9.1 Elektrisk laddning

Coulombs lag

Laddade partiklar påverkar varandra med elektriska krafter. Kraftens storlek beräknas med Coulombs lag.

Coulombs lag $F=k\dfrac{q_1q_2}{r^2} \textrm{, där } k=8.99\cdot 10^{9} \textrm{Nm}^2 \textrm{/C}^2$

Lös 9.01-9.06, 9.08 ev. (9.09)

9.2 Elektriska fält

Elektrisk fältstyrka är givet som kraft per laddning, mellan två metallplattor ges den elektriska fältstyrkan också som spänningen dividerat med avståndet mellan plattorna.

Homogent elektriskt fält, fältlinjerna ritas med jämna mellanrum!

Elektrisk fältstyrka $E=\dfrac{F}{q}=\dfrac{U}{s}$

Denna applet simulerar ett elektriskt fält mellan laddade partiklar, det går att lägga till partiklar med godtycklig massa och laddning, Bra!


Mer om laddningar och fält! Lek lite med denna applet från PhET.

Lös 9.10-9.12

9.3 Spänning

Elementarladdningen

Lös 9.13-9.18, ev. (9.19,9.20)

9.4 Ström

Mätning av ström och spänning

Lös 9.21-9.26

9.5 Resistans

Ohms lag

Resistansen i en metalltråd

Supraledning

Lös 9.27-9.33

9.6 Koppling av motstånd

Seriekoppling

Parallellkoppling

Lös 9.34-9.37, ev. (9.38-9.41)

9.7 Potential

Kirchhoffs lagar

Lös 9.42-9.47

9.8 Elektrisk energi och effekt

Elektrisk effekt

Den effekt som en elektrisk komponent utvecklar bestäms av sambandet P = U · I P = effekten och mäts i watt [W], U = spänningen över komponenten, I = strömmen genom komponenten. Då Ohms lag ( U = R · I ) gäller kan U ersättas med R·I P = U · I = R·I · I = R I² Strömmen I kan ersättas med U/R (Ohms lag) vilket ger P = U · I = U · U/R = U² / R Energiutvecklingen E i en elektrisk komponent = Effekt · tid. E = P · t Energi kan då skrivas E = P · t = U · I · t eller E = U²/ R · t eller E = R I² · t

Elektricitet i hemmet

Kilowattimme (kWh)

Lös 9.48-9.51