På dessa sidor finns material för kursen Matematik 3c, en GY11 kurs som ges i årskurs 2 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik C. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Formelblad för Matematik 3c hittar ni här.

Övrig allmän information
 • Vi använder oss av Natur & Kulturs nya Matematik 5000+ serie, som på ett bra sätt möter skolverkets reviderade kursplan.
 • Kursen ges under HT2022 och det blir matte varje dag enligt

  Måndagar (D21) 09.45 - 10.55 (70 min)
  Tisdagar (D22) 14.10 - 15.20 (70 min)
  Onsdagar (D22) 10.15 - 11.15 (60 min)
  Torsdagar (D22) 08.25 - 09.35 (70 min)
  Fredagar (D21) 13.15 - 14.25 (70 min)

  Totalt 5h 40m per vecka
 • Kursen kommer att avslutas med ett Nationellt Prov onsdagen den 12 december 2022
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

   


  Centralt innehåll i korthet
 • Trigonometri
 • Algebra
 • Derivator
 • Integraler

  Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma3c hittar du här på skolverkets hemsida

  NA21a - Preliminär planering för Matematik 3c - HT22

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 34 Måndag
  (70m)
  D21
  22/8 Kapitel 1: Algebra och Funktioner
  1.1 Algebra och Polynom
  Repetition - Algebra och aritmetik (10-12)
  Polynom (13-16)
  Sid.10: 1104-1106,1108
  1115,1118
  1121
  Sid.13: 1125,1129,1134
  1136,1138
  1140,1141
  2 Tisdag
  (70m)
  D22
  23/8 Polynomekvationer (17-20)
  Sid.19: 1147-1149
  1156
  1161
  3 Onsdag
  (60m)
  D22
  24/8 Faktorisera polynom (21-23)
  Sid.22: 1167,1170,1171
  1176,1179
  1184
  4 Torsdag
  (70)
  D22
  25/8 Absolutbelopp (26-28)
  Sid.28: 1188-1193
  1195,1196
  1199
  5 Fredag
  (70m)
  D21
  26/8 1.2 Rationella uttryck
  Vad menas med ett rationellt uttryck? (29-30)
  Förlängning och förkortning (31-34)
  Sid.30: 1204,1206
  1209,1211
  Sid.33: 1219,1220,1227
  1228,1229,1235
  1237,1241
  6 35 Måndag
  (70m)
  D21
  29/8 Ekvationer och rationella uttryck (35-38)
  Multiplicera och dividera rationella uttryck (39-41)
  Sid.37: 1247,1250,1253
  1255,1256,1261
  1262,1264
  Sid.40: 1267,1269,1272
  1274,1277,1280
  1284,1287,1288
  7 Tisdag
  (70m)
  D22
  30/8 1.3 Funktioner
  Funktionsbegreppet (42-45)
  Sid.44: 1305-1310
  1312-1315
  1316
  8 Onsdag
  (60m)
  D22
  31/8 Polynomfunktioner (47-51)
  Sid.50: 1319-1322
  1324-1326,1328
  1329-1331
  9 Torsdag
  (70)
  D22
  1/9 Tangent och sekant (53-55)
  Sid.54: 1335-1337,1339,1341
  1345
  1347,1348,1349
  10 Fredag
  (70m)
  D21
  2/9
  Fredagsdiagnos 1: för NA21a
  11 36 Måndag
  (70m)
  D21
  5/9 Kontinuerliga funktioner (56-58)
  Gränsvärde (59-62)
  Sid.58: 1351-1353
  1356,1358
  1360
  Sid.61: 1363,1365-1367
  1368,1369a,1370b,1371,1372a
  1374bd
  12 Tisdag
  (70m)
  D22
  6/9
  Föreläsning av Andreas Jakobsson, professor i matematisk statistik i Lund.
  "Bomber, Viagra och lite om Leonardo da Vinci”
  13 Onsdag
  (60m)
  D22
  7/9 Repetition Kapitel 1
  Sant eller falskt? (63)
  Sammanfattning (64-65)
  Testa dig själv (67)
  Sid.63: Kika på några stycken
  Sid.64: Läs igenom
  Sid.67: 1,3,5,6,8cd,11,12,14
  14 Torsdag
  (70)
  D22
  8/9

