På dessa sidor finns material för kursen Matematik 4, en GY11 kurs som ges på skolan varje höst. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik D. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Vi kommer att använda oss av Natur och Kulturs Matematik 5000 Blå. Vid tidigare kurser har vi använt oss av Libers M-serie, men av olika anledningar väljer jag här att gå över till Matematik 5000 serien.

Formelblad för Matematik 4 hittar ni här.


Centralt innehåll i korthet
 • Fördjupad trigonometri
 • Mer om derivator
 • Mer om integraler
 • Komplexa tal

  Preliminär planering för Matematik 4 - HT16

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 34 Måndag 21/8 Introduktion Ma4. Bokutdelning mm.
  1.1 Trigonometri och trianglar (8-11) Repetition från tidigare kurser
  1103-1106
  2 Tisdag 22/8 1.2 Enhetscirkeln och formler (12-14) 1202-1206,1208,1210
  3 Fredag 25/8 1.2 Trigonometriska identiteter (15-18) 1214-1218,1220-1221
  Några på s. 18, 1232
  4 35 Måndag 28/8 1.2 Additions- och subtraktionsformler (19-22)
  1.2 Exakta trigonometriska värden (23)
  1239-1242,1247,1248,
  1250
  5 Tisdag 29/8 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) 1255-1258,1260
  6 Fredag 1/9 1.2 Formler för dubbla vinkeln (24-25) 1262-1265
  7 36 Måndag 4/9 1.3 Bevis och bevismetoder (26-28) 1303-1306,1311
  8 Tisdag 5/9 1.3 Bevis och bevismetoder (29-31) 1316-1320,(1326)
  9 Fredag 8/9 1.4 Trigonometriska grundekvationer (33-37)

  1405,1406a,1407b,1410a,
  1406-1410,1414a,1414d

  10 37 Måndag 11/9 1.4 Trigonometriska grundekvationer (33-37) 1419,1420
  11 Tisdag 12/9 1.4 Ekvationer som kan omformas med formler (38-39) 1424,1425,1431
  12 Fredag 15/9 1.5 Tillämpningar och problemlösning (40-41)
  Diagnos 1 (45)
  Blandade övningar (46-49)
  1429-1433,1510
  13 38 Måndag 18/9 Kapitel 2
  2.1 Trigonometriska kurvor (52-56)
  2102-2108,2115,
  2117-2120
  14 Tisdag 19/9 2.1 Förskjutna kurvor (58-59)
  2.1 Ekvationen för en sinusformad kurva (60-61)
  2126-2130,2136
  2143-2150
  15 Fredag 22/9 Repetition kapitel 1 Diverse övningar
  16 39 Måndag 25/9 Prov Kapitel 1  
  17 Tisdag 26/9 Genomgång prov
  2.1 Kurvan $y=\tan(x)$ (62-64)
  2155-2162
  18 Fredag 29/9 2.1 Kurvan $y=a\sin(x)+b\cos(x)$ (65-67)
  2.2 Radianbegreppet (68-73)
  2177-2183
  2204-2210
  19 40 Måndag 2/10 2.2 Radianbegreppet (68-73)
  2.3 De trigonometriska funktionernas derivator
  2.3 Derivatan av $\sin x$ och $\cos x$ (74-76)
  2232
  2223-2225,2227,2228
  2303-2310
  20 Tisdag 3/10 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner, Kedjeregeln (78-79) 2322-2326,2329
  21 Fredag 6/10 2.3 Derivatan av sammansatta funktioner, Kedjeregeln (78-79) 2330-2334
  22 41 Måndag 9/10 2.4 Tillämpningar och problemlösning (80-84)
  Diagnos 2 (91)
  Blandade övningar (92-97)
  2402-2403,2407
  1-7
  Valfritt
  23 Tisdag 10/10 Repetition Diverse övningar
  24 Fredag 13/10 Prov Kapitel 2  
  25 42 Måndag 16/10 Genomgång prov
  Kapitel 3

  3.1 Kort om derivator, Derivatan av en produkt (100-106)
  3.1 Derivatan av en kvot, Exponential- och logartimfunktioner (108-109)

  3103-3106,3111,3113,
  3119-3123,3125
  3136-3138
  3149-3153
  26 Tisdag 17/10 3.1 Derivatan av en kvot, Exponential- och logartimfunktioner (108-109)
  3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)
  3158-3159
  3169-3172
  27 Fredag 20/10 3.1 Samband mellan förändringshastigheter (113-115)
  3.2 Grafer och derivator (116-119)
  3.2 Olika typer av grafer (120-123)
  3173-3175
  3206-3207,3211
  3219-3221,3224-3226
  28 43 Måndag 23/10 3.2 Kurvor och asymptoter (125-127)
  3.3 Begreppet differentialekvationer (128-129)
  3234-3235,3237-3240
  3302-3308
  -- Tisdag 24/10 UTVECKLINGSSAMTAL  
  29 Fredag 27/10 3.3 Differentialekvationer och modeller (130-133)
  3.4 Integraler och primitiva funktioner (134-137)
  3314-3318
  3403-3412
  -- 44 HÖSTLOV
  30 45 Måndag 6/11 3.4 Grafiska metoder (138-141)
  3.4 Areor mellan kurvor (142-145)
  3.4 Integraler och areor (146-149)
  3418-3420,3423
  3431-3433,3438,3440
  3448,3450-3453
  -- Tisdag 7/11 UTVECKLINGSSAMTAL  
  31 Fredag 10/11 3.4 Integraler och storheter (150-153)
  3.4 Sannolikhetsfördelning (154-158)
  3.6 Rotationsvolymer (165-170)
  3464-3465,3467,3471
  3481-3487
  3602-3605,3610
  32 46 Måndag 13/11 3.6 Rotationsvolymer (165-170)
  Diagnos 3 (175)
  Blandade övningar (176-178)
  3612
  1-12
  1-3,6-9
  33 Tisdag 14/11 Repetition
  Diverse övningar
  34 Fredag 17/11 Prov Kapitel 3  
  35 47 Måndag 20/11 Genomgång prov
  Kapitel 4

