$\rm{\LaTeX}$ - En kort bakgrund.

$\rm{\LaTeX}$ (förkortning av Lamport $\rm{\TeX}$) är i grunden ett typsättningssystem baserat på $\rm{\TeX}$ som används för att skapa olika dokument (rapporter, artiklar, brev, prov, etc). Till skillnad mot programverktyg baserade på WYSIWYG (What You See Is What You Get), som t.ex. välkända Microsoft Word, Pages eller OpenOffice, så överlåter man formatteringen av dokumentet till $\rm{\LaTeX}$.

Typsättningssystemet $\rm{\TeX}$ började utvecklas av professorn i matematik, Donald Knuth i slutet av 1970-talet. Knuth var missnöjd med hur hans böcker typsattes och började därför att designa ett eget typsättningsspråk. $\rm{\TeX}$ var fött, men det tog honom 8 år att slutföra projektet. Tack vare att Knuth var matematiker har systemet mycket bra stöd för typsättning av matematiska och logiska formler. $\rm{\LaTeX}$ skapades därefter 1985 av Leslie Lamport och det är ett makropaket ovanpå det generella typsättningssystemet $\rm{\TeX}$. Det finns en hel del likheter mellan $\rm{\LaTeX}$ och HTML. Vad du som användare gör är att markera upp din text baserat på innehåll, för att på så sätt tala om för $\rm{\LaTeX}$ hur respektive markering skall typsättas/formges, vilket $\rm{\LaTeX}$ sedan sköter om helt automatiskt. Via formatteringskommandon i texten anger man att rubriker, olika stilsorter, listor, ekvationer, fotnoter, infogade bilder, innehållsindex m.m. ska skapas. På så sätt kan man mer koncentrera sig på innehållet och dess logiska struktur i det man skriver än på dokumentets layout. Det man får är en klassisk, professionell och snygg design direkt ur förpackningen.

Jämförelsen med HTML gäller också de verktyg man kan ha som grund när man skapar sitt dokument. Det räcker nämligen med en enkel textredigerare. Du kan alltså använda din egen favorit och t o m skriva i notepad eller anteckningar. Men du bör helst inte använda något ordbehandlingsprogram och spara i t ex OpenDocument-format, för dokumentet måste sparas som ren text, precis som HTML-dokument.

$\rm{\TeX}$/$\rm{\LaTeX}$ finns för de flesta operativsystem, bl.a. för Linux ($\rm{\TeX}$-Live), Mac OS X (Mac$\rm{\TeX}$) och för Microsoft Windows (pro$\rm{\TeX}$t - MiK$\rm{\TeX}$).

I skapandet av sin .tex fil kan man som sagt använda i princip vilken textredigerare som helst, precis som man kan göra när man skriver HTML kod. Det finns dock stora fördelar med att använda speciellt framtagna editors för just $\rm{\LaTeX}$ kod. Det finns en uppsjö av mer eller mindre välanpassade $\rm{\LaTeX}$ editors varav en del är gratis (open source) medan andra kostar licenspengar. Jag har testat många editors och privat använder jag ett kraftfullt program som heter WinEdt. Detta är ingen gratismjukvara utan den kostar en liten slant som jag absolut tycker att den är värd. Här på skolan använder vi mitt andrahands val, ett fritt program som heter TeXstudio. Texstudio har faktiskt minst en fördel jämfört med till och med WinEdt och det är en livepreview funktion, som jag gillar mycket.
Alla editors har utmärkta verktyg för att förenkla kodskrivandet, inklusive stora kodkataloger, codecompletion etc.

När det är dags att skriva matematik- och logikformler så underlättas dock arbetet mycket genom att ta hjälp av en extern ekvations editor. Det finns fria sådana online och jag rekommenderar följande från codecogs.