På dessa sidor finns material för kursen Matematik 1c, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik A. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Vi använder oss av Natur & Kulturs Matematik 5000-serie.

Formelblad för Matematik 1c hittar ni här.


Centralt innehåll i korthet
  Taluppfattning, aritmetik och algebra
  Geometri
  Samband och förändring
  Sannolikhet och statistik
  Problemlösning

Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma1c hittar du här på skolverkets hemsida

NA21a - Preliminär planering för Matematik 1c - HT21

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
-- 33 Måndag 16/8 Uppstartsdagar/Inga lektioner  
-- Tisdag 17/8 Uppstartsdagar/Inga lektioner  
1 Onsdag
(70m)
D23
18/8
Lundadiagnos i matematik:
Digitalt i Inspera
 
2 Torsdag
(40+40)
D23
19/8

Introduktion Matematik 1c
Översiktig genomgång av kursinnehållet

Kapitel 1 - Aritmetik
1.1 Olika typer av tal (9)
1.1 Positiva tal (10-12)
1.1 Primtal (13-15)
1.1 Negativa tal (16-19)

Datorfixande, GeoGebra, Inspera

Sid.12: 1103,1109,1113,1117,1118
Sid.14: 1120,1123-1127, 1131,1132, 1134,1136
Sid.18: 1142-1146,1150-1152,1155
3 Fredag
(80m)
F01
20/8 1.2 Bråkbegreppet (20-22)
1.2 Räkna med bråk (23-26)
Sid.22: 1204-1208,1213,1215-1218
Sid.25: 1226-1230,
1237,1238,1240,1241,1243
1246 
4 34 Måndag
(70m)
D22
23/8 1.2 Tal i decimalform (27-29)
1.2 Avrundning, gällande siffror (30-31)
1.2 kvadratrötter (32-33)
Sid.28: 1249-1257,1258-1262,1269
Sid.31: 1272-1275,1276
Sid.33: 1279-1285,1288,1289
5 Tisdag
(65m)
D23
24/8 1.3 Positiva heltalsexponenter (34-35)
1.3 Negativa heltalsexp. (sid 36-37)
Sid.35: 1302-1309,1311,1313,1314, 1318,1320
Sid.37: 1323-1325,1328-1330,1331-1333,1336,1337
6 Onsdag
(70m)
D23
25/8 1.3 Grundpotensform (sid 38-39)
1.3 Prefix (40-41)
1.3 Talsystem, olika baser (sid 44-46)
Sid.39: 1342-1345,1350-1352,1354
Sid.41: 1357,1358,1360,1363
7 Torsdag
(40+40)
D23
26/8 1.4 Problemlösning (sid 49-51)
Sid.50: 1402,1405,1407,1409, 1413,1418
8 Fredag
(80m)
F01
27/8 Diagnos (57)
Sid.57: 1,2,4,6,7,10,13

Fredagsdiagnos:
Digitalt i kunskapsmatrisen
9 35 Måndag
(70m)
D22
30/8 Blandade övningar 1A (58-59)
Blandade övningar 1B (60-61)
Sid.58: 1-6,13,14,18,9,11,21,22,12
Sid.60: 3-5,15,16,8,9,11,17,18,12
10 Tisdag
(65m)
D23
31/8 Kapitel 2 - Procent
2.1 Tre basproblem (64-66)
2.1 Procentenheter (sid 67)
2.1 Procent utan räknare (sid 70)
Sid.65: 2103-2108,2111, 2114,2118,2121
Sid.67: 2124,2126,2127,2128,2130
Sid.70: 2133-2136,2139,2141
11 Onsdag
(70m)
D23
1/9 2.2 Förändringsfaktor (72-74)
Sid.73: 2204,2207,2210,2214, 2215,2217
12 Torsdag
(40+40)
D23
2/9 2.2 Upprepade %-förändringar (75-78)
Sid.77: 2223,2226, 2228,2229,2232,2233,2235, 2238
13 Fredag
(80m)
F01
3/9 2.2 Problemlösning (79)
Sid.79: 2239,2241,2243