  4.1 Räkning med komplexa tal (185-193)
  4.1 Konjugat, absolutbelopp och de fyra räknesätten (190-193)
  4.2 Det komplexa talplanet (194-197)


  4116-4120,4122-4123
  4126,4128-4131
  4202-4205,4208-4210
  36 Tisdag 21/11 4.2 Komplexa tal på polär form (199-202)
  4.2 Multiplikation och division i polär form (204-207)
  4.2 Avläsa och rita i det komplexa talplanet (208-209)
  4220-4225
  4239-4243,4248
  4255-4258
  37 Fredag 24/11 4.3 Komplexa tal i potensform (210-216)
  4.3 de Moivres formel (210-212)
  4.3 Ekvationen $z^n=a$ (213-214)
  4.4 Eulers formel (215-216)

  4304-4307,4311
  4319-4324
  4334-4339
  38 48 Måndag 27/11 4.4 Polynomekvationer (218-221)
  4.4 Polynomdivision (222-224)
  4403-4407,4409
  4417-4421
  39 Tisdag 28/11 4.4 Faktorsatsen (225-228)
  4.4 Polynomekvationer av högre grad (229-232)
  4432-4436
  4444-4449
  40 Fredag 1/12 4.4 Faktorsatsen (225-228)
  4.4 Polynomekvationer av högre grad (229-232)
   
  41 49 Måndag 4/12 Repetition  
  42 Tisdag 5/12 Repetition  
    Torsdag 7/12 NP Matematik 4 HT 2017 (Delprov B+C: 09.00 - 11.30, Delprov D: 12.15 - 14.15)
  43 Fredag 8/12 Extratid  
  44 50 Måndag 11/12 Extratid  
  45 Tisdag 12/12 Extratid  
  46 Fredag 15/12 Extratid  
  47 51 Måndag 18/12 Extratid  
  48 Tisdag 19/12 Extratid  
  49 Torsdag 21/12 Julavslutning  

     Videogenomgångar Ma4 Videolösningar Ma4
  Kapitel 1 - Trigonometri och formler
  1.01 Enhetscirkeln 2.01      
  1.02 Trigonometriska identiteter 2.01      
  1.03 Addition- och subtraktionsformler 2.01      
  1.04 Exakta trigonometriska värden 2.01      
  1.05 Bevismetoder 2.01      
  1.06 Trigonometriska ekvationer I 2.01 1406a,1407b,1410a,1406-1410,1414a,1414d,1420b,1425,1431
  Kapitel 2 - Trigonometri och grafer
  2.01 Trigonometriska kurvor 1:48      
  2.02 Grafräknare 4:04      
  2.03 Förskjutna kurvor 4:37      
  2.04 Sinusformade kurvor 6:19      
  2.05 Kurvan $y=\tan x$ 6:19      
  2.06 Linjärkombinationer 6:19      
  2.07 Radianbegreppet 4:24      
  2.08 Trigonometriska ekvationer II        
  2.09 Trigonometrisk derivator        
  2.10 Kedjeregeln 5:51      
  Kapitel 3 - Derivata och integraler
  3.01 Derivatans definition igen 2.01      
  3.02 Derivatans av en produkt 4:13      
  3.03 Derivatans av en kvot 2.01      
  3.04 Exponential- och logaritmfunktioner 6.28      
  3.05 Kedjeregeln och förändringshastighet 3.57      
  3.06 Grafer 2.01      
  3.07 Kurvor och asymptoter 6.54      
  3.08 Differentialekvationer 2.15      
  3.09 Integraler och primitiva funktioner 2.01      
  3.10 Integraler och areor 2.01      
  3.11 Sannolikhetsfördelning 2.01      
  3.12 Normalfördelningens täthetsfunktion 2.01      
  3.13 Rotationsvolymer 2.01      
  Kapitel 4 - Komplexa tal
  4.01 Nya tal 7:34      
  4.02 Komplexa talplanet 6:20      
  4.03 Konjugat och absolutbelopp 7:35      
  4.04 Komplexa talplanet 4:44      
  4.05 Komplexa tal på rektangulär form 4:09      
  4.06 Komplexa tal på polär form 2.01      
  4.07 Komplexa tal på potens form 2.01      
  4.08 de Moivres formel 2.01      
  4.09 Ekvationen $z^n=a$ 2.01      
  4.10 Eulers formel 2.01      
  4.11 Polynomekvationer 2.01      
  4.12 Polynomdivision 2.01      
  4.13 Reella polynomekvationer av högre grad 2.01      
  4.14 Faktorsatsen 2.01      
  4.15 Växelström 2.01