Planering för gruppen NA19ab i kursen Fysik 2 under VT2021 och HT 2021

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 2 fysik 2. Den har 5 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
 • Under VT2021 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Onsdagar (D32) 11.15 - 12.40 (85 min)
  Torsdagar (D33) 11.20 - 12.40 (80 min)
 • Under HT2021 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Måndagar (D31) 11.55 - 13.20 (85 min)
  Tisdagar (D32) 12.05 - 13.30 (85 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov i början av 2022.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.


  I korthet ser det centrala innehållet i kursen Fysik 2 ut enligt följande:

  Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering Fysik 2 för NA19ab - VT21/HT21

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  -- 1 Måndag 4/1 JULLOV 2020/2021
  -- Torsdag 7/1 JULLOV 2020/2021
  1 Fredag
  (50m)
  8/1 Introduktion Fysik 2
  Kapitel 1 - Rörelse och krafter
  1.1 Kraftmoment (7-11)
  Läs sid. 6-10 och kika på exempel.
  Sid.17: 101,102,105,107
  Sid.46: ★139,143
  ★★162
  ★★★170
  2 2 Måndag
  (85m)
  11/1 1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Läs sid. 12-13 och kika på exempel.
  Sid.17: 106,109
  Sid.46: ★153,158
  ★★163
  ★★★171
  3 Torsdag
  (60m)
  14/1 1.1 Kraftmoment (7-11)
  1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Sid.17: 110,111
  Sid.46: ★157,159
  ★★164
  ★★★179
  4 Fredag
  (50m)
  15/1 Rapportskrivning  
  BRYTPUNKT MELLAN HT2020 OCH VT2021
  5 3 Onsdag
  (85m)
  D32
  20/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Sid.25: 112-114
  Sid.46: ★140,141
  ★★160
  ★★★172
  6 Torsdag
  (80m)
  D33
  21/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Sid.25: 117,118
  Sid.46: ★142,152
  ★★168
  ★★★173

  7 4 Onsdag
  (85m)
  D32
  27/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Diverse övningar

  Sid.25: 113,117,118
  Sid.46: ★143,150
  ★★169
  ★★★174
  8 Torsdag
  (80m)
  D33
  28/1 1.3 Keplers lagar (27-30)
  Diverse övningar
  Sid.25: 119
  Sid.32: 123,125,127
  Sid.46: ★146,147,149,155
  ★★★175
  9 5 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  3/2 1.4 Kaströrelse (33)
  1.4.1 Horisontellt kast (35-37)
  1.4.2 Snett kast (38-40)  Sid.44: 130-134
  Sid.46: ★144,148,151
  ★★161,165
  ★★★176,177
  10 Torsdag
  (80m)
  D33
  4/2 1.4.3 Kast med räknaren/GeoGebra (41-42)
  1.4.4 Kast med luftmotstånd (43)
  Laboration 01: Moment

  Laboration 03: Kaströrelse
  11 6 Onsdag
  (85m)
  D32
  10/2 Repetition Kapitel 1
  Sid.44: 136,137
  Sid.46: ★154,156
  ★★166,167
  ★★★178,180
  12 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  11/2 Repetition Kapitel 1
  Laboration 02: Cirkulär rörelse
  13 7 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  17/2 Repetition Kapitel 1  
  14 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  18/2
  Prov 1: Kapitel 1 för NA19ab (Distans via kunskapsmatrisen)
  -- 8 Måndag 22/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 23/2
  -- Onsdag 24/2
  -- Torsdag 25/2
  -- Fredag 26/2
  15 9 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  3/3 Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3.1 Elektriska fält (127)
  3.1.1 Människor och elektriska fält (128)
  Sid 132: 301-305
  Sid 209 ★399,3100
  16 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  4/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 132: 306-309
  Sid 211: ★★3119
  17 10 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  10/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 133: 307,309
  Sid 209: ★3101,3102
  18 Torsdag
  (80m)
  D33
  11/3 3.2 Kondesatorer (134-143)
  3.3 Magnetism (144)
  3.3.1 Varför magnetiskt? (145)
  3.3.2 Ström ger magnetfält (149)
  Sid.152: 323-327
  19 11 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  17/3 3.3.3 Spolar (154)
  Sid.152: 328,329,332
  Sid.160: 335,337,341
  20 Torsdag
  (80m)
  D33
  18/3 3.4 Laddade partiklar i magnetfält (162)
  3.4.1 Halleffekten (163)
  Sid.165: 343-347
  21 12 Onsdag
  (85m)
  D32
  24/3 3.5 Jordens magnetfält (167-170)
  Sid.165: 348,349
  Sid.170: 351-355

