På dessa sidor finns material för kursen Matematik 5, en GY11 kurs som nu ges på skolan varje vårtermin för Natur- och Teknikprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik E. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Vi kommer att använda oss av Natur och Kulturs Matematik 5000 Blå. Tidigare kurser 1-3 har tillhört Libers M-serie, men av olika anledningar väljer jag här att gå över till Matematik 5000 serien.

Formelblad för Matematik 5 hittar ni här. Fast ni har ju också era utmärkta formelsamlingar...:-)


Centralt innehåll i korthet
 • Diskret matematik
 • Mer om derivator
 • Mer om integraler
 • Differentialekvationer

  Preliminär planering för Matematik 5 - VT17


  Vecka Tisdag Onsdag Noteringar
  2    
  3 Bokutdelning
  Introduktion
  Kapitel 1 - Diskret matematik I
  1.1 Lådprincipen (8-10)
  1.1 Multipl.- och additionsprincipen (11-14)
  1.1 Lådprincipen (8-10)
  1.1 Multipl.- och additionsprincipen (11-14)
  1.1 Permutationer (15-18)
  1.1 Kombinationer (19-22)
  1.1 Sannolikhetslära (23-25)
   
  4 1.1 Komb. & sannolikhetslära (26-27)
  1.1 Binomialsatsen (31-35)

  1.1 Komb. & sannolikhetslära (26-27) 1.1 Binomialsatsen (31-35)
  1.2 Mängder - grundbegrepp (35-38)
   
  5

  1.1 Komb. & sannolikhetslära (26-27)
  1.1 Binomialsatsen (31-35)
  1.2 Mängder - grundbegrepp (35-38)

  1.2 Mängdoperationer (39-40)
  1.2 Venndiagram (41-44)
   
  6 1.3 Grafteori - inledning (46-49)
  1.3 Grafteori - klassiska problem (50-53)
  1.3 Grafteori - Träd (54-56)
  Repetition Kapitel 1  
  7 Repetition Kapitel 1
  Bra träningsuppgifter: Sid. 61: 1,2,3,6
  Sid.62-65: 1,6,7,14,17c,23,25,29
  Prov Kapitel 1 - Diskret matematik I  
  8 SPORTLOV
  9 Kapitel 2 - Diskret matematik II
  2.1 Delbarhet och primtal (68-70)
  2.1 Gemensamma faktorer (71-73)
  2.1 Kongruens och moduloräkning (75-78)
  2.1 Talsystem i olika baser (80-81)
  2.2 Talföljder, rekursionsformler (84-89)
  2.2 Aritmetiska talföljder (90-91)
  2.2 Geometriska talföljder (92-94)
  2.3 Induktionsbevis (103-107)
   
  10 2.2 Aritmetiska talföljder (90-91)
  2.2 Geometriska talföljder (92-94)
  2.3 Induktionsbevis (103-107)
  2.2 Aritmetiska talföljder (90-91)
  2.2 Geometriska talföljder (92-94)
  2.3 Induktionsbevis (103-107)
   
  11 Repetition Kapitel 2 Prov Kapitel 2 - Diskret matematik II  
  12 Kapitel 3 - Derivator och Integraler
  3.1 Derivator
  3.1 Derivator  
  13 3.2 Extremvärden 3.2 Extremvärden
  3.3 Integraler
   
  14 3.3 Integraler 3.3 Integraler  
  15 Repetition Kapitel 3 Prov Kapitel 3 - Derivator och Integraler  
  16 PÅSKLOV
  17 Annandag påsk Kapitel 4 - Differentialekvationer  
  18 4.2 Differentialekvationer av första ordningen Studiedag  
  19 4.2 Differentialekvationer av första ordningen 4.2 Differentialekvationer av första ordningen
  4.3 Matematiska modeller
   
  20 4.3 Matematiska modeller 4.3 Matematiska modeller  
  21 Repetition Kapitel 4 Prov Kapitel 4 - Differentialekvationer  
  22 Ev. extratid Ev. extratid  

  Videogenomgångar Matematik 5 Videolösningar Matematik 5
  Kapitel 1 - Diskret matematik I
  1.01 Lådprincipen I 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Lådprincipen II 2.01  
  1.03 Multiplikations- och additionsprincipen 2.01  
  1.04 Permutationer 2.01      
  1.05 Kombinationer 2.01      
  1.06 Sannolikheter 2.01      
  1.07 Binomialsatsen 2.01      
  1.08 Mängdlära - Grundbegrepp 2.01
  1.09 Mängdlära - Delmängder 2.01
  1.10 Mängdoperationer 2.01
  1.11 Venndiagram 2.01      
  1.12 Grafteori - Grundbegrepp 2.01
  1.13 Eulerväg och Eulerkrets 2.01
  1.14 Hamiltoncykel 2.01
  1.15 Träd och Kruskals algoritm 2.01      
  Kapitel 2 - Diskret matematik II
  2.01 Delbarhet och primtal 2:39  
  2.02 Största Gemensamma Delare och Minsta Gemensamma Multipel 0:59  
  2.03 Kongruens och moduloräkning 2:46  
  2.04 Talsystem och baser 2:46  
  2.05 Talföljder och rekursionsformler 2:46  
  2.06 Aritmetiska talföljder 2:46  
  2.07 Geometriska talföljder 2:46  
  2.08 Induktionsbevis 2:46  
  2.09 Aritmetiska talföljder 2:46  
  2.10 Diofantiska ekvationer 2:46  
  Kapitel 3 - Derivator och Integraler
  3.01 Repetition av derivata 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Linjär approximation 2.01  
  3.03 Förändringshastigheter 2.01  
  3.04 Extremvärden 2.01  
  3.05 Integraler 2.01  
  3.06 Geometriska sannolikheter 2.01  
  3.07 Partiell integration 2.01  
  3.08 Integration med substitutionsmetoden 2.01  
  3.09 Volymberäkning med skivmetoden 2.01  
  3.10 Volymberäkning med cylindriska skal 2.01  
  3.11 Generaliserade integraler 2.01  
  Kapitel 4 - Differentialekvationer
  4.01 Grundläggande begrepp 1:48  
  4.02 Differentialekvationer och primitiva funktioner 4:04  
  4.03 Verifiera en lösning 3:04  
  4.04 Homogena differentialekvationer av första ordningen 6:19  
  4.05 Inhomogena differentialekvationer av första ordningen 6:19  
  4.06 Den integrerande faktorn 6:19  
  4.07 Matematiska modeller 6:19  
  4.08 Riktningsfält och numeriska metoder 6:19  
  4.09 Differentialekvationer av andra ordningen 6:19