1.1 Från myt till naturfilosofi

De första teorierna (sid 8)

Läs igenom texten översiktligt.


1.2 Från naturfilosofi till naturvetenskap

De första experimenten (sid 9)

Läs igenom texten översiktligt och titta på klippet "Vad är vetenskap" (2m14s)


1.3 Naturvetenskaplig metod

Hypotesmetoden (sid 10)

Läs igenom stycket om hypotesmetoden och titta på klippet "Den vetenskapliga metoden: hypotesen" (2m37s)

Läs mer om vetenskap här. vetenskapsteori.se


1.4 Experiment i fysik

Läs igenom texten översiktligt.


1.5 Fysik och matematik

Läs igenom texten översiktligt.


1.6 Modeller

Läs igenom texten översiktligt.


1.7 Vad ska vi ha fysiken till?

Läs igenom texten översiktligt.


Instuderingsuppgifter kapitel 1

Instuderingsuppgifter kapitel 1