  Laboration 06: Jordmagnetiska fältet
  22 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  25/3 3.6 Induktion (171-180)
  Magnetiskt flöde
  Induktion - del I
  Induktion - del II
  Sid.181: 358,359,361,362
  -- 13 Måndag 29/3 PÅSKLOV
  -- Tisdag 30/3
  -- Onsdag 31/3
  -- Torsdag 1/4
  -- Fredag 2/4
  23 14 Onsdag
  (85m)
  D32
  7/4 3.6 Induktion (171-180)
  Sid.181: 358,359,361,362
  24 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  8/4 3.6.1 Självinduktion (183-186)
  Sid.181: 360,363,364
  Sid.187: 367,368,369
  25 15 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  14/4 Repetition Kapitel 3  
  26 Torsdag
  (80m)
  D33
  15/4  
  Laboration 07: Strömvågen
  27 16 Onsdag
  (85m)
  D32
  21/4 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★399-3102
  ★★3113,3114,3116
  ★★★3124,3128
  28 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  22/4 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★3105-3107
  ★★3118-3121
  ★★★3129,3131
  29 17 Måndag 26/4
  Prov 2: Kapitel 3 för NA19ab
  -- Onsdag
  (85m)
  D32
  28/4 Byte med Biologin  
  30 Torsdag
  (80m)
  D33
  29/4 3.7 Växelström (188-197)
  3.7.1 Växelströmsgenerator (188)
  3.7.2 Spänning, ström, effekt (190)
  Sid.187: 371
  Sid.191: 373,374,375,377
  31 18 Onsdag
  (85m)
  D32
  5/5 Genomgång prov - Kapitel 3
  3.7.3 Transformatorn (193)
  Sid.198: 380,381,382,384
  Sid.200: 386,387
  32 Torsdag
  (80m)
  D33
  6/5 3.8.1 Växelström i spole (199)
  3.8.2 Växelström i kondensator (201)
  3.8.3 Svängningskrets (203)
  Sid.198: 385
  Sid.200: 389,391
  Sid.205: 392,393
  -- 19 Onsdag 12/5 D-DAG - Prövningar
  -- Torsdag 13/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
  33 20 Onsdag
  (85m)
  D32
  19/5 Kapitel 2 - Ljud & mekaniska vågor
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.1.1 Fjädrar (sid 52-55)
  2.1.2 Harmoniska svängningar (sid 215-217)
  2.1.3 Matematisk betraktelse (sid 215-217)
  2.1.4 Energiomvandling (sid 215-217)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.58: 201-203
  Sid.68: 209-211

  Film: Chernobyl - E01
  -- Torsdag 20/5 D-DAG
  34 21 Onsdag
  (85m)
  D32
  26/5 2.2 Pendlar (70-73)
  2.2.1 Matematisk pendel (70)
  2.2.2 Fysikalisk pendel (71)
  2.2.3 Resonans (73)
  Sid.74: 218,219,221,223,227

  Laboration 04: Harmonisk svängning

  Film: Chernobyl - E02 (halvvägs)
  -- Torsdag
  (80m)
  D33
  27/5 YSP-vecka  
  35 22 Onsdag
  (85m)
  D32
  2/6 2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.3.1 Pulser som reflekteras (75)
  2.3.2 Pulser som möts (76)
  2.3.3 Fortskridande vågor (77)
  2.3.4 Stående vågor i strängar (79)
  Sid.83: 230,232,233,235

