På dessa sidor finns material för kursen Matematik 4, en GY11 kurs som ges på skolan varje höst. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik D. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Formelblad för Matematik 4 hittar ni här.

Övrig allmän information
 • Vi använder oss av Natur & Kulturs nya Matematik 5000+ serie, som på ett bra sätt möter skolverkets reviderade kursplan.
 • Kursen ges på halvfart under helåret 2023 och avslutas i december 2023. Det blir matte tre dagar per vecka under våren enligt.

  Måndagar (D31) 09.50 - 10.50 (60 min)
  Tisdagar (D22) 13.35 - 14.35 (60 min)
  Onsdagar (D22) 10.15 - 11.15 (60 min)


  Totalt 3h per vecka

  Under HT2023 kommer vi att ha två lektioner per vecka

  Onsdagar (C33) 08.20 - 09.30 (70 min)
  Fredagar (D23) 13.35 - 14.50 (75 min)
 • Kursen kommer att avslutas med ett Nationellt Prov i december 2023.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

   


  Centralt innehåll i korthet
 • Fördjupad trigonometri
 • Mer om derivator
 • Mer om integraler
 • Komplexa tal

  NA21a - Preliminär planering för Matematik 4 - VT23/HT23

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  -- 2 Måndag 9/1 D-DAG (Prövningar)
  -- Tisdag
  (70m)
  D22
  10/1 Introduktion Ma4. Bokutdelning mm. Bokinplastning
  1 Onsdag
  (60m)
  D22
  11/1 1.1 Trigonometri och enhetscirkeln (10-24)
  Repetition av trigonometri (10-11)
  Sid 11: 1102,1104
  1106
  2 Torsdag
  (70)
  D22
  12/1 Enhetscirkeln (12-15)
  Sid 14: 1110,1112,1115
  1119,1122
  1124
  3 Fredag
  (70m)
  D21
  13/1 Exakta värden (20-24)
  Sid 23: 1149,1152,1153
  1157
  1159,1161,1162
  VÅRTERMINEN STARTAR!
  4 3 Måndag
  (60m)
  D31
  16/1
  YSP
  5 Tisdag
  (60m)
  D22
  17/1
  YSP
  6 Onsdag
  (60m)
  D22
  18/1 Trigonometriska ekvationer (16-19)

   
  7 4 Måndag
  (60m)
  D31
  23/1 Trigonometriska ekvationer (16-19)
  Sid 18: 1129,1131ab,1136
  1139,1142
  1143,1145
  8 Tisdag
  (60m)
  D22
  24/1 1.2 Trigonometriska formler (25-38)
  Trigonometriska ekvationer tangens (16-19)

  Sid 18: 1131ef,1138c
  1141
  1142
  9 Onsdag
  (60m)
  D22
  25/1 Trigonometriska ettan (25-28)
  Sid 27: 1206,1209,1211-1213
  1218,1219,1222
  1223,1224
  10 5 Måndag
  (60m)
  D31
  30/1 Additions- och subtraktionsformler (29-32)
  Formler för dubbla vinkeln (33-34)

  Sid 31: 1227,1229
  1234
  1239,1243
  Sid 33: 1245,1246
  1256,1258
  1260,1262
  11 Tisdag
  (60m)
  D22
  31/1 Ekvationer och formler (35-38)
  1.3 Trigonometriska funktioner (39-56)
  Sinus- och cosinusfunktioner (39-43)
  Sid 37: 1268,1273
  1276,1278
  1279
  Sid 42: 1303,1309
  1311,1313
  1314,1316
  12 Onsdag
  (60m)
  D22
  1/2 Trigonometriska ekvationer II (44-46)
  Sid 45: 1319,1322
  1324,1325
  1328,1330
  13 6 Måndag
  (60m)
  D31
  6/2 Förskjutna kurvor (47-50)
  Sid 49: 1334,1335,1338
  1342,1343,1350
  1352
  14 Tisdag
  (60m)
  D22
  7/2 Kurvan $y = a\sin x + b\cos x$ (51-53)
  Sid 53: 1357,1359
  1360,1361,1363b
  1366,1367
  15 Onsdag
  (60m)
  D22
  8/2 Tangensfunktioner (54-56)
  Sid 56: 1370,1371c,1376
  1381,1382
  1383,1384
  16 7 Måndag
  (60m)
  D31
  13/2 1.4 Radianer (57-60)
  Trigonometriska ekvationer II (57-61)
  Trigonometriska modeller (62)
  Sid 60: 1406,1408,1416
  1418,1420
  1423
  17 Tisdag
  (60m)
  D22
  14/2 Repetition  
  18 Onsdag
  (60m)
  D22
  15/2
  Diagnos Kapitel 1
  -- 8 Måndag 20/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 21/2
  -- Onsdag 22/2
  -- Torsdag 23/2
  -- Fredag 24/2
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
  19 9 Måndag
  (60m)
  D31
  27/2 Genomgång diagnos 1
  Repetition kapitel 1
  Sid 76: 4,8,12
  15,18,21
  23,25,27,29
  Sid 78: 31,34
  35,39,42
  44,46
  20 Tisdag
  (60m)
  D22
  28/2 2.1 Deriveringsregler (82-95)
  Repetition (82-85)
  Sid 84: 2103,2106
  2112
  2115,2117,2118
  21 Onsdag
  (60m)
  D22
  2/3 Derivatan av sin x och cos x (86-89)
  Sid 87: 2121,2122,2127
  2134,2135
  2137,2139a
  22 10 Måndag
  (60m)
  D31
  6/3 Kedjeregeln (90-93)
  Sid 92: 2144,2146
  2153,2154,2157
  2158,2160,2161
  23 Tisdag
  (60m)
  D22
  7/3

