Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
 • Under VT2021 blir det 3 lektioner per vecka enligt
  Måndagar (D32) 12.00 - 13.20 (80 min)
  Onsdagar (D31) 13.30 - 14.30 (60 min)
  Fredagar (D33) 14.45 - 15.25 (40 min)
 • Under HT2021 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Måndagar (D33) 09.35 - 11.10 (95 min)
  Fredagar (D31) 10.45 - 12.15 (90 min)
 • Under VT2022 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Måndagar (D32) 09.40 - 11.10 (90 min)
  Torsdagar (D32) 11.40 - 13.10 (90 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2022.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

  NA20cd - Preliminär planering för Fysik 1a - VT21/HT21/VT22

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
  1 3 Måndag
  (80m)
  D32
  18/1 Introduktion Fysik 1a
  Kapitel 1 - Vad är fysik
  Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
  Datorhantering
  (Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
  2.1 Måttenheter (16-19)
  Sid.23: 202,205,211
  Film: Introduction to Physics (4m)
  Physics is Life (3m)

  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 202,205,211
  2 Onsdag
  (60m)
  D31
  20/1 2.2 Medelhastighet (20-21)
  Sid.23: 203,204,216,217
  Sid.40: ★242,243
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 203,216
  3 Fredag
  (40m)
  D33
  22/1 2.3 Densitet (22)
  Sid.23: 206,208,210,212-215
  Sid.40: ★248,254
  ★★258,262
  Övningar på prefix
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 208,214
  Sid.40: ★248
  4 4 Måndag
  (80m)
  D32
  25/1 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
  Sid.32: 218
  Mätövningar skjutmått
  2.5 Experimentellt arbete (28-31)
  Sid.32: 219-221,224
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.32: 218
  Sid.32: 219,220
  5 Onsdag
  (60m)
  D31
  27/1

  2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.38: 233,235,237
  Sid.40: ★247
  ★★266
  6 Fredag
  (40m)
  D33
  29/1 Räkneövningar kapitel 2
  Impuls web:
  Testa dig själv (ID: a656)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.32: 226-230
  Sid.40: ★249
  ★★257,260,265,267
  ★★★271,272
  7 5 Måndag
  (80m)
  DIST.
  1/2 Räkneövningar kapitel 2
  Bra test: Diagnos 01 - Mått

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.40: ★253,255
  ★★261,263,268
  ★★★275,276
  8 Onsdag
  (60m)
  D31
  3/2
  Laboration 01: Mätteknik

  Laboration 02: Densitet
   
  9 Fredag
  (40m)
  D33
  5/2 Efterarbete med laborationerna  
  10 6 Måndag
  (80m)
  DIST.
  8/2 Kapitel 3 - Rörelse
  3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
  3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.50: 301-308,310-314
  Sid.54: 318-324
  11 Onsdag
  (60m)
  DIST.
  10/2 3.2 Acceleration (56-60)
  3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.60: 327-332
  Sid.69: 339,340,342,343
  12 Fredag
  (40m)
  DIST.
  12/2
  3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.69: 344,345,346,348
  13 7 Tisdag
  (11.50 -
  13.20)
  DIST.
  16/2 3.4 Konstant acceleration (73-77)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.77: 350-353,356
  14 Onsdag
  (60m)
  DIST.
  17/2 Räkneövningar kapitel 3
  Impuls web:
  Testa dig själv (ID: a781)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.50: 316
  Sid.79: ★360-364
  ★★375-377
  ★★★385
  15 Fredag
  (40m)
  DIST.
  19/2 Räkneövningar kapitel 3
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.54: 326
  Sid.60: 338
  Sid.79: ★365-368
  ★★379,381
  ★★★386,387
  -- 8 Måndag 22/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 23/2
  -- Onsdag 24/2
  -- Torsdag 25/2
  -- Fredag 26/2
  16 9 Måndag
  (80m)
  DIST.
  1/3 Repetition
  Kunskapsmatrisen
  GeoGebra/miniräknare
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.69: 342,343,345
  Sid.77: 354,355
  Sid.79: ★369-372,374
  ★★382,383
  ★★★388,389
  17 Onsdag
  (60m)
  DIST.
  3/3 Repetition  
  18 Fredag
  (40m)
  DIST.
  5/3 Repetition  
  -- 10 Måndag 8/3 KU-DAG
  19 Onsdag
  (60m)
  D31
  10/3 Repetition  
  20 Fredag
  (40m)
  DIST.
  12/3
  Prov 1: Kapitel 1-3 på distans via Kunskapsmatrisen
  21 11 Måndag
  (80m)
  D32
  15/3 Kapitel 4 - Kraft
  4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
  Video: I Fysikens värld 02 (10m)