  Film: Chernobyl - E02 (klart)
  36 Torsdag
  (80m)
  D33
  3/6 2.4 Ljudvågor (85-89)
  2.4.1 Stående vågor i pipor (86)
  Sid.90: 241,242,243,244
  -- 23 Onsdag
  (85m)
  D32
  10/6 Sommaravslutning  
  -- Fredag 11/6 SOMMARLOV 2021
  -- 24 SOMMARLOV 2021
  -- 25 SOMMARLOV 2021
  -- 26 SOMMARLOV 2021
  -- 27 SOMMARLOV 2021
  -- 28 SOMMARLOV 2021
  -- 29 SOMMARLOV 2021
  -- 30 SOMMARLOV 2021
  -- 31 SOMMARLOV 2021
  -- 32 SOMMARLOV 2021
  -- 33 SOMMARLOV 2021
  37 34 Måndag
  (85m)
  23/8 Diverse repetition
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.2 Pendlar (70-73)
  2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.4 Ljudvågor (85-89)

  Sid.58: 201-203
  Sid.68: 209-211
  Sid.74: 218,219,221,223,227
  38 Tisdag
  (85m)
  24/8 Diverse repetition
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.2 Pendlar (70-73)
  2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.4 Ljudvågor (85-89)
  Sid.83: 230,232,233,235
  Sid.90: 241,242,243,244
  39 35 Måndag
  (85m)
  30/8 2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.4 Ljudvågor (85-89)
  Laboration 05: Ljud
  40 Tisdag
  (85m)
  31/8 2.5 Ljud och hörsel (91-94)
  2.5.1 Hörsel (91)
  2.5.2 Ljudstyrka (92-93)
  Sid.95: 249,250,251,252
  41 36 Måndag
  (85m)
  6/9 2.5.3 Dopplereffekt (96)
  2.5.4 Snabbare än ljudet (97)
  2.5.5 Svävningar (98)
  2.6 Extrema frekvenser (101)
  2.6.1 Infraljud (101)
  2.6.2 Ultraljud (102)
  Sid.103: 256,257,258,260
  42 Tisdag
  (85m)
  7/9 2.7 Vågor (104)
  2.7.1 Vattenvågor (104)
  2.7.2 Tsunamivågor (106)
  2.7.3 Interferens (109)
  Sid.114: 263,264,265,266
  43 37 Måndag
  (85m)
  13/9 Kapitel 4 - Vågor och partiklar
  4.1 Elektromagnetiska vågor
  4.1.1 Ljus är en vågrörelse (sid 218-221)
  Film: Double Slit Experiment

  Sid.222: 401,402ac,403ab,405,406,407
  44 Tisdag
  (85m)
  14/8 4.2 Vågrörelselära
  4.2.1 Interferens i dubbelspalt (223-224)
  4.2.2 Interferens i gitter (224-227)
  Sid.228: 410-414,415,416,417,418
  45 38 Måndag
  (85m)
  20/9 Repetition
   
  46 Tisdag
  (85m)
  21/9 Repetition
   
  47 Fredag 24/9
  Prov 3 i D01 (10.45 - 12.15): Kapitel 2 (Byte med MKa*)
  48 39 Måndag
  (85m)
  27/9 Återlämning/genomgång av prov 3
  Introduktion kapitel 4