  2.2 Deriveringsregler Il (96-107)
  Derivatan av en produkt och en kvot (96-99)

  Sid 98: 2202,2204
  2210,2214,2216
  2217-2219
  -- Onsdag 8/3 KU-Dag/Prövningar
  24 11 Måndag
  (60m)
  D31
  13/3 Derivatan av exp. och log. fkn. (100-103)
  Begreppet differentialekvation
  Matematiska modeller
  Sid 102: 2224,2227,2231
  2232,2233,2236
  2239,2241
  -- Tisdag 14/3 D-DAG
  25 Onsdag
  (60m)
  D22
  15/3 Övningsdag
    Valfritt
  -- 12 Måndag 20/3 D-DAG
  26 Tisdag
  (60m)
  D22
  21/3 Repetition  
  -- Onsdag 22/3 FRILUFTSDAG
  27 13 Måndag
  (60m)
  D31
  27/3 Repetition
     
  28 Tisdag
  (60m)
  D22
  28/3 Repetition
     
  29 Onsdag
  (60m)
  D22
  29/3
  Prov 1: Kapitel 1 och lite 2
  -- 14 Måndag 3/4 PÅSKLOV
  -- Tisdag 4/4
  -- Onsdag 5/4
  -- Torsdag 6/4
  -- Fredag 7/4
  -- 15 Måndag 10/4 PÅSKLOV
  30 Tisdag
  (60m)
  D22
  11/4 Genomgång av provet
  Fysikrepetition
   
  31 Onsdag
  (60m)
  D22
  12/4 Fysikrepetition  
  32 16 Måndag
  (60m)
  D31
  17/4 2.3 Tillämpningar av deriveringsreglerna Tillämpningar med kedjeregeln (117-119)
  Sid 120: 2339,2340,2342
  2343,2346
  2348,2349
  33 Tisdag
  (60m)
  D22
  18/4 Derivator och grafer (108-112)
  Sid 111: 2303,2305,2309
  2310,2312,2317
  2318,2319
  34 Onsdag
  (60m)
  D22
  19/4 Derivator och tillämpningar (113-114)
  Sid 115: 2324,2326,2328
  2330,2332
  2333,2334
  35 17 Måndag
  (60m)
  D31
  24/4 Extratid 2.3  
  36 Tisdag
  (60m)
  D22
  25/4 2.4 Skissa grafer
  Dominerande term (125-126)
  Sid 127: 2403,2404,2407
  2410,2413
  2414
  37 Onsdag
  (60m)
  D22
  26/4 Asymptoter (129-130)
  Sid 131: 2418,2420,2421
  2424,2425,2426
  2430,2432
  -- 18 Måndag 1/5 1a MAJ
  38 Tisdag
  (60m)
  D22
  2/5 Skissa grafer mha derivata (133-134)
  Absolutbeloppet som funktion (137)
  Sid 134: 2435,2437,2440
  2441,2442
  2446,2448
  39 Onsdag
  (60m)
  D22
  3/5 Blandade övningar kapitel 2
  Sid 144: 1,4,5
  8,10,13
  14,15
  40 19 Måndag
  (60m)
  D31
  8/5 3.1 Integraler och areor
  Primitiva funktioner (150-152)
  Sid 153: 3104,3108
  3112,3113
  3115
  41 Tisdag
  (60m)
  D22
  9/5 Integralberäkningar (154-156)
  Sid 157: 3118,3120,3123
  3126,3128
  3131,3134
  42 Onsdag
  (60m)
  D22
  10/5 Area under x-axeln (159-160)
  Sid 161: 3137,3140,3141
  3143
  3146
  43 20 Måndag
  (60m)
  D31
  15/5 Arean mellan två kurvor (163-164)
  Sid 165: 3149,3152
  3156,3158
  3161,3164
  -- Tisdag 16/5 D-DAG
  44 Onsdag
  (60m)
  D22
  17/5

