3.1 Elektriska fält

Om elektriska fält (sid 52-55)

Även i detta avsnitt är Newtons Gravitationslag grunden för alla beräkningar.

Newtons
Gravitationslag
$F=G\dfrac{m_1m_2}{r^2} \textrm{, där } G=6.67\cdot 10^{-11} \textrm{Nm}^2 \textrm{/kg}^2$

 

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Människor, djur och elektriska fält (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Kaströrelse i elektriska fält (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.2 Kondensatorer

Vad är en kondensator? (sid 52-55)

Även i detta avsnitt är Newtons Gravitationslag grunden för alla beräkningar.

Newtons
Gravitationslag
$F=G\dfrac{m_1m_2}{r^2} \textrm{, där } G=6.67\cdot 10^{-11} \textrm{Nm}^2 \textrm{/kg}^2$

Kapacitans (sid 218)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Olika typer av kondensatorer (sid 219-221)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Energi i kondensator (sid 219-221)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Upp- och urladdning av kondensator (sid 219-221)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.3 Magnetism

Om magnetism (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Varför är vissa material magnetiska? (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Ström ger magnetfält (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Webbresurser
HTML5 Magnetic Field Around a Wire I
HTML5 Magnetic Field Around a Wire II

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Spolar (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.4 Laddade partiklar i magnetfält

Om laddade partiklar i magnetfält (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Halleffekten (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.5 Jordens magnetfält

Om jordens magnetfält (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115van Allen-bältena (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.6 Induktion

Om induktion (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Webbresurser
HTML5 Lorentzkraften (Chiu-king Ng)
HTML5 Lorentzkraften (Walter Fendt)

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Självinduktion (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.7 Växelström

Växelströmsgenerator (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Spänning, ström och effekt (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Växelströmsmotor (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Transformatorn (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Virvelströmmar och induktionsspisar (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115

3.8 Växelström i spole och kondensator

Om växelström i spole och kondensator (sid 215-217)

Växelström beter sig olika beroende på vilka komponenter som finns i en krets.

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Växelström i spole (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Växelström i kondensator (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115Elektromagnetisk svängningskrets (sid 215-217)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Bra övningsuppgifter
Sid.55: 2102-2106
2110,2111
2113,2115