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.94:
  (a137)
  401-403
  22 Onsdag
  (60m)
  D31
  17/3 4.1.1 Krafter (88-91)
  Video: ISS Science Video

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.94:
  (a137)
  404-406
  23 Fredag
  (40m)
  DIST.
  19/3 4.1.2 Newtons 1:a lag(Tröghetslagen) (92-94)
  4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98:
  (a269)
  407-410
  24 12 Måndag
  (80m)
  DIST.
  22/3 4.1.3 Newtons 2:a forts.
  4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98:
  (a269)
  411-413
  Sid.102:
  (a346)
  414-417
  Sid.102:
  (a346)
  418-423
  25 Onsdag
  (60m)
  DIST.
  24/3 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.110:
  (a180)
  424-427
  26 Fredag
  (40m)
  D33
  26/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
  4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.110:
  (a180)
  428-433

  -- 13 Måndag 29/3 PÅSKLOV
  -- Tisdag 30/3
  -- Onsdag 31/3
  -- Torsdag 1/4
  -- Fredag 2/4
  -- 14 Måndag 5/4 PÅSKLOV
  27 Onsdag
  (60m)
  DIST.
  7/4 4.2.2 Normalkraft (107-109)
  4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  441,442,443,445
  28 Fredag
  (40m)
  DIST.
  9/4 4.2.4 Kraftfält (114)
  4.2.5 Hookes lag (115-119)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  434-440,444
  29 15 Måndag
  (80m)
  D32
  12/4 Arbete på egen hand
  4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  446-450
  30 Onsdag
  (60m)
  D31
  14/4  
  Laboration 05: Kraftlagen
  31 Fredag
  (40m)
  D33
  16/4  
  Laboration 04: Massa & Tyngd
  32 16 Måndag
  (80m)
  DIST.
  19/4 4.2.4 Kraftfält (114)
  4.2.5 Hookes lag (115-119)
  4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  434-440,444
  Sid.128:
  (a320)
  451-455
  33 Onsdag
  (60m)
  DIST.
  21/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.131:
  (a117)
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  34 Fredag
  (40m)
  DIST.
  23/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.134:
  (a237):
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  35 17 Måndag
  (80m)
  D32
  26/4  
  Laboration 07: Friktion & lutande plan
  36 Onsdag
  (60m)
  D31
  28/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.136:
  (a446)
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt

  37 Fredag
  (40m)
  D33
  30/4  
  Laboration 06: Hookes lag
  38 18 Måndag
  (80m)
  D32
  3/5 Extratid Hissuppgiften - Teori
  39 Onsdag
  (60m)
  D31
  5/5 Extratid Hissuppgiften - Praktisk
  40 Fredag
  (40m)
  D33
  7/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
  5.1 - Arbete och Energi
  5.1.1 Arbete (142-144)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.149:
  (a125)
  501-507
  41 19 Måndag
  (80m)
  D32
  10/5 5.1.2 Olika former av energi (145)
  5.1.3 Lägesenergi (146-148)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.149:
  (a125)
  508-511
  -- Onsdag 10/3 D-Dag
  -- Fredag 18/12 Kristi Himmelsfärd
  42 20 Måndag
  (80m)
  D32
  17/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
  5.1.5 Energiprincipen (152-154)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  514-517
  43 Onsdag
  (60m)
  D31
  19/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  518,519
  44 Fredag
  (40m)
  D33
  21/5 5.2 - Effekt & verkningsgrad
  5.2.1 Effekt (156-157)
  5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  520,521
  Sid.159:
  (a147)
  525-528,530-532
  45 21 Måndag
  (80m)
  D32
  24/5 Repetition Kapitel 4-5  
  46 Onsdag
  (60m)
  D31
  26/5 Repetition Kapitel 4-5  
  -- Fredag 28/5 KU-Dag (PB Labbprov Ke)
  47 22 Måndag
  (80m)
  D32
  31/5 Repetition Kapitel 4-5
  Laboration 08: Energi
  48 Torsdag
  09.40-
  11.15
  C43
  3/6 Repetition Kapitel 4-5  
  49 Fredag
  (40m)
  D33
  4/6 Repetition Kapitel 4-5  
  50 23 Måndag
  (80m)
  D32
  7/6
  Prov 2: Kapitel 4-5 (Kapitel 5 t.o.m. verkningsgrad)
  51 Onsdag
  (60m)
  D31
  9/6 Extratid  
  -- Fredag 11/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2021
  -- 24 SOMMARLOV 2021
  -- 25 SOMMARLOV 2021
  -- 26 SOMMARLOV 2021
  -- 27 SOMMARLOV 2021
  -- 28 SOMMARLOV 2021
  -- 29 SOMMARLOV 2021
  -- 30 SOMMARLOV 2021
  -- 31 SOMMARLOV 2021
  -- 32 SOMMARLOV 2021
  -- 33 Måndag
  (95m)
  D33
  16/8 UPPSTARTSDAG  
  52 Fredag
  (90m)
  D31
  20/8 Första lektionen HT2021
  Lite allmän planeringsgenomgång etc.
  Repetition Energi
  5.3 Kollisionernas Fysik
  Sid.173: ★554,555,556,557
  ★★570
  ★★★583
  53 34 Måndag
  (95m)
  D33
  23/8 5.3 Kollisionernas Fysik
  5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
  Sid.166: 533-537
  54 Fredag
  (90m)
  D31
  27/8 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
  Sid.166: 538-543
  55 35 Måndag
  (95m)
  D33
  30/8 5.3.3 Stötar (167-169)
  Sid.170: 544-549