  Repetition Kapitel 1
  Blandade övningar (68-71)

   

  Sid.68: 2,6
  16,18,23
  29
  Sid.71: 37
  38
  42
  15 Fredag
  (70m)
  D21
  9/9 Repetition Kapitel 1
  Blandade övningar (68-71)
  Sid.68: 13,14
  25,28
  30,31
  Sid.71: 37
  38
  42
  16 37 Måndag
  (70m)
  D21
  12/9 Repetition Kapitel 1  
  17 Tisdag
  (70m)
  D22
  13/9 Kapitel 2: Derivata
  2.1 Ändringskvoter och derivata
  Ändringskvoter (74-78)
  Begreppet derivata (79-83)
  Inplastning av böcker
  Sid.77: 2104,2106,2111
  2113,2115
  2116 
  Sid.81: 2120,2121,2124
  2128,2132,2133
  18 Onsdag
  (60m)
  D22
  14/9 Numerisk derivering och derivering med digitala verktyg (84-87)
  Sid.87: 2137,2138
  2143,2145
  19 Torsdag
  (70)
  D22
  15/9 Derivatans definition (90-91)
  Sid.91: 2149,2151
  2154
  2158,2159ad
  -- Fredag 16/9 D-DAG - "Auschwitz" och studieplanering mm.
  20 38 Måndag
  (70m)
  D21
  19/9 Repetition  
  21 Tisdag
  (70m)
  D22
  20/9 Repetition  
  22 Onsdag
  (60m)
  D22
  21/9 Repetition
   
  23 Torsdag
  (70)
  D22
  22/9
  Prov 1: för NA21a
  24 Fredag
  (70m)
  D21
  23/9 Genomgång av provet  
  25 39 Måndag
  (70m)
  D21
  26/9 2.2 Deriveringsregler
  Derivatan av polynomfunktioner (93-96)
  Mer om derivatan av polynomfunktioner (97-98)
  Sid.96: 2204,2205ac,2207b,2211
  2213
  2215
  26 Tisdag
  (70m)
  D22
  27/9 Derivatan av potensfunktioner (102-104)
  Sid.104: 2234,2235ad,2236ab,2237
  2240,2242
  2244,2246b
  27 Onsdag
  (60m)
  D22
  28/9 Tangenter och derivata (105-107)
  Sid.106: 2249c,2250,2252,2254,2256
  2257,2258
  2261

  28 Torsdag
  (70)
  D22
  29/9 2.3 Derivatan av exponentialfunktionen
  Exponentialfunktioner (109-111)
  Talet $e$ och derivatan av $f(x)=e^{kx}$ (113-116)
  Sid.110: 2303,2305,2309
  2310,2311
  2313,2314
  Sid.115: 2319,2321d,2322b,2324
  2327,2329,2332
  2334
  29 Fredag
  (70m)
  D21
  30/9 Naturliga logaritmer (117-120)
  Derivata av $f(x)=a^x$ (121-122)
  Sid.119: 2340,2342,2343,2345d,2347
  2351ac,2352bc,2355d
  2357,2358
  30 40 Måndag
  (70m)
  D21
  3/10 Tillämpningar och problemlösning (123-126)
  Sid.122: 2361a,2362c,2363,2367b
  2368,2369,2370
  2374
  31 Tisdag
  (70m)
  D22
  4/10 Tillämpningar och problemlösning (123-126)
  Sid.125: 2379,2382
  2384,2388
  2390
  32 Onsdag
  (60m)
  D22
  5/10

