På dessa sidor finns material för kursen Matematik 2c, en GY11 kurs som ges i årskurs 1 för Teknik- och Naturprogrammen. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Matematik B. Skillnaden mellan kurserna i GY11 och tidigare kan läsa mer utförligt här.

Vi använder oss av Natur & Kulturs Matematik 5000-serie.

Formelblad för Matematik 2c hittar ni här.

Övrig allmän information
 • Kursen kommer att avslutas med ett nationellt prov (NP) VT2022.
 • Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
 • Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
 • För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

  Centralt innehåll i korthet
    Taluppfattning, aritmetik och algebra
    Geometri
    Samband och förändring
    Sannolikhet och statistik
    Problemlösning

  Mer utförligt om det centrala innehållet i kursen Ma2c hittar du här på skolverkets hemsida

  NA21a - Preliminär planering för Matematik 2c - VT22

  # Ve Dag Datum Lektionsinnehåll Övningar
  1 3 Måndag
  (80m)
  D32
  17/1 Introduktion Matematik 2c
  Bokutdelning/uthämtning mm.
   
  2 Tisdag
  (70m)
  D22
  18/1 Översiktig genomgång av kursinnehållet
  Kapitel 1: Algebra och linjära modeller
  1.1 Repetition av algebra
  1.1 Räkna med algebraiska uttryck (8-10)
  1.1 Ekvationer och omskrivning (11-13)
  Sid.10: 1103-1106,1109,1110
  Sid.12: 1115-1116,1118-1119,1122 1128,1130,1131,1132,1134
  3 Onsdag
  (60m)
  B42
  19/1 1.1 Funktionsbegreppet (14-17)
  Sid.18: 1139-1145,1147-1150,1152
  4 Torsdag
  (75m)
  D22
  20/1 1.2 Räta linjens ekvation
  1.2 Inledning (20-22)
  1.2 En formel för linjens lutning (23-26)
  1.2 Parallella och vinkelräta linjer (28)
  Sid.22: 1203-1215
  Sid.25: 1218-1223,1226-1230,1233
  Sid.28: 1235,1236,1238,1240
  5 Fredag
  (70m)
  B42
  21/1 1.2 k-form och enpunktsform (29-31)
  1.2 Linjära modeller (33-35)
  1.2 Mer om räta linjer (38-40)
  Sid.30: 1244-1248,1249-1251,1257
  Sid.34: 1261-1263,1270,1274
  Sid.40: 1279-1283,1287,1289,1290, 1293
  6 4 Måndag
  (80m)
  D32
  24/1 1.2 Linjär anpassning (41-42)
  1.2 Linjär regression (extra)
  Sid.42: 1296,1298,1299
  7 Tisdag
  (70m)
  D22
  25/1 1.3 Linjära ekvationssystem
  1.3 Grafisk lösning (43-45)
  1.3 Substitutionsmetod (sid 46-47)
  1.3 Additionsmetod (48-49)
  Sid.45: 1303-1308,1309-1312
  Sid.47: 1315-1318,1321-1323,1326
  Sid.49: 1328-1333,1335-1338,1340
  8 Onsdag
  (60m)
  B42
  26/1 1.3 Substitutionsmetod (sid 46-47)
  1.3 Additionsmetod (48-49)
  1.3 Några speciella ekvationssystem (50-51)
  1.3 Ekv.system med tre obekanta (52-53)
  1.3 Tillämpningar (54-56)
  Sid.51: 1341,1343,1344cd,1346, 1348
  Sid.53: 1351bc,1352ac,1353,1354, 1356-1357,1358
  Sid.55: 1362,1364,1366,1370,1375
  9 Torsdag
  (75m)
  D22
  27/1 Diagnos 1
  Blandade övningar 1A-Del I
  Blandade övningar 1A-Del II
  Blandade övningar 1B-Del I
  Blandade övningar 1B-Del II
  Sid.63: 1,2,4,5,6,8,10,12,14cd
  Sid.64: 1-4,7,8,10,11,12
  Sid.65: 14, 16, 17
  Sid.67: 1,3,6,8,9,11,12,13
  Sid.69: 14,16,19,20
  10 Fredag
  (70m)
  B42
  28/1  
  Diagnos Kapitel 1
  11 5 Måndag
  (80m)
  D32
  31/1 Kapitel 2: Algebra och ickelinjära modeller
  2.1 Polynom
  2.1 Vad är ett polynom (72-74)
  Sid.74: 2103-2108,2109-2111,2112
  12 Tisdag
  (70m)
  D22
  1/2 2.1 Konjugat och kvadreringsregler (76-78)
  Sid.77: 2115-2118,2124
  13 Onsdag
  (60m)
  B42
  2/2 2.1 Konjugat och kvadreringsregler (76-78)
  Sid.78: 2128,2129ac, 2133,2135
  14 Torsdag
  (75m)
  D22
  3/2 2.1 Konjugat och kvadreringsregler (76-78)
  2.1 Faktorisera (79-80)
  Sid.80: 2138,2139,2141,2144,2147, 2150,2152
  15 Fredag
  (70m)
  B42
  4/2 2.2 Andragradsekvationer
  2.2 Enkla andragradsekvationer (82-83)
  Sid.83: 2202-2205,2206ab,2207,2209
  16 6 Måndag
  (80m)
  D32
  7/2 2.2 Kvadratkomplettering (84-85)
  Sid.85: 2212-2214,2215,2218b,2221b
  17 Tisdag
  (70m)
  D22
  8/2 2.2 En lösningsformel (86-88)
  Film: Naturens matematik del I (12m)

