På dessa sidor finns material för kursen Fysik 2, en GY11 kurs som ges på naturprogrammet varje år. Kursen startar på vårterminen i 2:an och slutar på hösten i årskurs 3. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik B. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B har ni redan klarat av! Nu kommer det resterande materialet.

Kursen Fysik 2 ges för grupperna NA19ab och NA19cc under 2021.

Kursplaneringarna för respektive grupp hittar ni här.

NA19ab Start VT21 - Slut HT21
NA19cc Start VT21 - Slut HT21

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

Vi kommer att använda gleerups bok impuls fysik 2. Den har 5 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras.

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 2 kursen följande:


Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
Kapitel 1 - Kraft och rörelse
1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
1.02 Reflektion och brytning 2.01  
1.03 Böjning och interferens 2.01  
1.04 Ljud 2.01      
Kapitel 2 - Mekaniska Vågor
2.01 Reflektion och brytning 2:39  
2.02 Böjning och interferens 0:59  
3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
Kapitel 3 - Elektromagnetism
3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
3.02 Emission och absorbtion 2.01  
3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
Kapitel 4 - Vågor/partiklar
4.01 Kraftmoment 1:48  
4.02 Kaströrelse 4:04  
4.03 Cirkelrörelse 3:04  
4.04 Numeriska modeller 6:19  
Kapitel 5 - Astrofysik
5.01 Gravitationsfält 2.01  
5.02 Elektriska fält 4:13  
5.03 Potentiell energi 2.01  
5.04 Magnetiska fält 2.01  
5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
Kapitel 6 - Rörelse i fält
6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
6.04 Elektronmassan 2.01  
6.05 Ampéres hypostes 2.01  
Kapitel 7 - Induktion
7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
7.02 Inducerad spänning 6:20  
7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
7.04 Faradays induktionslag 4:44  
7.05 Växelspänning 4:09  
7.06 Transformatorn 2.01  
7.07 Termisk strålning 2.01  
7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
Kapitel 8 - Astrofysik
8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
8.02 Stjärnspektra 2.01  
8.03 Stjärnutveckling 2.01  
8.04 Exoplaneter 2.01  
8.05 Galaxer 2.01  
8.06 Kosmologi 2.01