På dessa sidor finns material för kursen Fysik 2, en GY11 kurs som ges på skolan varje år. Vanligtvis för årskurs 3 på Teknik/Natur programmen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik B. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B har ni redan klarat av! Nu kommer det resterande materialet.

Kursen Fysik 2 ges för klassen TE13 under hela årskurs 3, 2015/2016.

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

Vi kommer att använda Libers bok ERGO fysik 2. Den har 8 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras.

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 2 kursen följande:


Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering för Fysik 2 - HT15/VT16


  Vecka Tisdag Fredag Noteringar
  35 Introduktion Fysik 2
  Bokutdelning
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.1 Svängningar och vågor
  1.2 Reflektion och brytning
   
  36 1.2 Reflektion och brytning
  1.3 Böjning och interferens
  1.2 Reflektion och brytning
  1.3 Böjning och interferens
  Film: Fysikens värld del 6
  Räkneövningar
  37 1.2 Reflektion och brytning
  1.3 Böjning och interferens
  1.2 Reflektion och brytning
  1.3 Böjning och interferens
  Räkneövningar
  38 Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.1 Reflektion och brytning
  2.1 Reflektion och brytning Film: Det elektromagnetiska spektrumet
  Räkneövningar
  39 2.1 Reflektion och brytning 2.2 Böjning och interferens
  2.3 Det elektromagnetiska spektret
  GeoGebra demonstrationer
  Räkneövningar
  40 2.2 Böjning och interferens
  2.3 Det elektromagnetiska spektret
  2.2 Böjning och interferens
  2.3 Det elektromagnetiska spektret
  Räkneövningar
  41 2.2 Böjning och interferens
  2.3 Det elektromagnetiska spektret
  2.2 Böjning och interferens
  2.3 Det elektromagnetiska spektret
  Räkneövningar
  42 Repetition Repetition Räkneövningar
  43 Repetition Prov Kapitel 1-2  
  44 HÖSTLOV
  45 Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.1 Bohrs modell för väteatomen
  3.2 Emission och absorption
  3.1 Bohrs modell för väteatomen
  3.2 Emission och absorption
  Genomgång av provet.
  Film: Joseph Fraunhofer och Spektrallinjerna
  Film: Max Planck och kvantfysiken
  Film: Niels Bohr och hans atommodell
  46 3.2 Emission och absorption
  3.3 Fotoelektrisk effekt
  3.3 Fotoelektrisk effekt
  3.4 Fotonens rörelsemängd
  Gemensamma räkneövningar
  47 3.4 Fotonens rörelsemängd
  3.5 Partiklar eller vågor?
  3.4 Fotonens rörelsemängd
  3.5 Partiklar eller vågor?

  Instuderingsuppgifter
  Räkneövningar

  48 3.4 Fotonens rörelsemängd
  3.5 Partiklar eller vågor?
    Räkneövningar
  49     Räkneövningar
  50 Repetition Kapitel 3 Prov Kapitel 3 Räkneövningar
  51 Kapitel 4 - Kraft och Rörelse
  4.1 Kraftmoment
  4.1 Kraftmoment  
  52 JULLOV
  1 JULLOV
  2 Kapitel 4 - Kraft och Rörelse
  4.1 Kraftmoment
  4.2 Kast
  4.2 Kast
  4.3 Cirkelrörelse
  Instuderingsuppgifter
  Räkneövningar
  3 4.2 Kast
  4.3 Cirkelrörelse
  4.3 Cirkelrörelse
  Repetition Kapitel 3-4
  Räkneövningar
  4 4.3 Cirkelrörelse
  Repetition Kapitel 3-4
  Prov Kapitel 4 Räkneövningar
  5 Kapitel 5 - Fält
  5.1 Gravitationsfält
  5.2 Elektriska fält
  5.1 Gravitationsfält
  5.2 Elektriska fält
  5.3 Potentiell energi
  Instuderingsuppgifter
  Räkneövningar
  6 5.4 Magnetiska fält
  5.5 Strömledare i magnetfält
  5.5 Strömledare i magnetfält
  5.6 Magnetfält runt strömledare
  Räkneövningar
  7 Kapitel 6 - Rörelse i Fält
  6.1 Rörelse i gravitationsfält
  6.1 Rörelse i gravitationsfält
  6.2 Laddade partiklar i elektriska fält.
  Räkneövningar
  8 SPORTLOV
  9      
  10     Instuderingsuppgifter
  Räkneövningar
  11     Räkneövningar
  12 Kapitel 7 - Induktion
  7.1 Induktionsfenomenet
  7.2 Inducerad spänning
    Räkneövningar
  13 7.2 Inducerad spänning
  7.3 Faradays induktionslag
    Instuderingsuppgifter
  14 7.4 Växelspänning
  7.5 Elektromagnetiska vågor
    Film
  Räkneövningar
  15 Kapitel 8 - Astrofysik    
  16 PÅSKLOV
  17      
  18 Klämdag 2 maj!
  19     Räkneövningar
  20 Prov Kapitel 7-8    
  21 Extratid    
  22 Betygen skall sättas!    
  23      
  24 AVSLUTNING/STUDENTEN    

  Videogenomgångar Fysik 2 Videolösningar Fysik 2
  Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.01 Svängningar och vågor 13:44 1.01/1.04/1.14
  1.02 Reflektion och brytning 2.01  
  1.03 Böjning och interferens 2.01  
  1.04 Ljud 2.01      
  Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.01 Reflektion och brytning 2:39  
  2.02 Böjning och interferens 0:59  
  3.03 Det elektromagnetiska spektret 2:46  
  Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.01 Bohrs atommodell 2.01 3.01#3.01#3.03
  3.02 Emission och absorbtion 2.01  
  3.03 Fotoelektrisk effekt 2.01  
  3.04 Fotonens rörelsemängd 2.01  
  3.05 Partiklar eller vågor 2.01  
  Kapitel 4 - Kraft och rörelse
  4.01 Kraftmoment 1:48  
  4.02 Kaströrelse 4:04  
  4.03 Cirkelrörelse 3:04  
  4.04 Numeriska modeller 6:19  
  Kapitel 5 - Fält
  5.01 Gravitationsfält 2.01  
  5.02 Elektriska fält 4:13  
  5.03 Potentiell energi 2.01  
  5.04 Magnetiska fält 2.01  
  5.05 Strömledare i magnetfält 2.01  
  5.06 Magnetfält runt strömledare 2.01  
  Kapitel 6 - Rörelse i fält
  6.01 Rörelse i gravitationsfält 2.01  
  6.02 Laddade partiklar i elektriska fält 2.01  
  6.03 Laddade partiklar i magnetfält 2.01  
  6.04 Elektronmassan 2.01  
  6.05 Ampéres hypostes 2.01  
  Kapitel 7 - Induktion
  7.01 Induktion och Lenz's lag 7:34  
  7.02 Inducerad spänning 6:20  
  7.03 Magnetiskt flöde 7:35  
  7.04 Faradays induktionslag 4:44  
  7.05 Växelspänning 4:09  
  7.06 Transformatorn 2.01  
  7.07 Termisk strålning 2.01  
  7.08 Den ultravioletta katastrofen 2.01  
  7.09 Wien's förskjutningslag 2.01  
  7.10 Stefan-Boltzmanns lag 2.01  
  Kapitel 8 - Astrofysik
  8.01 Avstånd till stjärnorna 2.01  
  8.02 Stjärnspektra 2.01  
  8.03 Stjärnutveckling 2.01  
  8.04 Exoplaneter 2.01  
  8.05 Galaxer 2.01  
  8.06 Kosmologi 2.01