Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
 • Under VT2021 blir det 3 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D31) 13.35 - 14.15 (40 min)
  Onsdagar (D32) 09.40 - 11.00 (80 min)
  Fredagar (D43) 11.15 - 12.15 (60 min)
 • Under HT2021 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D31) 13.40 - 15.15 (95 min)
  Onsdagar (D33) 13.20 - 14.50 (90 min)
 • Under VT2022 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D31) 13.30 - 15.05 (95 min)
  Onsdagar (D33) 13.20 - 14.50 (90 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2022.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

  NA20bb - Preliminär planering för Fysik 1a - VT21/HT21/VT22

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
  1 3 Tisdag
  (40m)
  D31
  19/1 Introduktion Fysik 1a
  Kapitel 1 - Vad är fysik
  Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
  Datorhantering
  (Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
  Film: Introduction to Physics (4m)
  Physics is Life (3m)

  2 Onsdag
  (80m)
  D32
  20/1 2.1 Måttenheter (16-19)
  Sid.23: 202,205,211
  2.2 Medelhastighet (20-21)
  Sid.23: 203,204,216,217
  Sid.40: ★242,243
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 202,205,211
  Sid.23: 203,216
  3 Fredag
  (60m)
  D43
  22/1 2.3 Densitet (22)
  Sid.23: 206,208,210,212-215
  Sid.40: ★248,254
  ★★258,262
  Övningar på prefix
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 208,214
  Sid.40: ★248
  4 4 Tisdag
  (40m)
  D31
  26/1 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
  Sid.32: 218
  Mätövningar skjutmått
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.32: 218
  5 Onsdag
  (80m)
  D32
  27/1

  2.5 Experimentellt arbete (28-31)
  2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.32: 219-221,224
  Sid.38: 233,235,237
  Sid.40: ★247
  ★★266
  6 Fredag
  (60m)
  D43
  29/1 Räkneövningar kapitel 2
  Impuls web:
  Testa dig själv (ID: a656)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.32: 226-230
  Sid.40: ★249
  ★★257,260,265,267
  ★★★271,272
  7 5 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  2/2 Räkneövningar kapitel 2
  Bra test: Diagnos 01 - Mått

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.40: ★253,255
  ★★261,263,268
  ★★★275,276
  8 Onsdag
  (80m)
  D32
  3/2
  Laboration 01: Mätteknik

  Laboration 02: Densitet
   
  9 Fredag
  (60m)
  D43
  5/2 Efterarbete med laborationerna  
  10 6 Tisdag
  (40m)
  D31
  9/2 Kapitel 3 - Rörelse
  3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
  3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.50: 301-308,310-314
  Sid.54: 318-324
  11 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  10/2 3.2 Acceleration (56-60)
  3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.60: 327-332
  Sid.69: 339,340,342,343
  12 Fredag
  (60m)
  DIST.
  12/2
  3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.69: 344,345,346,348
  13 7 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  16/2 3.4 Konstant acceleration (73-77)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.77: 350-353,356
  14 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  17/2 Räkneövningar kapitel 3
  Impuls web:
  Testa dig själv (ID: a781)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.50: 316
  Sid.79: ★360-364
  ★★375-377
  ★★★385
  15 Fredag
  (60m)
  DIST.
  19/2 Räkneövningar kapitel 3
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.54: 326
  Sid.60: 338
  Sid.79: ★365-368
  ★★379,381
  ★★★386,387
  -- 8 Måndag 22/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 23/2
  -- Onsdag 24/2
  -- Torsdag 25/2
  -- Fredag 26/2
  16 9 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  2/3 Repetition
  Kunskapsmatrisen
  GeoGebra/miniräknare
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.69: 342,343,345
  Sid.77: 354,355
  Sid.79: ★369-372,374
  ★★382,383
  ★★★388,389
  17 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  3/3 Repetition  
  18 Fredag
  (60m)
  DIST.
  5/3 Repetition  
  19 10 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  9/3 Repetition  
  20 Onsdag
  (80m)
  D32
  10/3 Repetition  
  21 Fredag
  (60m)
  DIST.
  12/3
  Prov 1: Kapitel 1-3 på distans via Kunskapsmatrisen
  22 11 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  16/3 Kapitel 4 - Kraft
  4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
  Video: I Fysikens värld 02 (10m)

