5.1 Energibegreppet

Energin bevaras

Lös 5.01, 5.03

5.2 Arbete

Arbetet W (Work) är lika med Kraften F (Force) multiplicerat med sträckan s. Kom också ihåg att man alltid använder SI-enheterna!

$W=f \cdot s$

Effekt

Lös 5.04-5.11

5.3 Kinetisk energi


Lös 5.14-5.18

5.4 Potentiell energi

Lös 5.20-5.21

5.5 Mekanisk energi

Det mekaniska arbetet $W_{mek}$ är konstant och lika med summan av den kinetiska energin (rörelseenergin) $W_k$ och den potentiella energin (lägesenergin) $W_p$ enligt.

W_{mek}=W_k + W_p=\dfrac{mv^2}{2} + mgh = \textrm{Konstant}

Ej bevarad mekanisk energi

Lös 5.22-5.28

5.6 Friktion

Friktionstal

Vilofriktion och glidfriktion

Friktionsarbete

Lös 5.32-5.38

5.7 Luftmotstånd