På dessa sidor finns material för kursen Matematik 5, en GY11 kurs som normalt läses i årskurs 3 på Natur- och Teknikprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik E. Skillnaden mell

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av Natur och Kulturs Matematik 5000 Blå.
 • Det blir 4 lektioner per vecka á ~75 minuter
  Måndagar (D31) 08.15 - 09.25 (70 min)
  Tisdagar (D31) 09.45 - 10.55 (70 min)
  Onsdagar (D31) 15.00 - 16.20 (80 min)
  Fredagar (C23) 09.15 - 10.35 (80 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov den 19 maj.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.
 • Formelblad för Matematik 5 hittar ni här.


  Skolverkets hemsida hittar du allt om kursen.
  I korthet ser det centrala innehållet i kursen Matematik 5 ut enligt följande:

  Centralt innehåll i korthet
 • Diskret matematik
 • Mer om derivator
 • Mer om integraler
 • Differentialekvationer

  NA18 - Preliminär planering för Matematik 5 - VT21

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll och övrigt Inlämningar
  1 3 Måndag
  (70m)
  D31
  18/1 Introduktion Ma5. Översikt etc.
  Kapitel 1 - Diskret matematik I
  1.1 Kombinatorik
  1.1.1 Lådprincipen (8-10)
  1.1.2 Multipl.- och additionsprincipen (11-14)

  Video: Multiplikations- och
  additionsprinciperna (3m)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.10: 1104,1106,1108,1109
  1110,1112
  1113,1115
  Sid.13: 1118,1121,1122,1124
  1125,1126,1129
  1132

