4.1 Elektromagnetiska vågor

Ljus är en vågrörelse (sid 218-221)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 222
401 402 403 404 405 406 407 408 409  

4.2 Vågrörelselära

Interferens i dubbelspalt (sid 223-224)

Kombinerar man Newtons GravitationslagInterferens i gitter (sid 224-228)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 228
410 411 412 413 414 415 416 417 418 419
420                  Diffraktion i enkelspalt (sid 230)

Kombinerar man Newtons GravitationslagDopplereffekt (sid 231)

Kombinerar man Newtons GravitationslagRadiokommunikation (sid 232-233)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 234
421 422 423 424 425 426 427      

4.3 Temperaturstrålning

Svartkroppsstrålning (sid 235-239)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 240
428 429 430 431 432 433 434 435 436 437

4.4 Stråloptik

Reflektion (sid 241)

Kombinerar man Newtons GravitationslagBrytning (sid 242-244)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 245
438 439 440 441 442          Interferens i tunna skikt (sid 246-250)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 251
443 444 445 446 447 448        
                   

4.5 Ljus är en partikelström

Fotoelektrisk effekt (sid 252-256)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 257
449 450 451 452 453 454 455 456    Comptoneffekten (sid 258)

Kombinerar man Newtons GravitationslagParbildning (sid 258)

Kombinerar man Newtons GravitationslagAnnihilation (sid 259)

Kombinerar man Newtons GravitationslagAbsorption av fotoner (sid 260-262)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 263
457 458 459 460 461 462 463 464 465  Röntgenstrålar (sid 264-267)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 268
466 467 468 469 470 471        

4.6 Partikelstrålar är en vågrörelse

de Broglies formel (sid 269)

Kombinerar man Newtons GravitationslagDiffraktion med partiklar (sid 269-272)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 273
472 473 474 475 476 477 478 479    

4.7 Atomens elektronstruktur

Väteatomen (sid 274)

Kombinerar man Newtons GravitationslagBohrs atommodell (sid 274-277)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 278
480 481 482 483 484 485 486 487    Atomspektrum (sid 279-282)

Kombinerar man Newtons GravitationslagAtom- och molekylidentifiering (sid 282-285)

Kombinerar man Newtons Gravitationslag

Övningsuppgifter sidan 285
488 489 490 491 492          

-UPPGIFTER

-Uppgifter sidan 288
493 494 495 496 497 498 499 4100 4101 4102
4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110    

★★-Uppgifter sidan 290
4111 4112 4113 4114 4115 4116 4117 4118 4119 4120
4121 4122 4123 4124 4125 4126        

★★★-Uppgifter sidan 292
4127 4128 4129 4130 4131 4132 4133 4134 4135 4136