  BOLMEN

   
  -- Torsdag
  (70)
  D22
  6/10

  BOLMEN

   
  -- Fredag
  (70m)
  D21
  7/10 Kapitel 3: Kurvor, Derivator och Integraler
  3.1 Vad säger derivatan om funktionens graf?
  Växande och avtagande (140-142)
  Sid.142: 3103,3104,3106
  3107,3108
  3110,3111
  33 41 Måndag
  (70m)
  D21
  10/10 Extrempunkter och terrasspunkter (143-146)
  Sid.146: 3113,3114,3117
  3118a,3119
  3123
  -- Tisdag 11/10 KU-DAG - Prövningar/ESCO utbilning
  34 Onsdag
  (60m)
  D22
  12/10 Andraderivatan (147-150)
  2:a-derivatan och funktionens graf (148-150)
  Sid.147: 3125,3128
  3130b
  3132
  Sid.150: 3136,3138
  3140ac
  3142
  35 Torsdag
  (70)
  D22
  13/10 Fkn's graf och derivators grafer (151-153)
  Största och minsta värde (156-158)
  Sid.152: 3146,3148
  3150
  3154
  Sid.157: 3157,3160
  3164
  3167
  36 Fredag
  (70m)
  D21
  14/10 Extratid på avsnitt 3.1 Kanske en kort diagnos!
  37 42 Måndag
  (70m)
  D21
  17/10 3.2 Problemlösning med derivata
  Extremvärdesproblem (160-162)
  Fler extremvärdesproblem (164-167)
  Sid.161: 3202,3204,3206
  3209,3212
  3215,3216
  Sid.166: 3219,3221,3222
  3225
  3228,3230
  38 Tisdag
  (70m)
  D22
  18/10 Tillämpningar (168-170)
  Tillämpningar och problelösning (171-174)
  Sid.170: 3234,3235
  3237,3240
  3243
  Sid.172: 3246,3250
  3254,3258
  3262,3268
  39 Onsdag
  (60m)
  D22
  19/10 Derivarbarhet (175-176)
  3.3 Från derivata till funktion
  Primitiva funktioner (177-179)
  Sid.176: 3272,3274
  Sid.179: 3304-3307,3311
  3313,3314
  3316
  40 Torsdag
  (70)
  D22
  20/10 Primitiva funktioner med villkor (180-181)
  Sid.180: 3319,3321,3325
  3327,3329
  3331,3333
  41 Fredag
  (70m)
  D21
  21/10 Integral och area (182-186)
  Sid.184: 3336-3340
  3344,3346
  3347
  42 43 Måndag
  (70m)
  D21
  24/10 Integralberäkning med primitiv fkn (188-191)
  Sid.190: 3350,3353,3356
  3357,3361,3362b,3363c
  3364,3367
  43 Tisdag
  (70m)
  D22
  25/10 Mer om integraler (194-197)
  Sid.196: 3370ad,3373
  3375,3376
  3379,3380
  44 Onsdag
  (60m)
  D22
  26/10 Tillämpningar och problemlösning (198-200)
  Sid.199: 3383,3385
  3389,3392
  3394
  45 Torsdag
  (70)
  D22
  27/10 Repetition  
  46 Fredag
  (70m)
  D21
  28/10 Repetition  
  -- 44 Måndag 31/10 HÖSTLOV
  -- Tisdag 1/11
  -- Onsdag 2/11
  -- Torsdag 3/11
  -- Fredag 4/11
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!
  4 45 Måndag
  (70m)
  D21
  7/11 Repetition  
  5 Tisdag 8/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
  6 Onsdag
  (70m)
  D32
  9/11 Repetition  
  7 Torsdag
  (65)
  D22
  10/11 Repetition  
  8 Fredag
  (70m)
  D23
  11/11 Repetition  
  9 46 Måndag 14/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
  Prov 2: Gemensamt prov för NA21
  10 Tisdag
  (70m)
  D21
  15/11 3.3 Från derivata till funktion
  Primitiva funktioner (177-179)
  Sid.179: 3304-3307,3311
  3313,3314
