7.2 Inducerad spänning

Även i detta avsnitt är Newtons Gravitationslag grunden för alla beräkningar.

Newtons
Gravitationslag
$F=G\dfrac{m_1m_2}{r^2} \textrm{, där } G=6.67\cdot 10^{-11} \textrm{Nm}^2 \textrm{/kg}^2$

Generatorformeln (sid 249)


Lös 5.01-5.05 och i mån av tid 5.06,5.07

7.3 Faradays induktionslag

Innehåll på den här sidan kräver en nyare version av Adobe Flash Player.

Hämta Adobe Flash Player

Newtons
Gravitationslag
$F=G\dfrac{m_1m_2}{r^2} \textrm{, där } G=6.67\cdot 10^{-11} \textrm{Nm}^2 \textrm{/kg}^2$

Magnetiskt flöde (sid 251)

Induktionslagen (sid 252)

Lös 5.01-5.05 och i mån av tid 5.06,5.07


7.5 Elektromagnetiska vågor

Även i detta avsnitt är Newtons Gravitationslag grunden för alla beräkningar.

Newtons
Gravitationslag
$F=G\dfrac{m_1m_2}{r^2} \textrm{, där } G=6.67\cdot 10^{-11} \textrm{Nm}^2 \textrm{/kg}^2$

Termisk strålning (sid 266-268)

Wiens förskjutningslag (sid 269)

Stefan-Boltzmanns lag (sid 270-271)

Lös 5.01-5.05 och i mån av tid 5.06,5.07