På dessa sidor finns material för kursen Fysik 1, en GY11 kurs som nu ges på skolan för andra gången. Tidigare har motsvarnde kurs kallats Fysik A. Skillnaden mellan GY11 och tidigare är att Fysik A omfattade 100p och Fysik B 150p. I GY11 är det tvärtom, Fysik 1a är 150p och Fysik 2 100p! Så en del av innehållet i den gamla kursen Fysik B kommer vi att gå igenom i denna nya kurs!

Kursen Fysik 1 ges för klassen TE13 under VT14 och hela årskurs 2, 2014/2015.

Läs om ämnet fysik på skolverkets hemsida här.

Vi kommer att använda Libers bok ERGO fysik 1. Den har 12 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras.

Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Här finns också videogenomgångar av materialet i boken och en del inspelade lösningar på uppgiter i boken. Utnyttja och jobba med detta material och jag garanterar att ni kommer att förstå de olika momenten bättre!

I korthet är det centrala innehållet i Fysik 1 kursen följande:


Centralt innehåll
 • Rörelse och krafter
 • Vågor, elektromagnetism och signaler
 • Universums utveckling och struktur
 • Fysikens karaktär, arbetssätt och matematiska metoder

  Preliminär planering för Fysik 1 - VT14


  Vecka Torsdag Noteringar
  2 Introduktion Fysik 1
  Bokutdelning
  3 Kapitel 1 - Mekaniska vågor
  1.1 Svängningar och vågor
  1.2 Reflektion och brytning
  Film: Fysikens värld del 6
  4 1.3 Böjning och interferens
  1.4 Ljud
  Film: Allt eller inget del 1 av 2
  5 Kapitel 2 - Ljusvågor
  2.1 Reflektion och brytning
  2.2 Böjning och interferens
   
  6 2.2 Böjning och interferens Räkneövningar
  7 2.2 Böjning och interferens
  2.3 Det elektromagnetiska spektret
  Räkneövningar
  8 Repetition Räkneövningar
  9 Prov Kapitel 1-2  
  10 Kapitel 3 - Kvantfysik
  3.1 Bohrs modell för väteatomen
  Genomgång av provet.
  Film: Joseph Fraunhofer och Spektrallinjerna
  Film: Max Planck och kvantfysiken
  Film: Niels Bohr och hans atommodell
  11 3.1 Bohrs modell för väteatomen
  3.2 Emission och absorption
   
  44 HÖSTLOV
  45 3.3 Fotoelektrisk effekt Gemensamma räkneövningar
  46 3.4 Fotonens rörelsemängd
  3.5 Partiklar eller vågor?
  Gemensamma räkneövningar
  Film: Allt eller inget del 2 av 2
  47 Litet test Kapitel 3 (30 min)
  Kapitel 4: Kraft och Rörelse

  4.1 Kraftmoment
  4.2 Kast


  Lös 4.01, 4.02, 4.03, 4.04
  Lös 4.05, 4.06 4.07, 4.08, 4.09
  48 4.2 Kast
  4.3 Cirkelrörelse
   
  49 Repetition Kapitel 3-4  
  50 Prov Kapitel 3-4  
  51 Julavslutning  
  2    
  3