3.1 Medelhastighet och Momentanhastighet

3.1.1 Om medel- och momentanhastighet

Medelhastigheten är sträckan dividerat med tiden, dvs.

$\bar{v}=\dfrac{s}{t}$

SI-enheten för hastighet är meter per sekund, m/s.

Lek gärna med den här appen (klicka på bilden nedan), som på ett bra sätt illustrerar begreppen!

Bil som rör sig med konstant acceleration.

Man kan välja startpunkt, begynnelsehastighet och acceleration (glöm inte att trycka på ENTER efter att du matat in ett värde).
3.1.2 Hastighet som vektor

Storheter som har både storlek och riktning kallas för vektorer. Vektorer brukar symboliseras med pilar. Pilens längd anger storleken och pilens riktning anger vektorns riktning.

Övningsuppgifter sidan 50
301 302 303 304 305 306 307 308 309 310
311 312 313 314 315 316 317      3.1.2 Sträcka-tid-diagram

Hur avståndet förändras med tiden redovisas sedan i ett sträcka-tid-diagram (s-t-diagram). Man kan då lätt få en överblick över rörelsen.

Övningsuppgifter sidan 54
318 319 320 321 322 323 324 325 326  

3.2 Acceleration

Precis som det låter är hastigheten konstant när den inte förändras.

Här finns några java-appar till som ni kan leka lite med.

 

Bil som rör sig med konstant acceleration.

Man kan välja startpunkt, begynnelsehastighet och acceleration (glöm inte att trycka på ENTER efter att du matat in ett värde).


 

Inbromsning från konstant hastighet.

Den gula bollen högst upp illustrerar först starthastigheten, i st- och vt-graferna är detta den gröna linjen. När du trycker på Bromsa (Brake) börjar inbromsningen av den gula bollen, det markeras med ett litet vitt streck högst upp och med rött i graferna!

Prova lite olika värden och försök förutse vad som skall hända.


Övningsuppgifter sidan 60
327 328 329 330 331 332 333 334 335 336
337 338                

3.3 Hastighet-tid-diagram

Momentanhastigheten är exempelvis den hastighet som bilens hastighetsmätare visar i varje ögonblick! Öva lite grand på att bestämma momentanhastigheten ur en graf. Det handlar om att bestämma lutningen för tangenten till grafen vid en viss tidpunkt. Finns beskrivet i boken på sidan 57.

3.3.1 Acceleration-tid-diagram

Övningsuppgifter sidan 69
339 340 341 342 343 344 345 346 347 348
349 350                

3.4 Rörelse med konstant acceleration

När ett föremåls hastighet ändrar sig är rörelsen accelererad.

Acceleration: Acceleration definieras som hastighetsändring under en viss tid. Accelerationen betecknas med $a$.
Matematiskt samband $a=\dfrac{\Delta v}{\Delta t}$.
Enheten för acceleration är (meter per sekund) per sekund, m/s$^2$.

Rörelseformlerna

Även här kan ni med fördel använda appen, som även illustrerar accelererad rörelse.

Hastighetsformeln
vid konstant
acceleration:
Vid konstant acceleration fås hastigheten som $v=v_0+at$, där $v_0$ är starthastigheten.
Jämför $s_0$ i sträckformeln vid konstant hastighet, som ju där motsvaras av startläget.

Sträckformel 1: När ett föremål har konstant acceleration, kan sträckan $s$ under tiden $t$ beräknas som
$s=\bar{v}\cdot t=\dfrac{1}{2}\left(v_0+v\right)\cdot t$

Om man kombinerar Hastighetsformeln vid konstant acceleration med sträckformel 1 så får man sträckformel 2.

$s=\bar{v}\cdot t=\dfrac{1}{2}\left(v_0+\color{red}v\right)\cdot t=\dfrac{1}{2}\left(v_0+\color{red}{v_0+at}\right)\cdot t=v_0t + \dfrac{1}{2}at^2$

Sträckformel 2: När ett föremål har konstant acceleration, kan sträckan $s$ under tiden $t$ också beräknas som
$s=v_0t + \dfrac{1}{2}at^2$

Sambandet kan också illustreras med hjälp av areorna i en vt-graf, se nedan!


The Moving Man

 

The Moving Man

Kolla också in denna app och lek lite med den för att förstå begreppen.
Man kan välja startpunkt, begynnelsehastighet och acceleration. Man kan också dra mannen manuellt.
Det går också bra att mata in en godtycklig funktion $x(t)$ och sedan spela upp det.


 

Flera exempel på likformigt accelererad rörelse

När du valt Edit v-t graph kan du skapa din egen likformiga accelererade rörelse genom att flytta på de röda punkterna. Du kan sedan spela upp rörelsen i slowmotion.

Övning: Skapa din egen v-t graf så att s-t grafen har en max- och minpunkt ungefär som på bilden nedan.

Svara sedan på följande frågor.

Vid en viss tidpunkt $t_{max}$ har s-t grafen en maxpunkt. Vad betyder det för kroppens rörelse, och hur ser v-t grafen ut runt den punkten? Hur ser a-t grafen ut? Vad har v och a för tecken runt $t_{max}$? Gör samma sak för minpunkten $t_{min}$.


Övningsuppgifter sidan 77
350 351 352 353 354 355 356 357 358 359

-UPPGIFTER

-Uppgifter sidan 79
360 361 362 363 364 365 366 367 368 369
370 371 372 373 374          

★★-Uppgifter sidan 81
375 376 377 378 379 380 381 382 383 384

★★★-Uppgifter sidan 83
385 386 387 388 389 390 391      

Instuderingsfrågor

Instuderingsuppgifter kapitel 3