På dessa sidor finns material för kursen Fysik 1a, en GY11 kurs som ges på skolan varje år. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik A. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 är 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B kommer vi att gå igenom i Fysik 1a.

Under VT-24 kommer jag att hålla kursen Fysik 1a för fyra grupper på skolan, NA22ab och NA22bb, som läser den sista tredjedelen (termin 3/3) samt för NA23cc och NA23cd som startar kursen (termin 1/3). Deras respektive planeringar hittar ni nedan.

NA22ab Start VT23 - Slut VT24
NA22bb Start VT23 - Slut VT24
NA23cc Start VT24 - Slut VT25
NA23cd Start VT24 - Slut VT25

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 1a kursen följande:


Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Energi och energiresurser
 • Strålning inom medicin och teknik
 • Klimat- och väderprognoser
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Videogenomgångar Fysik 1a Videolösningar Fysik 1a
  Kapitel 2 - Fysikerns sätt att se
  2.01 Definition av Sekunden och Metern 13:44  
  2.02 Storhet, Mätetal och Enhet 2.01
  2.03 Massa och Tyngd 2.01
  2.04 Densitet 2.01
  2.05 Osäkerhet och Gällande Siffror 2.01
  2.06 Pendelrörelse 2.01
  Kapitel 3 - Rörelse
  3.01 Sträcka och Förflyttning 2:39  
  3.02 Fart och Hastighet 0:59
  3.03 st-graf 2:46
  3.04 Medelhastighet 3:59
  3.05 Konstant hastighet 1:53
  3.06 Momentanhastighet 1:19
  3.07 vt-graf 1:20
  3.08 Arean under vt-grafen 2.01
  3.09 Acceleration 2.01
  3.10 Rörelseformlerna 2.01
  3.11 Fritt fall och Galileis lag 2.01
  Kapitel 4 - Newtons lagar
  4.01 Krafter 2.01      
  4.02 Newtons 1:a lag 2.01      
  4.03 Newtons 2:a lag 2.01      
  4.04 Newtons 3:a lag 2.01      
  4.05 Newtons Gravitationslag 2.01      
  Kapitel 5 - Energi
  5.01 Energibegreppet 1:48      
  5.02 Arbete 4:04      
  5.03 Effekt 3:04      
  5.04 Kinetisk Energi (Rörelseenergi) 6:19      
  5.05 Potentiell Energi (Lägesenergi) 6:19      
  5.06 Mekanisk Energi ($W_k+W_p$) 6:19      
  5.07 Friktion 9:59      
  Kapitel 6 - Rörelsemängd
  6.01 Begreppet rörelsemängd 2.01      
  6.02 Impulslagen 4:13      
  6.03 Bevarande av rörelsemängden 2.01      
  6.04 Oelastisk stöt 2.01      
  6.05 Elastisk stöt 2.01      
  Kapitel 7 - Termofysik
  7.01 Tryck 2.01      
  7.02 Arkimedes princip 2.01      
  7.03 Gastryck 2.01      
  7.04 Temperatur 2.01      
  7.05 Tillståndslagen för ideala gaser 2.01      
  7.06 Värme 2.01      
  7.07 Värmekapacitet 2.01      
  7.08 Energikvalitet 2.01      
  Kapitel 8 - Klimat och väder
  8.01 Förutsättningar för klimat och väder 2.01      
  8.02 Klimat 2.01      
  8.03 Väderfenomen 2.01      
  8.04 Väderprognoser 2.01      
  8.05 Växthuseffekten 2.01      
  Kapitel 9 - Elektricitet
  9.01 Laddning & Coulombs lag 7:34      
  9.02 Millikans Oljedroppsförsök 6:20      
  9.03 Elektriska Fält 7:35      
  9.04 Elektrisk Ström 4:44      
  9.05 Elektrisk Spänning 4:09      
  9.06 Elektrisk Resistans 2.01      
  9.07 Koppling av Motstånd 2.01      
  9.08 Elektrisk Potential 2.01      
  9.09 Kirchhoffs Lagar 2.01      
  9.10 Elektrisk Energi 2.01      
  9.11 Elektrisk Effekt 2.01      
  Kapitel 10 - Modern fysik
  10.01 Atomen 2.01      
  10.02 Kvanthypotesen 2.01      
  10.03 Bohrs atommodell 2.01      
  10.04 Röntgenstrålning 2.01      
  10.05 Radioaktivitet 2.01      
  Kapitel 11 - Kärnfysik
  11.01 Atomkärnan 2.01      
  11.02 Krafter och energi i atomkärnan 2.01      
  11.03 Enkla kärnreaktioner 2.01      
  11.04 Mer om radioaktivitet 2.01 11.19
  11.05 Halveringstid 2.01      
  11.05 Fission 2.01      
  11.05 Fusion 2.01      
  11.05 Biologiska verkningar 2.01      
  Kapitel 12 - Relativitetsteori och standardmodellen
  12.01 Relativitetsteori 2.01      
  12.02 Standardmodellen 2.01