Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
 • Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
 • Under VT2021 blir det 3 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D31) 13.35 - 14.15 (40 min)
  Onsdagar (D32) 09.40 - 11.00 (80 min)
  Fredagar (D43) 11.15 - 12.15 (60 min)
 • Under HT2021 blir det 2 lektioner per vecka enligt
  Tisdagar (D31) 13.40 - 15.15 (95 min)
  Onsdagar (D33) 13.20 - 14.50 (90 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2022.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

  NA20bb - Preliminär planering för Fysik 1a - VT21/HT21/VT22

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
  1 3 Tisdag
  (40m)
  D31
  19/1 Introduktion Fysik 1a
  Kapitel 1 - Vad är fysik
  Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
  Datorhantering
  (Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
  Film: Introduction to Physics (4m)
  Physics is Life (3m)

  2 Onsdag
  (80m)
  D32
  20/1 2.1 Måttenheter (16-19)
  Sid.23: 202,205,211
  2.2 Medelhastighet (20-21)
  Sid.23: 203,204,216,217
  Sid.40: ★242,243
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 202,205,211
  Sid.23: 203,216
  3 Fredag
  (60m)
  D43
  22/1 2.3 Densitet (22)
  Sid.23: 206,208,210,212-215
  Sid.40: ★248,254
  ★★258,262
  Övningar på prefix
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.23: 208,214
  Sid.40: ★248
  4 4 Tisdag
  (40m)
  D31
  26/1 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
  Sid.32: 218
  Mätövningar skjutmått
  Övningsuppgifter att lämna in
  Sid.32: 218
  5 Onsdag
  (80m)
  D32
  27/1

  2.5 Experimentellt arbete (28-31)
  2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.32: 219-221,224
  Sid.38: 233,235,237
  Sid.40: ★247
  ★★266
  6 Fredag
  (60m)
  D43
  29/1 Räkneövningar kapitel 2
  Impuls web:
  Testa dig själv (ID: a656)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.32: 226-230
  Sid.40: ★249
  ★★257,260,265,267
  ★★★271,272
  7 5 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  2/2 Räkneövningar kapitel 2
  Bra test: Diagnos 01 - Mått

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.40: ★253,255
  ★★261,263,268
  ★★★275,276
  8 Onsdag
  (80m)
  D32
  3/2
  Laboration 01: Mätteknik

  Laboration 02: Densitet
   
  9 Fredag
  (60m)
  D43
  5/2 Efterarbete med laborationerna  
  10 6 Tisdag
  (40m)
  D31
  9/2 Kapitel 3 - Rörelse
  3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
  3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.50: 301-308,310-314
  Sid.54: 318-324
  11 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  10/2 3.2 Acceleration (56-60)
  3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.60: 327-332
  Sid.69: 339,340,342,343
  12 Fredag
  (60m)
  DIST.
  12/2
  3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.69: 344,345,346,348
  13 7 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  16/2 3.4 Konstant acceleration (73-77)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.77: 350-353,356
  14 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  17/2 Räkneövningar kapitel 3
  Impuls web:
  Testa dig själv (ID: a781)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.50: 316
  Sid.79: ★360-364
  ★★375-377
  ★★★385
  15 Fredag
  (60m)
  DIST.
  19/2 Räkneövningar kapitel 3
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.54: 326
  Sid.60: 338
  Sid.79: ★365-368
  ★★379,381
  ★★★386,387
  -- 8 Måndag 22/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 23/2
  -- Onsdag 24/2
  -- Torsdag 25/2
  -- Fredag 26/2
  16 9 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  2/3 Repetition
  Kunskapsmatrisen
  GeoGebra/miniräknare
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.69: 342,343,345
  Sid.77: 354,355
  Sid.79: ★369-372,374
  ★★382,383
  ★★★388,389
  17 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  3/3 Repetition  
  18 Fredag
  (60m)
  DIST.
  5/3 Repetition  
  19 10 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  9/3 Repetition  
  -- Onsdag
  (80m)
  D32
  10/3 Repetition  
  20 Fredag
  (60m)
  DIST.
  12/3
  Prov 1: Kapitel 1-3 på distans via Kunskapsmatrisen
  21 11 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  16/3 Kapitel 4 - Kraft
  4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
  Video: I Fysikens värld 02 (10m)

