Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
  Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
  Under VT2022 blir det 3 lektioner per vecka enligt
Tisdagar (D33) 11.50 - 13.15 (85 min)
Torsdagar (D21) 08.10 - 09.00 (50 min)
Fredagar (D31) 09.15 - 10.45 (90 min)
  Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2023.
  Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
  Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
  För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

NA21aa - Preliminär planering för Fysik 1a - VT22/HT22/VT23

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
1 3 Tisdag
(85m)
D33
17/1 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Datorhantering
(Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
Film: Introduction to Physics (4m)
Physics is Life (3m)
What is Physics? (2m)
Most Astounding Fact (3m)
CURIOSITY - Feynman (2m)
What is Physics 2? (4m)

2 Torsdag
(50m)
D21
18/1 2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a663)
202,205,211
Sid.23:
(a706)
203,204,216,217
3 Fredag
(90m)
D31
21/1 2.3 Densitet (22)
Övningar på prefix
Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a967)
206,208,210,212-215
Sid.40:
(a915)
★242,243,248,254
★★258,262 
4 4 Tisdag
(85m)
D33
24/1 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
Mätövningar skjutmått
Gruppövning: Regnmätaren

Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
218
-- Torsdag
(50m)
D21
27/1


INGEN LEKTION

 
5 Fredag
(90m)
D32

175m
2,9h
28/1 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a656)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Laboration 01: Mätteknik

Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
219-221,224
6 5 Tisdag
(85m)
D33
1/2 Räkneövningar kapitel 2
2.6 Att lösa uppgifter (34-37)
Laboration 02: Densitet

Rekommenderade uppgifter
Sid.38:
(a396)
233,235,237
Sid.40:
(a915)
★247
★★266
7 Torsdag
(50m)
D21
3/2
Bra test: Diagnos 01 - Mått
Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
226-230
Sid.40:
(a915)
★249
★★257,260,265,267
★★★271,272
8 Fredag
(90m)
D32

400m
6,7h
4/2  
Rekommenderade uppgifter
Sid.40:
(a915)
★253,255
★★261,263,268
★★★275,276
9 6 Tisdag
(85m)
D33
8/2 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
301-308,310-314
Sid.54:
(a306)
318-324
10 Torsdag
(50m)
D21
10/2 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Rekommenderade uppgifter
Sid.60:
(a199)
327-332
Sid.69:
(a234)
339,340,342,343
11 Fredag
(90m)
D32

625m
10,4h
11/2 3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
344,345,346,348
12 7 Tisdag
(85m)
D33
15/2 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Rekommenderade uppgifter
Sid.77:
(a838)
350-353,356
13 Torsdag
(50m)
D21
17/2 Räkneövningar kapitel 3
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a781)
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
316
Sid.79:
(a975)
★360-364
★★375-377
★★★385
14 Fredag
(90m)
D32

850m
14,2h
18/2 Räkneövningar kapitel 3
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.54:
(a306)
326
Sid.60:
(a199)
338
Sid.79:
(a975)
★365-368
★★379,381
★★★386,387
-- 8 Måndag 21/2 SPORTLOV
-- Tisdag 22/2
-- Onsdag 23/2
-- Torsdag 24/2
-- Fredag 25/2
15 9 Tisdag
(85m)
D33
1/3 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
342,343,345
Sid.77:
(a838)
354,355
Sid.79:
(a975)
★369-372,374
★★382,383
★★★388,389
16 Torsdag
(50m)
D21
3/3 Repetition  
17 Fredag

1075m
17,9h
4/3
Prov 1: Kapitel 1-3 (D01) 09.15 - 10.45 (90 m) resp. 08.45 - 10.45 (120 m)
18 10 Tisdag
(85m)
D33
8/3  
Laboration 03: Rörelse
19 Torsdag
(50m)
D21
10/3


INGEN LEKTION

 
20 Fredag
(90m)
D32

1250m
20,8h
11/3 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)
ISS Science Video

Rekommenderade uppgifter
Sid.94:
(a137)
401-406
Sid.98:
(a269)
407-410
-- 11 Tisdag 15/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
21