  2 Tisdag
  (70m)
  D31
  19/1 1.1.3 Permutationer (15-18)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.18: 1136-1141,1143,1144
  1145,1146
  1148,1149
  3 Onsdag
  (80m)
  D31
  20/1 1.1.4 Kombinationer (19-22)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.22: 1153-1155,1158
  1159,1160
  1161,1162
  4 Fredag
  (80m)
  C23
  22/1 1.1.5 Sannolikhetslära (23-25)
  1.1.6 Komb. & sannolikhetslära (26-27)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.25: 1163-1166
  1167-1170
  1172
  Sid.27: 1174-1176
  1177,1179,1181
  1182
  5 4 Måndag
  (70m)
  D31
  25/1 1.1.7 Binomialsatsen (31-35)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.34: 1186-1189,1191
  1192-1195
  1197
  6 Tisdag
  (70m)
  D31
  26/1 Repetition 1.1 Kombinatorik
  Lös uppgifter som du inte hunnit med tidigare
  7 Onsdag
  (80m)
  D31
  27/1 1.2 Mängder
  1.2.1 Grundbegrepp (35-38)
  1.2.2 Mängdoperationer (39-40)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.37: 1202-1205
  1209,1210,1212
  1213,1214
  Sid.40: 1216-1219,1221
  1223
  1224
  8 Fredag
  (80m)
  C23
  29/1 1.2.3 Venndiagram (41-44)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.44: 1226-1229
  1230,1231
  1232
  9 5 Måndag
  (70m)
  DIST.
  1/2 1.3 Grafteori
  1.3.1 Inledning (46-49)
  1.3.2 Klassiska problem (50-53)
  1.3.3 Träd (54-56)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.48: 1303-1306
  Sid.52: 1308,1309,1311
  1312,1313
  10 Tisdag
  (70m)
  D31
  2/2 1.3.3 Träd (54-56)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.56: 1315,1316,1317
  1319
  11 Onsdag
  (80m)
  D31
  3/2 Repetition Kapitel 1
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.61: 1,2,3,6
  Sid.62: 1,2,22,23
  7,8,25,28
  10,11,33
  12 Fredag
  (80m)
  DIST.
  5/2 Repetition Kapitel 1
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.61: 6,7
  Sid.62: 3,4,17,19
  9,24,27
  12,31,35
  13 6 Måndag
  (70m)
  DIST.
  8/2 Repetition Kapitel 1
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.61: 8,10
  Sid.62: 14,16,18,29
  25,26,29
  32,34,36
  14 Tisdag
  (70m)
  DIST.
  9/2 Kapitel 2 - Diskret matematik II
  2.1 Talteori
  2.1.1 Delbarhet och primtal (68-70)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.70: 2103-2105,2109
  2110,2112
  2114,2115
  15 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  10/2 Repetition Kapitel 1  
  16 Fredag
  (80m)
  C23
  12/2
  PROV 1 - Kapitel 1 - Matematik 5 för NA18 (D01)
  17 7 Måndag
  (70m)
  D31
  15/2 2.1.2 Gemensamma faktorer (71-73)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.70: 2106-2108
  2111,2113
  2116
  Sid.73: 2119-2121
  2125,2128
  2130,2131
  18 Tisdag
  (70m)
  DIST.
  16/2 2.1.3 Kongruens och moduloräkning (75-78)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.77: 2136-2140,2143
  2144,2146,2148
  2152,2154,2157
  19 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  17/2 2.1.4 Talsystem i olika baser (80-81)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.81: 2160-2163
  2166,2168,2169
  2171,2173
  20 Fredag
  (80m)
  DIST.
  19/2 2.2 Talföljder
  2.2.1 Talföljder, rekursionsformler (84-89)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.85: 2203-2206
  2210,2213
  2214
  Sid.89: 2216,2218,2220
  2222,2225
  2226,2227
  -- 8 Måndag 22/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 23/2
  -- Onsdag 24/2
  -- Torsdag 25/2
  -- Fredag 26/2
  21 9 Måndag
  (70m)
  DIST.
  1/3 2.2.2 Aritmetiska talföljder (90-91)
  2.2.3 Geometriska talföljder (92-94)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.91 2229-2232
  2234
  2236
  Sid.94: 2240-2244
  2246,2248,2249
  2253,2254
  22 Tisdag
  (70m)
  DIST.
  2/3 2.2.4 Diverse tillämpningar (96-97)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98: 2257,2258,2261,2263
  Sid.100: 2267
  2269,2270,2272
  2273
  23 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  3/3 2.3 Induktionsbevis
  2.3.1 Induktionsbevis (103-107)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.107: 2304-2308
  2309-2311,2313
  2314,2315
  24 Fredag
  (80m)
  DIST.
  5/3 2.3.1 Induktionsbevis (103-107)
  Repetition Kapitel 2
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.111: 1,2,3,6
  Sid.112: 1,3,12,14
  7,8,16,19
  11,20,21
  -- 10 Måndag 8/3 KU-DAG
  -- Tisdag
  (70m)
  DIST.
  9/3 Repetition Kapitel 2
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.114: 2,15,16
  7,9,10,25,29
  11,30,32,33
  -- Onsdag
  (80m)
  D31
  10/3 Repetition Kapitel 2  
  25 Fredag
  (80m)
  C23
  12/3
  PROV 2 - Kapitel 2 - Matematik 5 för NA18 (C22/C23)