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.94:
  (a137)
  401-403
  23 Onsdag
  (80m)
  D32
  17/3 4.1.1 Krafter (88-91)
  Video: ISS Science Video

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.94:
  (a137)
  404-406
  24 Fredag
  (60m)
  DIST.
  19/3 4.1.2 Newtons 1:a lag(Tröghetslagen) (92-94)
  4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98:
  (a269)
  407-410
  25 12 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  23/3 4.1.3 Newtons 2:a forts.
  4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98:
  (a269)
  411-413
  Sid.102:
  (a346)
  414-417
  Sid.102:
  (a346)
  418-423
  26 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  24/3 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.110:
  (a180)
  424-427
  27 Fredag
  (60m)
  D43
  26/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
  4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.110:
  (a180)
  428-433

  Laboration 04: Massa & Tyngd
  -- 13 Måndag 29/3 PÅSKLOV
  -- Tisdag 30/3
  -- Onsdag 31/3
  -- Torsdag 1/4
  -- Fredag 2/4
  28 14 Tisdag
  (40m)
  D31
  6/4 4.2.2 Normalkraft (107-109)
  4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  441,442,443,445
  29 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  7/4 4.2.4 Kraftfält (114)
  4.2.5 Hookes lag (115-119)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  434-440,444
  30 Fredag
  (60m)
  DIST.
  9/4 4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  446-450
  31 15 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  13/4 4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  451-455
  32 Onsdag
  (80m)
  D32
  14/4  
  Laboration 05: Kraftlagen
  33 Fredag
  (60m)
  D43
  16/4  
  Laboration 06: Hookes lag
  34 16 Tisdag
  (40m)
  D31
  20/4 4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  455-458
  35 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  21/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.131:
  (a117)
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  36 Fredag
  (60m)
  DIST.
  23/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.134:
  (a237):
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  37 17 Tisdag
  (40m)
  D31
  27/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.136:
  (a446)
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  38 Onsdag
  (80m)
  D32
  28/4  
  Laboration 07: Friktion & lutande plan
  39 Fredag
  (60m)
  D43
  30/4 Extratid Diverse övningar
  40 18 Tisdag
  (40m)
  D31
  4/5 Extratid Hissuppgiften - Teori
  41 Onsdag
  (80m)
  D32
  5/5 Extratid Hissuppgiften - Praktisk
  42 Fredag
  (60m)
  D43
  7/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
  5.1 - Arbete och Energi
  5.1.1 Arbete (142-144)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.149:
  (a125)
  501-507
  43 19 Tisdag
  (40m)
  D31
  11/5 5.1.2 Olika former av energi (145)
  5.1.3 Lägesenergi (146-148)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.149:
  (a125)
  508-511
  -- Onsdag 10/3 D-Dag
  -- Fredag 18/12 Kristi Himmelsfärd
  44 20 Tisdag
  (40m)
  D31
  18/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
  5.1.5 Energiprincipen (152-154)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  514-517
  45 Onsdag
  (80m)
  D32
  19/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  518,519
  46 Fredag
  (60m)
  D43
  21/5 5.2 - Effekt & verkningsgrad
  5.2.1 Effekt (156-157)
  5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  520,521
  Sid.159:
  (a147)
  525-528,530-532
  47 21 Tisdag
  (40m)
  D31
  25/5 Repetition Kapitel 4-5  
  48 Onsdag
  (80m)
  D32
  26/5 Repetition Kapitel 4-5  
  -- Fredag 28/5 KU-Dag (PB Labbprov Ke)
  49 22 Tisdag
  (40m)
  D31
  1/6 Repetition Kapitel 4-5  
  50 Onsdag
  (80m)
  D32
  2/6 Repetition Kapitel 4-5
  Laboration 08: Energi
  51 Fredag
  (60m)
  D43
  4/6 Repetition Kapitel 4-5  
  52 23 Måndag 7/6
  Prov 2: Kapitel 4-5 (Kapitel 5 t.o.m. verkningsgrad)
  53 Tisdag
  (40m)
  D31
  8/6 Extratid  
  54 Onsdag
  (80m)
  D32
  9/6 Extratid  
  -- Fredag 11/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2021
  -- 24 SOMMARLOV 2021
  -- 25 SOMMARLOV 2021
  -- 26 SOMMARLOV 2021
  -- 27 SOMMARLOV 2021
  -- 28 SOMMARLOV 2021
  -- 29 SOMMARLOV 2021
  -- 30 SOMMARLOV 2021
  -- 31 SOMMARLOV 2021
  -- 32 SOMMARLOV 2021
  -- 33 Tisdag
  (95m)
  D31
  17/8 UPPSTARTSDAG  
  55 Onsdag
  (90m)
  D33
  18/8 Första lektionen HT2021
  Lite allmän planeringsgenomgång etc.
  Repetition Energi
  Sid.173: ★554,555,556,557
  ★★570
  ★★★583
  56 34 Tisdag
  (95m)
  D31
  24/8 5.3 Kollisionernas Fysik
  5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
  Sid.166: 533-537
  57 Onsdag
  (90m)
  D33
  25/8 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
  Sid.166: 538-543
  58 35 Tisdag
  (95m)
  D31
  31/8 5.3.3 Stötar (167-169)
  Sid.170: 544-549