Fredagsdiagnos:
Digitalt i kunskapsmatrisen
14 36 Måndag
(70m)
D22
6/9 Avslutning kapitel 2
Diagnos 2 (91)
Blandade övningar (92-95)
Sid.91: 1,2,5,8,9,14,15
Sid.92: 1-3,8,11,4,13,14,6,17
Sid.94: 1,3,9,6,13,17
15 Tisdag
(65m)
D23
7/9 3.1 Algebraiska förenklingar (98-103)
Sid.99: 3105-3107,3111,3113,3114, 3117,3118,3120
16 Onsdag
(70m)
D23
8/9 3.1 Faktorisera (104-105)
Sid.103: 3123b,3124b,3126a,3129a, 3130cd,3131cd,3132, 3133,3135
17 Torsdag
(40+40)
D23
9/9 3.2 Ekvationsbegreppet (107-109)
Sid.105: 3138-3142,3144, 3146cd,3147,3149,3150, 3153
Sid.108: 3206,3210,3212,3214-3217, 3220
18 Fredag
(80m)
F01
10/9 3.2 Ekvationslösning (110-113)
Sid.112: 3224b,3225c,3226d,3227d, 3228c,3229d,3230,3232d, 3235d,3238d,3239a

Fredagsdiagnos:
Digitalt i kunskapsmatrisen
19 37 Måndag
(70m)
D22
13/9 3.2 Problemlösning (114-116)
Sid.115: 3244,3248,3251,3256,
3259-3263
20 Tisdag
(65m)
D23
14/9 3.2 Olikheter (117-119)
Sid.119: 3270,3271bd,3272d,3273d, 3274,3276,3281,3282,3284
21 Onsdag
(70m)
D23
15/9 3.3 Enkla $x^2$-ekvationer (120-121)
Sid.121: 3303,3304, 3308bd,3310,3311,3313
-- Torsdag
(40+40)
D23
16/9 3.3 Ekvationen $x^n=a$ (122-125)
Sid.124: 3317-3321,
3322-3324,3326,3328b,3330, 3332,3334
22 Fredag 17/9 VENUTFLYKT
  38 Måndag
(70m)
D22
20/9 Repetition  
  Tisdag
(65m)
D23
21/9 Repetition  
  Onsdag
(70m)
D23
22/9 Repetition  
  Torsdag
(40+40)
D23
23/9 Repetition  
23 Fredag
(80m)
F01
24/9 Repetition
Fredagsdiagnos:
Digitalt i kunskapsmatrisen
24 39 Måndag
(70m)
D22
27/9 Repetition
 
25 Tisdag 28/9
Prov 1: för NA21 kapitel 1-3 (D01)
26 Onsdag
(70m)
D23
29/9 3.4 Formler (127-129)
Sid.128: 3403,3407,3410,
3412,3414, 3417,3418
26 Torsdag
(40+40)
D23
30/9 3.4 Mönster och formler (130-131)
Sid.130: 3420,3422, 3425,3427,3428
27 Fredag
(80m)
F01
1/10 3.4 Lösa ut ur formler (132-134)
Sid.134: 3431,3434,3437,
3439,3440,3444,
3446,3447
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
29 40 Måndag 1/10
 
-- Tisdag 2/10 KU-DAG
30 Onsdag 3/10    
31 Torsdag 4/10 Avslutning kapitel 3
Tema - Decimalutvecklingar (141)
Diagnos 3 (147)
Sid.141: 1-5
Sid.147: 2,3,5,6d,7,8b,11,14
32 Fredag 5/10 Avslutning kapitel 3
Blandade övningar (148-153)
Sid.148: 4,5a,6,7,8b,
14,15,
18
Sid.151: 1,3,4,7,10,21,
11,12,15,24,28,
19,29,(33)
-- 41 Måndag 8/10 D-Dag - Programmering
33 Tisdag 9/10 4.1 Omkrets & area (156-162)
Sid.159: 4106-4109,
4112-4114
Sid.161: 4119-4121,
4124,4127, 4129,4130
34 Onsdag 10/10 4.1 Area & volym (165-170)
Sid.167: 4136-4139,
4145-4147
Sid.169: 4150-4153,
4156, 4158,4160,4161
35 Torsdag 11/10 4.2 Vinklar (171-175)
4.2 Bevis, vinklar (176-177)
Sid.174: 4202-4206,4208
4209,4210,4212,4213
Sid.177: 4218-4220,
4221,4223,4228,4229
36 Fredag 12/10 4.2 Bevis, area och volym (178-179)
Sid.179: 4232,
4234,4235,4237
37 42 Måndag 15/10 4.2 Likformiga trianglar (180-181)
4.2 Implikation och ekvivalens (182)