   
  49 Tisdag
  (85m)
  28/9
   
  50 40 Måndag
  (85m)
  4/10    
  51 Tisdag
  (85m)
  5/10 4.2.3 Diffraktion i enkelspalt (230)
  4.2.4 Dopplereffekt (231)
  4.2.5 Radiokommunikation (232)
  Sid.234: 421-427
  52 41 Måndag
  (85m)
  11/10 4.3 Temperaturstrålning
  4.3.1 Svartkroppsstrålning (235-238)
  Sid.240: 428-430,431-434
  -- Tisdag 12/10 KU-Dag/Prövningar etc.
  53 42 Måndag
  (85m)
  18/10 4.4 Stråloptik
  4.4.1 Reflektion (241)
  4.4.2 Brytning (242)
  4.4.3 Interferens i tunna skikt (246-247)
  Sid.245: 438,439,440,442
  Sid.288: ★493,496,497,499
  ★★4111,4115,4119
  54 Tisdag
  (85m)
  19/10 KEMIPROV (Ingen Fysik idag)

  (Byte tillbaka med MKa*)
  55 43 Måndag
  (85m)
  25/10 4.5 Ljus är en partikelström
  4.5.1 Fotoelektrisk effekt (252-255)
  4.5.2 Comptoneffekten (258)
  4.5.3 Parbildning (258)
  4.5.4 Annihilation (259-260)
  Sid.257: 451-455
  Sid.263: 457-463

  Laboration 10: Fotoelektrisk effekt
  56 Tisdag
  (85m)
  26/10 4.5.5 Röntgenstrålar (264-267)
  4.6 Partikelstrålar är en vågrörelse
  4.6.1 de Broglies formel (269)
  4.6.2 Diffraktion med partiklar (269-270)
  Sid.268: 466-469
  Sid.273: 472,476
  -- 44 Måndag 26/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 27/10
  -- Onsdag 28/10
  -- Torsdag 29/10
  -- Fredag 30/10
  57 45 Måndag
  (85m)
  8/11 4.7 Atomens elektronstruktur
  4.7.1 Väteatomen (274)
  4.7.2 Bohrs atommodell (274-276)
  4.7.3 Atomspektrum (279-282)
  4.7.4 Atom- och molekylidentifiering (282-283)
  Sid.278: 480-484
  Sid.285: 488-492
  58 Tisdag
  (85m)
  9/11 Repetition  
  -- 46 Måndag 15/11 D-DAG/Utvecklingssamtal
  59 Tisdag
  (85m)
  16/11 Repetition  
  60 Fredag 19/11
  Prov 4: Kapitel 4
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
    47 Onsdag
  (85m)
  18/11    
    Fredag
  (80m)
  20/11    
    48 Onsdag
  (85m)
  25/11  
    Fredag
  (80m)
  27/11    
    49 Onsdag
  (85m)
  2/12 Kapitel 5 - Astrofysik
  5.1 Färg och ljusstyrka
  5.2 Exoplaneter
  Laboration 04: Harmonisk svängning
    Fredag
  (80m)
  4/12 5.3 Stjärnornas utveckling
  5.4 Kosmologi
  Laboration 06: Jordmagnetiska fältet
    50 Onsdag
  (85m)
  9/12 Repetition  
    Fredag
  (80m)
  11/12 Repetition
  Laboration 09: Vätespektrum
    51 Onsdag
  (85m)
  16/12 Repetition
  Laboration 05: Ljud
    Fredag 18/12 AVSLUTNING/JULLOV 2020
  -- 52 Måndag 21/12 JULLOV
  -- Tisdag 22/12
  -- Onsdag 23/12
  -- Torsdag 24/12
  -- Fredag 25/12
  -- 53 Måndag 28/12 JULLOV
  -- Tisdag 29/12
  -- Onsdag 30/12
  -- Torsdag 31/12
  -- Fredag 1/1
    1 Onsdag 6/1 JULLOV
    Fredag
  (80m)
  8/1 Repetition  
    2 Onsdag
  (85m)
  13/1 Repetition  
    Fredag
  (80m)
  15/1 Repetition  
    3 Onsdag
  (85m)
  20/1 Repetition  
    Torsdag 21/1
  PB Prov Fysik 2 (08.00 - 12.00):
  -- Fredag
  (80m)
  22/1    
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01