  Laboration 09: Impulslagen
  59 Onsdag
  (90m)
  D33
  1/9 Diverse gemensamma räkneövningar  
  60 36 Tisdag
  (95m)
  D31
  7/9 Räkneövningar kapitel 5
  Sid.173: ★559,561,565
  ★★569-572,576-578
  ★★★582,583
  61 Onsdag
  (90m)
  D33
  8/9 Kapitel 6 - Tryck
  6.1 Vad är tryck? (179-180)
  Sid.181: 601-607
  Sid.173: ★★★584,586
  62 37 Tisdag
  (95m)
  D31
  14/9 6.2 Vätsketryck (182-183)
  6.3 Lufttryck (184-187)
  Sid.188: 608-611
  Sid.173: ★554-556,561,565
  ★★570
  Sid.200: ★636
  ★★655
  63 Onsdag
  (90m)
  D33
  15/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.193: 618-622,625
  64 38 Tisdag
  (95m)
  D31
  21/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.200: ★638,642
  ★★652,653
  ★★★665,666
  65 Onsdag
  (90m)
  D33
  22/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Laboration 10: Arkimedes Princip

  Sid.200: ★638,642
  ★★652,653
  ★★★665,666
  66 39 Tisdag
  (95m)
  D31
  28/9 6.5 Ideala gaslagen (195-197)
  Sid.198: 629,632
  Sid.200: ★638,642
  ★★653
  67 Onsdag
  (90m)
  D33
  29/9 Diagnos på Energi & Tryck
  Diverse demonstrationer
  Sid.198: 634
  Sid.200: ★644,649
  ★★656,666
  68 40 Tisdag
  (95m)
  D31
  5/10 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
  7.1 Om värme och temperatur (206-208)
  7.1.1 Värme (209-211)
  Sid.212: 701,702,704,710,711
  Sid.242: ★755,757,765
  ★★782,784,785
  69 Onsdag
  (90m)
  D33
  6/10 7.2 Smälta och stelna (213-214)
  7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
  7.2.2 Kroppen i värme (218)
  Sid.221: 716,718
  Sid.242: ★766,772
  ★★786,789,790
  ★★★7106
  -- 41 Tisdag 12/11 KU-DAG - Kickoff elevråd och ESKO på eftermiddagen
  70 Onsdag
  (90m)
  D33
  13/10 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
  Sid.221: 720,721,723,725
  Sid.242: ★778,779
  ★★791,793,796
  ★★★7108
  71 42 Tisdag
  (95m)
  D31
  19/10 Övningar på Värme
  Sid.221: 720,721,723,725
  Sid.242: ★778,779
  ★★791,793,796
  ★★★7108
  72 Onsdag
  (90m)
  D33
  20/10 Repetition Kapitel 5-7  
  73 43 Tisdag
  (95m)
  D31
  26/10
  Prov 3: Kapitel 5-7
  74 Onsdag
  (90m)
  D33
  27/10    
  -- 44 Måndag 1/11 HÖSTLOV
  -- Tisdag 2/11
  -- Onsdag 3/11
  -- Torsdag 4/11
  -- Fredag 5/11
  75 45 Tisdag
  (95m)
  D31
  9/11 Genomgång av Prov 3  
  76 Onsdag
  (90m)
  D33
  10/11 Kapitel 9 - Elektricitet
  9.1 Laddning (286-298)
  9.1.1 Atomen (288-290)
  9.1.2 Influens (290-292)
  9.1.3 Coulombs lag (292-295)
  Sid.296: 901-904,907
  Sid.296: 906,908
  77 46 Tisdag
  (95m)
  D31
  16/11 9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
  9.3 Elektriska kretsar (299-306)
  9.3.1 Ström (300-302)
  9.3.2 Spänning (303-304)
  9.3.3 Resistans (304-305)
  Sid.306: 912,914,915,917
  Sid.340: ★961,962
  ★★987
  -- Onsdag 17/11 KU-Dag
  78 47 Tisdag
  (95m)
  D31
  23/11 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
  9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
  9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
  9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
  9.4.4 Koppling av batterier (315)
  Sid.316: 927-928
  Sid.340: ★960,963
  79 Onsdag
  (90m)
  D33
  24/11 Övningar på 9.3 Elektriska kretsar
  Övningar på 9.4 Grundläggande kopplingar
  Sid.306: 916,918,919,920,921,922,924
  Sid.316: 930-934
  Sid.340: ★964,972,978
  80 48 Tisdag
  (95m)
  D31
  30/11 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
  9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
  9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)
  Sid.325: ★935,936ac,937,938,940
  ★★941
  Sid.316: 925,926,929
  Sid.340: ★971,974,975
  81 Onsdag
  (90m)
  D33
  1/12 Övningar på 9.4 Komplexa kopplingar
  Sid.337: 947,949,952,956
  Sid.340: ★965,966,967,968
  ★★994
  ★★★996
  82 49 Tisdag
  (95m)
  D31
  7/12  
  Laboration 18: Svarta lådorna

