Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
  Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
  Under VT2023 blir det 3 lektioner per vecka (195min) enligt
Tisdagar (D33) 15.20 - 16.30 (70 min)
Torsdagar (D32) 08.20 - 09.40 (80 min)
Fredagar (D22) 13.35 - 14.20 (45 min)

Under HT2023 blir det två 90-min lektioner per vecka (180min) enligt
Tisdagar (D33) 13.50 - 15.20 (90 min)
Torsdagar (D32) 11.40 - 13.20 (90 min)
  Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2024.
  Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
  Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
  För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

NA22bb - Preliminär planering för Fysik 1a - VT23/HT23/VT24

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
1 3 Tisdag
(70m)
D33
17/1 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Datorhantering
(Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
Film: Introduction to Physics (15m)

2 Torsdag
(80m)
D32
19/1 2.1 Måttenheter (16-19)
2.2 Medelhastighet (20-21)
Gruppövning: Regnmätaren

Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a663)
202,205,211
Sid.23:
(a706)
203,204,216,217
3 Fredag 20/1 INGEN LEKTION - MUSIKAL
4 4 Tisdag
(70m)
D33
24/1 2.3 Densitet (22)
Övningar på prefix
Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a967)
206,208,210,212-215
Sid.40:
(a915)
★242,243,248,254
★★258,262 
5 Torsdag
(80m)
D32
26/1 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
Mätövningar skjutmått
Laboration 01: Mätteknik

Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
218-221
6 Fredag
(45m)
D22
27/1 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a656)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
224,225,229,230
7 5 Tisdag
(70m)
D33
31/1 Räkneövningar kapitel 2
2.6 Att lösa uppgifter (34-37)
Laboration 02: Densitet

Rekommenderade uppgifter
Sid.38:
(a396)
233,235,237
Sid.40:
(a915)
★247
★★266
8 Torsdag
(80m)
D32
2/2
Bra test: Diagnos 01 - Mått
Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
226-230
Sid.40:
(a915)
★249
★★257,260,265,267
★★★271,272
9 Fredag
(45m)
D22
3/2  
Rekommenderade uppgifter
Sid.40:
(a915)
★253,255
★★261,263,268
★★★275,276
10 6 Tisdag
(70m)
D33
7/2 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
301-308,310-314
Sid.54:
(a306)
318-324
11 Torsdag
(80m)
D32
9/2 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Rekommenderade uppgifter
Sid.60:
(a199)
327-332
Sid.69:
(a234)
339,340,342,343
12 Fredag
(45m)
D22
10/2 3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
344,345,346,348
13 7 Tisdag
(70m)
D33
14/2 3.4 Konstant acceleration (73-77)
Rekommenderade uppgifter
Sid.77:
(a838)
350-353,356
14 Torsdag
(80m)
D32
16/2 Räkneövningar kapitel 3
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a781)
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
316
Sid.79:
(a975)
★360-364
★★375-377
★★★385
15 Fredag
(45m)
D22
17/2 Räkneövningar kapitel 3
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.54:
(a306)
326
Sid.60:
(a199)
338
Sid.79:
(a975)
★365-368
★★379,381
★★★386,387
-- 8 Måndag 20/2 SPORTLOV
-- Tisdag 21/2
-- Onsdag 22/2
-- Torsdag 23/2
-- Fredag 24/2
16 9 Tisdag
(70m)
D33
28/2 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Laboration 03: Rörelse
17 Torsdag
(80m)
D32
2/3 Repetition kapitel 3
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
342,343,345
Sid.77:
(a838)
354,355
Sid.79:
(a975)
★369-372,374
★★382,383
★★★388,389
18 Fredag
(45m)
D22
2/3 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)
ISS Science Video
19 10 Tisdag
(70m)
D33
7/3 4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Rekommenderade uppgifter
Sid.94:
(a137)
401-406
Sid.98:
(a269)
407-410
20 Torsdag
(80m)
D32
9/3 4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a forts.
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Laboration 04: Massa och Tyngd