  Sid.88: 2225-2228,2232-2234,2237
  18 Onsdag
  (60m)
  B42
  9/2 2.2 Tillämpningar (90-91)
  Sid.91: 2241,2244,2245,2246,2248
  19 Torsdag
  (75m)
  D22
  10/2 2.2 Mer om ekvationer (94-97)
  2.2 Komplexa tal - en introduktion (98-100)
  Film: Naturens matematik del II (12m)
  Sid.96: 2251,2255,2257,2260,2262c, 2263a,2264b,2265
  20 Fredag
  (70m)
  B42
  11/2 2.3 Andragradsfunktioner
  2.3 Andragradsfunktionens graf (102-105)
  2.3 Andragradsfunktionens max/min (106-109)
  Sid.105: 2303-2306,2309-2311,2313
  Sid.108: 2315-2318,
  2322,2323,2327,2330,
  2331,2332
  21 7 Måndag
  (80m)
  D32
  14/2 2.3 Tillämpningar (110-112)
  Sid.111: 2335,2337,2338,2340,2342
  22 Tisdag
  (70m)
  D22
  15/2 Repetition  
  23 Onsdag
  (60m)
  B42
  16/2 Repetition
   
  24 Torsdag
  (75m)
  D22
  17/2 Repetition
  25 Fredag
  (70m)
  B42
  18/2
  Prov 1 Ma2c: 13.00 - 14.30 i D01
  -- 8 Måndag 21/2 SPORTLOV
  -- Tisdag 22/2
  -- Onsdag 23/2
  -- Torsdag 24/2
  -- Fredag 25/2
  26 9 Måndag
  (80m)
  D32
  28/2 Genomgång av provet
  2.4 Exponentialekvationer...(118-120)
  Sid.120: 2434-2439,
  2443-2446, 2447,2448
  27 Tisdag
  (70m)
  D22
  1/3 2.4 Exponentialfunktioner och logaritmer
  2.4 Inledning
  Sid.115: 2403-2406,2412
  28 Onsdag
  (60m)
  B42
  2/3 2.4 Potensekvationer (114-115)
  Sid.115: 2407-2409,2414
  29 Torsdag
  (75m)
  D22
  3/3 2.4 Potens- och exponentialfunktion (116-117)
  Sid.115: 2415bd,2416
  30 Fredag
  (70m)
  B42
  4/3 2.4 Potens- och exponentialfunktion (116-117)
  Sid.117: 2419-2422,2426-2429
  -- 10 Måndag 7/3 KU-dag
  31 Tisdag
  (70m)
  D22
  8/3 Repetition
  Potens- och exponentialfunktioner
  Övningar: Se förra veckan!
  32 Onsdag
  (60m)
  B42
  9/3


  Biologiprov, Ingen matematik

   
  33 Torsdag
  (75m)
  D22
  10/3 2.4 Logaritmlagar (121-122)
  Sid.122: 2452-2455,
  2457-2459,2460,2461,
  2463
  34 Fredag
  (70m)
  B42
  11/3 2.4 Logaritmer med olika baser (123)
  2.4 Tillämpningar (125)
  Sid.123: 2466-2468,2469,2471,2472
  Sid.126: 2475,2477,2479,
  2480,2482,2486,