  Laboration 19: Laddningar
  83 Onsdag
  (90m)
  D33
  8/12  
  Laboration 20: Ohm's lag
  84 50 Tisdag
  (95m)
  D31
  14/12 9.5 Elektriska Fält (327-336)
  9.5.1 Faradays bur (328-329)
  9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
  Sid.337: 958
  ★★★959
  85 Onsdag
  (90m)
  D33
  15/12 Övningar på 9.5 Elektriska Fält
  Sid.340: ★,969,970,973,977
  ★★980,981,995
  ★★★997
  86 51 Tisdag
  (95m)
  D31
  21/12 9.5.3 Potential (333-334)
  9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
  Sid.337: 948,950,951,953
  87 Onsdag
  (90m)
  D33
  22/12 Övningar på 9.5 Elektriska Fält  
  -- 52 Måndag 27/12 JULLOV
  -- Tisdag 28/12
  -- Onsdag 29/12
  -- Torsdag 30/12
  -- Fredag 31/12
  -- 1 Måndag 3/1 JULLOV
  -- Tisdag 4/1
  -- Onsdag 5/1
  -- Torsdag 6/1
  -- Fredag 7/1
  88 2 Tisdag
  (90m)
  D31
  11/1 9.5.3 Potential (333-334)
  9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
  Sid.337: 948,950,951,953
  89 Onsdag
  (90m)
  D33
  12/1 Repetition  
  90 3 Tisdag
  (90m)
  D31
  18/1 Repetition  
  91 Onsdag
  (90m)
  D33
  19/1
  Prov 4: Kapitel 9
  Höstterminen slutar och vårterminen börjar!
  92 4 Tisdag
  (90m)
  D31
  25/1 Genomgång prov
  Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik

  10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
  10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
  Video: I Fysikens värld 14 (15m)
  93 Onsdag
  (90m)
  D33
  26/1 10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
  10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
  10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
  Sid.361: 1001-1004,1009
  94 5 Tisdag
  (90m)
  D31
  1/2 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
  10.2 Standardmodellen (367-379)
  10.2.1 Atomen (368-369)
  10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
  10.2.3 Antimateria (373)
  10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
  Video: The Standard Model (6m)
  Special Relativity (9m)