Sid.181: 4241,4243,
4244,4245,4246
Sid.182: 4247
38 Tisdag 16/10 4.2 Pythagoras sats (183-186)
Sid.184: 4251,4253,4255,
4257,4259,4261,4262,
4263,4266,4267
39 Onsdag 17/10 4.3 Trigonometri inledning (188-189)
4.3 Räkna med tangens (190-193)
Sid.191: 4301-4303,4305,4308-4314
4315,4317,4318,4320
Sid.193: 4322,4323,4324,
4328
40 Torsdag 18/10 4.3 Sinus och cosinus (194-196)
Sid.195: 4331-4333
4336-4338,4339
Sid.196: 4342-4345,
4346
41 Fredag 19/10 4.3 Blandade uppgifter (197-198)
Hemdiagnos på allt hittills:
Digitalt i Inspera
Sid.197: 4348-4350,4353
4354,4356,4358,4359,4361
42 43 Måndag 22/10 4.4 Vektorer - Inledning (199-201)
Sid.201: 4404-4406,4407
43 Tisdag 23/10 4.4 Komposanter mm. (202-204)
4.4 Tema (205-207) *Fysik
Sid.204: 4409-4413,4414,4415,4417
Sid.206: 1-9 *Fysik
44 Onsdag 24/10 4.5 Geometri (208-209)
Sid.209: 4505-4507,4509,4511
45 Torsdag 25/10 Avslutning kapitel 4
Blandade övningar (220-221)
Sid.220: 1,3,5,8,10,11,13
Sid.221: 15,18,21,22
46 Fredag 26/10 Avslutning kapitel 4
Diagnos 4 (219)
Blandade övningar (223-224)
Hemdiagnos på allt hittills:
Digitalt i Inspera
Sid.223: 1,2,5,7,9,12,13,14
Sid.224: 16,23,26,28,29
-- 44 HÖSTLOV
47 45 Måndag 5/11 Repetition
Sid.219: 1-11 (Diagnos 4)
48 Tisdag 6/11 Repetition
NP-rep: MA1c-VT12
49 Onsdag 7/11 Repetition
NP-rep: MA1c-HT16
-- Torsdag 8/11 D-DAG
50 Fredag 9/11
Prov 2: Alla NA18, kapitel 1-4 (Aulan, D01 Klockan: 08.00 - 11.30 )
51 46 Måndag 12/11 Genomgång prov/Besök Ssk
 
-- Tisdag 13/11 D-DAG
52 Onsdag 14/11 5.1 Enkla slumpförsök (228-233)
Sid.230: 5102-5110,5111,5113,5119
53 Torsdag 15/11 5.2 Försök med två föremål (234-235)
5.2 Beroende händelser (242-243)
Sid.233: 5124-5126,5131
Sid.235: 5202-5204,5206
54 Fredag 16/11 5.2 Träddiagram (237-240)
5.2 Beroende händelser (242-243)

