Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Vi använder gleerups bok impuls 1 fysik 1a. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.


NA19cc - Preliminär planering för Fysik 1a - HT19/VT20/HT20

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
- 34 Tisdag 20/8 UPPSTART mm.
1 Onsdag
(45m)
21/8 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Film: Introduction to Physics (4m)

Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
2 Torsdag
(45m)
22/8 2.1 Måttenheter (16-19)

Klasslaboration: Regnmätaren
3 35 Tisdag
(70m)
27/8 Sammanfattning av grupplabben
Kapitel 1 - Vad är fysik

Datorhantering (Vklass/Classroom etc.)
Diverse fysikdiskussioner
4 Onsdag
(45m)
28/8 2.1 Måttenheter (16-19)

Sid.15: Fundera & Diskutera
Sid.23: 201,202,205,211
5 Torsdag
(45m)
29/8 2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)
Övningar på prefix
Sid.23: 203,204,206-210,
Gemensam uppgift 212
Sid.40: ★242,243
★★258,262
6 36 Tisdag
(70m)
3/9 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Mätövningar skjutmått
Laboration 01: Mätteknik

Sid.23: 214-216
Sid.40: ★247,248
★★266,
★★★272
7 Onsdag
(45m)
4/9 2.6 Att lösa uppgifter (34-37)
Räkneövningar kapitel 2
Impuls web: Testa dig själv (ID: a656)
Sid.32: 218-221,225-230

Läxa: Diagnos 01 - Mått
Sid.38: 236,237,241
8 Torsdag
(70m)
5/9 Tröghet med spannar!
Laboration 02: Densitet

Sid.40: ★248-249,254,255
★★268,
★★★275,276

Läxa: Impuls web - Densitet (ID: a580)
Sid.40: ★249
★★261
9 37 Tisdag
(70m)
10/9 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a904)
Sid.50: 301-308,310-314

Läxa: Tema Tycho Brahe
Bekanta dig med Tycho Brahe inför resan till Ven den 13 september.
Följ instruktionerna i dokumentet på Google Drive i mappen "Tema Tycho Brahe".
10 Onsdag
(45m)
11/9 Genomgång av uppgiften 228
3.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)

Sid.54: 318-324
-- Torsdag
(70m)
12/9 D-Dag - VEN
11 38 Tisdag
(70m)
17/9 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Sid.60: 327,329-333,336-338
Sid.69: 339,340,342
12 Onsdag
(45m)
18/9 3.3 Acceleration-tid-diagram (68)
Sid.69: 343,345
13 Torsdag
(70m)
19/9 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a781)
Sid.77: 350-357,359
14 39 Tisdag
(70m)
24/9 Demonstrationer med Logger Pro
Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Sid.79: ★360-364
★★375-377
★★★385
15 Onsdag
(45m)
25/9 Impuls web: Biltävling (ID: a122)
Sid.79: ★365-366
★★379
★★★386-387
16 Torsdag
(70m)
26/9 Repetition
Sid.79: ★367-369
★★382
★★★388-389
-- 40 Tisdag 1/10 KU-DAG
17 Onsdag
(45m)
2/10 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Klasslaboration 02: Rörelse

Sid.77: 353d,357b (med räknaren)
18 Torsdag
(70m)
3/10 Repetition  
19 41 Tisdag
(70m)
8/10
Prov 1: Kapitel 1-3 (klockan 09.40 - 11.10). Gemensamt för NA19
20 Onsdag
(45m)
9/10 Genomgång prov 1  
21 Torsdag
(70m)
10/10 Genomgång prov 1
Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)
22 42 Tisdag
(70m)
15/10 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
Video: ISS Science Video

Sid.94: 401-403
23 Onsdag
(45m)
16/10 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Sid.94: 404-406

Sid.98: 407-410
24 Torsdag
(70m)
17/10 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Sid.98: 411-413
Sid.102: 414-417
25 43 Tisdag
(70m)
22/10 4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
Laboration 04: Massa & Tyngd

Sid.102: 418-423
26 Onsdag
(45m)
23/10  
Övning i kunskapsmatrisen:
Lite om mått och enheter.
27 Torsdag
(70m)
24/10 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.110: 424-427
-- 44 Måndag 28/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 29/10
-- Onsdag 30/10
-- Torsdag 31/10
-- Fredag 1/11
-- 45 Tisdag 5/11 D-Dag
28 Onsdag
(45m)
6/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Gruppuppgift
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
29 Torsdag
(70m)
7/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
30 46 Tisdag
(70m)
12/11 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Sid.120: 434-440,444
31 Onsdag
(45m)
13/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 446-450
-- Tisdag 14/11 D-Dag
32 47 Tisdag
(70m)
19/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 451-455
-- Onsdag 20/11 KU-DAG
33 Torsdag
(70m)
21/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
34 48 Tisdag
(70m)
26/11
Prov 2: Kapitel 1-4 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA19
35 Onsdag
(45m)
27/11 Genomgång av provet  
36 Torsdag
(70m)
28/11 Genomgång av provet
Film: Everything and Nothing E01 (12m)
37 49 Tisdag
(70m)
3/12 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Sid.149: 501-507
38 Onsdag
(45m)
4/12 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Sid.149: 508-511
39 Torsdag
(70m)
5/12 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Sid.155: 514-519
40 50 Tisdag
(70m)
10/12  
Laboration 08: Energi

