På dessa sidor finns material för kursen Matematik 1b, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för bland annat samhällsprogrammet. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik A. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Vi använder oss av Gleerups digitala läromedel Prefix 1b.

Formelblad för Matematik 1b hittar ni här.


Centralt innehåll i korthet
 • Taluppfattning, aritmetik och algebra
 • Geometri
 • Samband och förändring
 • Sannolikhet och statistik
 • Problemlösning

  Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma1c hittar du här på skolverkets hemsida

  SA18b - Preliminär planering för Matematik 1b - HT18/VT19

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 34 Tisdag 21/8 Introduktion Matematik 1b
  Översiktig genomgång av kursinnehållet
  Snabbguide till TI-82/83/84 (Fredrik Axén)
  2 Onsdag 22/8 1.1 Tal och räkneregler (a873)
  Övningar: a5914,a6862,a354
  Diagnos Tal och räkneregler: a575
  3 Torsdag 23/8 1.2 Negativa tal (a818)
  Övningar: a2377,a4374,a6031
  4 35 Tisdag 28/8 1.2 Negativa tal (a818)
  1.3 Rationella tal (a255)
  Övningar: a8340
  Simulering
  5 Onsdag 29/8 1.2 Negativa tal (a818)
  1.3 Rationella tal (a255)
  Övningar: a8029,a3673,a2298
  Diagnos Negativa tal: a327
  6 Torsdag 30/8
  Lundadiagnos i matematik:
  Digitalt i Inspera
   
  7 36 Tisdag 4/9 1.3 Rationella tal (a255)
  1.3 Sammanfattning (a373)
  Övningar: a106
  Diagnos Rationella tal: a987
  Blandade övningar: a914
  Checklista: a6868

  8 Onsdag 5/9 1.3 Sammanfattning (a373)
  Blandade övningar: a914
  Checklista: a6868

  Övningsprov: a619
  9 Torsdag 6/9 Avslutning kapitel 1 Öva på det ni känner är klurigt.
  10 37 Tisdag 11/9 Inledning kapitel 2 - Aritmetik
  2.1 Primtal och delbarhet (a144,a1479)
  2.1.1 Delare, faktor och faktorisera (a247)
  Övningar: a142
  11 Onsdag 12/9 2.1.2 Primtal (a618)
  Övningar: a5592, a224, Diagnos a787
  -- Torsdag 13/9 VENUTFLYKT
  12 38 Tisdag 18/9 2.2 Tal i potensform (a869)
  2.2.1 Potenslagarna (a521)