Torsdag
(50m)
D21

1300m
21,7h

17/3 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Rekommenderade uppgifter
Sid.98:
(a269)
411-413
Sid.102:
(a346)
414-417
Sid.102:
(a346)
418-423
22 Fredag
18/3 NMT-dagarna
Fysik- & Lasershow på Fysikum
09.30 - 10.30
 
-- 12 Tisdag 22/3 Världsvattendag (Schemabrytande heldag)
-- Torsdag 24/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
23

Fredag
(85m)
D32

1385m
23,1h

25/3 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.110:
(a180)
424-427
Sid.110:
(a180)
428-433

Laboration 04: Massa & Tyngd
24 13 Tisdag
(85m)
D33
29/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
25 Torsdag
(50m)
D21
31/3

4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)

Matteövningar inför prov

Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
26 Fredag
(90m)
D32

1470m
24,5h
1/4

4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)

Matteövningar inför prov

Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
446-450

Laboration 05: Kraftlagen
27 14 Tisdag
(85m)
D33
5/4 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
28 Torsdag
(50m)
D21
7/4


INGEN LEKTION

 
29 Fredag
(90m)
D32

1645m
27,4h
8/4 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
451-458
-- 15 Måndag 11/4 PÅSKLOV 2022
-- Tisdag 12/4
-- Onsdag 13/4
-- Torsdag 14/4
-- Fredag 15/4
30 16 Tisdag
(85m)
D33
19/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt

31 Torsdag
(50m)
D21
21/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
32 Fredag
(90m)
D32

1645m
27,4h
22/4
Prov 2: Kapitel 4 (Aulan) 09.10 - 10.40 (90 m) resp. 08.40 - 10.40 (120 m)
33 17 Tisdag
(85m)
D33
26/4 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Hissuppgiften - Teori
Hissuppgiften - Praktisk
Laboration 07: Friktion & lutande plan

Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
34 Torsdag
(50m)
D21
28/4


INGEN LEKTION

 
35 Fredag
(90m)
D31
29/4


INGEN LEKTION (NP Sv 1: Delprov C)

 
36 18 Tisdag
(85m)
D33
3/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Laboration 06: Hookes lag

Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
501-507
37 Torsdag
(50m)
D21
5/5 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
508-511
38 Fredag
(90m)
D31
6/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
514-517
39 19 Tisdag
(85m)
D33
10/5


INGEN LEKTION (NP Eng 5: Delprov B)

 
-- Torsdag
(50m)
D21
12/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
514-517
-- Fredag
(90m)
D31
13/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
518,519
40 20 Tisdag
(85m)
D33
17/5 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
520,521
Sid.159:
(a147)
525-528,530-532
41 Torsdag
(50m)
D21
19/5 Repetition Kapitel 4-5  
42 Fredag 20/5 D-DAG (NP Ma2c)
43 21 Tisdag
(85m)
D33
25/5  
Laboration 08: Energi
44 Torsdag 26/5 LOV/Kristi himmelsfärd
-- Fredag 27/5 LOV/Kristi himmelsfärd
45 22 Tisdag 31/5 KU-DAG
46 Torsdag
(50m)
D21
2/6 Repetition Kapitel 4-5  
47 Fredag
(90m)
D31
3/6


INGEN LEKTION (PB Kemi 1 08.30 - 11.00)

 
48 23 Tisdag
(85m)
D33
7/6
Prov 2: Kapitel 4-5 (Kapitel 5 t.o.m. verkningsgrad)
49 Torsdag
(50m)
D21
9/6 Extratid  
-- Fredag 10/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2022
-- 24 SOMMARLOV 2022
-- 25 SOMMARLOV 2022
-- 26 SOMMARLOV 2022
-- 27 SOMMARLOV 2022
-- 28 SOMMARLOV 2022
-- 29 SOMMARLOV 2022
-- 30 SOMMARLOV 2022
-- 31 SOMMARLOV 2022
-- 32 SOMMARLOV 2022
-- 33 Tisdag
(95m)
D31
17/8 UPPSTARTSDAG  
53 Onsdag
(90m)
D33
18/8 Första lektionen HT2021
Lite allmän planeringsgenomgång etc.
Repetition Energi
Sid.173: ★554,555,556,557
★★570
★★★583
54 34 Tisdag
(95m)
D31
24/8 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
55 Onsdag
(90m)
D33
25/8 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543
-- 35 Tisdag
(95m)
D31
31/8 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549

