6.1 Vad är en funktion?

Mer kommer i mån av tid.


Lös uppgifter efter behov.