2.1 Procentuella beräkningar och jämförelser.

Mer kommer i mån av tid.


Lös uppgifter efter behov.