Planering av kursen Fysik 2 under HT2022 och VT 2023 för gruppen NA20bb.

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 2 fysik 2. Den har 5 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid. Vi kommer att läsa boken i ordningen:

  Impuls Fysik 2
  1 Kapitel 1 - Kraft och rörelse
  2 Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3 Kapitel 2 - Mekaniska Vågor
  4 Kapitel 4 - Vågor och partiklar
  5 Kapitel 5 - Astrofysik
 • Under HT2022 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Onsdagar (D32) 13.20 - 14.45 (85 min)
  Torsdagar (D33) 09.50 - 11.15 (85 min)
 • Under VT2022 hoppas vi få in en extra tredje lektioner per vecka, men denna tredje lektion är ännu inte spikad och klar.
  Onsdagar (D32) 13.20 - 14.45 (85 min)
  Torsdagar (D33) 09.50 - 11.15 (85 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov i maj av 2023.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.


  I korthet ser det centrala innehållet i kursen Fysik 2 ut enligt följande:

  Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering Fysik 2 för NA20bb - HT22/VT23

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 34 Onsdag
  (85m)
  D32
  24/8 Introduktion Fysik 2
  Kapitel 1 - Rörelse och krafter
  1.1 Kraftmoment (7-11)
  Läs sid. 6-10 och kika på exempel.
  Sid.17: 101,102,105,107
  Sid.46: ★139,143
  ★★162
  ★★★170
  2 Torsdag
  (85m)
  D33
  25/8 1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Läs sid. 12-13 och kika på exempel.
  Sid.17: 106,109
  Sid.46: ★153,158
  ★★163
  ★★★171
  7 35 Onsdag
  (85m)
  D32
  31/8 1.1 Kraftmoment (7-11)
  1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Sid.17: 110,111
  Sid.46: ★157,159
  ★★164
  ★★★179
  8 Torsdag
  (85m)
  D33
  1/9  
  Laboration 01: Moment
  9 36 Onsdag
  (85m)
  D32
  7/9 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Sid.25: 112-114
  Sid.46: ★140,141
  ★★160
  ★★★172
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  8/9 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Diverse övningar
  Sid.25: 113,117,118
  Sid.46: ★143,150
  ★★169
  ★★★174
  11 37 Onsdag
  (85m)
  D32
  14/9 1.3 Keplers lagar (27-30)
  Diverse övningar
  Sid.25: 119
  Sid.32: 123,125,127
  Sid.46: ★146,147,149,155
  ★★★175
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  15/9 1.4 Kaströrelse (33)
  1.4.1 Horisontellt kast (35-37)
  1.4.2 Snett kast (38-40)

  Sid.44: 130-134
  Sid.46: ★144,148,151
  ★★161,165
  ★★★176,177
  9 38 Onsdag
  (85m)
  D32
  21/9 1.4.3 Kast med räknaren/GeoGebra (41-42)
  1.4.4 Kast med luftmotstånd (43)
  Sid.44: 136,137
  Sid.46: ★154,156
  ★★166,167
  ★★★178,180
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  22/9 Repetition Kapitel 1
  Laboration 03: Kaströrelse
  11 39 Onsdag
  (85m)
  D32
  28/9 Repetition Kapitel 1  
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  29/9
  Prov 1: Gemensamt för NA20
  9 40 Onsdag
  (85m)
  D32
  5/10 Johan vid BOLMEN med NA21ab
  (Ask Hällström vikarie)

  Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3.1 Elektriska fält (127)
  3.1.1 Människor och elektriska fält (128)
  Sid 132: 301-305
  Sid 209 ★399,3100
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  6/10 Johan vid BOLMEN med NA21ab
  (Ask Hällström vikarie)

