För mer detaljerad information om respektive kurs, välj kursen i menyn ovan.

Så småningom kommer undermenyerna till höger att fyllas på mer läsvärt om matematik för den intresserade studenten!

Kort om de 7 förmågorna i matematik enligt GY11!

"Det centrala innehållet i de olika kurserna är bara objekten vi ska använda för att utveckla de matematiska FÖRMÅGORNA - det är förmågorna vi ska betygsätta!"

De sju förmågorna, varav de 6 första bedöms!
1. Begrepp Använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
2. Procedur Hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg (t.ex miniräknare).
3. Problemlösning Formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
4. Modellering Tolka en realistisk situation och utforma en matematisk modell samt använda och utvärdera en modells egenskaper och begränsningar.
5. Resonemang Följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
6. Kommunikation Kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
7. Relevans Relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.


Till de olika förmågorna finns det betyg av olika grad. För att bedöma de olika förmågorna finns det tre olika graderingar av betyg för varje förmåga. Bedömningen ska göras med kvalitativa förmågepoäng, E-, C- och A-poäng som märkts med den förmåga som främst kan visas.

Förmågor och poäng.
  Betyget E Betyget C Betyget A
1. Begrepp EB CB AB
2. Procedur EP CP AP
3. Problemlösning EPL CPL APL
4. Modellering EM CM AM
5. Resonemang ER CR AR
6. Kommunikation - CK AK

 

Såhär ser poängbedömnings schemat se ut. Till varje uppgift finns det angivet vilka förmågor som testas, och till vilken svårighetsgrad.