Uppdateringar på sidan

Här kan ni se vilka förändringar som gjorts på sidorna i kronologisk ordning.

Datum Ämne Beskrivning
2013-08-22 Allmänt Ny design på sidorna.
2013-08-24 Ma4 Detaljplanering + kort genomgång kapitel 1.1 och 1.2
2013-08-28 Ma4 Genomgång kapitel 1.2 och 1.4