  3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 132: 306-309
  Sid 211: ★★3119
  11 41 Onsdag
  (85m)
  D32
  12/10 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 133: 307,309
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  13/10 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 209: ★3101,3102
  9 42 Onsdag
  (85m)
  D32
  19/10 3.2 Kondesatorer (134-143)
  3.3 Magnetism (144)
  3.3.1 Varför magnetiskt? (145)
  3.3.2 Ström ger magnetfält (149)
  3.3.3 Spolar (154)
  Sid.152: 323-327
  Sid.152: 328,329,332
  Sid.160: 335,337,341
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  20/10 3.4 Laddade partiklar i magnetfält (162)
  3.4.1 Halleffekten (163)
  Sid.165: 343-347
  11 43 Onsdag
  (85m)
  D32
  26/10 3.5 Jordens magnetfält (167-170)
  Sid.165: 348,349
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  27/10  
  Laboration 06: Jordmagnetiska fältet
  -- 44 Måndag 31/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 1/11
  -- Onsdag 2/11
  -- Torsdag 3/11
  -- Fredag 4/11
  9 45 Onsdag
  (85m)
  D32
  9/11 Arbete med laborationen  
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  10/11 Räkneövningar
  Sid.170: 351-355
  11 46 Onsdag 16/11 KU-Dag Prövningar
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  17/11 3.6 Induktion (171-180)
  Magnetiskt flöde
  Induktion - del I
  Induktion - del II
  Sid.181: 358,359,361,362
  9 47 Onsdag
  (85m)
  D32
  23/11 Repetition Kapitel 3
  Laboration 07: Strömvågen
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  24/11 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★399-3102
  ★★3113,3114,3116
  ★★★3124,3128
  11 48 Onsdag
  (85m)
  D32
  30/11 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★3105-3107
  ★★3118-3121
  ★★★3129,3131
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  1/12
  Prov 2: Gemensamt för NA20
  9 49 Onsdag
  (85m)
  D32
  7/12    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  8/12    
  11 50 Onsdag
  (85m)
  D32
  14/12    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  15/12    
    51 Onsdag 21/12 AVSLUTNING/JULLOV 2022-2023
    Torsdag 22/12 JULLOV 2022-2023
  -- 52 Måndag 26/12 JULLOV 2022-2023
  -- Tisdag 27/12
  -- Onsdag 28/12
  -- Torsdag 29/12
  -- Fredag 30/12
  -- 1 Måndag 2/1 JULLOV 2022-2023
  -- Tisdag 3/1
  -- Onsdag 4/1
  -- Torsdag 5/1
  -- Fredag 6/1
    2 Onsdag
  (85m)
  D32
  11/1    
    Torsdag
  (85m)
  D33
  12/1    
  11 3 Onsdag
  (85m)
  D32
  18/1    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  19/1    
  9 4 Onsdag
  (85m)
  D32
  25/1    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  26/1    
  11 5 Onsdag
  (85m)
  D32
  1/2    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  2/2    
  9 6 Onsdag
  (85m)
  D32
  8/2    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  9/2    
  11 7 Onsdag
  (85m)
  D32
  15/2    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  16/2    
  -- 8 Måndag 20/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 21/2
  -- Onsdag 22/2
  -- Torsdag 23/2
  -- Fredag 24/2
  9 9 Onsdag
  (85m)
  D32
  1/3    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  2/3    
  11 10 Onsdag
  (85m)
  D32
  8/3    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  9/3    
  9 11 Onsdag
  (85m)
  D32
  15/3    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  16/3    
  11 12 Onsdag
  (85m)
  D32
  22/3    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  23/3    
  9 13 Onsdag
  (85m)
  D32
  29/3    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  30/3    
  -- 14 Måndag 3/4 PÅSKLOV
  -- Tisdag 4/4
  -- Onsdag 5/4
  -- Torsdag 6/4
  -- Fredag 7/4
  11 15 Onsdag
  (85m)
  D32
  12/4    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  13/4    
  9 16 Onsdag
  (85m)
  D32
  19/4    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  20/4    
  11 17 Onsdag
  (85m)
  D32
  26/4    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  27/4    
  9 18 Onsdag
  (85m)
  D32
  3/5    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  4/5    
  11 7 Onsdag
  (85m)
  D32
  15/2    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  16/2    
  9 6 Onsdag
  (85m)
  D32
  8/2    
  10 Torsdag
  (85m)
  D33
  9/2    
  11 7 Onsdag
  (85m)
  D32
  15/2    
  12 Torsdag
  (85m)
  D33
  16/2    
  23 14 Onsdag
  (85m)
  D32
  7/4 3.6 Induktion (171-180)
  Sid.181: 358,359,361,362
  24 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  8/4 3.6.1 Självinduktion (183-186)
  Sid.181: 360,363,364
  Sid.187: 367,368,369
  25 15 Onsdag
  (85m)
  DIST.
  14/4 Repetition Kapitel 3  
  26 Torsdag
  (80m)
  D33
  15/4  
  Laboration 07: Strömvågen
  27 16 Onsdag
  (85m)
  D32
  21/4 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★399-3102
  ★★3113,3114,3116
  ★★★3124,3128
  28 Torsdag
  (80m)
  DIST.
  22/4 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★3105-3107
  ★★3118-3121
  ★★★3129,3131
  29 17 Måndag 26/4
  Prov 2: Kapitel 3 för NA19ab
  -- Onsdag
  (85m)
  D32
  28/4 Byte med Biologin  
  30 Torsdag
  (80m)
  D33
  29/4 3.7 Växelström (188-197)
  3.7.1 Växelströmsgenerator (188)
  3.7.2 Spänning, ström, effekt (190)
  Sid.187: 371
  Sid.191: 373,374,375,377
  31 18 Onsdag
  (85m)
  D32
  5/5 Genomgång prov - Kapitel 3
  3.7.3 Transformatorn (193)
  Sid.198: 380,381,382,384
  Sid.200: 386,387
  32 Torsdag
  (80m)
  D33
  6/5 3.8.1 Växelström i spole (199)
  3.8.2 Växelström i kondensator (201)
  3.8.3 Svängningskrets (203)
  Sid.198: 385
  Sid.200: 389,391
  Sid.205: 392,393
  -- 19 Onsdag 12/5 D-DAG - Prövningar
  -- Torsdag 13/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
  33 20 Onsdag
  (85m)
  D32
  19/5 Kapitel 2 - Ljud & mekaniska vågor
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.1.1 Fjädrar (sid 52-55)
  2.1.2 Harmoniska svängningar (sid 215-217)
  2.1.3 Matematisk betraktelse (sid 215-217)
  2.1.4 Energiomvandling (sid 215-217)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.58: 201-203
  Sid.68: 209-211