  3316
  11 Tisdag 16/11 KU-DAG - Prövningar
  12 Torsdag
  (65)
  D22
  17/11 Repetition kapitel 3
  Sid.196: 3370ad,3373
  3375,3376
  3379,3380
  13 Fredag
  (70m)
  D23
  18/11 Repetition kapitel 3
  Sid.205: 3,4,8,9
  Sid.206: 2,3
  8,11,12
  13,14 
  4 47 Måndag
  (70m)
  D21
  21/11 Kapitel 4: Trigonometri
  4.1 Trigonometri i rätvinkliga trianglar
  Repetition (216-218)
  Några exakta trigonometriska värden (sid 219)
  Sid.217: 4101,4106
  4107
  4110,4111
  Sid.219: 4113,4114cd,4115
  4116,4117
  4119
  5 Tisdag
  (70m)
  D21
  22/11 4.2 Trigonometri och enhetscirkeln
  Enhetscirkeln (220-221)
  Sid.222: 4203-4206
  4209,4212,4213
  4214,4215
  6 Onsdag
  (70m)
  D32
  23/11 Trigonometriska ekvationer (sid 226-228)
  Sid.228: 4218-4221
  4224,4226,4227
  4228
  7 Torsdag
  (65)
  D22
  24/11 4.3 Trigonometri för godtyckliga trianglar
  Areasatsen (sid 229-231)
  Sid.231: 4304,4305
  4308,4311
  4312,4313
  8 Fredag
  (70m)
  D23
  25/11 Sinussatsen (232-233)
  När ger sinussatsen två fall? (234-237)
  Sid.233: 4315,4318
  4319,4320
  Sid.236: 4322,4324,4326
  4328,4332
  4337
  9 48 Måndag
  (70m)
  D21
  28/11 Cosinussatsen (238-241)
  Tillämpningar och problemlösning (242-245)
  Sid.240: 4341,4345
  4348,4350
  4352,4353
  Sid.244: 4357,4359,4362
  4363,4365,4369
  4370-4372
  10 Tisdag
  (70m)
  D21
  29/11    
  11 Onsdag
  (70m)
  D32
  30/11 Repetition Ma3c  
  12 Torsdag
  (65)
  D22
  1/12 Repetition Ma3c  
  13 Fredag
  (70m)
  D23
  2/12 Repetition Ma3c  
  4 49 Måndag
  (70m)
  D21
  5/12 Repetition Ma3c
  Sid.251: 1a,2,3c,4,6,10,11
  5 Tisdag
  (70m)
  D21
  6/12 Repetition Ma3c
  Sid.252: 1,2,4
  5,6,7
  8,9
  6 Onsdag
  (70m)
  D32
  7/12 Repetition Ma3c
  Sid.253: 11,12
  14,16
  18
  7 Torsdag
  (65)
  D22
  8/12 Repetition Ma3c
  Sid.254: 1d,2,7,11,12
  16,17,18,22,25,26
  27,28,30,32,36
  8 Fredag
  (70m)
  D23
  9/12 Repetition Ma3c
  Sid.257: 37,39,40
  43,44,46
  47,48,49,50,53,56
  9 50 Måndag
  (70m)
  D21
  12/12
  NP Ma3c: Hela dagen i Aulan
  10 Tisdag
  (70m)
  D21
  13/12    
  11 Onsdag
  (70m)
  D32
  14/12    
  12 Torsdag
  (65)
  D22
  15/12    
  13 Fredag
  (70m)
  D23
  16/12    
  -- 51 Måndag
  (70m)
  D21
  19/12    
  -- Tisdag
  (70m)
  D21
  20/12    
  -- Onsdag 21/12 AVSLUTNING/JULLOV 2022-2023
  -- Torsdag 22/12 JULLOV 2022-2023
  -- Fredag 23/12 JULLOV 2022-2023
  -- 52 Måndag 26/12 JULLOV 2022-2023
  -- Tisdag 27/12
  -- Onsdag 28/12
  -- Torsdag 29/12
  -- Fredag 30/12
  -- 1 Måndag 2/1 JULLOV 2022-2023
  -- Tisdag 3/1
  -- Onsdag 4/1
  -- Torsdag 5/1
  -- Fredag 6/1
  -- 2 Måndag 9/1 KU-DAG - Prövningar
  -- Tisdag
  (70m)
  D21
  10/1 Extratid  
  -- Onsdag
  (70m)
  D32
  11/1 Extratid  
  -- Torsdag
  (65)
  D22
  12/1 Extratid  
  -- Fredag
  (70m)
  D23
  13/1 Extratid  
  PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!