Referenser och tack!:
De flesta av GeoGebrakonstruktionerna nedan är gjorda av visuell matematik som drivs av Svetlana och Anders.

1.1 Hela tal

Positiva tal - räkneordning och räknesätt (sid 10-12)


Beskrivning/ Instruktioner Heltalsaddition på tallinjen: Variera det röda och det blå heltalets storlek genom att dra i respektive glidare. Notera att att addition av ett negativt tal flyttar summan åt vänster på tallinjen och tvärtom för ett positivt tal.Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Primtal - delbarhet och faktorisering (sid 13-15)


Beskrivning/ Instruktioner Primtalsfaktorisering: Bryt ner heltalen i uppgifterna i sina minsta beståndsdelar, dvs. i sina primfaktorer.Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Negativa tal (sid 16-19)


Beskrivning/ Instruktioner Negativa tal: Träning på prioriteringsreglerna vid multiplikation av negativa tal.Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

1.2 Rationella och reella tal

Bråkbegreppet (sid 20-22)


Beskrivning/ Instruktioner Addition av bråk: Övningar på att förstå varför bråken behöver ha samma/gemensam nämnare innan additionen (eller subtraktionen) kan utföras.
Skriv in vilka bråk du vill addera, klicka sedan på "ADD" och därefter på "+" "-" och leta dig fram till den gemensamma nämnaren.
(Det finns en begränsning i konstruktionen och det är att bråken kan maximalt förlängas med en faktor 9. Så försöker du addera exempelvis 11:delar med 13:delar så klaras detta inte av!)Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Räkna med bråk (sid 23-26)


Beskrivning/ Instruktioner Förkorta bråk: Förkorta bråken så långt det går. Det gör du genom att dela upp täljare och nämnare i primfaktorer och därefter dividera bort de gemensamma faktorerna.
Skriv in ditt svar och klicka på return/enter.
Beskrivning/ Instruktioner Förlängning av bråk: Om nämnaren är 3 gånger så stor så behöver du göra täljaren 3 gånger så stor. Detta kallas att förlänga bråket och är då motsatsen till att förkorta ett bråk.
Skriv in ditt svar och klicka på return/enter.
Beskrivning/ Instruktioner Diverse bråkräkning: Det finns tre olika träningslägen, dra i glidaren för att välja mellan 1) Enbart addition och subtraktion. 2) Enbart multiplikation och division. 3) Blandat.
Skriv in ditt svar och klickan på return/enter.
Vill du ha hjälp klicka på "Hur gör man?"
Beskrivning/ Instruktioner Bråkform/blandad form: Grafisk jämförelse mellan bråkform och blandad form vid representation av bråktal. Klicka på "+" och "-" för att förändra täljarens respektive nämnarens värden.
Beskrivning/ Instruktioner Bråkmultiplikation: Mer träning på bråkmultiplikation. Skriv in ditt svar och klicka på return/enter. Vill du ha hjälp och få se stegen i uträkningarna så klicka upprepade gånger på "Tips!"
Beskrivning/ Instruktioner Bråkdivision: Mer träning på bråkdivision. Skriv in ditt svar och klicka på return/enter. Vill du ha hjälp och få se stegen i uträkningarna så klicka upprepade gånger på "Tips!"Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Tal i decimalform (sid 27-29)

Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Avrundning och gällande siffror (30-31)


Beskrivning/ Instruktioner Avrundning: Skriv in ditt svar och klicka på return/enter.
Beskrivning/ Instruktioner Gällande siffror: 12 frågor, klicka på den eller de svar som du tycker är korrekt och därefter på "next" för nästa fråga.


Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Kvadratrötter (sid 32-33)1.3 Tal i potensform

Positiva heltalsexponenter (34-35)


Negativa heltalsexponenter och exponenten noll (sid 36-37)


Beskrivning/ Instruktioner Potensräkning: Olika typer av uppgifter på potensräkning som du får lösa på eget papper, men du kan få se både svar och lösning till de olika uppgifterna. Ibland dyker här upp lite ?-tecken på konstiga ställen har jag märkt. Men i övrigt utmärkt träning på hantering av potensräkning.Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Grundpotensform (sid 38-39)


Beskrivning/ Instruktioner Grundpotensform till vanligt tal och tvärtom:
Skriv in ditt svar och klicka på return/enter.Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Prefix (40-41)


Beskrivning/ Instruktioner Prefix: Övningar på att använda prefix.
Skriv ner dina svar på ett papper eller bara tänk ut svret i huvudet. Klicka på "visa svar" när du tycker att du klurat ut det. Två nivåer finns som du justerar med glidaren.Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      

Talsystem med olika baser (sid 44-46)


Beskrivning/ Instruktioner Omvandling mellan baser: Skriv ner dina svar på ett papper eller bara tänk ut svret i huvudet. Klicka på "Visa svaret" när du tycker att du klurat ut det.1.4 Problemlösning