Sid.235: 5208,5210
Sid.239: 5214-5216,5221-5223,5227
55 47 Måndag 19/11 5.2 Beroende händelser (242-243)
Sid.242: 5229,5230,5232,5234
56 Tisdag 20/11 5.2 Komplementhändelse (244-245)
Sid.245: 5238-5241,5242,5243,5245
-- Onsdag 21/11 KU-DAG
57 Torsdag 22/11 5.3 Statistik (248-253)
5.3 Kalkylprogram (254-255)
Sid.252: 5303-5308,5311,5313,5119
Sid.255: 5314,5316,5318,5320
58 Fredag 23/11 5.3 Vilseledande statistik (256-257)
Blandade övningar kapitel 5 (270-275)
(Pythonkod - Sannolikheter)
Sid.257: 5323-5325
Sid.269: Diagnos 5
Sid.270: 1-10
Sid.273: 1-22
59 48 Måndag 26/11 6.1 Koordinatsystem (278-279)
6.1 Tolka grafer (281-283)
Sid.279: 6102,6104,6107,6109,(6111)
Sid.282: 6113,6115,6117,6119
60 Tisdag 27/11 6.1 Direkt proportionalitet (284)
6.1 Grafritande räknare (285-287)
Sid.287: 6123-6126,6128,6130,6131
61 Onsdag 28/11 6.2 Funktionsbegreppet (288-291)
Sid.290: 6205,6209,6210,6216,6220
62 Torsdag 29/11 6.2 Linjära modeller (293-295)
6.2 Räta linjens ekvation (296-297)
Sid.295: 6230,6232,6235,(6237)
Sid.297: 6239-6243,6244-6245,(6246)
63 Fredag 30/11 6.2 Skillnader...(298-299)
6.2 Grafisk lösning... (300-301)
Sid.299: 6249,6250,6253
Sid.300: 6257-6158,6261-6262,6264
64 49 Måndag 3/12 6.2 Exponentialfunktioner (303-305)
Sid.305: 6268-6269,6271,6273,6275, 6277
65 Tisdag 4/12 6.2 Potensfunktioner (306-307)
6.2 Matematiska modeller (308-309)
Sid.307: 6280-6284,6285,6287,6289
Sid.307: 6293,6294,6295,6297
66 Onsdag 5/12 Repetition
Sid.313: Diagnos 6
Sid.314: 1,2,4,6,7
67 Torsdag 6/12 Repetition
Sid.307: 6280-6284,6285,6287,6289
Sid.307: 6293,6294,6295,6297
68 Fredag 7/12 Repetition
Sid.307: 6280-6284,6285,6287,6289
Sid.307: 6293,6294,6295,6297
69 50 Måndag 10/12 Repetition

70 Tisdag 11/12 Repetition  
71 Onsdag 12/12 Repetition  
72 Torsdag 13/12 Repetition  
73 Fredag 14/12
NP Ma1c: Hela dagen i Aulan
74 51 Måndag 17/12 Munligt prov  
75 Tisdag 18/12 Munligt prov  
76 Onsdag 19/12 Munligt prov  
-- Torsdag 20/12 Julavslutning
-- JULLOV
-- 52 JULLOV
-- 1 JULLOV
-- 2 Måndag 7/1 KU-DAG
-- Tisdag 8/1 Betygssamtal  
-- Onsdag 9/1 Betygssamtal  
-- Torsdag 10/1 Smygstart Matematik 2c  
-- Fredag 11/1 Smygstart Matematik 2c  

Videogenomgångar Ma1c Videolösningar Ma1c
Kapitel 1 - Trigonometri
1.01 Rätvinkliga trianglar 2.01      
1.02 Enhetscirkeln 2.01      
1.03 Triangelsatserna 2.01      
1.04 Cirkelns ekvation 2.01      
Kapitel 2 - Algebra
2.01 Polynom 1:48      
2.02 Rötter och nollställen 4:04      
2.03 Rationella uttryck 4:37      
2.04 Olikheter 6:19      
2.05 Absolutbelopp 6:19      
Kapitel 3 - Derivator
3.01 Förändringar 2.01      
3.02 Derivatans definition 4:13      
3.03 Derivator och grafer 2.01      
3.04 Max-min problem 2.01      
3.05 Derivatan av potensfunktioner 2.01      
3.06 Inflexionspunkter 2.01      
Kapitel 4 - Talet e och integraler
4.01 Derivatan av funktionen $e^x$ 7:34      
4.02 Integraler och primitiva funktioner 6:20      
4.03 Integraler och area 7:35