På dessa sidor finns material för kursen Fysik 2, en GY11 kurs som ges på naturprogrammet varje år. Kursen startar på vårterminen i 2:an och slutar på hösten i årskurs 3. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik B. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B har ni redan klarat av! Nu kommer det resterande materialet.

Kursen Fysik 2 ges för grupperna NA18ab och NA18bb under 2020.

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

Vi kommer att använda gleerups bok impuls fysik 2. Den har 5 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras.

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 2 kursen följande:


Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering Fysik 2 för NA18ab - VT20/HT20

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 3 Måndag 13/1 Introduktion Fysik 2
  Kapitel 1 - Rörelse och krafter
  1.1 Kraftmoment (7-11)
  Läs sid. 6-10 och kika på exempel.

     
     
  2 Onsdag 15/1 1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Läs sid. 12-13 och kika på exempel.
     
     
  BRYTPUNKT MELLAN HT19 OCH VT20 (OBS! NYTT SCHEMA)
  3 4 Tisdag 21/1 1.1 Kraftmoment (7-11)
  1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Sid.17: 111
  Sid.46: ★159,
  ★★164,
  ★★★179
  4 Onsdag 22/1  
  Laboration 01: Moment
  5 5 Tisdag 28/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Rapportskrivning
  Sid.25: 112-114
  Sid.46: ★139,140,
  ★★162,
  ★★★170
  6 Onsdag 29/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Sid.25: 117,118
  Sid.46: ★142,152,
  ★★163,
  ★★★171
  7 6 Tisdag 4/2 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Diverse övningar
  Sid.17: 109,111
  Sid.25: 113,117,118
  Sid.46: ★143,
  ★★169,
  ★★★172,
  8 Onsdag 5/2 1.2.1 Keplers lagar (27-30)
  Diverse övningar
  Sid.25: 119
  Sid.32: 123,125,127
  Sid.46: ★146,147,152,
  ★★168,
  ★★★173,175
  9 7 Tisdag 11/2 1.3 Kaströrelse (33)
  1.3.1 Vertikalt kast (34)
  1.3.2 Horisontellt kast (35-36)
  1.3.3 Snett kast (38-40)  Sid.44: 130,131
  Sid.46: ★144,
  ★★161,
  ★★★176
  10 Onsdag 12/2 1.3.4 Kast med räknaren/GeoGebra (41)
  Sid.44: 132,133,134
  Sid.46: ★148,151,
  ★★167,
  ★★★177
  -- 8 Måndag 17/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 18/2
  -- Onsdag 19/2
  -- Torsdag 20/2
  -- Fredag 21/2
  11 9 Tisdag 25/2 Repetition Kapitel 1  
  12 Onsdag 26/2 Repetition Kapitel 1  
  13 10 Tisdag 3/3
  Prov 1: Kapitel 1 för NA18ab (12.00 -13.30 i D32)
  -- Onsdag 4/3 D-DAG - UTVECKLINGSSAMTAL
  14 11 Tisdag 10/3 Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3.1 Elektriska fält (127)

