Planering av kursen Fysik 2 under HT2023 och VT 2024 för gruppen NA21aa.

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 2 fysik 2. Den har 5 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid. Vi kommer att läsa boken i ordningen:

  Impuls Fysik 2
  1 Kapitel 1 - Kraft och rörelse
  2 Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3 Kapitel 2 - Mekaniska Vågor
  4 Kapitel 4 - Vågor och partiklar
  5 Kapitel 5 - Astrofysik
 • Under HT2023 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D31) 09.40 - 11.10 (90 min)
  Fredagar (D32) 09.15 - 10.45 (90 min)

  Under VT2024 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D32) 09.40 - 11.10 (90 min)
  Fredagar (D31) 09.45 - 11.15 (90 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov i maj av 2024.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.


  I korthet ser det centrala innehållet i kursen Fysik 2 ut enligt följande:

  Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering Fysik 2 för NA21aa - HT23/VT24

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 33 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  18/8 Introduktion Fysik 2
  Kapitel 1 - Rörelse och krafter
  1.1 Kraftmoment (7-11)
  Läs sid. 6-10 och kika på exempel.
  Sid.17: 101,102,105,107
  Sid.46: ★139,143
  ★★162
  ★★★170

  Laboration 01: Moment
  1 34 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  22/8 1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Läs sid. 12-13 och kika på exempel.
  Sid.17: 106,109
  Sid.46: ★153,158
  ★★163
  ★★★171
  2 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  25/8 1.1 Kraftmoment (7-11)
  1.1.1 Tyngdpunkt (12-16)
  Sid.17: 110,111
  Sid.46: ★157,159
  ★★164
  ★★★179
  3 35 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  29/8 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Sid.25: 112-114
  Sid.46: ★140,141
  ★★160
  ★★★172
  4 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  1/9 1.2 Cirkulär centralrörelse (19-24)
  Diverse övningar
  Sid.25: 113,117,118
  Sid.46: ★143,150
  ★★169
  ★★★174
  5 36 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  5/9 1.3 Keplers lagar (27-30)
  1.4 Kaströrelse (33)
  1.4.1 Horisontellt kast (35-37)
  Sid.25: 119
  Sid.32: 123,125,127
  Sid.46: ★146,147,149,155
  ★★★175
  Sid.44: 130-134
  Sid.46: ★144,148,151
  ★★161,165
  ★★★176,177
  6 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  8/9 1.4.2 Snett kast (38-40)
  Diverse övningar
  Sid.25: 119
  Sid.32: 123,125,127
  Sid.46: ★146,147,149,155
  ★★★175
  Sid.44: 130-134
  Sid.46: ★144,148,151
  ★★161,165
  ★★★176,177
  7 37 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  12/9 1.4.2 Snett kast (38-40)
  Diverse övningar
  Laboration 03: Kaströrelse
  8 Fredag 15/9 Fysikresa till Tivoli i Köpenhamn :-)
  9 38 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  19/9 1.4.3 Kast med räknaren/GeoGebra (41-42)
  1.4.4 Kast med luftmotstånd (43)
  Sid.44: 136,137
  Sid.46: ★154,156
  ★★166,167
  ★★★178,180
  10 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  22/9 Repetition Kapitel 1  
  11 39 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  26/9 Repetition Kapitel 1  
  12 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  29/9
  Prov 1: Gemensamt för NA21
  13 40 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  3/10 Kapitel 3 - Elektromagnetism
  3.1 Elektriska fält (127)
  3.1.1 Människor och elektriska fält (128)
  Sid 132: 301-305
  Sid 209 ★399,3100
  14 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  6/10 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 132: 306-309
  Sid 211: ★★3119
  15 41 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  10/10 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 133: 307,309
  16 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  13/10 3.1.2 Kaströrelse i elektriska fält (130)
  Sid 209: ★3101,3102
  17 42 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  17/10 3.2 Kondesatorer (134-143)
  3.3 Magnetism (144)
