2.1 Repetition

Potenser (sid 52)

Mer kommer!

Lös 1104c, och 1109a

2.2 Polynom och faktorer

Polynom (sid 58)

Mer kommer!

Lös 1205a, 1210b och fler efter behov.

2.3 Rationella uttryck

Förkorta rationella uttryck (sid 66)

Mer kommer!

Lös 1424bc, 1425c, 1426b, 1429.

2.4 Ekvationer och olikheter

Lösa olikheter från grafer (sid 79)

Mer kommer!

Lös 1424bc, 1425c, 1426b, 1429.