   
  15 Onsdag 11/3 3.1 Elektriska fält (127)

   
  16 12 Tisdag 17/3 3.1.1 Människor och elektriska fält (128)  
  17 Onsdag 18/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 132: 301,302,306,308
  Sid 211: 3119
  ÖVERGÅNG TILL DISTANSUNDERVISNING!!!
  18 13 Tisdag 24/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 133: 307
  Sid 209: 3119
  19 Onsdag 25/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 133: 309
  Sid 209: 399,3100,3102
  20 14 Tisdag 31/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  CR: bifogat
  21 Onsdag 1/4
  Distansprov 1: Kapitel 3.1 för NA18ab (13.20 -14.00 via kunskapsmatrisen)
  -- 15 Måndag 6/4 PÅSKLOV
  -- Tisdag 7/4
  -- Onsdag 8/4
  -- Torsdag 9/4
  -- Fredag 10/4
  22 16 Tisdag 14/4 3.2 Kondesatorer (134-143)
  3.3 Magnetism (144)
  3.3.1 Varför magnetiskt? (145)
  3.3.2 Ström ger magnetfält (149)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.152: 323-327
  23 Onsdag 15/4 3.3.3 Spolar (154)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.152: 328,329,332
  Sid.160: 335,337,341
  24 17 Tisdag 21/4 3.4 Laddade partiklar i magnetfält (162)
  3.4.1 Halleffekten (163)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.165: 343-347
  25 Onsdag 22/4 3.5 Jordens magnetfält (167-170)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.165: 348,349
  Sid.170: 351-355
  26 18 Tisdag 28/4 3.6 Induktion (171-180)
  Magnetiskt flöde
  Induktion - del I
  Induktion - del II
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.181: 358,359,361,362
  27 Onsdag 29/4 3.6 Induktion (171-180)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.181: 360,363,364
  Sid.209: ★3107
  ★★3113,3114,3120
  28 19 Tisdag 5/5 3.6.1 Självinduktion (183-186)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.187: 367,368,369,371
  29 Onsdag 6/5 3.7 Växelström (188-197)
  3.7.1 Växelströmsgenerator (188)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.191: 373,374,375,377
  30 20 Tisdag 12/5 3.7.2 Spänning, ström, effekt (190)
  3.7.3 Transformatorn (193)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.191: 376,378,379
  Sid.198: 380,381,383,385
  -- Onsdag 13/5 D-DAG
  -- 21 Tisdag 19/5 D-DAG
  31 Onsdag 20/5
  Kemiprov - Ingen Fysik
  32 22 Tisdag 26/5 3.8.1 Växelström i spole (199)
  3.8.2 Växelström i kondensator (201)
  3.8.3 Svängningskrets (203)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.198: 385
  Sid.200: 389,391
  Sid.205: 392,393
  33 Onsdag 27/5 Repetition  
  34 23 Tisdag 2/6 Repetition  
  35 Onsdag 3/6 Repetition  
  36 24 Tisdag 9/6 Repetition på egen hand  
  37 Onsdag 10/6
  Prov 2 (13.00 - 14.30): Kapitel 3 på distans via Kunskapsmatrisen/exam.net
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
  -- 25 SOMMARLOV 2020
  -- 26 SOMMARLOV 2020
  -- 27 SOMMARLOV 2020
  -- 28 SOMMARLOV 2020
  -- 29 SOMMARLOV 2020
  -- 30 SOMMARLOV 2020
  -- 31 SOMMARLOV 2020
  -- 32 SOMMARLOV 2020
  -- 33 SOMMARLOV 2020
  -- 34 Tisdag
  (85m)
  18/8 SOMMARLOV 2020
  35 Torsdag
  (80m)
  20/8 UPPSTART HT20
   
  36 35 Tisdag
  (85m)
  25/8 Kapitel 2 - Ljud & mekaniska vågor
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.1.1 Fjädrar (sid 52-55)
  2.1.2 Harmoniska svängningar (sid 215-217)
  2.1.3 Matematisk betraktelse (sid 215-217)
  2.1.4 Energiomvandling (sid 215-217)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.58: 201-203
  Sid.68: 209-211
  37 Torsdag
  (80m)
  27/8 2.2 Pendlar (70-73)
  2.2.1 Matematisk pendel (70)
  2.2.2 Fysikalisk pendel (71)
  2.2.3 Resonans (73)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.74: 218,219,221,223,227
  38 36 Tisdag
  (85m)
  1/9 2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.3.1 Pulser som reflekteras (75)
  2.3.2 Pulser som möts (76)
  2.3.3 Fortskridande vågor (77)
  2.3.4 Stående vågor i strängar (79)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.83: 230,232,233,235
  39 Torsdag
  (80m)
  3/9 2.4 Ljudvågor (85-89)
  2.4.1 Stående vågor i pipor (86)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.90: 241,242,243,244
  40 37 Tisdag
  (85m)
  8/9 2.5 Ljud och hörsel (91-94)
  2.5.1 Hörsel (91)
  2.5.2 Ljudstyrka (92-93)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.95: 249,250,251,252
  41 Torsdag
  (80m)
  10/9 2.5.3 Dopplereffekt (96)
  2.5.4 Snabbare än ljudet (97)
  2.5.5 Svävningar (98)
  2.6 Extrema frekvenser (101)
  2.6.1 Infraljud (101)
  2.6.2 Ultraljud (102)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.103: 256,257,258,260
  38 38 Tisdag
  (85m)
  15/9 2.7 Vågor (104)
  2.7.1 Vattenvågor (104)
  2.7.2 Tsunamivågor (106)
  2.7.3 Interferens (109)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.114: 263,264,265,266
  39 Torsdag
  (80m)
  17/9 Repetition
   
  36 39 Tisdag
  (85m)
  22/9 Repetition  
  37 Torsdag
  (80m)
  24/9
  Prov 3 i D33 (09.40 - 11.10): Kapitel 2
  38 40 Tisdag 29/9 KU-DAG - Prövningar
  39 Torsdag
  (80m)
  1/10 Övningar inför matteprov  
  36 41 Tisdag
  (85m)
  6/10 Återlämning/genomgång av prov 3
  Introduktion kapitel 4

