3.1 Elektriska fält

Om elektriska fält (sid 127)

Definition av den elektriska fältstyrkan.

Videogenomgång
Fysik 2 - Kapitel 3 - Elektriska fält

 Människor, djur och elektriska fält (sid 128-129)

Kort diskussion om elektriska fält och biologiskt liv.Kaströrelse i elektriska fält (sid 130-131)

Kaströrelse i elektriska fält bygger på exakt samma underliggande lagar som kaströrelse i gravitationsfält.

Videogenomgång
Fysik 2 - Kapitel 3 - Kaströrelse i fält

 

Övningsuppgifter sidan 132
301 302 303 304 305 306 307 308 309  

3.2 Kondensatorer

Vad är en kondensator? (sid 134)

En kondensator lagrar laddning.Kapacitans (sid 234-135)

Kapacitansen anger hur mycket laddning som en kondensator kan lagra per volt.Olika typer av kondensatorer (sid 136)

Vi tittar lite kort på plattkondensatorer, vridkondensatorer etc.Energi i kondensator (sid 137)

En uppladdad kondesator innehåller potentiell elektrisk energi.

Övningsuppgifter sidan 139
310 311 312 313 314 315 316      Upp- och urladdning av kondensator (sid 140-142)

Dessa förlopp beskrivs som så ofta när det handlar om fysik med hjälp av differentialekvationer.

Övningsuppgifter sidan 143
317 318 319 320 321 322        

3.3 Magnetism

Om magnetism (sid 144)

Grundläggande om magnetismVarför är vissa material magnetiska? (sid 145-148)

Historik.Ström ger magnetfält (sid 149-151)

Örsted och framåt.

Videogenomgång
Fysik 2 - Kapitel 3 - Kaströrelse i fält

Webbresurs
Magnetic Field around a Wire - (Javalab)
Magnetic Field Around a Wire - (National Maglab)

Övningsuppgifter sidan 152
323 324 325 326 327 328 329 330 331 332
333 334                Spolar (sid 154-159)

Magnetfältet runt en ledare förstärks ju fler ledare man lägger bredvid varandra, en spole är ett sådant arrangemang.

Övningsuppgifter sidan 160
335 336 337 338 339 340 341 342    

3.4 Laddade partiklar i magnetfält

Om laddade partiklar i magnetfält (sid 162)

Krafter på ladda partiklar i magnetfält.

Videogenomgång
Fysik 2 - Kapitel 3 - Kaströrelse i fält

 Halleffekten (sid 163)

Halleffekten ligger till grund för noggranna mätningar av styrkan på magnetfält.

Övningsuppgifter sidan 160
343 344 345 346 347 348 349 350    

3.5 Jordens magnetfält

Om jordens magnetfält (sid 167)

Inledning om jordens magnetfält.

Videogenomgång
Fysik 2 - Kapitel 3 - Kaströrelse i fält

 van Allen-bältena (sid 168)

Jordens magnetfält skyddar oss mot kosmiska strålning.

Övningsuppgifter sidan 170
351 352 353 354 355 356 357      

3.6 Induktion

Om induktion (sid 171-180)

Kanske den enskilt viktigaste upptäckten för det moderna samhället.

Videogenomgång
Fysik 2 - Kapitel 3 - Kaströrelse i fält

Webbresurs
Lorentzkraften (Chiu-king Ng)
Lorentzkraften (Walter Fendt)
Lorentzkraften (National Maglab)
Lorentzkraften (Javalab)

Övningsuppgifter sidan 181
358 359 360 361 362 363 364 365 366  Självinduktion (sid 183)

Spolar motverkar förändringar (Lenz' lag).

Övningsuppgifter sidan 187
367 368 369 370 371 372        

3.7 Växelström

Växelströmsgenerator (sid 188-189)

Omvandling av mekaniska energi till elektrisk energi.Spänning, ström och effekt (sid 190)

Definitioner vid växelspänning.

Övningsuppgifter sidan 191
373 374 375 376 377 378 379      Växelströmsmotor (sid 192)

Hur fungerar en växelströmamotor?Transformatorn (sid 193)

Kort om denna centrala komponent.Virvelströmmar och induktionsspisar (sid 196)

Tillämpningar.

Övningsuppgifter sidan 198
380 381 382 383 384 385        

3.8 Växelström i spole och kondensator

Om växelström i spole och kondensator (sid 198)

Växelström beter sig olika beroende på vilka komponenter som finns i en krets.Växelström i spole (sid 199)

Strömmen kommer efter spänningen.

Övningsuppgifter sidan 200
386 387 388 389 390 391        Växelström i kondensator (sid 201-202)

Strömmen kommer före spänningen.Elektromagnetisk svängningskrets (sid 203-204)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 205
392 393 394 395 396 397        

-UPPGIFTER

-Uppgifter sidan 209
398 399 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107
3108 3109 3110 3111            

★★-Uppgifter sidan 210
3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121
3122 3123                

★★★-Uppgifter sidan 213
3124 3125 3126 3127 3128 312931303131