Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Vi använder gleerups bok impuls 1 fysik 1a. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.


NA19cc - Preliminär planering för Fysik 1a - HT19/VT20/HT20

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
- 34 Tisdag 20/8 UPPSTART mm.
1 Onsdag
(45m)
21/8 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Film: Introduction to Physics (4m)

Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
2 Torsdag
(45m)
22/8 2.1 Måttenheter (16-19)

Klasslaboration: Regnmätaren
3 35 Tisdag
(70m)
27/8 Sammanfattning av grupplabben
Kapitel 1 - Vad är fysik

Datorhantering (Vklass/Classroom etc.)
Diverse fysikdiskussioner
4 Onsdag
(45m)
28/8 2.1 Måttenheter (16-19)

Sid.15: Fundera & Diskutera
Sid.23: 201,202,205,211
5 Torsdag
(45m)
29/8 2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)
Övningar på prefix
Sid.23: 203,204,206-210,
Gemensam uppgift 212
Sid.40: ★242,243
★★258,262
6 36 Tisdag
(70m)
3/9 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Mätövningar skjutmått
Laboration 01: Mätteknik

Sid.23: 214-216
Sid.40: ★247,248
★★266,
★★★272
7 Onsdag
(45m)
4/9 2.6 Att lösa uppgifter (34-37)
Räkneövningar kapitel 2
Impuls web: Testa dig själv (ID: a656)
Sid.32: 218-221,225-230

Läxa: Diagnos 01 - Mått
Sid.38: 236,237,241
8 Torsdag
(70m)
5/9 Tröghet med spannar!
Laboration 02: Densitet

Sid.40: ★248-249,254,255
★★268,
★★★275,276

Läxa: Impuls web - Densitet (ID: a580)
Sid.40: ★249
★★261
9 37 Tisdag
(70m)
10/9 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a904)
Sid.50: 301-308,310-314

Läxa: Tema Tycho Brahe
Bekanta dig med Tycho Brahe inför resan till Ven den 13 september.
Följ instruktionerna i dokumentet på Google Drive i mappen "Tema Tycho Brahe".
10 Onsdag
(45m)
11/9 Genomgång av uppgiften 228
3.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)

Sid.54: 318-324
-- Torsdag
(70m)
12/9 D-Dag - VEN
11 38 Tisdag
(70m)
17/9 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Sid.60: 327,329-333,336-338
Sid.69: 339,340,342
12 Onsdag
(45m)
18/9 3.3 Acceleration-tid-diagram (68)
Sid.69: 343,345
13 Torsdag
(70m)
19/9 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Impuls web: Testa dig själv (ID: a781)
Sid.77: 350-357,359
14 39 Tisdag
(70m)
24/9 Demonstrationer med Logger Pro
Diverse räkneövningar kapitel 2 & 3
Sid.79: ★360-364
★★375-377
★★★385
15 Onsdag
(45m)
25/9 Impuls web: Biltävling (ID: a122)
Sid.79: ★365-366
★★379
★★★386-387
16 Torsdag
(70m)
26/9 Repetition
Sid.79: ★367-369
★★382
★★★388-389
-- 40 Tisdag 1/10 KU-DAG
17 Onsdag
(45m)
2/10 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Klasslaboration 02: Rörelse

Sid.77: 353d,357b (med räknaren)
18 Torsdag
(70m)
3/10 Repetition  
19 41 Tisdag
(70m)
8/10
Prov 1: Kapitel 1-3 (klockan 09.40 - 11.10). Gemensamt för NA19
20 Onsdag
(45m)
9/10 Genomgång prov 1  
21 Torsdag
(70m)
10/10 Genomgång prov 1
Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)
22 42 Tisdag
(70m)
15/10 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
Video: ISS Science Video

Sid.94: 401-403
23 Onsdag
(45m)
16/10 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Sid.94: 404-406

Sid.98: 407-410
24 Torsdag
(70m)
17/10 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Sid.98: 411-413
Sid.102: 414-417
25 43 Tisdag
(70m)
22/10 4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
Laboration 04: Massa & Tyngd