  2489,2490
  35 11 Måndag
  (80m)
  D32
  14/3 2.4 Mer om grafer(132)
  Diagnos 2 (139)
  Sid.133: 2492-2494,2495-2497,2498,2499
  Sid.139: Testa så att ni har koll på alla.
  -- Tisdag 15/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
  36 Onsdag
  (60m)
  B42
  16/3 Blandade övningar kap.2-Del I (140)
  Blandade övningar kap.2-Del II (141)
  Blandade övningar kap.1-2 (143)
  Repetition
  Sid.140: 2,3b,4,5b,6,9bc,12a,14
  Sid.141: 15,20,23,24
  Sid.143: 1,2,4,7d,8,10,14
  Sid.143: 1,2,4,7d,8,10,14
  37 Torsdag
  (75m)
  D22
  17/3 Blandade övningar kap.2-Del I (140)
  Blandade övningar kap.2-Del II (141)
  Blandade övningar kap.1-2 (143)
  Repetition
  Sid.140: 2,3b,4,5b,6,9bc,12a,14
  Sid.141: 15,20,23,24
  Sid.143: 1,2,4,7d,8,10,14
  Sid.143: 1,2,4,7d,8,10,14
  38 Fredag
  (70m)
  D22
  18/3
  Diagnos kap 1-2: 13.00 - 14.30 i D22
  39 12 Måndag
  (80m)
  D32
  21/3 Repetition  
  -- Tisdag 22/3 Världsvattendag (Schemabrytande heldag)
  40 Onsdag
  (60m)
  B42
  23/3 Repetition  
  -- Torsdag 24/3 D-DAG (Utvecklingssamtal)
  41 Fredag
  (70m)
  C22
  25/3
  Prov 2 - Kapitel 2 Ma2c: 13.00 - 14.30 i C22
  42 13 Måndag
  (80m)
  D32
  28/3 Kapitel 3: Geometri
  3.1 Vinklar
  3.1 Inledning (148-149)
  Sid.149: 3101-3104,3105-3108,5234
  43 Tisdag
  (70m)
  D22
  29/3 3.1 Yttervinkelsatsen (150-151)
  Sid.151: 3110-3114,3115,3118,3119,3120
  44 Onsdag
  (60m)
  B42
  30/3 3.1 Randvinklar/medelpunktsvinklar (153-156)
  Sid.155: 3123-3126,3130,3135

  45 Torsdag
  (75m)
  D22
  31/3 3.1 Randvinklar/medelpunktsvinklar (153-156)
  Sid.155: 3127,3133,3136
  46 Fredag
  (70m)
  B42
  1/4 3.2 Likformighet
  3.2 Inledning (157)
  Sid.155: 3127,3133,3136
  Sid.160: 3203-3206,3208,3214
  47 14 Måndag
  (80m)
  D32
  4/4 3.2 Likformighet
  3.2 Inledning (157)
  Sid.164: 3221,3225,3229
  48 Tisdag
  (70m)
  D22
  5/4 3.2 Topptriangel och ... (158-161)
  Sid.167: 3232,3233,3234,3236,3237,3238
  49 Onsdag
  (60m)
  B42
  6/4 3.2 Area- och volymskala (162-164)
  3.2 Några bevis med likformighet (166-167)
  3.2 Kongruens (168-169)
  Sid.164: 3218-3219,3224,3227
  50 Torsdag
  (75m)
  D22
  7/4 3.3 Koordinatgeometri
  3.3 Avståndsformeln (172-173)
  Sid.169: 3240,3241,3242,3244
  Sid.173: 3302,3305
  51 Fredag
  (70m)
  B42
  8/4 3.3 Mittpunktsformeln (174-175)
  Sid.172: 3303,3306,3307
  Sid.175: 3310,3311,3313,3318
  -- 15 Måndag 11/4 PÅSKLOV 2022
  -- Tisdag 12/4
  -- Onsdag 13/4
  -- Torsdag 14/4
  -- Fredag 15/4
  -- 16 Måndag 18/4 PÅSKLOV 2022
  51 Tisdag
  (70m)
  D31
  19/4 Kapitel 4: Statistik
  4.1 Statistiska metoder
  4.1 Mätdata (188-190)
  4.1 Urvalsmetoder (191-193)
  Sid.190: 4101,4102,4104
  Sid.192: 4108,4109,4112
  52 Onsdag
  (60m)
  D31
  20/4 4.1 Felkällor (194-196)
  Sid.196: 4117,4118,4120,4122
  53 Torsdag
  (75m)
  D22
  21/4 4.2 Läges- och spridningsmått
  4.2 Lägesmått (198-201)
  Sid.200: 4204,4205,4211,4212,4217
  54 Fredag
  (70m)
  C33
  22/4 4.2 Spridningsmått (202-206)
  Sid.205: 4221,4222,4224,4230,4231
  55 17 Måndag
  (80m)
  D31
  25/4 4.2 Standardavvikelse (208-210)
  Sid.211: 4234,4235,4237,4240
  56 Tisdag
  (70m)
  D31
  26/4 4.3 Normalfördelning
  4.3 Normalfördelat material (216-219)
  Sid.219: 4302-4305,4306,4310
  57 Onsdag
  (60m)
  D31
  27/4