  Laboration 09: Impulslagen
  56 Fredag
  (90m)
  D31
  3/9 Diverse gemensamma räkneövningar  
  57 36 Måndag
  (95m)
  D33
  6/9 Räkneövningar kapitel 5
  Sid.173: ★559,561,565
  ★★569-572,576-578
  ★★★582,583
  58 Fredag
  (90m)
  D31
  10/9 Kapitel 6 - Tryck
  6.1 Vad är tryck? (179-180)
  Sid.181: 601-607
  Sid.173: ★★★584,586
  59 37 Måndag
  (95m)
  D33
  13/9 6.2 Vätsketryck (182-183)
  6.3 Lufttryck (184-187)
  Sid.188: 608-611
  Sid.173: ★554-556,561,565
  ★★570
  Sid.200: ★636
  ★★655
  -- Fredag 17/9 D-Dag
  60 38 Måndag
  (95m)
  D33
  20/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.193: 618-622,625
  Sid.200: ★638,642
  ★★652,653
  ★★★665,666
  61 Fredag
  (90m)
  D31
  24/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.200: ★638,642
  ★★652,653
  ★★★665,666

  Laboration 10: Arkimedes Princip
  62 39 Måndag
  (95m)
  D33
  27/9 6.5 Ideala gaslagen (195-197)
  Sid.198: 629,632
  Sid.200: ★638,642
  ★★653
  63 Fredag
  (90m)
  D31
  1/10 Diagnos på Energi & Tryck
  Diverse demonstrationer
  Sid.198: 634
  Sid.200: ★644,649
  ★★656,666
  64 40 Måndag
  (95m)
  D33
  4/10 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
  7.1 Om värme och temperatur (206-208)
  7.1.1 Värme (209-211)
  Sid.212: 701,702,704,710,711
  Sid.242: ★755,757,765
  ★★782,784,785
  65 Fredag
  (90m)
  D31
  8/10 7.2 Smälta och stelna (213-214)
  7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
  7.2.2 Kroppen i värme (218)
  Sid.221: 716,718
  Sid.242: ★766,772
  ★★786,789,790
  ★★★7106
  66 41 Måndag
  (95m)
  D33
  11/10 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
  Sid.221: 720,721,723,725
  Sid.242: ★778,779
  ★★791,793,796
  ★★★7108
  67 Fredag
  (90m)
  D31
  15/10 Övningar på Värme
  Sid.221: 720,721,723,725
  Sid.242: ★778,779
  ★★791,793,796
  ★★★7108
  68 42 Måndag
  (95m)
  D33
  18/10 Repetition Kapitel 5-7  
  69 Fredag
  (90m)
  D31
  22/10 Repetition Kapitel 5-7  
  70 43 Måndag
  (95m)
  D33
  25/10
  Prov 3: Kapitel 5-7
  71 Fredag
  (90m)
  D31
  29/10 Inledning Kapitel 9
  Film: Elektricitetens Historia del I
  -- 44 Måndag 1/11 HÖSTLOV
  -- Tisdag 2/11
  -- Onsdag 3/11
  -- Torsdag 4/11
  -- Fredag 5/11
  72 45 Måndag
  (95m)
  D33
  8/11 Genomgång av Prov 3  
  73 Fredag
  (90m)
  D31
  12/11 Kapitel 9 - Elektricitet
  9.1 Laddning (286-298)
  9.1.1 Atomen (288-290)
  9.1.2 Influens (290-292)
  9.1.3 Coulombs lag (292-295)
  Sid.296: 901-904,907
  Sid.296: 906,908
  -- 46 Måndag 15/11 D-Dag (Utvecklingssamtal)
  74 Fredag
  (90m)
  D31
  19/11 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
  9.3 Elektriska kretsar (299-306)
  9.3.1 Ström (300-302)
  9.3.2 Spänning (303-304)
  9.3.3 Resistans (304-305)
  Sid.306: 912,914,915,917
  Sid.340: ★961,962
  ★★987
  75 47 Måndag
  (95m)
  D33
  22/11 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
  9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
  9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
  9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
  9.4.4 Koppling av batterier (315)
  Sid.316: 927-928
  Sid.340: ★960,963
  76 Fredag
  (90m)
  D31
  26/11 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
  Övningar på 9.4 Grundläggande kopplingar
  Sid.306: 916,918,919,920,921,922,924
  Sid.316: 930-934
  Sid.340: ★964,972,978
  77 48 Måndag
  (95m)
  D33
  29/11 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
  9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
  9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
  Sid.325: ★935,936ac,937,938,940
  ★★941
  Sid.316: 925,926,929
  Sid.340: ★971,974,975
  78 Fredag
  (90m)
  D31
  3/12 Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
  Sid.337: 947,949,952,956
  Sid.340: ★965,966,967,968
  ★★994
  ★★★996
  79 49 Måndag
  (95m)
  D33
  6/12  
  Laboration 18: Svarta lådorna

