Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
  Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
  Under VT2023 blir det 3 lektioner per vecka (195min) enligt
Tisdagar (D31) 09.40 - 11.00 (80 min)
Torsdagar (D33) 13.50 - 14.35 (45 min)
Fredagar (D33) 09.15 - 10.25 (70 min)

Under HT2023 blir det två 90-min lektioner per vecka (180min) enligt
Onsdagar (D33) 13.15 - 14.45 (90 min)
Fredagar (D33) 11.30 - 13.00 (90 min)
  Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2024.
  Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
  Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
  För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

NA22ab - Preliminär planering för Fysik 1a - VT23/HT23/VT24

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
1 3 Tisdag
(80m)
D31
17/1 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Datorhantering
(Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
Film: Introduction to Physics (15m)
2 Torsdag 19/1 INGEN LEKTION - MUSIKAL
3 Fredag
(70m)
D33
20/1 2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
Gruppövning: Regnmätaren

Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a663)
202,205,211
Sid.23:
(a706)
203,204,216,217
4 4 Tisdag
(80m)
D31
24/1

2.3 Densitet (22)
2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
Övningar på prefix
Mätövningar skjutmått

Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a967)
206,208,210,212-215
Sid.32:
(a248)
218-221
Sid.40:
(a915)
★242,243,248,254
★★258,262 
5 Torsdag
(45m)
D33
26/1 Räkneövningar
Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
224,225,229,230
Sid.40:
(a915)
★247
★★266
6 Fredag
(70m)
D33
27/1 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a656)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Laboration 01: Mätteknik

Rekommenderade uppgifter
Sid.38:
(a396)
233,235,237
7 5 Tisdag
(80m)
D31
31/1 Räkneövningar kapitel 2
2.6 Att lösa uppgifter (34-37)
Rekommenderade uppgifter
Sid.40:
(a915)
★249
★★257,260,265,267
★★★271,272
8 Torsdag
(45m)
D33
2/2
Bra test: Diagnos 01 - Mått
Rekommenderade uppgifter
Sid.40:
(a915)
★253,255
★★261,263,268
★★★275,276
9 Fredag
(70m)
D33
3/2  
Laboration 02: Densitet

10 6 Tisdag
(80m)
D31
7/2 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
301-308,310-314
Sid.54:
(a306)
318-324
11 Torsdag
(45m)
D33
9/2 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Rekommenderade uppgifter
Sid.60:
(a199)
327-332
Sid.69:
(a234)
339,340,342,343
12 Fredag
(70m)
D33
10/2 3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
344,345,346,348
13 7 Tisdag
(80m)
D31
14/2 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Rekommenderade uppgifter
Sid.77:
(a838)
350-353,356
14 Torsdag
(45m)
D33
16/2 Räkneövningar kapitel 3
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a781)
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
316
Sid.79:
(a975)
★360-364
★★375-377
★★★385
15 Fredag
(70m)
D33
17/2 Räkneövningar kapitel 3
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.54:
(a306)
326
Sid.60:
(a199)
338
Sid.79:
(a975)
★365-368
★★379,381
★★★386,387
-- 8 Måndag 20/2 SPORTLOV
-- Tisdag 21/2
-- Onsdag 22/2
-- Torsdag 23/2
-- Fredag 24/2
16 9 Tisdag
(80m)
D31
28/2 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Laboration 03: Rörelse

17 Torsdag
(45m)
D33
2/3 Repetition kapitel 3
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
342,343,345
Sid.77:
(a838)
354,355
Sid.79:
(a975)
★369-372,374
★★382,383
★★★388,389
18 Fredag
(70m)
D33
2/3 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)
ISS Science Video
19 10 Tisdag
(80m)
D31
7/3 4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Rekommenderade uppgifter
Sid.94:
(a137)
401-406
Sid.98:
(a269)
407-410
20 Torsdag
(45m)
D33
9/3 4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Rekommenderade uppgifter
Sid.98:
(a269)
411-413
Sid.102:
(a346)
414-417
21 Fredag
(70m)
D33
10/3  
Laboration 04: Massa och Tyngd

-- 11 Tisdag 14/3 D-DAG - Utvecklingssamtal
22 Torsdag
(45m)
D33
16/3 4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Rekommenderade uppgifter
Sid.102:
(a346)
418-423
23 Fredag
(70m)
D33
17/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
24 12 Tisdag
(80m)
D31
21/3 Repetition  
25 Torsdag
(45m)
D33
23/3 Repetition  
26 Fredag
(70m)
D33
24/3
Prov 1: Kapitel 1-4
27 13 Tisdag
(80m)
D31
28/3 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
28 Torsdag
(45m)
D33
30/3 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
446-450
29 Fredag
(70m)
D33
31/3    
-- 14 Måndag 3/4 PÅSKLOV 2023
-- Tisdag 4/4
-- Onsdag 5/4
-- Torsdag 6/4
-- Fredag 7/4
30 15 Tisdag
(80m)
D31
11/4 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
31 Torsdag
(45m)
D33
13/4  
Laboration 05: Kraftlagen
32 Fredag
(70m)
D33
14/4 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
451-458
33 16 Tisdag
(80m)
D31
18/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt

