Python - En kort bakgrund.

Python är ett objektorienterat interpreterat programmeringsspråk, så programmen kan köras utan ändringar på många olika typer av datorer och operativsystem. Python är gratis, open source och hanteras av communityn Python Software Foundation. Det används ofta som skriptspråk, men också som ””klister”” mellan olika program och för utveckling av grafiska användargränssnitt.

Python har en officiell webb­sida på python.org

I slutet av 80-talet – närmare bestämt i december 1989 – startade holländaren Guido van Rossum implementationen av, vad som 2 år senare, skulle komma att presenteras som den första versionen av Python. Det hela började som ett hobbyprojekt där van Rossum ville skapa en förbättrad avkomma till undervisnings- och prototypspråket ABC, ett språk han själv varit med och utvecklat några år tidigare. Förbättringarna skulle leda till ett effektivare programmeringsspråk som lockade mer erfarna utvecklare samtidigt som enkelheten hos ABC skulle bibehållas. Med den bakomliggande tanken "code is read more often than it is written" hade van Rossum ambitionen att skapa ett språk där fokus låg på läsbarhet och tydlighet. Ett språk där utvecklaren producerade, inte bara kraftfull kod på kort tid, utan också kod som var enkel för andra utvecklare att förstå.