På dessa sidor finns material för kursen Fysik 2, en GY11 kurs som ges på skolan varje år. Vanligtvis för årskurs 3 på Teknik/Natur programmen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik B. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B har ni redan klarat av! Nu kommer det resterande materialet.

Kursen Fysik 2 ges för klassen TE15/NA15 under hela årskurs 3, 2017/2018.

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

Vi kommer att använda Libers bok ERGO fysik 2. Den har 8 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras.

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 2 kursen följande:


Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering för Fysik 2 - HT17/VT18


  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 34 Tisdag 22/8 Introduktion Fysik 2
  Bokutdelning
   
  2 Onsdag 23/8 Kapitel 1 - Mekaniska vågor (6-55)
  1.1 Svängningar och vågor (8-14)
  1.1 Mekaniska vågor (14-21)
  1.01-1.05
  3 35 Tisdag 29/8 1.2 Reflektion och brytning (22-25)
  1.06-1.07
  1.13-1.15
  4 Onsdag 30/8 1.3 Böjning och interferens (26-31) 1.08,1.11-1.12
  1.16-1.19
  5 36 Tisdag 5/9 1.3 Böjning och interferens (26-31)
  1.10
  1.20-1.22
  6 Onsdag 6/9 1.3 Stående våg (32-33)
  1.25-1.28
  7 37 Tisdag 12/9 1.4 Ljud (34-42) 1.29-1.34
  8 Onsdag 13/9 1.4 Ljudintensitet och ljudstyrka (43-45) 1.35-1.39
  9 38 Tisdag 19/9 Kapitel 2 - Ljusvågor (57-93)
  2.1 Reflektion och brytning (57-62)

  2.01-2.05
  10 Onsdag 20/9 2.1 Total reflektion och fiberoptik (63-67) 2.06-2.09
  11 39 Tisdag 26/9 2.1 Total reflektion och fiberoptik (63-67) 2.10-2.12
  2.17-2.19
  12 Onsdag 27/9 2.2 Böjning och interferens (69-75) 2.13-2.16
  2.20-2.24
  13 40 Tisdag 3/10 2.2 Böjning och interferens (69-75) Film: Fysikens värld del 6
  2.25-2.26
  14 Onsdag 4/10 2.2 Blandningsfärger (76-80)
  2.3 Det elektromagnetiska spektret (82-84)
  Film: Det elektromagnetiska spektrumet
  15 41 Tisdag 10/10 Repetition  
  16 Onsdag 11/10 Studiedag
  17 42 Tisdag 17/10 Repetition  
  18 Onsdag 18/10 Prov Kapitel 1-2  
  19 43 Tisdag 24/10 Genomgång av provet.
  Kapitel 3 - Kvantfysik

  3.1 Bohrs modell för väteatomen
  Film: Joseph Fraunhofer och Spektrallinjerna
  Film: Max Planck och kvantfysiken
  Film: Niels Bohr och hans atommodell
  20 Onsdag 25/10 3.2 Emission och absorption  
  -- 44 HÖSTLOV
  21 45 Tisdag 7/11 3.3 Fotoelektrisk effekt
  3.4 Fotonens rörelsemängd
   
  22 Onsdag 8/11 3.5 Partiklar eller vågor?  
  23 46 Tisdag 14/11    
  24 Onsdag 15/11 Kapitel 4 - Kraft och Rörelse
  4.1 Kraftmoment
  4.2 Kast
   
  25 47 Tisdag 21/11 4.3 Cirkelrörelse  
  26 Onsdag 22/11    
  27 48 Tisdag 28/11    
  28 Onsdag 29/11    
  29 49 Tisdag 5/12 Prov Kapitel 3-4  
  30 Onsdag 6/12    
  31 50 Tisdag 12/12 Kapitel 5 - Fält
  5.1 Gravitationsfält
  5.2 Elektriska fält
   
  32 Onsdag 13/12 5.3 Potentiell energi  
  33 51 Tisdag 19/12 5.5 Strömledare i magnetfält
  5.6 Magnetfält runt strömledare
   
  34 Onsdag 20/12    
  -- 52 JULLOV
  -- 1 JULLOV
  -- 2 JULLOV
  35 3 Tisdag 16/1    
  36 Onsdag 17/1 Kapitel 6 - Rörelse i Fält
  6.1 Rörelse i gravitationsfält
   
  37 4 Tisdag 23/4 6.2 Laddade partiklar i elektriska fält.  
  38 Onsdag 24/1 6.3 Laddade partiklar i magnetiska fält  
  39 5 Tisdag 30/1 6.4 Elektronmassan  
  40 Onsdag 31/1 6.5 Orsakerna till magnetism  
  41 6 Tisdag 6/2 Prov Kapitel 5-6  
  42 Onsdag 7/2 Kapitel 7 - Induktion
  7.1 Induktionsfenomenet
   
  43 7 Tisdag 13/2 7.2 Inducerad spänning  
  40 Onsdag 14/2 7.3 Faradays induktionslag  
  -- 8 SPORTLOV
  44 9 Tisdag 27/2 7.4 Växelspänning
  7.5 Elektromagnetiska vågor
   
  45 Onsdag 28/2    
  46 10 Tisdag 6/3    
  47 Onsdag 7/3 Kapitel 8 - Astrofysik
  8.1 Avstånd till stjärnorna
   
  48 11 Tisdag 13/3 8.2 Stjärnspektra  
  49 Onsdag 14/3 8.3 Stjärnutveckling  
  50 12 Tisdag 20/3 8.4 Exoplaneter  
  51 Onsdag 21/3 8.5 Galaxer  
  -- 13 PÅSKLOV
  45 14 Tisdag 3/4 8.6 Kosmologi  
  46 Onsdag 4/4    
  47 15 Tisdag 10/4    
  48 Onsdag 11/4    
  45 16 Tisdag 17/4    
  46 Onsdag 18/4    
  47 17 Tisdag 24/4    
  48 Onsdag 25/4    
  45 18 Tisdag 1/5    
  46 Onsdag 2/5    
  47 19 Tisdag 8/5    
  48 Onsdag 9/5    
  45 20 Tisdag 15/4 Prov Kapitel 7-8  
  46 Onsdag 16/4 Extratid  
  47 21 Tisdag 22/5 Muntliga prov  
  48 Onsdag 23/5 Muntliga prov  
  45 22 Tisdag 29/5 Diverse kompletteringar  
  46 Onsdag 30/5 Diverse kompletteringar  
  47 23 Tisdag 5/6 Avslutning/Sommarlov  
  48 Onsdag 6/6 NATIONALDAGEN

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01