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.94:
  (a137)
  401-403
  22 Onsdag
  (80m)
  D32
  17/3 4.1.1 Krafter (88-91)
  Video: ISS Science Video

  Rekommenderade uppgifter
  Sid.94:
  (a137)
  404-406
  23 Fredag
  (60m)
  DIST.
  19/3 4.1.2 Newtons 1:a lag(Tröghetslagen) (92-94)
  4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98:
  (a269)
  407-410
  24 12 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  23/3 4.1.3 Newtons 2:a forts.
  4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.98:
  (a269)
  411-413
  Sid.102:
  (a346)
  414-417
  Sid.102:
  (a346)
  418-423
  25 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  24/3 4.2.1 Tyngdkraft (103-106)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.110:
  (a180)
  424-427
  26 Fredag
  (60m)
  D43
  26/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
  4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.110:
  (a180)
  428-433

  Laboration 04: Massa & Tyngd
  -- 13 Måndag 29/3 PÅSKLOV
  -- Tisdag 30/3
  -- Onsdag 31/3
  -- Torsdag 1/4
  -- Fredag 2/4
  27 14 Tisdag
  (40m)
  D31
  6/4 4.2.2 Normalkraft (107-109)
  4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  441,442,443,445
  28 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  7/4 4.2.4 Kraftfält (114)
  4.2.5 Hookes lag (115-119)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.120:
  (a682)
  434-440,444
  29 Fredag
  (60m)
  DIST.
  9/4 4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  446-450
  30 15 Tisdag
  (40m)
  DIST.
  13/4 4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  451-455
  31 Onsdag
  (80m)
  D32
  14/4  
  Laboration 05: Kraftlagen
  32 Fredag
  (60m)
  D43
  16/4  
  Laboration 06: Hookes lag
  33 16 Tisdag
  (40m)
  D31
  20/4 4.2.6 Friktion (121-123)
  4.2.7 Lutande plan (124-127)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.128:
  (a320)
  455-458
  34 Onsdag
  (80m)
  DIST.
  21/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.131:
  (a117)
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  35 Fredag
  (60m)
  DIST.
  23/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.134:
  (a237):
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  36 17 Tisdag
  (40m)
  D31
  27/4 Räkneövningar kapitel 4
  Sid.136:
  (a446)
  ★459 och framåt
  ★★471 och framåt
  ★★★483 och framåt
  37 Onsdag
  (80m)
  D32
  28/4  
  Laboration 07: Friktion & lutande plan
  38 Fredag
  (60m)
  D43
  30/4 Extratid Diverse övningar
  39 18 Tisdag
  (40m)
  D31
  4/5 Extratid Hissuppgiften - Teori
  40 Onsdag
  (80m)
  D32
  5/5 Extratid Hissuppgiften - Praktisk
  41 Fredag
  (60m)
  D43
  7/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
  5.1 - Arbete och Energi
  5.1.1 Arbete (142-144)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.149:
  (a125)
  501-507
  42 19 Tisdag
  (40m)
  D31
  11/5 5.1.2 Olika former av energi (145)
  5.1.3 Lägesenergi (146-148)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.149:
  (a125)
  508-511
  -- Onsdag 10/3 D-Dag
  -- Fredag 18/12 Kristi Himmelsfärd
  43 20 Tisdag
  (40m)
  D31
  18/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
  5.1.5 Energiprincipen (152-154)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  514-517
  44 Onsdag
  (80m)
  D32
  19/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  518,519
  45 Fredag
  (60m)
  D43
  21/5 5.2 - Effekt & verkningsgrad
  5.2.1 Effekt (156-157)
  5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
  Rekommenderade uppgifter
  Sid.155:
  (a552)
  520,521
  Sid.159:
  (a147)
  525-528,530-532
  46 21 Tisdag
  (40m)
  D31
  25/5 Repetition Kapitel 4-5  
  47 Onsdag
  (80m)
  D32
  26/5 Repetition Kapitel 4-5  
  -- Fredag 28/5 KU-Dag (PB Labbprov Ke)
  48 22 Tisdag
  (40m)
  D31
  1/6 Repetition Kapitel 4-5  
  49 Onsdag
  (80m)
  D32
  2/6 Repetition Kapitel 4-5
  Laboration 08: Energi
  50 Fredag
  (60m)
  D43
  4/6 Repetition Kapitel 4-5  
  51 23 Måndag 7/6
  Prov 2: Kapitel 4-5 (Kapitel 5 t.o.m. verkningsgrad)
  52 Tisdag
  (40m)
  D31
  8/6 Extratid  
  52 Onsdag
  (80m)
  D32
  9/6 Extratid  
  -- Fredag 11/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV 2021
  -- 24 SOMMARLOV 2021
  -- 25 SOMMARLOV 2021
  -- 26 SOMMARLOV 2021
  -- 27 SOMMARLOV 2021
  -- 28 SOMMARLOV 2021
  -- 29 SOMMARLOV 2021
  -- 30 SOMMARLOV 2021
  -- 31 SOMMARLOV 2021
  -- 32 SOMMARLOV 2021
  -- 33 Tisdag
  (95m)
  D31
  17/8 UPPSTARTSDAG  
  53 Onsdag
  (90m)
  D33
  18/8 Första lektionen HT2021
  Lite allmän planeringsgenomgång etc.
  Repetition Energi
  Sid.173: ★554,555,556,557
  ★★570
  ★★★583
  54 34 Tisdag
  (95m)
  D31
  24/8 5.3 Kollisionernas Fysik
  5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
  Sid.166: 533-537
  55 Onsdag
  (90m)
  D33
  25/8 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
  Sid.166: 538-543
  -- 35 Tisdag
  (95m)
  D31
  31/8 5.3.3 Stötar (167-169)
  Sid.170: 544-549