41 Onsdag
(45m)
11/12 5.2 Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.155: 520-521
42 Torsdag
(70m)
12/12 Räkneövningar Energi
Sid.149: 512-513
Sid.155: 522-523
43 51 Tisdag
(70m)
17/12 Räkneövningar Energi
Sid.159: 530,531,532b
44 Onsdag
(45m)
18/12 Julavslutning  
-- Torsdag 18/12 Julavslutning
-- 52 Måndag 23/12 JULLOV
-- Tisdag 24/12
-- Onsdag 25/12
-- Torsdag 26/12
-- Fredag 27/12
-- 1 Måndag 30/12 JULLOV
-- Tisdag 31/12
-- Onsdag 1/1
-- Torsdag 2/1
-- Fredag 3/1
-- 2 Tisdag 7/1 KU-DAG
45 Onsdag
(45m)
8/1 Repetition Energi
Sid.173: ★554,555,556,557
★★570
★★★583
46 Torsdag
(70m)
9/1 5.2 Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159: 524-529,532a
47 3 Tisdag
(70m)
14/1 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
48 Onsdag
(45m)
15/1 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
49 Torsdag
(70m)
16/1 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
BRYTPUNKT MELLAN HT19 OCH VT20 (OBS! NYTT SCHEMA)
50 4 Tisdag
(70m)
21/1  
Laboration 09: Impulslagen
51 Torsdag
(45m)
23/1 Sammanfattning av labben
  Extraövningar
52 Fredag
(70m)
24/1 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582-584,586
53 5 Tisdag
(70m)
28/1 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)

Sid.181: 601-607
54 Torsdag
(45m)
29/1 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.188: 608-611
55 Fredag
(70m)
30/1 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Läxa v.5:
Svara på instuderingsuppgifterna 1-10
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.200: ★636
★★655
56 6 Tisdag
(70m)
4/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.193: 618-622,625
57 Torsdag
(45m)
6/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★636,638,642
★★652,653,655
★★★665,666
58 Fredag
(70m)
7/2 6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Laboration 10: Arkimedes Princip

Läxa v.6:
Svara på instuderingsuppgifterna 11-30
Lös uppgifterna nedan.
Sid.181 602,604
Sid.188: 609-611,613,615
Sid.193: 618,620,622
59 7 Tisdag
(70m)
11/2 Genomgång laboration 10
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632
Sid.200: ★638,642
★★653
60 Torsdag
(45m)
13/2 Diagnos på Energi & Tryck
Sid.198: 634
Sid.200: ★644,649
★★656,666
61 Fredag
(70m)
14/2

Läxa v.7:
Svara på instuderingsuppgifterna 31-40
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.198: 632,633
Sid.200: ★636,649
★★655

-- 8 Måndag 18/2 SPORTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
62 9 Tisdag
(70m)
25/2 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
63 Torsdag
(45m)
26/2 Repetition  
64 Fredag
(70m)
28/2 Repetition  
65 10 Tisdag
(70m)
3/3
Prov 3: Kapitel 1-6 (Aulan klockan 09.45 - 11.15). Gemensamt för NA19
66 Torsdag
(45m)
5/3    
67 Fredag
(70m)
6/3    
68 11 Tisdag
(70m)
10/3    
-- Torsdag 12/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
69 Fredag
(70m)
13/3    
70 12 Tisdag
(70m)
17/3    
-- Torsdag
(45m)
19/3
Redovisning APME heldag (övriga lektioner inställda)
-- Fredag 29/3 VÄRLDSVATTENDAGEN
71 13 Tisdag
(70m)
24/3    
72 Torsdag
(45m)
26/3    
73 Fredag
(70m)
27/3    
74 14 Tisdag
(70m)
31/3    
75 Torsdag
(45m)
2/4    
76 Fredag
(70m)
3/4    
-- 15 Måndag 6/4 PÅSKLOV
-- Tisdag 7/4
-- Onsdag 8/4
-- Torsdag 9/4
-- Fredag 10/4
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
54 15 Tisdag 9/4 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904
Sid.340: ★961,962
★★987
55 Torsdag 11/4 9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904
Sid.340: ★961,962
★★987
66 17 Tisdag 23/4
Laboration: Vattnets värmekapacitet
67 Torsdag 25/4 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
Film: Elektricitet
-- 18 Tisdag 30/4 VALBORG/KU-DAG
68 Torsdag 2/5 9.3 Elektriska kretsar (299-306)
9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912-917
69 19 Tisdag 7/5 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912-917

Laboration: Laddning
70 Torsdag 9/5 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling av motstånd (311-312)
Sid.306: 932-934
71 20 Tisdag 14/5 9.4.3 Inkoppling av amperemeter ...(313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Sid.316: 925-929

Laboration: Ohm´s Lag
72 Torsdag 16/5 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Sid.325: 936-938,941,942,944
Sid.325: 935,939,940,943,945
73 21 Tisdag 21/5 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Repetition
Sid.337: 947,949,952,956,958
74 Torsdag 23/5
NP Ma2c (Hela dagen)
75 22 Tisdag 28/5 9.5.3 Potential (333--334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Repetition
Sid.337: 948,950,951,953-955,957
76 Torsdag 30/5 LOV/Kristi himmelsfärd
77 23 Tisdag 4/6
Prov 4: Kapitel 1-6,7,9 i D01 under lektionstid på förmiddagen
78 Torsdag 6/6 NATIONALDAGEN
75 24 Tisdag 11/6    
76 Onsdag 12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2019
-- 25 SOMMARLOV 2019
-- 26 SOMMARLOV 2019
-- 27 SOMMARLOV 2019
-- 28 SOMMARLOV 2019
-- 29 SOMMARLOV 2019
-- 30 SOMMARLOV 2019
-- 31 SOMMARLOV 2019
-- 32 SOMMARLOV 2019