måndag 6/4 PÅSKLOV
-- Tisdag 7/4
-- Onsdag 8/4
-- Torsdag 9/4
-- Fredag 10/4
-- 16 Måndag 13/4 PÅSKLOV
77 Torsdag
(70m)
16/4 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.296: 901-904,907

Film: Elektricitetens Historia del I
78 Fredag
(70m)
17/4 Övningar på 9.1 Laddning
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.296: 906,908
Sid.340: ★961,962
★★987
79 17 Måndag
(45m)
20/4 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
9.3 Elektriska kretsar (299-306)
9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 912,914,915,917

Kontrollfrågor på del I av filmen

Film: Elektricitetens Historia del II
80 Torsdag
(70m)
23/4 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 916,918,919,920
Sid.340: ★972
81 Fredag
(70m)
24/4 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 921,922
Sid.340: ★978

Kontrollfrågor på del II av filmen
82 18 Måndag
(45m)
27/4 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.316: 927-928
Sid.340: ★960,963

Film: Elektricitetens Historia del III
83 Torsdag
(70m)
30/4

Övningar på 9.4 Grundläggande kopplingar

Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 924
Sid.316: 930-934
Sid.340: ★964

Kontrollfrågor på del III av filmen
-- Fredag
(70m)
1/5 FÖRSTE MAJ
84 19 Måndag
(45m)
4/5 9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.316: 925,926,929
Sid.340: ★965
85 Torsdag
(70m)
7/5 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.325: ★935,936ac,937,938,940
★★941
Sid.340: ★971,974,975
86 Fredag
(70m)
8/5 Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.340: ★966,967,968,969,973
★★994
★★★996,997
87 20 Måndag
(45m)
11/5 Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.337: 947,949,952,956
88 Torsdag
(70m)
14/5 Övningar på 9.1 Laddning
Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
Övningsuppgifter att lämna in
  Valfritt
89 Fredag
(70m)
15/5 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.337: 958
★★★959
Sid.340: ★970,977
★★980,981,995
★★★996,997
90 21 Måndag
(45m)
18/5 9.5.3 Potential (333--334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.337: 948,950,951,953
-- Torsdag
(70m)
21/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
-- Fredag
(70m)
22/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
-- 22 Måndag
(45m)
25/5 KU-DAG
91 Torsdag
(70m)
28/5
Repetition
 
92 Fredag
(70m)
29/5
Repetition
 
93 23 Måndag
(45m)
1/6 Repetition  
94 Torsdag
(70m)
4/6 Repetition  
95 Fredag
(70m)
5/6 Repetition på egen hand  
96 24 Måndag
(45m)
8/6
Prov 4 (09.30 - 11.00): Kapitel 7,9 på distans via Kunskapsmatrisen/exam.net
-- Torsdag
(70m)
11/6    
-- Fredag
(70m)
12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2020
-- 25 SOMMARLOV 2020
-- 26 SOMMARLOV 2020
-- 27 SOMMARLOV 2020
-- 28 SOMMARLOV 2020
-- 29 SOMMARLOV 2020
-- 30 SOMMARLOV 2020
-- 31 SOMMARLOV 2020
-- 32 SOMMARLOV 2020
-- 33 SOMMARLOV 2020
-- 34 Måndag
(65m)
17/8 SOMMARLOV 2020
-- Torsdag
(70m)
20/8 Vandring NA19
97 Fredag
(50m)
21/8 Introduktion till avslutningen av Fysik 1a
Några inledande frågor.
Film: Relativitetsteori (17m)
98 35 Måndag
(85m)
24/8 Fortsättning relativitsfråga.
Frågeställning fotoner i en laser.
Film: Atomen (25m)
99 Torsdag
(60m)
27/8 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.361: 1001ac,1002ab,1003,1004
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.361: 1001b,1002c,1005,1009
100 Fredag
(50m)
28/8 10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
För en gångs skull kommer ni att få hemläxa. Gör så många ni orkar av dessa.
Sid.366: 1010,1011,1012ac,1013
Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.366: 1012b,1014,1015,1016,1017
101 36 Måndag
(65m)
31/8 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)

Övningsuppgifter att lämna in
Sid.366: 1010,1011,1012ac,1013
102 Torsdag
(70m)
3/9 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.391: 1101-1104,1106
103 Fredag
(50m)
4/9 11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.391: 1107,1112,1113
104 37 Måndag
(65m)
7/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1115,1117,1118
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1185abc,1191
105 Torsdag
(70m)
10/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Valfri förberedelse inför NP Ma2c
-- Fredag
(50m)
11/9 Välkomstdag
SLUTPROV Ma2c för NA19
-- 38 Måndag
(65m)
14/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1119,1120,1122
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1187,11104
★★11118ab
-- Torsdag
(70m)
17/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1115ab,1116,1121
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1191,11106
97 Fredag
(50m)
18/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1123,1124
96 39 Måndag
(65m)
21/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-408)
11.4.3 Datering (408-410)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.411: 1125,1127,1129
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1185d,1186
★★11116
-- Torsdag
(70m)
24/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.411: 1126,1128,1130
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1193,11101,11108
★★11120
-- Fredag
(50m)
25/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411) Valfria övningar
-- 40 Måndag
(65m)
28/9 Förberedelse för laboration  
-- Torsdag
(70m)
1/10  
Laboration: Halveringstid
97 Fredag
(50m)
2/10 11.5 Strålning möter materia (412-418)
11.6 Stråldoser (419-426)
 
96 41 Måndag
(65m)
5/10 11.7 Fission (427-434)
11.8 Fusion (435-437)
11.9 Medicinska metoder (438-445)
 
-- Torsdag
(70m)
8/10 Repetition inför prov kap 10 & 11  
-- Fredag
(50m)
9/10 Repetition inför prov kap 10 & 11  
-- 42 Måndag
(65m)
12/10 Repetition inför prov kap 10 & 11  
-- Torsdag
(70m)
15/10
Prov 5: Kapitel 10 och 11
97 Fredag
(50m)
16/10 Genomgång av provet  
96 43 Måndag
(65m)
19/10 Repetition kapitel 1-4  
-- Torsdag
(70m)
22/10 Repetition kapitel 1-4  
-- Fredag
(50m)
23/10 Repetition kapitel 1-4  
-- 44 Måndag 26/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 27/10
-- Onsdag 28/10
-- Torsdag 29/10
-- Fredag 30/10
-- 45 Måndag
(65m)
2/11 Repetition kapitel 1-4  
-- Torsdag
(70m)
5/11 Repetition kapitel 5-6  
97 Fredag
(50m)
6/11 Repetition kapitel 5-6  
96 46 Måndag
(65m)
9/11 Repetition kapitel 5-6  
-- Torsdag 12/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
-- Fredag
(50m)
13/11 Repetition kapitel 7,9  
-- 47 Måndag
(65m)
16/11 Repetition kapitel 7,9  
-- Torsdag
(70m)
19/11 Repetition kapitel 7,9  
97 Fredag
(50m)
20/11 Repetition kapitel 7,9  
96 48 Måndag
(65m)
23/11 Repetition kapitel 9-11  
-- Torsdag
(70m)
26/11 Repetition kapitel 9-11  
-- Fredag
(50m)
27/11
PB Prov Fysik 1a NA19: 08.00 -12.00 (Aulan/D01/C24)
-- 49 Måndag
(65m)
30/11 Extratid  
-- Torsdag
(70m)
3/12 Extratid  
97 Fredag
(50m)
4/12 Extratid  
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!