  Laboration 09: Impulslagen
  53 Onsdag
  (90m)
  D33
  1/9 Diverse gemensamma räkneövningar  
  54 36 Tisdag
  (95m)
  D31
  7/9 Räkneövningar kapitel 5
  Sid.173: ★559,561,565
  ★★569-572,576-578
  ★★★582,583
  55 Onsdag
  (90m)
  D33
  8/9 Kapitel 6 - Tryck
  6.1 Vad är tryck? (179-180)
  Sid.181: 601-607
  Sid.173: ★★★584,586
  -- 37 Tisdag
  (95m)
  D31
  14/9 6.2 Vätsketryck (182-183)
  6.3 Lufttryck (184-187)
  Sid.188: 608-611
  Sid.173: ★554-556,561,565
  ★★570
  Sid.200: ★636
  ★★655
  53 Onsdag
  (90m)
  D33
  15/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.193: 618-622,625
  54 38 Tisdag
  (95m)
  D31
  21/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.200: ★638,642
  ★★652,653
  ★★★665,666
  55 Onsdag
  (90m)
  D33
  22/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
  Sid.200: ★638,642
  ★★652,653
  ★★★665,666
  -- 39 Tisdag
  (95m)
  D31
  28/9    
  53 Onsdag
  (90m)
  D33
  29/9    
  54 40 Tisdag
  (95m)
  D31
  5/10    
  55 Onsdag
  (90m)
  D33
  6/10    
  -- 41 Tisdag
  (95m)
  D31
  28/9    
  53 Onsdag
  (90m)
  D33
  29/9    
  54 42 Tisdag
  (95m)
  D31
  5/10    
  55 Onsdag
  (90m)
  D33
  6/10    
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!