  3.3.1 Varför magnetiskt? (145)
  3.3.2 Ström ger magnetfält (149)
  3.3.3 Spolar (154)
  Sid.152: 323-327
  Sid.152: 328,329,332
  Sid.160: 335,337,341
  18 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  20/10 3.4 Laddade partiklar i magnetfält (162)
  3.4.1 Halleffekten (163)
  Sid.165: 343-347
  19 43 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  24/10 3.5 Jordens magnetfält (167-170)
  Sid.165: 348,349
  20 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  27/10  
  Laboration 06: Jordmagnetiska fältet
  -- 44 Måndag 30/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 31/10
  -- Onsdag 1/11
  -- Torsdag 2/11
  -- Fredag 3/11
  21 45 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  7/11 Arbete med laborationen
  Sid.170: 351-355
  Sid.209: ★★311,3117
  ★★★3129,3131
  22 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  10/11 3.6 Induktion (171-180)
  Sid.181: 358-362
  -- 46 Tisdag 14/11 KU-Dag Prövningar
  23 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  17/11 3.6 Induktion (171-180)
  Sid.181: 363-366
  Sid.209: ★399,3103,3107
  ★★3113,3114,3118
  ★★★3125
  24 47 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  21/11 Repetition Kapitel 3
  Sid.209: ★3100,3102
  ★★3119,3120
  ★★★3130
  25 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  24/11
  Prov 2: Kapitel 3 - Gemensamt för NA21
  26 48 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  28/11    
  27 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  1/12    
  28 49 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  5/12    
  29 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  8/12    
  30 50 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  12/12    
  31 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  15/12    
  -- 51 Onsdag 20/12 AVSLUTNING/JULLOV 2023-2024
  -- Fredag 22/12 JULLOV 2023-2024
  -- 52 Måndag 26/12 JULLOV 2023-2024
  -- Tisdag 27/12
  -- Onsdag 28/12
  -- Torsdag 29/12
  -- Fredag 30/12
  -- 1 Måndag 2/1 JULLOV 2023-2024
  -- Tisdag 3/1
  -- Onsdag 4/1
  -- Torsdag 5/1
  -- Fredag 6/1
  32 2 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D31
  9/1 Kapitel 2 - Ljud & mekaniska vågor
  2.1 Fjädrar och harmoniska svängningar
  2.1.1 Fjädrar (sid 52-55)
  2.1.2 Harmoniska svängningar (sid 215-217)
  2.1.3 Matematisk betraktelse (sid 215-217)
  2.1.4 Energiomvandling (sid 215-217)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.58: 203,204,207
  Sid.68: 209,210,214,217
  33 Fredag
  09.15 - 10.45
  D32
  12/1 2.2 Pendlar (70-73)
  2.2.1 Matematisk pendel (70)
  2.2.2 Fysikalisk pendel (71)
  2.2.3 Resonans (73)
  Sid.74: 221,222,225,227
  VÅRTERMINEN STARTAR!
  34 3 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  16/1 2.1.3 Matematisk betraktelse (sid 215-217)
  2.1.4 Energiomvandling (sid 215-217)
  2.2 Pendlar (70-73)
  2.2.1 Matematisk pendel (70)
  2.2.2 Fysikalisk pendel (71)
  2.2.3 Resonans (73)
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.58: 203,204,207
  Sid.68: 209,210,214,217
  35 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  18/1 2.3 Vågrörelser (75-82)
  2.3.1 Pulser som reflekteras (75)
  2.3.2 Pulser som möts (76)
  2.3.3 Fortskridande vågor (77)
  2.3.4 Stående vågor i strängar (79)
  Sid.74: 221,222,225,227
  Sid.83: 230,232,233,235
  36 4 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  23/1 2.3.4 Stående vågor i strängar (79)
  2.4 Ljudvågor (85-89)
  2.4.1 Stående vågor i pipor (86)
  Sid.90: 241,242,243,244
  37 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  25/1  
  Laboration 05: Ljud
  38 5 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  30/1 2.5 Ljud och hörsel (91-94)
  2.5.1 Hörsel (91)
  2.5.2 Ljudstyrka (92-93)
  2.5.3 Dopplereffekt (96)
  2.5.4 Snabbare än ljudet (97)
  Sid.95: 249,250,251,252
  Sid.103: 256,257,258,260
  39 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  1/2 2.5.5 Svävningar (98)
  2.6 Extrema frekvenser (101)
  2.6.1 Infraljud (101)
  2.6.2 Ultraljud (102)

