$\rm{\LaTeX}$ - Tabeller & Listor.

För windows, om man har Excel installerat finns möjligheten att skapa sin tabell i Excel och sedan exportera till $\rm{\LaTeX}$ via detta smidiga tillägg Excel2$\rm{\LaTeX}$.

I Macmiljö finns motsvarigheten för OpenOffice, den heter då Calc2$\rm{\LaTeX}$.

Programmet LaTable finns också för de flesta plattformar.