4.1 Aritmetik med komplexa tal

Komplexa tal och imaginära enheten i (sid 202-205)

Övningsuppgifter sidan 205
4103 4104 4105 4106 4107 4108 4109 4110 4111 4112
4112 4113 4114 4115            
 

Beräkningar, konjugat och absolutbelopp (sid 206-209)

Övningsuppgifter sidan 208
4119 4120 4121 4122 4123 4124 4125 4126 4127 4128
4129 4130 4131 4132            
 

Multiplikation och division med komplexa tal (sid 210-213)

Övningsuppgifter sidan 211
4135 4136 4137 4138 4139 4140 4141 4142 4143 4144
4145 4146 4147 4148 4149 4150 4151 4152 4153 4154
 

Avstånd i det komplexa talplanet (sid 214-217)

Övningsuppgifter sidan 216
4157 4158 4159 4160 4161 4162 4163 4164 4165 4166
4167 4168 4169 4170 4171 4172 4173 4174    


4.2 Komplexa tal i polär form

Polär form (sid 218-221)

Övningsuppgifter sidan 220
4204 4205 4206 4207 4208 4209 4210 4211 4212 4213
4214 4215 4216 4217 4218 4219 4220 4221    
 

Multiplikation och division i polär form (sid 222-225)

Övningsuppgifter sidan 223
4225 4226 4227 4228 4229 4230 4231 4232 4233 4234
4235 4236 4237 4238 4239          
 

Multiplicera och dividera med i (sid 226-227)

Övningsuppgifter sidan 227
4241 4242 4243 4244 4245 4246 4247 4248    


4.3 Potenser och komplexa tal

de Moivres formel (sid 228-230)

Övningsuppgifter sidan 230
4304 4305 4306 4307 4308 4309 4310 4311 4312 4313
4314 4315 4316              
 

Ekvationer $z^n=a$ (sid 231-233)

Övningsuppgifter sidan 232
4318 4319 4320 4321 4322 4323 4324 4325 4326 4327
4328 4329 4330 4331            
 

Eulers formel (sid 236-238)

Övningsuppgifter sidan 237
4334 4335 4336 4337 4338 4339 4340 4341 4342 4343
 


4.4 Polynomekvationer

Andragradsekvationer (sid 239-241)

Övningsuppgifter sidan 241
4403 4404 4405 4406 4407 4408 4409 4410 4411 4412
4413 4414 4415 4416            
 

Polynomdivision (sid 242-245)

Övningsuppgifter sidan 244
4419 4420 4421 4422 4423 4424 4425 4426 4427 4428
4429 4430                
 

Faktorsatsen (sid 246-250)

Övningsuppgifter sidan 248
4433 4434 4435 4436 4437 4438 4439 4440 4441 4442
4443 4444 4445              
 

Polynomekvationer av högre grad (251-254)

Övningsuppgifter sidan 253
4449 4450 4451 4452 4453 4454 4455 4456 4457 4458
4459 4460 4461 4462 4463 4464 4465 4466 4467 4468
4469                  

Blandade övningar med mera kapitel 4

Testa dig själv sidan 269
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15          

Blandade övningar 4 UTAN digitala hjälpmedel sidan 270
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36        

Blandade övningar MED digitala hjälpmedel sidan 272
37 38 39 40 41 42 43 44 45  

Blandade övningar med mera kapitel 1-4

Blandade övningar 1-4 UTAN digitala hjälpmedel sidan 274
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Blandade övningar 1-4 MED digitala hjälpmedel sidan 276
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45