1.1 Vad är då fysik?

1.1.1 Lite historia (sid 7)

Läs igenom texten översiktligt.1.1.2 Vad har fysiken uträttat? (sid 8)

Läs igenom texten översiktligt.


1.2 Vad är vetenskap?

1.2.1 Fysikaliska modeller (sid 12)

Läs igenom texten översiktligt och titta på klippet "Vad är vetenskap" (2m14s). Läs igenom stycket om hypotesmetoden och titta på klippet "Den vetenskapliga metoden: hypotesen" (2m37s)

Läs mer om vetenskap här. vetenskapsteori.se1.2.2 Fysiken och matematiken (sid 14)
1.2.3 Varför ska man läsa fysik? (sid 14)


Instuderingsuppgifter kapitel 1

Instuderingsuppgifter kapitel 1