  3.2 Tillämpningar av integraler
  Integraler och storheter (168-170)

  Sid 171: 3203,3205,3206
  3209,3211
  3215,3216,3217
  45 21 Måndag
  (60m)
  D31
  22/5 Sannolikhetsfördelning (174-178)
  Sid 179: 3220,3221,3222
  3225,3226,3227
  3229,
  46 Tisdag
  (60m)
  D22
  23/5 Rotationsvolymer (182-184)
  Sid 185: 3231-3234
  3237,3239,3242
  3244,3246
  -- Onsdag 24/4 KU-Dag/Prövningar
  47 22 Måndag
  (60m)
  D31
  29/5 Blandade övningar kapitel 3
  Sid 194: 4
  6
  7,8,9
  48 Tisdag
  (60m)
  D22
  30/5 Blandade övningar kapitel 3
  Sid 195: 11,13
  16
  17,18
  49 Onsdag
  (60m)
  D22
  31/5 Blandade övningar kapitel 1-3
  Sid 196: 1,3,8
  10,13,15,17,20
  21,22,23,25
  -- 23 Måndag 5/6 KLÄMDAG
  -- Tisdag 6/6 NATIONALDAGEN
  50 Onsdag
  (60m)
  D22
  7/6 Blandade övningar kapitel 1-3
  Sid 198: 27,31
  32,34
  36,37
  51 24 Måndag
  (60m)
  D31
  12/6
  Prov 2: Kapitel 1-3.2
  -- Tisdag
  (60m)
  D22
  13/6    
  -- Onsdag 14/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV
  -- 25 SOMMARLOV 2023
  -- 26 SOMMARLOV 2023
  -- 27 SOMMARLOV 2023
  -- 28 SOMMARLOV 2023
  -- 29 SOMMARLOV 2023
  -- 30 SOMMARLOV 2023
  -- 31 SOMMARLOV 2023
  -- 32 SOMMARLOV 2023
  52 33 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  18/8 Repetition integraler
  Sid 194: 4
  6
  7,8,9

  Sid 195: 11,13
  16
  17,18
  53 34 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  23/8 Repetition integraler
  Sid 195: 11,13
  16
  17,18
  54 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  25/8 Repetition integraler
  Lös uppgifterna i Prov 2
  Sid 195: 11,13
  16
  17,18
  55 35 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  30/8 Sannolikhetsfördelning (174-178)
  Sid 179: 3220,3221,3222
  3225,3226,3227
  3229
  56 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  1/9 Rotationsvolymer (182-184)
  Sid 185: 3231-3234
  3237,3239,3242
  3244,3246
  57 36 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  6/9 Repetition inför prov
  Sid 196: 5,7
  10,12
  22
  -- Fredag 8/9 D-DAG med GYA-info, SYV-info etc.
  58 37 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  13/9 Repetition inför prov
  Sid 196: 1,6
  17,20
  21
  59 Fredag 15/9 Fysikdag på Tivoli i Köpenhamn
  60 38 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  20/9 Repetition inför prov
  Sid 196: 27,31
  19,23
  37,38
  61 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  22/9
  Prov 3: Kapitel 1-3
  62 39 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  27/9 Kapitel 4.1 Aritmetik och komplexa tal
  Komplexa tal imaginära enheten (202-205)