Laboration 09: Impulslagen
53 Onsdag
(90m)
D33
1/9 Diverse gemensamma räkneövningar  
54 36 Tisdag
(95m)
D31
7/9 Räkneövningar kapitel 5
Sid.173: ★559,561,565
★★569-572,576-578
★★★582,583
55 Onsdag
(90m)
D33
8/9 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
Sid.181: 601-607
Sid.173: ★★★584,586
-- 37 Tisdag
(95m)
D31
14/9 6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.188: 608-611
Sid.173: ★554-556,561,565
★★570
Sid.200: ★636
★★655
53 Onsdag
(90m)
D33
15/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.193: 618-622,625
54 38 Tisdag
(95m)
D31
21/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.200: ★638,642
★★652,653
★★★665,666
55 Onsdag
(90m)
D33
22/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Laboration 10: Arkimedes Princip

Sid.200: ★638,642
★★652,653
★★★665,666
-- 39 Tisdag
(95m)
D31
28/9 6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632
Sid.200: ★638,642
★★653
53 Onsdag
(90m)
D33
29/9 Diagnos på Energi & Tryck
Diverse demonstrationer
Sid.198: 634
Sid.200: ★644,649
★★656,666
54 40 Tisdag
(95m)
D31
5/10 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
55 Onsdag
(90m)
D33
6/10 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
-- 41 Tisdag 12/11 KU-DAG - Kickoff elevråd och ESKO på eftermiddagen
53 Onsdag
(90m)
D33
13/10 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
54 42 Tisdag
(95m)
D31
19/10 Övningar på Värme
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
55 Onsdag
(90m)
D33
20/10 Repetition Kapitel 5-7  
-- 43 Tisdag
(95m)
D31
26/10
Prov 3: Kapitel 5-7
53 Onsdag
(90m)
D33
27/10    
-- 44 Måndag 1/11 HÖSTLOV
-- Tisdag 2/11
-- Onsdag 3/11
-- Torsdag 4/11
-- Fredag 5/11
54 45 Tisdag
(95m)
D31
9/11 Genomgång av Prov 3  
55 Onsdag
(90m)
D33
10/11 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
Sid.296: 901-904,907
Sid.296: 906,908
-- 46 Tisdag
(95m)
D31
16/11 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
9.3 Elektriska kretsar (299-306)
9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
Sid.306: 912,914,915,917
Sid.340: ★961,962
★★987
56 Onsdag 17/11 KU-Dag
54 47 Tisdag
(95m)
D31
23/11 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
Sid.316: 927-928
Sid.340: ★960,963
55 Onsdag
(90m)
D33
24/11 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
Övningar på 9.4 Grundläggande kopplingar
Sid.306: 916,918,919,920,921,922,924
Sid.316: 930-934
Sid.340: ★964,972,978
-- 48 Tisdag
(95m)
D31
30/11 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
Sid.325: ★935,936ac,937,938,940
★★941
Sid.316: 925,926,929
Sid.340: ★971,974,975
56 Onsdag
(90m)
D33
1/12 Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
Sid.337: 947,949,952,956
Sid.340: ★965,966,967,968
★★994
★★★996
54 49 Tisdag
(95m)
D31
7/12  
Laboration 18: Svarta lådorna

Laboration 19: Laddningar
55 Onsdag
(90m)
D33
8/12  
Laboration 20: Ohm's lag
-- 50 Tisdag
(95m)
D31
14/12 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
Sid.337: 958
★★★959
56 Onsdag
(90m)
D33
15/12 Övningar på 9.5 Elektriska Fält
Sid.340: ★,969,970,973,977
★★980,981,995
★★★997
54 51 Tisdag
(95m)
D31
21/12 9.5.3 Potential (333-334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
Sid.337: 948,950,951,953
55 Onsdag
(90m)
D33
22/12 Övningar på 9.5 Elektriska Fält