  Laboration 19: Laddningar
  80 Fredag
  (90m)
  D31
  10/12  
  Laboration 20: Ohm's lag
  81 50 Måndag
  (95m)
  D33
  13/12 9.5 Elektriska Fält (327-336)
  9.5.1 Faradays bur (328-329)
  9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
  Sid.337: 958
  ★★★959
  82 Fredag
  (90m)
  D31
  17/12 Övningar på 9.5 Elektriska Fält
  Sid.340: ★,969,970,973,977
  ★★980,981,995
  ★★★997
  83 51 Måndag
  (95m)
  D33
  20/12 Julavslutning
  Film: Elektricitetens Historia del II
  -- Fredag 24/12 JULAFTON 2021
  -- 52 Måndag 27/12 JULLOV
  -- Tisdag 28/12
  -- Onsdag 29/12
  -- Torsdag 30/12
  -- Fredag 31/12
  -- 1 Måndag 3/1 JULLOV
  -- Tisdag 4/1
  -- Onsdag 5/1
  -- Torsdag 6/1
  -- Fredag 7/1
  -- 2 Måndag 10/1 JULLOV
  84 Fredag
  (90m)
  D31
  14/1 9.5.3 Potential (333-334)
  9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
  Sid.337: 948,950,951,953
  85 3 Måndag
  (95m)
  D33
  17/1 Repetition  
  86 Fredag
  (90m)
  D31
  21/1 Repetition  
  Höstterminen slutar och vårterminen börjar!
  87 4 Måndag
  (90m)
  D32
  24/1 Repetition  
  88 Torsdag
  (90m)
  D32
  27/1
  Prov 4: Kapitel 9 (under lektionstiden i D32)
  89 5 Måndag
  (95m)
  D32
  31/1 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
  10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
  10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
  10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
  10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
  10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
  Sid.361: 1001-1004,1009
  90 Torsdag
  (90m)
  D32
  3/2 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
  10.2 Standardmodellen (367-379)
  10.2.1 Atomen (368-369)
  10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
  10.2.3 Antimateria (373)
  10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
  Sid.366: 1010-1017
  Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
  Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
  91 6 Måndag
  (90m)
  D32
  7/2 Kapitel 11 - Kärnfysik
  11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
  11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
  Sid.391: 1101-1104,1106,1107,1112
  92 Torsdag
  (90m)
  D32
  10/2 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
  Sid.404: 1115,1116
  93 7 Måndag
  (90m)
  D32
  14/2 11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
  Sid.404: 1117,1118
  94 Torsdag
  (90m)
  D32
  17/2 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
  11.3.3 Nukleonemission (400)
  11.3.4 Spontan fission(401)