34 Torsdag
(45m)
D33
20/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
35 Fredag
(70m)
D33
21/4 Räkneövningar & Repetition  
36 17 Tisdag
(80m)
D31
25/4 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Hissuppgiften - Teori
Hissuppgiften - Praktisk
Laboration 07: Friktion & lutande plan

Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
37 Torsdag
(45m)
D33
27/4 Räkneövningar & Repetition  
38 Fredag
(70m)
D33
28/4 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
508-511
39 18 Tisdag
(80m)
D31
2/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Laboration 06: Hookes lag

Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
501-507
40 Torsdag
(45m)
D33
3/5 Räkneövningar & Repetition  
41 Fredag
(70m)
D33
4/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
514-517
42 19 Tisdag
(80m)
D31
9/5 Räkneövningar & Repetition  
-- Torsdag 11/5 D-DAG - Mattesatsning/Friluftsdag
43 Fredag
(70m)
D33
12/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
518,519
-- 20 Tisdag 16/5 D-DAG - Mattesatsning/Friluftsdag
-- Torsdag 18/5 LOV/Kristi himmelsfärd
-- Fredag 19/5 LOV/Kristi himmelsfärd
44 21 Tisdag
(80m)
D31
23/5 Räkneövningar & Repetition  
45 Torsdag
(45m)
D33
25/5 Räkneövningar & Repetition  
46 Fredag
(70m)
D33
26/5 Räkneövningar & Repetition  
47 22 Tisdag
(80m)
D31
30/5 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.1 Effekt (156-157)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
520,521
48 Torsdag
(45m)
D33
1/6 Räkneövningar & Repetition  
49 Fredag
(70m)
D33
2/6 Räkneövningar & Repetition  
-- 23 Tisdag 6/6 NATIONALDAGEN
-- Torsdag 8/6 STUDENTUTSLÄPP 2023
50 Fredag
(70m)
D33
9/6
Prov 2: Kapitel 1-5
51 24 Tisdag
(80m)
D31
13/6    
-- Torsdag 15/6 SOMMARLOV 2023
-- Fredag 16/6 SOMMARLOV 2023
-- 25 SOMMARLOV 2023
-- 26 SOMMARLOV 2023
-- 27 SOMMARLOV 2023
-- 28 SOMMARLOV 2023
-- 29 SOMMARLOV 2023
-- 30 SOMMARLOV 2023
-- 31 SOMMARLOV 2023
-- 32 SOMMARLOV 2023
-- 33 SOMMARLOV 2023
-- 33 Onsdag 16/8 UPPSTART 2023/2024
52 Fredag
11.30 - 13.00
D33
18/8 Första lektionen HT2023
Lite allmän planeringsgenomgång etc.
Genomgång av provet innan sommaren och allmän repetition
Sid.173:
(a158)
(a339)
(a646)
★554,555,557
★★570
★★★582
53 34 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
23/8 5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159:
(a147)
525-528,530-532
54 Fredag
11.30 - 13.00
D33
25/8 Repetition Energi
Sid.173:
(a158)
(a339)
(a646)
★558,559,561
★★576
★★★583
55 35 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
30/8 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
56 Fredag
11.30 - 13.00
D33
1/9 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543

Laboration 09: Impulslagen
57 36 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
6/9 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
-- Fredag 8/9 D-DAG - Vandring NA22
58 37 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
13/9    
59 Fredag
11.30 - 13.00
D33
15/9 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
6.2 Vätsketryck (182-183)
Vikarie: Vidar
Sid.181: 601,604,605,606
Sid.188: 608-610
60 38 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
20/9 6.3 Lufttryck (184-187)
6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.188: 613,614
Sid.193: 618,620,622,625
Sid.200: ★636
★★655
61 Fredag
11.30 - 13.00
D33
22/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632,633
Sid.200: ★638
★★652
★★★665
-- 39 Onsdag 27/9 BOLMEN
62 Fredag
11.30 - 13.00
D33
29/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 631,634
Sid.200: ★642
★★653,655
★★★666
63 40 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
4/10 Övningar på Tryck
Diverse demonstrationer
Laboration 10: Arkimedes Princip

Sid.200: ★644
★★656,657
64 Fredag
11.30 - 13.00
D33
6/10 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
-- 41 Onsdag 11/10 KU-Dag Prövningar
65 Fredag
11.30 - 13.00
D33
13/10 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
66 42 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
18/10 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Laboration 12: Koppars värmekapacitet

Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
67 Fredag
11.30 - 13.00
D33
20/10 Räkneövningar & Repetition
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
68 43 Tisdag 24/10
Prov 3: Kapitel 5-7
69 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
25/10 Genomgång av prov  
70 Fredag
11.30 - 13.00
D33
27/10    
-- 44 Måndag 30/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 31/10
-- Onsdag 1/11
-- Torsdag 2/11
-- Fredag 3/11
71 45 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
8/11 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
 
72 Fredag
11.30 - 13.00
D33
10/11 9.1.3 Coulombs lag (292-295)
9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
9.3 Elektriska kretsar (299-306)
 