Sid.102: 418-423
26 Onsdag
(45m)
23/10  
Övning i kunskapsmatrisen:
Lite om mått och enheter.
27 Torsdag
(70m)
24/10 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.110: 424-427
-- 44 Måndag 28/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 29/10
-- Onsdag 30/10
-- Torsdag 31/10
-- Fredag 1/11
-- 45 Tisdag 5/11 D-Dag
28 Onsdag
(45m)
6/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Gruppuppgift
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
29 Torsdag
(70m)
7/11 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Sid.111: 428-433
Sid.120: 441-443,445
30 46 Tisdag
(70m)
12/11 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Sid.120: 434-440,444
31 Onsdag
(45m)
13/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 446-450
-- Tisdag 14/11 D-Dag
32 47 Tisdag
(70m)
19/11 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Sid.128: 451-455
-- Onsdag 20/11 KU-DAG
33 Torsdag
(70m)
21/11 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131: ★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
34 48 Tisdag
(70m)
26/11
Prov 2: Kapitel 1-4 (Aulan klockan 08.00 - 12.00). Gemensamt för NA19
35 Onsdag
(45m)
27/11 Genomgång av provet  
36 Torsdag
(70m)
28/11 Genomgång av provet
Film: Everything and Nothing E01 (12m)
37 49 Tisdag
(70m)
3/12 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Sid.149: 501-507
38 Onsdag
(45m)
4/12 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Sid.149: 508-511
39 Torsdag
(70m)
5/12 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Sid.155: 514-519
40 50 Tisdag
(70m)
10/12  
Laboration 08: Energi

41 Onsdag
(45m)
11/12 5.2 Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.155: 520-521
42 Torsdag
(70m)
12/12 Räkneövningar Energi
Sid.149: 512-513
Sid.155: 522-523
43 51 Tisdag
(70m)
17/12 Räkneövningar Energi
Sid.159: 530,531,532b
44 Onsdag
(45m)
18/12 Julavslutning  
-- Torsdag 18/12 Julavslutning
-- 52 Måndag 23/12 JULLOV
-- Tisdag 24/12
-- Onsdag 25/12
-- Torsdag 26/12
-- Fredag 27/12
-- 1 Måndag 30/12 JULLOV
-- Tisdag 31/12
-- Onsdag 1/1
-- Torsdag 2/1
-- Fredag 3/1
-- 2 Tisdag 7/1 KU-DAG
45 Onsdag
(45m)
8/1 Repetition Energi
Sid.173: ★554,555,556,557
★★570
★★★583
46 Torsdag
(70m)
9/1 5.2 Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159: 524-529,532a
47 3 Tisdag
(70m)
14/1 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
48 Onsdag
(45m)
15/1 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
49 Torsdag
(70m)
16/1 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
BRYTPUNKT MELLAN HT19 OCH VT20 (OBS! NYTT SCHEMA)
50 4 Tisdag
(70m)
21/1  
Laboration 09: Impulslagen
51 Torsdag
(45m)
23/1 Sammanfattning av labben
  Extraövningar
52 Fredag
(70m)
24/1 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582-584,586
53 5 Tisdag
(70m)
28/1 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)

Sid.181: 601-607
54 Torsdag
(45m)
29/1 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.188: 608-611
55 Fredag
(70m)
30/1 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Läxa v.5:
Svara på instuderingsuppgifterna 1-10
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.200: ★636
★★655
56 6 Tisdag
(70m)
4/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.193: 618-622,625
57 Torsdag
(45m)
6/2 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★636,638,642
★★652,653,655
★★★665,666
58 Fredag
(70m)
7/2 6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Laboration 10: Arkimedes Princip

Läxa v.6:
Svara på instuderingsuppgifterna 11-30
Lös uppgifterna nedan.
Sid.181 602,604
Sid.188: 609-611,613,615
Sid.193: 618,620,622
59 7 Tisdag
(70m)
11/2 Genomgång laboration 10
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632
Sid.200: ★638,642
★★653
60 Torsdag
(45m)
13/2 Diagnos på Energi & Tryck
Sid.198: 634
Sid.200: ★644,649
★★656,666
61 Fredag
(70m)
14/2

Läxa v.7:
Svara på instuderingsuppgifterna 31-40
Lös uppgifterna nedan.
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.198: 632,633
Sid.200: ★636,649
★★655