  Sid.404: 1119
  Sid.447: ★1185abc,1191
  ★★11118ab
  -- 8 Måndag 21/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 22/2
  -- Onsdag 23/2
  -- Torsdag 24/2
  -- Fredag 25/2
  95 9 Måndag
  (90m)
  D32
  28/2 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
  11.4.1 Aktivitet (405)
  11.4.2 Halveringstid (406-410)
  Sid.411: 1125-1130
  Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
  ★★11116
  96 Torsdag
  (90m)
  D32
  3/3 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
  11.4.1 Aktivitet (405)
  11.4.2 Halveringstid (406-410)
  Sid.404: 1120
  Sid.447: ★1187,11104
  -- 10 Måndag 7/3 KU-dag
  97 Torsdag
  (90m)
  D32
  10/3 11.4.3 Datering (408-410)
  11.5 Strålning möter materia (412-418)
  Sid.411: 1131-1133
  Sid.418: 1134,1135,1140,1141
  Sid.447: ★11102,11103,11106
  ★★11120
  98 11 Måndag
  (90m)
  D32
  14/3 Förberedelse för laboration
  Sid.447: ★11101
  ★★11121
  99 Torsdag
  (90m)
  D32
  17/3  
  Laboration: Halveringstid
  100 12 Måndag
  (90m)
  D32
  21/3 11.6 Stråldoser (419-426)
  11.7 Fission (427-434)
  11.8 Fusion (435-437)
  11.9 Medicinska metoder (438-445)
  Sid.447: ★11104
  ★★11116
  -- Torsdag 24/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
  101 13 Måndag
  (90m)
  D32
  28/3 Repetition  
  102 Torsdag
  (90m)
  D32
  31/3
  Prov 5: Kärnfysik D01: 08.00-09.30 (Förlängd: 08.00-10.00)
  -- 14 Måndag 4/4 YSP
  -- Torsdag 7/4 YSP
  -- 15 Måndag 11/4 PÅSKLOV 2022
  -- Tisdag 12/4
  -- Onsdag 13/4
  -- Torsdag 14/4
  -- Fredag 15/4
  -- 16 Måndag 18/4 PÅSKLOV
  103 Torsdag
  (90m)
  D32
  21/4 Repetition  
  104 17 Måndag
  (90m)
  D32
  25/4 Repetition  
  105 Torsdag
  (90m)
  D32
  28/4 Repetition med Albin  
  106 18 Måndag
  (90m)
  D32
  2/5 Repetition  
  107 Torsdag
  (90m)
  D32
  5/5 Repetition  
  108 19 Måndag
  (90m)
  D32
  9/5 Repetition  
  109 Torsdag
  (90m)
  D32
  12/5 NP Eng 6
  Lektion: 12.30 - 13.10
   
  110 20 Måndag
  (90m)
  D32
  16/5 Repetition  
  111 Torsdag
  (90m)
  D32
  19/5 Repetition  
  112 21 Måndag
  (90m)
  D32
  23/5 Repetition  
  -- Torsdag 26/5 LOV/Kristi himmelsfärd
  113 22 Måndag
  (90m)
  D32
  30/5 Repetition  
  114 Torsdag
  (90m)
  D32
  2/6
  PB Fysik 1a: 08.00 - 12.00 (08.00 - 13.00)
  115 23 Måndag 6/6 NATIONALDAGEN
  116 Torsdag
  (90m)
  D32
  9/6 Extratid/Sommarlov 2022  
  -- 24 SOMMARLOV 2022
  -- 25 SOMMARLOV 2022
  -- 26 SOMMARLOV 2022
  -- 27 SOMMARLOV 2022
  -- 28 SOMMARLOV 2022
  -- 29 SOMMARLOV 2022
  -- 30 SOMMARLOV 2022
  -- 31 SOMMARLOV 2022
  -- 32 SOMMARLOV 2022
  -- 33 SOMMARLOV 2022