  Sid.366: 1010-1017
  Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
  Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
  95 Onsdag
  (90m)
  D33
  2/2 Kapitel 11 - Kärnfysik
  11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
  11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
  Sid.391: 1101-1104,1106,1107,1112
  96 6 Tisdag
  (90m)
  D31
  8/2 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
  Sid.404: 1115,1116
  97 Onsdag
  (90m)
  D33
  9/2 11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
  Sid.404: 1117,1118
  98 7 Tisdag
  (90m)
  D31
  15/2 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
  11.3.3 Nukleonemission (400)
  11.3.4 Spontan fission(401)
  Sid.404: 1119
  Sid.447: ★1185abc,1191
  ★★11118ab
  99 Onsdag
  (90m)
  D33
  16/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall
  Sid.404: 1120
  Sid.447: ★1187,11104
  -- 8 Måndag 21/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 22/2
  -- Onsdag 23/2
  -- Torsdag 24/2
  -- Fredag 25/2
  100 9 Tisdag
  (90m)
  D31
  1/3 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
  11.4.1 Aktivitet (405)
  11.4.2 Halveringstid (406-410)
  Sid.411: 1125-1130
  Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
  ★★11116
  101 Onsdag
  (90m)
  D33
  2/3 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
  11.4.1 Aktivitet (405)
  11.4.2 Halveringstid (406-410)
  Sid.404: 1120
  Sid.447: ★1187,11104
  102 10 Tisdag
  (90m)
  D31
  8/3 11.4.3 Datering (408-410)
  11.5 Strålning möter materia (412-418)
  Sid.411: 1131-1133
  Sid.418: 1134,1135,1140,1141
  Sid.447: ★11102,11103,11106
  ★★11120
  103 Onsdag
  (90m)
  D33
  9/3 Förberedelse för laboration
  Sid.447: ★11101
  ★★11121
  -- 11 Tisdag 15/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
  104 Onsdag
  (90m)
  D33
  16/3  
  Laboration: Halveringstid
  -- 12 Tisdag 22/3 Friluftsdag
  105 Onsdag
  (90m)
  D31
  23/3 11.6 Stråldoser (419-426)
  11.7 Fission (427-434)
  11.8 Fusion (435-437)
  11.9 Medicinska metoder (438-445)
  Sid.447: ★11104
  ★★11116
  106 13 Tisdag
  (90m)
  D31
  29/3 Repetition  
    Onsdag
  (90m)
  D33
  30/3 Repetition  
  107 Torsdag 31/3
  Prov 5: Kärnfysik D01: 9.35-11.05 (Förlängd: 9.05-11.05)
  -- 14 Tisdag 5/4 YSP
  108 Onsdag
  (90m)
  D31
  6/4 Repetition  
  -- 15 Måndag 11/4 PÅSKLOV 2022
  -- Tisdag 12/4
  -- Onsdag 13/4
  -- Torsdag 14/4
  -- Fredag 15/4
  109 16 Tisdag
  (90m)
  D31
  19/4 Repetition  
  110 Onsdag
  (90m)
  D33
  20/4 Repetition  
  111 17 Tisdag
  (90m)
  D31
  26/4 Repetition  
  112 Onsdag
  (90m)
  D33
  27/4 Repetition med Albin  
  106 18 Tisdag
  (90m)
  D31
  3/5 Repetition  
  107 Onsdag
  (90m)
  D33
  4/5 Repetition  
  108 19 Tisdag
  (90m)
  D31
  10/5 Repetition  
  109 Onsdag 11/5 D-DAG (Mattesatsning)
  110 20 Tisdag
  (90m)
  D31
  17/5 Repetition  
  111 Onsdag
  (90m)
  D33
  18/5 Repetition  
  112 21 Tisdag
  (90m)
  D31
  24/5 Repetition  
  -- Onsdag
  (90m)
  D33
  25/5 Repetition  
  113 22 Tisdag 31/5 KU-DAG
    Onsdag
  (90m)
  D33
  1/6 Repetition  
  114 Torsdag
  (90m)
  D32
  2/6
  PB Fysik 1a: 08.00 - 12.00 (08.00 - 13.00)
  115 23 Tisdag
  (90m)
  D31
  7/6 Extratid/Sommarlov 2022  
  116 Onsdag
  (90m)
  D33
  8/6 Extratid/Sommarlov 2022  
  -- 24 SOMMARLOV 2022
  -- 25 SOMMARLOV 2022
  -- 26 SOMMARLOV 2022
  -- 27 SOMMARLOV 2022
  -- 28 SOMMARLOV 2022
  -- 29 SOMMARLOV 2022
  -- 30 SOMMARLOV 2022
  -- 31 SOMMARLOV 2022
  -- 32 SOMMARLOV 2022
  -- 33 SOMMARLOV 2022