4.1 Räkning med komplexa tal

Inledning & Repetition (sid 184-189)

Lös 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113

Konjugat, absolutbelopp och de fyra räknesätten (sid 190-194)

Lös 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128, 4129, 4135, 4137


4.2 Det komplexa talplanet

Komplexa tal som vektorer (sid 194-198)

Lös 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213

Komplexa tal i polär form (sid 199-203)

Lös 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4228, 4229, 4235, 4237

Multiplikation/division i polär form (sid 204-207)

Lös 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4247, 4248, 4249, 4251, 4253

Avläs och rita i det komplexa talplanet (sid 208-209)

Lös 4255, 4256, 4257, 4259, 4260, 4262


4.3 Räkning med komplexa tal

de Moivres formel (sid 210-212)

Lös 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313

Ekvationer av typen $z^n=a$ (sid 213-214)

Lös 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4328, 4329

Eulers formel (sid 215-217)

Lös 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4341


4.4 Räkning med komplexa tal

Andragradsekvationer (sid 218-221)

Lös 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113

Polynomdivision (sid 222-224)

Lös 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128, 4129, 4135, 4137

Faktorsatsen (sid 225-228)

Lös 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128, 4129, 4135, 4137

Polynomekvationer av högre grad (229-232)

Lös 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4128, 4129, 4135, 4137


4.5 Växelström

Lös 4502, 4503, 4504, 4505, 4506, 4507, 4508, 4509, 4510, 4511