  Sid.205: 4103-4106
  4111,4112
  63 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  29/9 Beräkningar, konjugat mm. (206-209)
  Sid.208: 4119,4121,4123
  4125,4127,4129
  4132
  64 40 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  4/10 Beräkningar, konjugat mm. (206-209)
  Sid.208: 4119,4121,4123
  4125,4127,4129
  4132
  65 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  6/10 Multiplikation och division (210-211)
  Sid.211: 4135-4138
  4140,4144
  4148,4151,4154
  -- 41 Onsdag 11/10 KU-Dag/Prövningar
  66 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  13/10 Avstånd i det komplexa talplanet (214-215)
  Sid.216: 4157,4159-4161,4164
  4167,4168
  4171,4173
  67 42 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  18/10 Frivillig lektion efter öppethuskvällen  
  68 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  20/10 Kapitel 4.2 Komplexa tal på polär form
  Polär form (218-220)
  Mult. och division i polär form (222-223)
  Sid.220: 4204,4206,4210
  4215,4218
  4221
  Sid.223: 4225,4226,4229
  4231,4232,4235
  4239
  69 43 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  25/10 Multiplicera och dividera med i (226)
  Kapitel 4.3 Potenser och komplexa tal
  de Moivres formel (228-229)
  Sid.227: 4241,4242
  4243,4245
  4247
  Sid.230: 4304-4307
  4310,4311,4313
  4314-4316
  70 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  27/10 Ekvationen $z^n=a$ (231-232)
  Sid.232: 4318,4321,4322,4324
  4326,4327,4329
  4330,4331
  -- 44 Måndag 30/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 31/10
  -- Onsdag 1/11
  -- Torsdag 2/11
  -- Fredag 3/11
  71 45 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  8/11 Eulers formel (236-237)
  Sid.237: 4334-4336
  4338-4340
  4341-4343
  72 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  10/11 Kapitel 4.4 Polynomekvationer
  Andragradsekvationer (239-240)
  Sid.241: 4403-4405,4409
  4410,4411
  4413,4415,4416
  73 46 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  15/11
  Prov 4: Kapitel 1-4
  74 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  17/11 Polynomdivision (242-244)
  Sid.244: 4419,4421
  4424,4426
  4427,4429,4430
  75 47 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  22/11 Faktorsatsen (246-248)
  Sid.248: 4433,4434,4438
  4439,4441,4443
  4445
  76 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  24/11 Polynomekvationer av högre grad (251-253)
  Sid.253: 4449-4452,4456
  4458,4461,4465
  4466,4468,4469
  77 48 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  29/11 Repetition  
  78 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  1/12 Repetition  
  79 49 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  6/12 Repetition  
  80 Fredag
  13.45 - 14.50
  D23
  8/12 Repetition  
  81 50 Onsdag
  08.20 - 09.30
  C33
  13/12 Repetition  
  82 Fredag 15/12
  NP Matematik 4: Aulan/D01 09.00 - 14.00 (16.00) Inga lektioner
  -- 51 JULLOV
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!

     Videogenomgångar Ma4 Videolösningar Ma4
  Kapitel 1 - Trigonometri och formler
  1.01 Enhetscirkeln 2.01      
  1.02 Trigonometriska identiteter 2.01      
  1.03 Addition- och subtraktionsformler 2.01      
  1.04 Exakta trigonometriska värden 2.01      
  1.05 Bevismetoder 2.01      
  1.06 Trigonometriska ekvationer I 2.01 1406a,1407b,1410a,1406-1410,1414a,1414d,1420b,1425,1431
  Kapitel 2 - Trigonometri och grafer
  2.01 Trigonometriska kurvor 1:48      
  2.02 Grafräknare 4:04      
  2.03 Förskjutna kurvor 4:37      
  2.04 Sinusformade kurvor 6:19      
  2.05 Kurvan $y=\tan x$ 6:19      
  2.06 Linjärkombinationer 6:19      
  2.07 Radianbegreppet 4:24      
  2.08 Trigonometriska ekvationer II        
  2.09 Trigonometrisk derivator        
  2.10 Kedjeregeln 5:51      
  Kapitel 3 - Derivata och integraler
  3.01 Derivatans definition igen 2.01      
  3.02 Derivatans av en produkt 4:13      
  3.03 Derivatans av en kvot 2.01      
  3.04 Exponential- och logaritmfunktioner 6.28      
  3.05 Kedjeregeln och förändringshastighet 3.57      
  3.06 Grafer 2.01      
  3.07 Kurvor och asymptoter 6.54      
  3.08 Differentialekvationer 2.15      
  3.09 Integraler och primitiva funktioner 2.01      
  3.10 Integraler och areor 2.01      
  3.11 Sannolikhetsfördelning 2.01      
  3.12 Normalfördelningens täthetsfunktion 2.01      
  3.13 Rotationsvolymer 2.01      
  Kapitel 4 - Komplexa tal
  4.01 Nya tal 7:34      
  4.02 Komplexa talplanet 6:20      
  4.03 Konjugat och absolutbelopp 7:35      
  4.04 Komplexa talplanet 4:44      
  4.05 Komplexa tal på rektangulär form 4:09      
  4.06 Komplexa tal på polär form 2.01      
  4.07 Komplexa tal på potens form 2.01      
  4.08 de Moivres formel 2.01      
  4.09 Ekvationen $z^n=a$ 2.01      
  4.10 Eulers formel 2.01      
  4.11 Polynomekvationer 2.01      
  4.12 Polynomdivision 2.01      
  4.13 Reella polynomekvationer av högre grad 2.01      
  4.14 Faktorsatsen 2.01      
  4.15 Växelström 2.01