På dessa sidor finns material för kursen Matematik 3c, en GY11 kurs som ges på skolan varje läsår i årskurs 2 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik C. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Vi använder oss av Libers M-serie.

Formelblad för Matematik 3c hittar ni här.


Centralt innehåll i korthet
  • Trigonometri
  • Algebra
  • Derivator
  • Integraler