  26 11 Måndag
  (70m)
  D31
  15/3 Kapitel 3 - Derivator och Integraler
  3.1 Derivator
  3.1.1 Grundläggande begrepp (120-122)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.123: 3101-3105,3108,3109
  3110,3111,3114,3117
  3124,3125,3129
  27 Tisdag
  (70m)
  DIST.
  16/3 3.1.2 Några bevis(126-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.127: 3133,3134b
  3135,3137
  3140,3141
  28 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  17/3 3.1.3 Linjär approximation (128-129)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.129: 3143,3145,3146
  3147,3148
  3150,3152
  29 Fredag
  (80m)
  DIST.
  19/3 3.1.4 Förändringshastigheter igen...(130-131)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.132: 3155,3157,3159,3162
  3165,3166,3170
  3171
  -- 12 Måndag
  (70m)
  DIST.
  22/3 3.2 Extremvärden
  3.2.1 Tillämpningar (137-140)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.140: 3204,3206,3211,3215,3220
  3221,3224,3229
  3232,3234
  30 Tisdag
  (70m)
  D31
  23/3 3.3 Integraler
  3.3.1 Grundläggande begrepp (145-147)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.148: 3301-3305
  3313-3316
  3320,3321
  31 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  24/3 3.3.2 Geometriska sannolikheter (150)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.150: 3322
  3323
  3324
  32 Fredag
  (80m)
  DIST.
  26/3 EXTRATID
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.140: 3216,3218
  3227,3231
  3236,3237,3238
  -- 13 Måndag 29/3 PÅSKLOV
  -- Tisdag 30/3
  -- Onsdag 31/3
  -- Torsdag 1/4
  -- Fredag 2/4
  -- 14 Måndag 5/4 ANNANDAG PÅSK
  33 Tisdag
  (70m)
  D31
  6/4 3.3.3 Partiell integration (151-152)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.153: 3327-3330
  3331
  (3333),3334
  34 Onsdag
  (80m)
  D31
  7/4 3.3.4 Skivmetoden (154-155)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.156: 3337,3338
  3340,3342,3343
  3344,3345
  35 Fredag
  (80m)
  C23
  9/4 3.3.5 Cylindriska skal (158)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.159: 3348-3351
  3353,3354
  3355
  36 15 Måndag
  (70m)
  D31
  12/4 3.3.6 Generaliserade integraler (160-161)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.161:
  3357
  3359
  3360
  37 Tisdag
  (70m)
  D31
  13/4 Repetition Kapitel 3
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.165: 4,5,6,9
  Sid.166: 1,2,5
  6,8,9,12
  13,16
  38 Onsdag
  (80m)
  D31
  14/4 Repetition Kapitel 3
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.167: 17,19
  23,25
  26,27,29
  39 Fredag
  (80m)
  C23
  16/4
  PROV 3 - Kapitel 3 - Matematik 5 för NA18 (C22)
  40 16 Måndag
  (70m)
  D31
  19/4 Kapitel 4 - Differentialekvationer
  4.1 Inledning
  4.1.1 Grundläggande begrepp (176-179)
  4.1.2 Primitiva funktioner (180)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.181: 4103,4105,4107,4109
  4110-4112
  41 Tisdag
  (70m)
  D31
  20/4 4.1.3 Verifiera en lösning (182-183)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.183: 4117-4119
  4121,4123,4124,4126
  4128,4130
  42 Onsdag
  (80m)
  D31
  21/4 4.2 Diff.ekv. av 1:a ordningen
  4.2.1 Diff.ekv. $y'+ay=0$ (184-186)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.186: 4203,4205,4207
  4208,4210,4213
  4214,4215
  43 Fredag
  (80m)
  C23
  23/4 4.2.2 Diff.ekv. $y'+ay=f(x)$ (188-189)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.190: 4217,4219,4221
  4223,4225,4226
  4227,4228
  44 17 Måndag
  (70m)
  D31
  26/4 4.2.3 Riktningsfält (192-193)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.193: 4230-4234,4237-4240
  4241-4243
  4244
  45 Tisdag
  (70m)
  D31
  27/4 4.2.4 Euler's Stegmetod
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.195: 1,2,3
  46 Onsdag
  (80m)
  D31
  28/4 4.3 Matematiska modeller
  4.3.1 Förändringsmodeller (198)
  4.3.2 Blandningsproblem (200)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.199: 4302,4303
  4304-4306
  Sid.201: 4308,4310
  4311,4312
  4313,4314
  47 Fredag
  (80m)
  C23
  30/4 4.3.3 Avsvalning (202)
  4.3.4 Fritt fall med luftmotstånd (203)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.202: 4316,4317
  4318,4319
  Sid.203: 4321,4322
  4323
  4324
  48 18 Måndag
  (70m)
  D31
  3/5 4.3.5 Tillväxt med begränsningar (204)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.205: 4326,4327
  4328,4329
  49 Tisdag
  (70m)
  D31
  4/5 4.3.6 Digitala verktyg (206-207)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.208: 4331,4333,4334
  4335,4337,4338
  4340,4341 
  50 Onsdag
  (80m)
  D31
  5/5 Repetition
   