-- 8 Måndag 18/2 SPORTLOV
-- Tisdag 19/2
-- Onsdag 20/2
-- Torsdag 21/2
-- Fredag 22/2
62 9 Tisdag
(70m)
25/2 Repetition inför prov
Kap 5: 1-4,10-13,35-37
Kap 6: 1-4,8,9,16-18
63 Torsdag
(45m)
26/2 Repetition inför prov
Kap 5: 5,6,14,15,38
Kap 6: 5-7,10-12,19,20
64 Fredag
(70m)
28/2 Repetition inför prov
Kap 5: 7-9,16-20,39-42
Kap 6: 13-15,21-28,43-46
65 10 Tisdag
(70m)
3/3
Prov 3: Kapitel 5,6 (Aulan klockan 09.45 - 11.15). Gemensamt för NA19
66 Torsdag
(45m)
5/3 Genomgång av Provet  
67 Fredag
(70m)
6/3 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
68 11 Tisdag
(70m)
10/3 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
-- Torsdag 12/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
69 Fredag
(70m)
13/3 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
70 12 Tisdag
(70m)
17/3 Information om Klimatpodden
Övningar på Värme
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
-- Torsdag
(45m)
19/3
Redovisning APME heldag (övriga lektioner inställda)
-- Fredag
(70m)
29/3 VÄRLDSVATTENDAGEN
Klimatpodd på eftermiddagen mellan ungefär 12.30 - 15.30
ÖVERGÅNG TILL DISTANSUNDERVISNING!!!
71 13 Tisdag
(70m)
24/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.222: 723
72 Torsdag
(45m)
26/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.222: 725
73 Fredag
(70m)
27/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Testdiagnos via exam.net
74 14 Tisdag
(70m)
31/3 Arbete gruppvis med Klimat & Väder
Klimatpodden
Övningsuppgifter att lämna in
CR: bifogat
75 Torsdag
(45m)
2/4    
76 Fredag
(70m)
3/4  
Diagnos på värme
-- 15 Måndag 6/4 PÅSKLOV
-- Tisdag 7/4
-- Onsdag 8/4
-- Torsdag 9/4
-- Fredag 10/4
77 16 Tisdag
(70m)
14/4 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.296: 901-904,907

Film: Elektricitetens Historia del I
78 Torsdag
(45m)
16/4 Övningar på 9.1 Laddning
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.296: 906,908
Sid.340: ★961,962
★★987
79 Fredag
(70m)
17/4 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
9.3 Elektriska kretsar (299-306)
9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 912,914,915,917

Kontrollfrågor på del I av filmen
80 17 Tisdag
(70m)
21/4 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 916,918,919,920
Sid.340: ★972

Film: Elektricitetens Historia del II
81 Torsdag
(45m)
23/4
NP Sv1 - Ingen Fysik
82 Fredag
(70m)
24/4 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.306: 921,922
Sid.340: ★978

Kontrollfrågor på del II av filmen
83 18 Tisdag
(30m)
28/4
NP Eng 5 - Fysik från 10.30

9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling av motstånd (311-312)

Inga övningar idag

Film: Elektricitetens Historia del III
84 Torsdag
(45m)
30/4 Övningar på 9.4 Grundläggande kopplingar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.316: 925-928
Sid.340: ★960,963,964

Kontrollfrågor på del III av filmen
-- Fredag
(70m)
1/5 FÖRSTE MAJ
85 19 Tisdag
(70m)
5/5 9.4.3 Inkoppling av amperemeter ...(313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.316: 925,926,929
Sid.340: ★965
86 Torsdag
(45m)
7/5 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.325: ★935,936ac,937,938
Sid.340: ★971
87 Fredag
(70m)
8/5 Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.325: ★940
★★941
Sid.340: ★966,967,968,969,973,974
★★994
★★★996,997
88 20 Tisdag
(70m)
12/5 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.337: 947,949,952,956
89 Torsdag
(45m)
14/5 Övningar på 9.5 Elektriska Fält
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.337: 958
★★★959
Sid.340: ★970,977
★★980,981,995
★★★996,997
90 Fredag
(70m)
15/5 9.5.3 Potential (333-334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.337: 948,950,951,953
91 21 Tisdag
(70m)
19/5 D-DAG (NP Ma2c inställt)
-- Torsdag
(45m)
21/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
-- Fredag
(70m)
22/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
92 22 Tisdag
(70m)
26/5 Repetition
 