  Film: Chernobyl - E01
  -- Torsdag 20/5 D-DAG
  34 21 Onsdag
  (85m)
  D32
  26/5 2.2 Pendlar (70-73)
  2.2.1 Matematisk pendel (70)
  2.2.2 Fysikalisk pendel (71)
  2.2.3 Resonans (73)
  Sid.74: 218,219,221,223,227

  Laboration 04: Harmonisk svängning

  Film: Chernobyl - E02 (halvvägs)
  -- Torsdag
  (80m)
  D33
  27/5 YSP-vecka  
  35 22 Onsdag
  (85m)
  D32
  2/6 2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.3.1 Pulser som reflekteras (75)
  2.3.2 Pulser som möts (76)
  2.3.3 Fortskridande vågor (77)
  2.3.4 Stående vågor i strängar (79)
  Sid.83: 230,232,233,235

  Film: Chernobyl - E02 (klart)
  36 Torsdag
  (80m)
  D33
  3/6 2.4 Ljudvågor (85-89)
  2.4.1 Stående vågor i pipor (86)
  Sid.90: 241,242,243,244
  -- 23 Onsdag
  (85m)
  D32
  10/6 Sommaravslutning  
  -- Fredag 11/6 SOMMARLOV 2021
  -- 24 SOMMARLOV 2021
  -- 25 SOMMARLOV 2021
  -- 26 SOMMARLOV 2021
  -- 27 SOMMARLOV 2021
  -- 28 SOMMARLOV 2021
  -- 29 SOMMARLOV 2021
  -- 30 SOMMARLOV 2021
  -- 31 SOMMARLOV 2021
  -- 32 SOMMARLOV 2021
  -- 33 SOMMARLOV 2021
  37 34 Måndag
  (85m)
  23/8 Diverse repetition
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.2 Pendlar (70-73)
  2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.4 Ljudvågor (85-89)

  Sid.58: 201-203
  Sid.68: 209-211
  Sid.74: 218,219,221,223,227
  38 Tisdag
  (85m)
  24/8 Diverse repetition
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.2 Pendlar (70-73)
  2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.4 Ljudvågor (85-89)
  Sid.83: 230,232,233,235
  Sid.90: 241,242,243,244
  39 35 Måndag
  (85m)
  30/8 2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.4 Ljudvågor (85-89)
  Laboration 05: Ljud
  40 Tisdag
  (85m)
  31/8 2.5 Ljud och hörsel (91-94)
  2.5.1 Hörsel (91)
  2.5.2 Ljudstyrka (92-93)
  Sid.95: 249,250,251,252
  41 36 Måndag
  (85m)
  6/9 2.5.3 Dopplereffekt (96)
  2.5.4 Snabbare än ljudet (97)
  2.5.5 Svävningar (98)
  2.6 Extrema frekvenser (101)
  2.6.1 Infraljud (101)
  2.6.2 Ultraljud (102)
  Sid.103: 256,257,258,260
  42 Tisdag
  (85m)
  7/9 2.7 Vågor (104)
  2.7.1 Vattenvågor (104)
  2.7.2 Tsunamivågor (106)
  2.7.3 Interferens (109)
  Sid.114: 263,264,265,266
  43 37 Måndag
  (85m)
  13/9 Kapitel 4 - Vågor och partiklar
  4.1 Elektromagnetiska vågor
  4.1.1 Ljus är en vågrörelse (sid 218-221)
  Film: Double Slit Experiment

  Sid.222: 401,402ac,403ab,405,406,407
  44 Tisdag
  (85m)
  14/8 4.2 Vågrörelselära
  4.2.1 Interferens i dubbelspalt (223-224)
  4.2.2 Interferens i gitter (224-227)
  Sid.228: 410-414,415,416,417,418
  45 38 Måndag
  (85m)
  20/9 Repetition
   
