På dessa sidor finns material för kursen Fysik 2, en GY11 kurs som ges på naturprogrammet varje år. Kursen startar på vårterminen i 2:an och slutar på hösten i årskurs 3. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik B. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B har ni redan klarat av! Nu kommer det resterande materialet.

Kursen Fysik 2 ges för grupperna NA18ab och NA18bb under 2020.

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

Vi kommer att använda gleerups bok impuls fysik 2. Den har 5 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras.

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 2 kursen följande:


Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering Fysik 2 för NA18bb - VT20/HT20

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 3 Onsdag 15/1 Introduktion Fysik 2
  Kapitel 1 - Rörelse och krafter
  1.1 Kraftmoment (7-11)
  Läs sid. 6-10 och kika på exempel.

  Sid.17: 101,102,105,107
  Sid.46: ★139,143,
  ★★162
  ★★★170
  2 Fredag 17/1 1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Läs sid. 12-13 och kika på exempel.
  Sid.17: 109,111
  Sid.46: ★153,158,
  ★★164
  ★★★171,179

  Laboration 01: Moment
  BRYTPUNKT MELLAN HT19 OCH VT20 (OBS! NYTT SCHEMA)
  3 4 Torsdag 23/1 1.1 Kraftmoment (7-11)
  1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Sid.17: 111
  Sid.46: ★159,
  ★★164,
  ★★★179
  4 Fredag 24/1  
  Laboration 01: Moment
  5 5 Torsdag 30/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Rapportskrivning
  Sid.25: 112-114
  Sid.46: ★139,140,
  ★★162,
  ★★★170
  6 Fredag 31/1 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Sid.25: 117,118
  Sid.46: ★142,152,
  ★★163,
  ★★★171
  7 6 Torsdag 6/2 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Diverse övningar
  Sid.17: 109,111
  Sid.25: 113,117,118
  Sid.46: ★143,
  ★★169,
  ★★★172,
  8 Fredag 7/2 1.2.1 Keplers lagar (27-30)
  Diverse övningar
  Sid.25: 119
  Sid.32: 123,125,127
  Sid.46: ★146,147,
  ★★168,
  ★★★173,175
  9 7 Torsdag 13/2 1.3 Kaströrelse (33)
  1.3.1 Vertikalt kast (34)
  1.3.2 Horisontellt kast (35-36)
  1.3.3 Snett kast (38-40)  Sid.44: 130-134
  Sid.46: ★144,148,151,
  ★★161,
  ★★★176,177
  10 Fredag 14/2 1.3.4 Kast med räknaren/GeoGebra (41)
  Sid.44: 136,137
  Sid.46: ★153,156
  ★★160,169,
  ★★★179
  -- 8 Måndag 17/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 18/2
  -- Onsdag 19/2
  -- Torsdag 20/2
  -- Fredag 21/2
  11 9 Torsdag 27/2 Repetition Kapitel 1  
  12 Fredag 28/2 Repetition Kapitel 1  
  13 10 Torsdag 5/3 Repetition Kapitel 1  
  14 Fredag 6/3
  Prov 1: Kapitel 1 för NA18bb (09.10 -10.40 i D33)
  -- 11 Torsdag 12/3 D-DAG
  -- Fredag 13/3
  NP Ma3c: Hela dagen i Aulan/D01/C22
  ÖVERGÅNG TILL DISTANSUNDERVISNING!!!
  15 12 Torsdag 19/3 Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3.1 Elektriska fält (127)
  3.1.1 Människor och elektriska fält (128)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 132: 301,302,305
  16 Fredag 20/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 132: 306,308
  Sid 211: 3119
  17 13 Torsdag 26/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 133: 307
  Sid 209: 399,3100
  18 Fredag 27/3 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid 133: 309
  Sid 209: 3101,3102
  19 14 Torsdag 2/4 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Övningsuppgifter att lämna in
  CR: bifogat
  20 Fredag 3/4
  Distansprov 1: Kapitel 3.1 för NA18bb (09.15 -10.45 via kunskapsmatrisen)
  -- 15 Måndag 6/4 PÅSKLOV
  -- Tisdag 7/4
  -- Onsdag 8/4
  -- Torsdag 9/4
  -- Fredag 10/4
  21 16 Torsdag 16/4 3.2 Kondesatorer (134-143)
  3.3 Magnetism (144)
  3.3.1 Varför magnetiskt? (145)
  3.3.2 Ström ger magnetfält (149)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.152: 323-327
  22 Fredag 17/4 3.3.3 Spolar (154)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.152: 328,329,332
  Sid.160: 335,337,341
  23 17 Torsdag 23/4 3.4 Laddade partiklar i magnetfält (162)
  3.4.1 Halleffekten (163)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.165: 343-347
  24 Fredag 24/4 3.5 Jordens magnetfält (167-170)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.165: 348,349
  Sid.170: 351-355
  25 18 Torsdag 30/4 3.6 Induktion (171-180)
  Magnetiskt flöde
  Induktion - del I
  Induktion - del II
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.181: 358,359,361,362
  -- Fredag 1/5 FÖRSTA MAJ
  26 19 Torsdag 7/5 3.6.1 Självinduktion (183-186)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.181: 360,363,364
  Sid.187: 367,368,369
  27 Fredag 8/5 3.7 Växelström (188-197)
  3.7.1 Växelströmsgenerator (188)
  3.7.2 Spänning, ström, effekt (190)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.187: 371
  Sid.191: 373,374,375,377
  28 20 Torsdag 14/5 3.7.3 Transformatorn (193)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.198: 380,381,382,384
  Sid.200: 386,387
  29 Fredag 15/5
  Biologiprov - Ingen Fysik
  -- 21 Torsdag 21/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
  -- Fredag 22/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
  30 22 Torsdag 28/5 3.8.1 Växelström i spole (199)
  3.8.2 Växelström i kondensator (201)
  3.8.3 Svängningskrets (203)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.198: 385
  Sid.200: 389,391
  Sid.205: 392,393
  31 Fredag 29/5 Repetition  
  32 23 Torsdag 4/6 Repetition  
  33 Fredag 5/6 Repetition  
  34 24 Onsdag 10/6
  Prov 2 (13.00 - 14.30): Kapitel 3 på distans via Kunskapsmatrisen/exam.net
    Torsdag 11/6  
  -- Fredag 12/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2020
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
  -- 25 SOMMARLOV 2020
  -- 26 SOMMARLOV 2020
  -- 27 SOMMARLOV 2020
  -- 28 SOMMARLOV 2020
  -- 29 SOMMARLOV 2020
  -- 30 SOMMARLOV 2020
  -- 31 SOMMARLOV 2020
  -- 32 SOMMARLOV 2020
  -- 33 SOMMARLOV 2020
  27 50 Tisdag 11/12 2.7 Extrema frekvenser (101)
  2.7.1 Infraljud (101)
  2.7.2 Ultraljud (102)
  Fundera & Diskutera (sid. 15)
  Gemensam uppgift 212
  Sid.23: 202-205,208,210,211,
  214-216
  Sid.40: ★242,243,247,
  ★★258,262,266,
  ★★★272,
  28 Torsdag 13/12 2.8 Vågor (104)
  2.8.1 Vattenvågor (104)
  2.8.2 Tsunamivågor (106)
  2.8.3 Interferens (109)
  Fundera & Diskutera (sid. 45)
  Sid.40: ★242,243,247,
  ★★258,262,266,
  ★★★272
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01