  51 Fredag
  (80m)
  C23
  7/5 Repetition  
  52 19 Måndag
  (70m)
  D31
  10/5 Repetition - Kapitel 1-2

   
  -- Tisdag
  (70m)
  D31
  11/5 Repetition - Kapitel 1-2  
  -- Onsdag 12/5 D-DAG - Prövningar
  -- Fredag 14/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
  48 18 Måndag
  (70m)
  D31
  17/5 Repetition - Kapitel 1-2  
  49 Tisdag
  (70m)
  D31
  18/5 Repetition - Kapitel 1-2  
  50 Onsdag
  (80m)
  D31
  19/5
  PROVBANKSPROV Matematik 5 för NA18
  51 Fredag
  (80m)
  C23
  20/5    
  -- 21 Måndag 24/5    
  -- Tisdag 25/5    
  -- Onsdag 26/5    
  -- Fredag 28/5    
  -- 22 Måndag 31/5    
  -- Tisdag 1/6    
  -- Onsdag 2/6    
  -- Fredag 4/6    
  -- 23 Måndag 7/6    
  -- Tisdag
  8/6    
  -- Torsdag 10/6 Studentutsläpp för NA18  
  -- Fredag 11/6 Avslutning 2021 för NA18  
  -- 25 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 26 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 27 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 28 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 29 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 30 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 31 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 32 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  -- 33 SOMMARLOV 2021 - Vuxenvärlden börjar...lycka till:-)
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

  Videogenomgångar Matematik 5 Videolösningar Matematik 5
  Kapitel 1 - Diskret matematik I
  1.01 Lådprincipen I 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Lådprincipen II 2.01  
  1.03 Multiplikations- och additionsprincipen 2.01  
  1.04 Permutationer 2.01      
  1.05 Kombinationer 2.01      
  1.06 Sannolikheter 2.01      
  1.07 Binomialsatsen 2.01      
  1.08 Mängdlära - Grundbegrepp 2.01
  1.09 Mängdlära - Delmängder 2.01
  1.10 Mängdoperationer 2.01
  1.11 Venndiagram 2.01      
  1.12 Grafteori - Grundbegrepp 2.01
  1.13 Eulerväg och Eulerkrets 2.01
  1.14 Hamiltoncykel 2.01
  1.15 Träd och Kruskals algoritm 2.01      
  Kapitel 2 - Diskret matematik II
  2.01 Delbarhet och primtal 2:39  
  2.02 Största Gemensamma Delare och Minsta Gemensamma Multipel 0:59  
  2.03 Kongruens och moduloräkning 2:46  
  2.04 Talsystem och baser 2:46  
  2.05 Talföljder och rekursionsformler 2:46  
  2.06 Aritmetiska talföljder 2:46  
  2.07 Geometriska talföljder 2:46  
  2.08 Induktionsbevis 2:46  
  2.09 Aritmetiska talföljder 2:46  
  2.10 Diofantiska ekvationer 2:46  
  Kapitel 3 - Derivator och Integraler
  3.01 Repetition av derivata 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Linjär approximation 2.01  
  3.03 Förändringshastigheter 2.01  
  3.04 Extremvärden 2.01  
  3.05 Integraler 2.01  
  3.06 Geometriska sannolikheter 2.01  
  3.07 Partiell integration 2.01  
  3.08 Integration med substitutionsmetoden 2.01  
  3.09 Volymberäkning med skivmetoden 2.01  
  3.10 Volymberäkning med cylindriska skal 2.01  
  3.11 Generaliserade integraler 2.01  
  Kapitel 4 - Differentialekvationer
  4.01 Grundläggande begrepp 1:48  
  4.02 Differentialekvationer och primitiva funktioner 4:04  
  4.03 Verifiera en lösning 3:04  
  4.04 Homogena differentialekvationer av första ordningen 6:19  
  4.05 Inhomogena differentialekvationer av första ordningen 6:19  
  4.06 Den integrerande faktorn 6:19  
  4.07 Matematiska modeller 6:19  
  4.08 Riktningsfält och numeriska metoder 6:19  
  4.09 Differentialekvationer av andra ordningen 6:19