  INGEN LEKTION (NP Sv 1: Delprov B)

  58 Torsdag
  (75m)
  D22
  28/4 Repetition med Albin
  4.4 Modellering/funktionsanpassning
  4.4 Funktionsanpassning (220-222)
  Sid.222: 4402,4403,4405,4407
  59 Fredag
  (70m)
  C33
  29/4 Repetition  
  60 18 Måndag
  (80m)
  D31
  2/5 Repetition  
  61 Tisdag
  (70m)
  D31
  3/5


  INGEN LEKTION (PB Biologi)

  62 Onsdag
  (60m)
  D31
  4/5


  INGEN LEKTION (NP Eng 5: Delprov C)

    Torsdag
  (75m)
  D22
  5/5


  INGEN LEKTION (Extra idrott - Fotbollsträning)

    Fredag
  (70m)
  C33
  6/5 Repetition  
    19 Onsdag
  (60m)
  D31
  9/5


  INGEN LEKTION (PB Språk)

    Onsdag
  (60m)
  D31
  10/5


  INGEN LEKTION (NP Eng 5: Delprov B)

    Onsdag 11/5 D-DAG (Mattesatsning) Friluftsdag åk.1
    Torsdag
  (75m)
  D22
  12/5 Repetition
  Sid.231: Diagnos 4
    Fredag
  (70m)
  C33
  13/5 Repetition  
    20 Måndag
  (80m)
  D31
  16/5 Repetition  
    Tisdag
  (70m)
  D31
  17/5 Repetition  
    Onsdag
  (60m)
  D31
  18/5 Repetition  
    Torsdag
  (75m)
  D22
  19/5 Repetition  
    Fredag 20/5
  NP Ma2c: Hela dagen i Aulan
    21 Måndag
  (80m)
  D31
  23/5 Extratid  
    Tisdag
  (70m)
  D31
  24/5 Extratid  
    Onsdag
  (60m)
  D31
  25/5 Extratid  
    Torsdag 26/5 LOV/Kristi himmelsfärd
    Fredag 27/5 LOV/Kristi himmelsfärd
    22 Måndag
  (80m)
  D31
  30/5 Extratid  
    Torsdag 31/5 KU-dag
    Onsdag
  (60m)
  D31
  1/6 Extratid  
    Torsdag
  (75m)
  D22
  2/6 Extratid  
    Fredag
  (70m)
  C33
  3/6 Extratid  
    23 Måndag 6/6 LOV/Nationaldagen
    Tisdag
  (70m)
  D31
  7/6 Extratid  
    Onsdag
  (60m)
  D31
  8/6 Extratid  
    Torsdag
  (75m)
  D22
  9/6 Extratid  
    Fredag 10/6 AVSLUTNING/SOMMARLOV

  Videogenomgångar Ma2c Videolösningar Ma2c
  Kapitel 1 - Algebra och linjära modeller
  1.01 Rätvinkliga trianglar 2.01      
  1.02 Enhetscirkeln 2.01      
  1.03 Triangelsatserna 2.01      
  1.04 Cirkelns ekvation 2.01      
  Kapitel 2 - Algebra och ickelinjära modeller
  2.01 Polynom 1:48      
  2.02 Rötter och nollställen 4:04      
  2.03 Rationella uttryck 4:37      
  2.04 Olikheter 6:19      
  2.05 Absolutbelopp 6:19      
  Kapitel 3 - Geometri
  3.01 Förändringar 2.01      
  3.02 Derivatans definition 4:13      
  3.03 Derivator och grafer 2.01      
  3.04 Max-min problem 2.01      
  3.05 Derivatan av potensfunktioner 2.01      
  3.06 Inflexionspunkter 2.01      
  Kapitel 4 - Statistik
  4.01 Derivatan av funktionen $e^x$ 7:34      
  4.02 Integraler och primitiva funktioner 6:20      
  4.03 Integraler och area 7:35