  2.7 Vågor (104)
  2.7.1 Vattenvågor (104)
  2.7.2 Tsunamivågor (106)

  2.7.3 Interferens (109)
  Sid.114: 263,264,265,266
  40 6 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  6/2 Repetition  
  41 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  8/2 Repetition  
  42 Fredag 9/2
  Prov 3: Kapitel 2 - Gemensamt för NA21
  43 7 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  13/2 Kapitel 4 - Vågor och partiklar
  4.1 Elektromagnetiska vågor
  4.1.1 Ljus är en vågrörelse (sid 218-221)
  Film: Double Slit Experiment

  Sid.222: 401,402ac,403ab,405,406,407
  44 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31

  15/2

  4.2 Vågrörelselära
  Sid.228: 410-414,415,416,417,418
  -- 8 Måndag 19/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 20/2
  -- Onsdag 21/2
  -- Torsdag 22/2
  -- Fredag 23/2
  26 9 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  27/2 4.2.1 Interferens i dubbelspalt (223-224)
  4.2.2 Interferens i gitter (224-227)
  4.2.3 Diffraktion i enkelspalt (230)
  4.2.5 Radiokommunikation (232)
  Sid.234: 421-427
  27 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  29/2 4.2.4 Dopplereffekt (231)
  4.4.1 Reflektion (241)
  4.4.2 Brytning (242)
  Sid.240: 428-430,431-434

  28 10 Tisdag 5/3 KU-Dag Prövningar
  29 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  7/3 4.3 Temperaturstrålning
  4.3.1 Svartkroppsstrålning (235-238)
  4.4 Stråloptik
  4.4.3 Interferens i tunna skikt (246-247)
  Sid.245: 438,439,440,442
  Sid.288: ★493,496,497,499
  ★★4111,4115,4119
  26 11 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  12/3  
  Laboration 08: Ljus
  27 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  14/3 4.5 Ljus är en partikelström
  4.5.1 Fotoelektrisk effekt (252-255)
  4.5.2 Comptoneffekten (258)
  4.5.3 Parbildning (258)
  4.5.4 Annihilation (259-260)
  4.5.5 Röntgenstrålar (264-267)
  Sid.257: 451-455
  Sid.263: 457-463
  28 12 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  19/3 4.6 Partikelstrålar är en vågrörelse
  4.6.1 de Broglies formel (269)
  4.6.2 Diffraktion med partiklar (269-270)
  Sid.268: 466-469
  Sid.273: 472,476

  Laboration 10: Fotoelektrisk effekt
  29 Torsdag 21/3 PB Engelska 7
  -- 13 Måndag 25/3 PÅSKLOV
  -- Tisdag 26/3
  -- Onsdag 27/3
  -- Torsdag 28/3
  -- Fredag 29/3
  26 14 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  2/4 4.7 Atomens elektronstruktur
  4.7.1 Väteatomen (274)
  4.7.2 Bohrs atommodell (274-276)
  4.7.3 Atomspektrum (279-282)
  4.7.4 Atom- och molekyl id. (282-283)
  Laboration 09:Vätespektrum
    Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  4/4 Repetition
  Sid.278: 480-484
  Sid.285: 488-492
  27 Fredag 5/4
  Prov 4: Kapitel 4 - Gemensamt för NA21
  28 15 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  9/4 Repetition  
  29 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  11/4 Repetition  
  26 16 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  16/4 Repetition  
  27 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  18/4 Repetition  
  28 17 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  23/4 Repetition  
  29 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  25/4 Repetition  
  26 18 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  30/4 Repetition  
  27 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  2/5 Repetition  
  28 19 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  7/5
  PB Fysik 2 för NA21: 11.45 - 15.45 (Förlängd till 16.45)
  29 Torsdag 9/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
  26 20 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  14/5 Kapitel 5 - Astrofysik
  5.1 Färg och ljusstyrka
  5.2 Exoplaneter
   
  27 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  16/5 5.3 Stjärnornas utveckling
  5.4 Kosmologi
   
  28 21 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  21/5 Extratid  
  29 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  23/5 Extratid  
  26 22 Tisdag 28/5 KU-Dag
  27 Torsdag
  09.45 - 11.15
  D31
  30/5 Extratid  
  28 23 Tisdag
  09.40 - 11.10
  D32
  4/6 Extratid  
  29 Torsdag 6/6 NATIONALDAGEN
  26 24 Tisdag 11/6 STUDENTUTSLÄPP 2024
  27 Torsdag 13/6 SOMMARLOV 2024/START VUXENLIV!
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01