  46 Tisdag
  (85m)
  21/9 Repetition
   
  47 Fredag 24/9
  Prov 3 i D01 (10.45 - 12.15): Kapitel 2 (Byte med MKa*)
  48 39 Måndag
  (85m)
  27/9
   
  49 Tisdag
  (85m)
  28/9 Återlämning/genomgång av prov 3
  Introduktion kapitel 4

   
  50 40 Måndag
  (85m)
  4/10 Repetition
  4.2.1 Interferens i dubbelspalt (223-224)
  4.2.2 Interferens i gitter (224-227)
  Sid.228: 410-414,415,416,417,418
  51 Tisdag
  (85m)
  5/10 4.2.3 Diffraktion i enkelspalt (230)
  4.2.4 Dopplereffekt (231)
  4.2.5 Radiokommunikation (232)
  Sid.234: 421-427
  52 41 Måndag
  (85m)
  11/10 4.3 Temperaturstrålning
  4.3.1 Svartkroppsstrålning (235-238)
  Sid.240: 428-430,431-434
  -- Tisdag 12/10 KU-Dag/Prövningar etc.
  53 42 Måndag
  (85m)
  18/10 KEMIPROV (Ingen Fysik idag) (Byte tillbaka med MKa*)
  54 Tisdag
  (85m)
  19/10 4.4 Stråloptik
  4.4.1 Reflektion (241)
  4.4.2 Brytning (242)
  4.4.3 Interferens i tunna skikt (246-247
  Sid.245: 438,439,440,442
  Sid.288: ★493,496,497,499
  ★★4111,4115,4119
  55 43 Måndag
  (85m)
  25/10 4.5 Ljus är en partikelström
  4.5.1 Fotoelektrisk effekt (252-255)
  4.5.2 Comptoneffekten (258)
  4.5.3 Parbildning (258)
  4.5.4 Annihilation (259-260)
  Sid.257: 451-455
  Sid.263: 457-463

  Laboration 10: Fotoelektrisk effekt
  56 Tisdag
  (85m)
  26/10 4.5.5 Röntgenstrålar (264-267)
  4.6 Partikelstrålar är en vågrörelse
  4.6.1 de Broglies formel (269)
  4.6.2 Diffraktion med partiklar (269-270)
  Laboration 09: Vätespektrum

  Sid.268: 466-469
  Sid.273: 472,476
  -- 44 Måndag 26/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 27/10
  -- Onsdag 28/10
  -- Torsdag 29/10
  -- Fredag 30/10
  57 45 Måndag
  (85m)
  8/11 4.7 Atomens elektronstruktur
  4.7.1 Väteatomen (274)
  4.7.2 Bohrs atommodell (274-276)
  4.7.3 Atomspektrum (279-282)
  4.7.4 Atom- och molekylidentifiering (282-283)
  Sid.278: 480-484
  Sid.285: 488-492
  58 Tisdag
  (85m)
  9/11 Repetition  
  -- 46 Måndag 15/11 D-DAG/Utvecklingssamtal
  59 Tisdag
  (85m)
  16/11 Repetition  
  60 Fredag 19/11
  Prov 4: Kapitel 4
    47 Måndag
  (85m)
  22/11 Genomgång av Prov 4  
    Tisdag
  (85m)
  23/11

  Kapitel 5 - Astrofysik
  5.1 Färg och ljusstyrka
  5.2 Exoplaneter

  Repetition
   
    48 Måndag
  (85m)
  29/11

  5.3 Stjärnornas utveckling
  5.4 Kosmologi

  Repetition
   
    Tisdag
  (85m)
  30/11 Repetition  
    49 Måndag
  (85m)
  6/12 Repetition
   
    Tisdag
  (85m)
  7/12 Repetition  
    50 Måndag
  (85m)
  13/12 Repetition  
    Tisdag
  (85m)
  14/12 Repetition  
    51 Måndag
  (85m)
  20/12 Repetition  
    Fredag 18/12 AVSLUTNING/JULLOV 2020
  -- 52 Måndag 21/12 JULLOV
  -- Tisdag 22/12
  -- Onsdag 23/12
  -- Torsdag 24/12
  -- Fredag 25/12
  -- 53 Måndag 28/12 JULLOV
  -- Tisdag 29/12
  -- Onsdag 30/12
  -- Torsdag 31/12
  -- Fredag 1/1
    1 Onsdag 6/1 JULLOV
    Fredag
  (80m)
  8/1 Repetition  
    2 Onsdag
  (85m)
  13/1 Repetition  
    Fredag
  (80m)
  15/1 Repetition  
    3 Onsdag
  (85m)
  20/1 Repetition  
    Torsdag 21/1
  PB Prov Fysik 2 (08.00 - 12.00):
  -- Fredag
  (80m)
  22/1    
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01