  Film: Double Slit Experiment
  37 Torsdag
  (80m)
  8/10 Kapitel 4 - Vågor och partiklar
  4.1 Elektromagnetiska vågor
  4.1.1 Ljus är en vågrörelse (sid 218-221)
  Sid.222: 401,402ac,403ab,405,406,407
  38 42 Tisdag
  (85m)
  13/10 4.2 Vågrörelselära
  4.2.1 Interferens i dubbelspalt (223-224)
  4.2.2 Interferens i gitter (224-227)
  Sid.228: 410-414,415,416,417,418
  39 Torsdag
  (80m)
  15/10 4.2.3 Diffraktion i enkelspalt (230)
  4.2.4 Dopplereffekt (231)
  4.2.5 Radiokommunikation (232)
  Sid.234: 421-427
  36 43 Tisdag
  (85m)
  20/10 4.3 Temperaturstrålning
  4.3.1 Svartkroppsstrålning (235-238)
  Sid.240: 428-430,431-434
  37 Torsdag
  (80m)
  22/10 4.4 Stråloptik
  4.4.1 Reflektion (241)
  4.4.2 Brytning (242)
  4.4.3 Interferens i tunna skikt (246-247)
  Sid.245: 438,439,440,442
  Sid.288: ★493,496,497,499
  ★★4111,4115,4119
  -- 44 Måndag 26/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 27/10
  -- Onsdag 28/10
  -- Torsdag 29/10
  -- Fredag 30/10
  38 45 Tisdag
  (85m)
  3/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
  39 Torsdag
  (80m)
  5/11 4.5 Ljus är en partikelström
  4.5.1 Fotoelektrisk effekt (252-255)
  4.5.2 Comptoneffekten (258)
  4.5.3 Parbildning (258)
  4.5.4 Annihilation (259-260)

  Sid.257: 451-455
  Sid.263: 457-463

  Laboration 10: Fotoelektrisk effekt
  36 46 Tisdag
  (85m)
  10/11 4.5.5 Röntgenstrålar (264-267)
  4.6 Partikelstrålar är en vågrörelse
  4.6.1 de Broglies formel (269)
  4.6.2 Diffraktion med partiklar (269-270)
  Sid.268: 466-469
  Sid.273: 472,476

  37 Torsdag
  (80m)
  12/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
  38 47 Tisdag
  (85m)
  17/11 4.7 Atomens elektronstruktur
  4.7.1 Väteatomen (274)
  4.7.2 Bohrs atommodell (274-276)
  4.7.3 Atomspektrum (279-282)
  4.7.4 Atom- och molekylidentifiering (282-283)
  Sid.278: 480-484
  Sid.285: 488-492
  39 Torsdag
  (80m)
  19/11 Repetition  
  36 48 Tisdag
  (85m)
  24/11 Repetition  
  37 Torsdag
  (80m)
  26/11 Repetition  
  38 49 Tisdag
  (85m)
  1/12 Kapitel 5 - Astrofysik
  5.1 Färg och ljusstyrka
  5.2 Exoplaneter
  Laboration 04: Harmonisk svängning
  39 Torsdag
  (80m)
  3/12 5.3 Stjärnornas utveckling
  5.4 Kosmologi
  Laboration 06: Jordmagnetiska fältet
  36 50 Tisdag
  (85m)
  8/12
  Prov 4 i D33 (09.50 - 11.15): Kapitel 4
  37 Torsdag
  (80m)
  10/12 Repetition
  Laboration 09: Vätespektrum
  38 51 Tisdag
  (85m)
  15/12 Repetition
  Laboration 05: Ljud
  39 Torsdag
  (80m)
  17/12 Repetition  
  -- 52 Måndag 21/12 JULLOV
  -- Tisdag 22/12
  -- Onsdag 23/12
  -- Torsdag 24/12
  -- Fredag 25/12
  -- 53 Måndag 28/12 JULLOV
  -- Tisdag 29/12
  -- Onsdag 30/12
  -- Torsdag 31/12
  -- Fredag 1/1
  36 1 Tisdag
  (85m)
  5/1 JULLOV
  37 Torsdag
  (85m)
  7/1 JULLOV
  38 2 Tisdag
  (85m)
  12/1 Repetition  
  39 Torsdag
  (80m)
  14/1 Repetition  
  34 3 Tisdag
  (85m)
  19/1 Repetition  
    Torsdag
  (80m)
  21/1
  PB Prov Fysik 2 (08.00 - 12.00):
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01