73 46 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
15/11 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
 
74 Fredag
11.30 - 13.00
D33
17/11 9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
Laboration 18: Svarta lådorna
75 47 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
22/11 9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
 
76 Fredag
11.30 - 13.00
D33
24/11 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
Laboration 20: Ohm's lag
77 48 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
29/11 9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)  
78 Fredag
11.30 - 13.00
D33
1/12 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
 
79 49 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
6/12 9.5.3 Potential (333-334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
 
80 Fredag
11.30 - 13.00
D33
8/12    
81 50 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
13/12 Lucia  
82 Fredag
11.30 - 13.00
D33
15/12    
-- 51 Onsdag 20/12 AVSLUTNING/JULLOV 2023-2024
-- Fredag 22/12 JULLOV 2023-2024
-- 52 Måndag 25/12 JULLOV 2023-2024
-- Tisdag 26/12
-- Onsdag 27/12
-- Torsdag 28/12
-- Fredag 29/12
-- 1 Måndag 1/1 JULLOV 2023-2024
-- Tisdag 2/1
-- Onsdag 3/1
-- Torsdag 4/1
-- Fredag 5/1
83 2 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
10/1 Repetition Kapitel 9
Extra: 2,4,5,6,7,8,13,15
Sid.340: ★964,966
★★979,980,986
★★★996,999,9100
84 Fredag
11.30 - 13.00
D33
12/1 Repetition Kapitel 9
Extra: 18,22,25,27,30
Sid.340: ★969,978
★★991,993
★★★9104,9106
85 3 Tisdag 16/1
Prov 4: Kapitel 9
86 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
17/1 Genomgång av provet
Video: I Fysikens värld 14 (15m)
87 Fredag
11.30 - 13.00
D33
19/1 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
Sid.361: 1001-1004,1009
88 4 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
24/1 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
Video: The Standard Model (6m)
Special Relativity (9m)

Sid.366: 1010-1017
Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
89 Fredag 26/1 YSP
90 5 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
31/1 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Sid.404: 1115,1116
91 Fredag
11.30 - 13.00
D33
2/2 11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
Sid.404: 1117,1118
92 6 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
7/2 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)
Sid.404: 1119
Sid.447: ★1185abc,1191
★★11118ab
93 Fredag
11.30 - 13.00
D33
9/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104
94 7 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
14/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall  
95 Fredag
11.30 - 13.00
D33
16/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall  
-- 8 Måndag 19/2 SPORTLOV
-- Tisdag 20/2
-- Onsdag 21/2
-- Torsdag 22/2
-- Fredag 23/2
96 9 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
28/2 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
97 Fredag
11.30 - 13.00
D33
1/3 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
98 10 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
6/3  
Laboration: Halveringstid
99 Fredag
11.30 - 13.00
D33
8/3 Räkneövningar & Repetition  
00 11 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
13/3 Räkneövningar & Repetition  
01 Fredag
11.30 - 13.00
D33
15/3 Räkneövningar & Repetition  
  12 Tisdag 19/3
Prov 5: Kapitel 11
-- Onsdag 20/3 D-DAG - Utvecklingssamtal
02 Fredag
11.30 - 13.00
D33
22/3 Film: Chernobyl  
-- 13 Måndag 25/3 PÅSKLOV
-- Tisdag 26/3
-- Onsdag 27/3
-- Torsdag 28/3
-- Fredag 29/3
03 14 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
3/4 Genomgång av provet  
04 Fredag
11.30 - 13.00
D33
5/4 Räkneövningar & Repetition  
05 15 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
10/4 Räkneövningar & Repetition  
06 Fredag
11.30 - 13.00
D33
12/4
Kemiprov: Ingen fysik
 
  16 Måndag
09.50 - 11.15
C42
15/4 Byte med Kemin från fredagen!  
07 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
17/4 Räkneövningar & Repetition  
08 Fredag
11.30 - 13.00
D33
19/4 Räkneövningar & Repetition  
09 17 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
24/4 Räkneövningar & Repetition  
10 Fredag
11.30 - 13.00
D33
26/4 Räkneövningar & Repetition  
-- 18 Onsdag 1/5 1 Maj
11 Fredag
11.30 - 13.00
D33
3/5 Räkneövningar & Repetition  
12 19 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
8/5 Räkneövningar & Repetition  
-- Fredag 10/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
13 20 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
15/5 Räkneövningar & Repetition  
14 Fredag
11.30 - 13.00
D33
17/5 Räkneövningar & Repetition  
-- 21 Onsdag 22/5 D-DAG - Prövningar
15 Fredag
11.30 - 13.00
D33
24/5 Räkneövningar & Repetition  
16 22 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
29/5 Räkneövningar & Repetition  
17 Fredag
11.30 - 13.00
D33
31/5 Räkneövningar & Repetition  
18 23 Måndag 3/6
PB Fysik 1a: 08.30 - 12.30 (Förlängd 08.00-13.00) för NA22
19 Onsdag
13.15 - 14.45
D33
5/6    
20 Fredag
11.30 - 13.00
D33
7/6    
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!