93 Torsdag
(45m)
28/5
Repetition
 
94 Fredag
(70m)
29/5
Repetition
 
95 23 Tisdag
(70m)
2/6 Repetition  
96 Torsdag
(45m)
4/6 Repetition  
97 Fredag
(70m)
5/6 Repetition på egen hand  
98 24 Måndag 8/6
Prov 4 (09.30 - 11.00): Kapitel 7,9 på distans via Kunskapsmatrisen/exam.net
-- Tisdag
(70m)
9/6    
-- Torsdag
(45m)
11/6    
-- Fredag
(70m)
12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2020
-- 25 SOMMARLOV 2020
-- 26 SOMMARLOV 2020
-- 27 SOMMARLOV 2020
-- 28 SOMMARLOV 2020
-- 29 SOMMARLOV 2020
-- 30 SOMMARLOV 2020
-- 31 SOMMARLOV 2020
-- 32 SOMMARLOV 2020
-- 33 SOMMARLOV 2020
-- 34 Måndag
(60m)
17/8 SOMMARLOV 2020
-- Torsdag
(50m)
20/8 Vandring NA19
99 Fredag
(70m)
21/8 Introduktion till avslutningen av Fysik 1a
Några inledande frågor.
Film: Relativitetsteori (17m)
98 35 Måndag
(85m)
24/8 Fortsättning relativitsfråga.
Frågeställning fotoner i en laser.
Film: Atomen (25m)
99 Torsdag
(60m)
27/8 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.361: 1001ac,1002ab,1003,1004
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.361: 1001b,1002c,1005,1009
100 Fredag
(50m)
28/8 10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
För en gångs skull kommer ni att få hemläxa. Gör så många ni orkar av dessa.
Sid.366: 1010,1011,1012ac,1013
Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.366: 1012b,1014,1015,1016,1017
101 36 Måndag
(65m)
31/8 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)

Övningsuppgifter att lämna in
Sid.366: 1010,1011,1012ac,1013
102 Torsdag
(70m)
3/9 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.391: 1101-1104,1106
103 Fredag
(50m)
4/9 11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.391: 1107,1112,1113
104 37 Måndag
(65m)
7/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1115cdef,1117,1118
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1185abc,1191
105 Torsdag
(70m)
10/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Valfri förberedelse inför NP Ma2c
-- Fredag
(50m)
11/9 Välkomstdag
SLUTPROV Ma2c för NA19
-- 38 Måndag
(65m)
14/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1119,1120,1122
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1187,11104
★★11118ab
-- Torsdag
(70m)
17/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1115ab,1116,1121
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1191,11106
97 Fredag
(50m)
18/9 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.404: 1123,1124
96 39 Måndag
(65m)
21/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-408)
11.4.3 Datering (408-410)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.411: 1125,1127,1129
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1185d,1186
★★11116
-- Torsdag
(70m)
24/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
Övningsuppgifter att lämna in
Sid.411: 1126,1128,1130
Fler bra Övningsuppgifter
Sid.447: ★1193,11101,11108
★★11120
-- Fredag
(50m)
25/9 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411) Valfria övningar
-- 40 Måndag
(65m)
28/9 Förberedelse för laboration  
-- Torsdag
(70m)
1/10  
Laboration: Halveringstid
97 Fredag
(50m)
2/10 11.5 Strålning möter materia (412-418)
11.6 Stråldoser (419-426)
 
96 41 Måndag
(65m)
5/10 11.7 Fission (427-434)
11.8 Fusion (435-437)
11.9 Medicinska metoder (438-445)
 
-- Torsdag
(70m)
8/10 Repetition inför prov kap 10 & 11  
-- Fredag
(50m)
9/10 Repetition inför prov kap 10 & 11  
-- 42 Måndag
(65m)
12/10 Repetition inför prov kap 10 & 11  
-- Torsdag
(70m)
15/10
Prov 5: Kapitel 10 och 11
97 Fredag
(50m)
16/10 Genomgång av provet  
96 43 Måndag
(65m)
19/10 Repetition kapitel 1-4  
-- Torsdag
(70m)
22/10 Repetition kapitel 1-4  
-- Fredag
(50m)
23/10 Repetition kapitel 1-4  
-- 44 Måndag 26/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 27/10
-- Onsdag 28/10
-- Torsdag 29/10
-- Fredag 30/10
-- 45 Måndag
(65m)
2/11 Repetition kapitel 1-4  
-- Torsdag
(70m)
5/11 Repetition kapitel 5-6  
97 Fredag
(50m)
6/11 Repetition kapitel 5-6  
96 46 Måndag
(65m)
9/11 Repetition kapitel 5-6  
-- Torsdag 12/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
-- Fredag
(50m)
13/11 Repetition kapitel 7,9  
-- 47 Måndag
(65m)
16/11 Repetition kapitel 7,9  
-- Torsdag
(70m)
19/11 Repetition kapitel 7,9  
97 Fredag
(50m)
20/11 Repetition kapitel 7,9  
96 48 Måndag
(65m)
23/11 Repetition kapitel 9-11  
-- Torsdag
(70m)
26/11 Repetition kapitel 9-11  
-- Fredag
(50m)
27/11
PB Prov Fysik 1a NA19: 08.00 -12.00 (Aulan/D01/C24)
-- 49 Måndag
(65m)
30/11 Extratid  
-- Torsdag
(70m)
3/12 Extratid  
97 Fredag
(50m)
4/12 Extratid  
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!