Rekommenderade uppgifter
Sid.98:
(a269)
411-413
Sid.102:
(a346)
414-417
21 Fredag
(45m)
D22
10/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.102:
(a346)
418-423
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
-- 11 Tisdag 14/3 D-DAG - Utvecklingssamtal
22 Torsdag
(80m)
D32
16/3 Repetition  
23 Fredag
(45m)
D22
17/3 Repetition  
24 12 Tisdag
(70m)
D33
21/3 Repetition  
25 Torsdag
(80m)
D32
23/3 Repetition  
26 Fredag
(45m)
D22
24/3
Prov 1: Kapitel 1-4
27 13 Tisdag
(70m)
D33
28/3 SUPERBOWL  
28 Torsdag
(80m)
D32
30/3 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
29 Fredag
(45m)
D22
31/3 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
446-450
-- 14 Måndag 3/4 PÅSKLOV 2023
-- Tisdag 4/4
-- Onsdag 5/4
-- Torsdag 6/4
-- Fredag 7/4
30 15 Tisdag
(70m)
D33
11/4 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
31 Torsdag
(80m)
D32
13/4  
Laboration 05: Kraftlagen
32 Fredag
(45m)
D22
14/4 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
451-458
33 16 Tisdag
(70m)
D33
18/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt

34 Torsdag
(80m)
D32
20/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
35 Fredag
(45m)
D22
21/4    
36 17 Tisdag
(70m)
D33
25/4 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Hissuppgiften - Teori
Hissuppgiften - Praktisk
Laboration 07: Friktion & lutande plan

Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
37 Torsdag
(80m)
D32
27/4    
38 Fredag
(45m)
D22
28/4 5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
508-511
39 18 Tisdag
(70m)
D33
2/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
Laboration 06: Hookes lag

Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
501-507
40 Torsdag
(80m)
D32
3/5    
41 Fredag
(45m)
D22
4/5 5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
514-517
42 19 Tisdag
(70m)
D33
9/5    
-- Torsdag 11/5 D-DAG - Mattesatsning/Friluftsdag
43 Fredag
(45m)
D22
12/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
518,519
-- 20 Tisdag 16/5 D-DAG - Mattesatsning/Friluftsdag
-- Torsdag 18/5 LOV/Kristi himmelsfärd
-- Fredag 19/5 LOV/Kristi himmelsfärd
44 21 Tisdag
(70m)
D33
23/5    
45 Torsdag
(80m)
D32
25/5    
46 Fredag
(45m)
D22
26/5    
47 22 Tisdag
(70m)
D33
30/5    
48 Torsdag
(80m)
D32
1/6    
49 Fredag
(45m)
D22
2/6    
-- 23 Tisdag 6/6 NATIONALDAGEN
-- Torsdag 8/6 STUDENTUTSLÄPP 2023
50 Fredag
(45m)
D22
9/6
Prov 2: Kapitel 1-5
51 24 Tisdag
(70m)
D33
13/6    
-- Torsdag 15/6 SOMMARLOV 2023
-- Fredag 16/6 SOMMARLOV 2023
-- 25 SOMMARLOV 2023
-- 26 SOMMARLOV 2023
-- 27 SOMMARLOV 2023
-- 28 SOMMARLOV 2023
-- 29 SOMMARLOV 2023
-- 30 SOMMARLOV 2023
-- 31 SOMMARLOV 2023
-- 32 SOMMARLOV 2023
-- 33 SOMMARLOV 2023
52 34 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
22/8 Genomgång av provet innan sommaren och allmän repetition
5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159:
(a147)
525-528,530-532
53 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
24/8 Repetition Energi
Sid.173:
(a158)
(a339)
(a646)
★558,559,561
★★576
★★★583
54 35 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
29/8 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
55 Torsdag
11.40 - 13.10
D33
31/8 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543

56 36 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
5/9 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
57 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
7/9  
Laboration 09: Impulslagen
58 37 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
12/9    
59 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
14/9 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.181: 601,604,605,606
Sid.188: 608-611
60 38 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
19/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.188: 613,614
Sid.193: 618,620,622,625
Sid.200: ★636
★★655
61 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
21/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632,633
Sid.200: ★638
★★652
★★★665
62 39 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
26/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 631,634
Sid.200: ★642
★★653,655
★★★666
-- Torsdag 28/9 BOLMEN
63 40 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
3/10 Övningar på Tryck
Diverse demonstrationer
Laboration 10: Arkimedes Princip

Sid.200: ★644
★★656,657
64 Onsdag
11.10 - 12.40
D33
4/10 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
65 41 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
10/10    
66 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
12/10 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
67 42 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
17/10 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Laboration 12: Koppars värmekapacitet

Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
68 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
19/10 Räkneövningar & Repetition
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
69 43 Tisdag 24/10
Prov 3: Kapitel 5-7
70 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
26/10 Genomgång av prov  
-- 44 Måndag 30/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 31/10
-- Onsdag 1/11
-- Torsdag 2/11
-- Fredag 3/11
71 45 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
7/11 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
9.3 Elektriska kretsar (299-306)
 
-- Torsdag 9/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
-- 46 Tisdag 14/11 KU-dag - Prövningar
72 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
16/11 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
Laboration 18: Svarta lådorna
73 47 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
21/11 9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
 
74 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
23/11 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
Laboration 20: Ohm's lag
75 48 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
28/11 9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)  
76 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
30/11 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
 
77 49 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
5/12 9.5.3 Potential (333-334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
 
78 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
7/12    
79 50 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
12/12    
80 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
14/12    
81 51 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
19/12    
-- Torsdag 21/11 JULLOV 2023-2024
-- 52 Måndag 25/12 JULLOV 2023-2024
-- Tisdag 26/12
-- Onsdag 27/12
-- Torsdag 28/12
-- Fredag 29/12
-- 1 Måndag 1/1 JULLOV 2023-2024
-- Tisdag 2/1
-- Onsdag 3/1
-- Torsdag 4/1
-- Fredag 5/1
82 2 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
9/1 Repetition Kapitel 9
Extra: 2,4,5,6,7,8,13,15
Sid.340: ★964,966
★★979,980,986
★★★996,999,9100
83 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
11/1 Repetition Kapitel 9
Extra: 18,22,25,27,30
Sid.340: ★969,978
★★991,993
★★★9104,9106
84 3 Tisdag 16/1
Prov 4: Kapitel 9
85 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
18/1 Genomgång av provet
Video: I Fysikens värld 14 (15m)

86 4 Tisdag 23/1 YSP
87 Torsdag 25/1 YSP
88 5 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
30/1 Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik
10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)

Video: The Standard Model (6m)
Special Relativity (9m)

Sid.361: 1001-1004,1009
89 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
1/2 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
11.3 Kärnreaktioner (393-404)
11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
Sid.391: 1101-1104,1106,1107,1112
Sid.404: 1115,1116,1117,1118
90 6 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
6/2 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)
Sid.404: 1119
Sid.447: ★1185abc,1191
★★11118ab
91 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
8/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104
92 7 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
13/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall  
93 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
15/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall  
-- 8 Måndag 19/2 SPORTLOV
-- Tisdag 20/2
-- Onsdag 21/2
-- Torsdag 22/2
-- Fredag 23/2
94 9 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
27/2 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
95 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
29/2 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
-- 10 Tisdag 5/3 KU-dag - Prövningar
96 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
7/3 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104

Laboration: Halveringstid
97 11 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
12/3 Räkneövningar & Repetition  
98 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
14/3 Räkneövningar & Repetition  
99 12 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
19/3
Prov 5: Kapitel 11
-- Torsdag 21/3 Idrottsdag åk 2
-- 13 Måndag 25/3 PÅSKLOV
-- Tisdag 26/3
-- Onsdag 27/3
-- Torsdag 28/3
-- Fredag 29/3
00 14 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
2/4 Genomgång prov  
01 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
4/4 Räkneövningar & Repetition  
02 15 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
9/4 Räkneövningar & Repetition  
03 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
11/4 Räkneövningar & Repetition  
04 16 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
16/4 Räkneövningar & Repetition  
05 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
18/4 Räkneövningar & Repetition  
06 17 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
23/4 Räkneövningar & Repetition  
07 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
25/4 Räkneövningar & Repetition  
08 18 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
30/4 Räkneövningar & Repetition  
09 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
2/5 Räkneövningar & Repetition  
10 19 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
7/5 Räkneövningar & Repetition  
-- Torsdag 9/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
11 20 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
14/5 Räkneövningar & Repetition  
12 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
16/5 Räkneövningar & Repetition  
13 21 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
21/5 Räkneövningar & Repetition  
14 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
23/5 Räkneövningar & Repetition  
-- 22 Tisdag 28/5 KU-dag
15 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
30/5 Räkneövningar & Repetition  
16 23 Måndag 3/6
PB Fysik 1a: 08.30 - 12.30 (Förlängd 08.00-13.00) för NA22
17 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
4/6    
18 Torsdag 6/6 NATIONALDAGEN
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!