  Övningar: a461
  -- Onsdag 19/9 SPRÅKDAGEN
  13 Torsdag 20/9 2.2.2 Potenser med olika bas (a726)
  Övningar: a714, a488
  14 39 Tisdag 25/9 2.3 Tiopotenser och prefix (a607)
  Diagnos a515
  15 Onsdag 26/9 2.3.1 Grundpotensform och prefix (a942)
  Övningar: a1017
  16 Torsdag 27/9 2.3.2 Mätetal, enhet och avrundning (a933)
  2.3.3 Enhetsbyten (a4932)
  Övningar: a9328, a3428
  -- 40 Tisdag 2/10 KU-DAG
  17 Onsdag 3/10 2.3 Tiopotenser och prefix (Avslutning)
  Diagnos: a115
  18 Torsdag 4/10 2.4 Talsystem (a748)
  2.4.1 De decimala och binära...(a239)
  Övningar: a4569
  19 41 Tisdag 9/10 2.4.2 Talsystem med andra baser (a578)
  Övningar: a262
  20 Onsdag 10/10 2.4 Talsystem (Avslutning)
  Checklista 2 (a6365)
  Sammanfattning Kapitel 2 (a710)
  Diagnos: a577
  Övningsprov: a297
  21 Torsdag 11/10
  Prov 1: Kapitel 1-2 (D01 klockan 09.45 - 11.00).
  22 42 Tisdag 16/10 Inledning kapitel 3 - Algebra
  3.1 Grundläggande algebra (a478)
  3.1.1 Grundläggande ekvationer (a500)
  Övningar: a813
  23 Onsdag 17/10 3.1.2 Ekvationer med flera x (a296)
  Övningar: a897
  24 Torsdag 18/10 3.1.2 Ekvationer med flera x (a296)
  Övningar: a517, Diagnos a6970
  25 43 Tisdag 23/10 3.2.1 Räkneregler för parenteser (a485)
  Övningar: a206
  26 Onsdag 24/10 3.2.2 Ekvationer med x i nämnaren (a185)
  Övningar: a973
  27 Torsdag 25/10 3.2.3 Ställa upp ekvationer (a7265)
  3.2.4 Lösa ut ur formler (a548)
  Övningar: a604, a820
  -- 44 HÖSTLOV
  28 45 Tisdag 6/11 3.2 Ekvationer och formler
  Övningar: a538, Diagnos a3290
  29 Onsdag 7/11 3.2 Ekvationer och formler
  Övningar: a538, Diagnos a3290
  -- Torsdag 8/11 D-DAG
  -- 46 Tisdag 13/11 D-DAG
  30 Onsdag 14/11 3.3.1 Potensekvationer (a252)
  Övningar: a378
  31 Torsdag 15/11 3.3.2 Linjära olikheter (a2891)
  Övningar: a198
  32 47 Tisdag 20/11 3.3 Potensekvationer och olikheter
  Övningar: a8797, Diagnos a536
  -- Onsdag 21/11 KU-DAG
  33 Torsdag 22/11 3.4 Digitala verktyg och problemlösning (a798)
  3.4.2 Problemlösning
  Övningar: a856,a990,Checklista
  Övningsprov: a863
  34 48 Tisdag 27/11 4.1.1 Procent-, bråk- och decimalform (a721)
  Övningar: a3925
  35 Onsdag 28/11 4.1.2 Andelen, delen och det hela (a666)
  4.1.3 Procentenheter (a371)
  Övningar: a487,a471,Diagnos a237
  36 Torsdag 29/11 Övningar
  Övningar: a487,a471,Diagnos a237
  37 49 Tisdag 4/12 4.2.1 Förändringsfaktor (a173)
  Övningar: a1709
  38 Onsdag 5/12 4.2.2 Upprepad procentuell förändring (a855)
  Övningar: a551, a636
  39 Torsdag 6/12 4.3.1 Index (a241)
  Övningar: a121
  40 50 Tisdag 11/12 4.3.2 Konsumentprisindex (KPI) (a802)
  Övningar: a8743
  41 Onsdag 12/12 4.4.1 Lån, ränta och amortering
  Övningar: a538, Diagnos a3290
  42 Torsdag 13/12 4.4.2 Avbetalning och kredit
  Övningar: a538, Diagnos a3290
  43 51 Tisdag 18/12 Repetition  
  44 Onsdag 19/12
  Prov 2: Kapitel 1-4 (D01 klockan 08.00 - 12.00).
  -- Torsdag 20/12 Julavslutning
  -- 52 JULLOV
  -- 1 JULLOV
  -- 2 JULLOV
  45 3 Måndag 15/1    
  46 Torsdag 18/1    
    4 Måndag 22/4    
    Torsdag 25/1    
    5 Måndag 29/1    
    Torsdag 1/2    
    6 Måndag 5/2    
    Torsdag 8/2    
    7 Måndag 12/2    
    Torsdag 15/2    
    8 SPORTLOV
    9 Måndag 26/2    
    Torsdag 1/3    
    10 Måndag 5/3    
    Torsdag 8/3    
    11 Måndag 26/2    
    Torsdag 1/3    
    12 Måndag 5/3    
    Torsdag 8/3    
    13 PÅSKLOV
    14 Måndag 2/4 STUDIEDAG
    Torsdag 7/4    
    15 Måndag 9/4    
    Torsdag 12/4    
    16 Måndag 16/4    
    Torsdag 19/4    
    17 Måndag 23/4    
    Torsdag 26/4    
    18 Måndag 30/4 VALBORG
    Torsdag 3/5    
    19 Måndag 7/5    
    Torsdag 10/5    
    20 Måndag 14/5    
    Torsdag 17/5    
    21 Måndag 21/5    
    Torsdag 24/5    
    22 Måndag 28/5    
    Torsdag 31/5    
    23 Måndag 4/6    
    Torsdag 7/6 NATIONALDAGEN

  Videogenomgångar Ma1b Videolösningar Ma1b
  Kapitel 1 - Trigonometri
  1.01 Rätvinkliga trianglar 2.01      
  1.02 Enhetscirkeln 2.01      
  1.03 Triangelsatserna 2.01      
  1.04 Cirkelns ekvation 2.01      
  Kapitel 2 - Algebra
  2.01 Polynom 1:48      
  2.02 Rötter och nollställen 4:04      
  2.03 Rationella uttryck 4:37      
  2.04 Olikheter 6:19      
  2.05 Absolutbelopp 6:19      
  Kapitel 3 - Derivator
  3.01 Förändringar 2.01      
  3.02 Derivatans definition 4:13      
  3.03 Derivator och grafer 2.01      
  3.04 Max-min problem 2.01      
  3.05 Derivatan av potensfunktioner 2.01      
  3.06 Inflexionspunkter 2.01      
  Kapitel 4 - Talet e och integraler
  4.01 Derivatan av funktionen $e^x$ 7:34      
  4.02 Integraler och primitiva funktioner 6:20      
  4.03 Integraler och area 7:35