Octave - En kort bakgrund.

Octave är ett open source program för att göra beräkningar, hantera mätdata och rita grafer. Octave har många likheter med det kommersiella programmet MatLab från MathWorks, men också den väsentliga skillnaden att det är gratis. Från och med version 4 har Octave också utrustats med ett grafiskt gränssnitt, vilket får det att ännu mer likna MatLab. Det går att använda som en miniräknare genom att du skriver in kommandon allt eftersom eller så kan du köra olika script som är en rad kommandon i en textfil. Det finns även möjlighet att skriva mer avancerade program med egna funktioner. Dessutom är MatLab's .m-filer för det mesta helt kompatibla med Octave.

Några bra länkar
GNU Octave Wiki
Using Octave
Online Manual