2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar

Fjädrar (sid 52-55)

Fjädrar och Hookes lag

Övningsuppgifter sidan 58
201 202 203 204 205 206 207 208    Harmoniska svängningar (sid 60-67)

Vi tittar på svängningstid och amplitud mm.


Ljusintensitet
$I=\dfrac{P}{A}$

Övningsuppgifter sidan 68
209 210 211 212 213 214 215 216 217  

2.2 Pendlar

Matematisk pendel (sid 70-71)

Matematiken för att bskriva en pendelrörelse.Fysikalisk pendel (sid 71-72)

Om pendeln är homogen stav.Resonans (sid 73)

Kort om det viktiga fenomentet resonans.

Övningsuppgifter sidan 74
218 219 220 221 222 223 224 225 226 227
228 229                

2.3 Vågrörelser

Pulser som reflekteras (sid 75-76)

Fortplantninga av pilser.Pulser som möts (sid 76)

Superposition av pulser.Fortskridande vågor (sid 77)

Anatomin hos vågor.Stående vågor i strängar (sid 79)

Varför och hur uppkommer en stående våg.

Övningsuppgifter sidan 83
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
240                  

2.4 Ljudvågor

Om ljudvågor (sid 85)

Ljud är en tryckförändring som rör sig genom ett medium.Stående vågor i pipor (sid 86-89)

Genomgång av öppna, halvöppna och slutna pipor.

Övningsuppgifter sidan 90
241 242 243 244 245 246 247 248    

2.5 Ljud och hörsel

Hörsel (sid 91-92)

Det mänskliga hörselorganet.Ljudstyrka (sid 92-94)

Definition av ljudstyrka.

Övningsuppgifter sidan 95
249 250 251 252 253 254 255      Dopplereffekt (sid 96-97)

Härledning av dopplereffekten.Snabbare än ljudet (sid 97)

Förklaring till den överljudsbang som uppstår vid hastigheter snabbare än ljudet..Svävningar (sid 98-100)

Kort om svävningar eller beats.


2.6 Ljud med extrema frekvenser

Infraljud (sid 101)

Ljud med låga frekvenser bortom våra örons känslighet.Ultraljud (sid 102)

Ljud med höga frekvenser bortom våra örons känslighet.

Övningsuppgifter sidan 103
256 257 258 259 260 261 262      

2.7 Vågor

Vattenvågor (sid 104-106)

Hur fungerar vattenvågor.Jordbävningsvågor och tsunamivågor (sid 106-108)

Fler typer av vågrörelse som kan uppstå.Interferens (sid 109-113)

När vågor samverkar.

Övningsuppgifter sidan 114
263 264 265 266 267 268 269      

-UPPGIFTER

-Uppgifter sidan 118
270 271 272 273 274 275 276 277 278 279
280 281 282 283 284 285 286 287 288  

★★-Uppgifter sidan 120
289 290 291 292 293 294 295 296 297 298
299 2100 2101              

★★★-Uppgifter sidan 122
2102 2103 2104 2105 2106 2107