Tanken är att ni här skall kunna ta del av förberedande kursmaterial inför kommande lektioner och på så sätt vara bättre förberedda inför det aktuella avsnittet. Dessutom bör lektionerna i större utsträckning kunna användas till era frågor istället för till mina genomgångar. Jag rekommenderar att ni inför varje lektion läser igenom lektionsinnehållet nedan och jag garanterar att ni då kommer att förstå de olika momenten bättre!

Övrig allmän information
  Vi kommer att använda oss av gleerups bok impuls 1 fysik 1. Den har 11 kapitel, varje kapitel har fått en sida i högermenyn där material kommer att presenteras i mån av tid.
  Under VT2024 blir det 3 lektioner per vecka (185min) enligt
Tisdagar (D32) 08.20 - 09.30 (70 min)
Onsdagar (D33) 08.55 - 09.40 (45 min)
Fredagar (D33) 13.20 - 14.40 (80 min)
  Kursen kommer att avslutas med ett provbanksprov VT2025.
  Provresultat kommer att redovisas på Vklass.
  Löpande uppgifter och annat material finns på Classroom.
  För er som önskar så har ni också tillgång till Kunskapsmatrisen.

NA23cc - Preliminär planering för Fysik 1a - VT24/HT24/VT25

# Ve Dag Datum Lektionsinnehåll/Övningar Inlämningar och övrigt
1 3 Tisdag
08.20
(70m)
D32
16/1 Introduktion Fysik 1a
Kapitel 1 - Vad är fysik
Diskussion om hur man studerar ämnet Fysik
Datorhantering
(Vklass/Classroom/Logger Pro etc.)
Film: Introduction to Physics (15m)

Gruppövning: Regnmätaren
2 Onsdag
08.55
(45m)
D33
17/1 Faddertid med NA22
 
3 Fredag
13.20
(80m)
D33
70m
19/1

Johan på Spykens musikal
Ni jobbar på egen hand.
2.1 Måttenheter (16-19)

Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a663)
202,205,211
4 4 Tisdag
08.20
(70m)
D32
23/1 2.2 Medelhastighet (20-21)
2.3 Densitet (22)
Övningar på prefix
Rekommenderade uppgifter
Sid.23:
(a706)
203,204,216,217
Sid.23:
(a967)
206,208,210,212-215
Sid.40:
(a915)
★242,243,248,254
★★258,262 
5 Onsdag
08.55
(45m)
D33
24/1 2.4 Mätnoggrannhet (25-27)
Mätövningar skjutmått

Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
218-221
6 Fredag
13.20
(80m)
D33
26/1 Räkneövningar kapitel 2
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a656)
2.5 Experimentellt arbete (28-31)
Laboration 01: Mätteknik
Laboration 02: Densitet

Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
224,225,229,230
7 5 Tisdag
08.20
(70m)
D32
30/1 Räkneövningar kapitel 2
2.6 Att lösa uppgifter (34-37)

Rekommenderade uppgifter
Sid.38:
(a396)
233,235,237
Sid.40:
(a915)
★247
★★266
8 Onsdag
08.55
(45m)
D33
31/1
Bra test: Diagnos 01 - Mått
Rekommenderade uppgifter
Sid.32:
(a248)
226-230
Sid.40:
(a915)
★249
★★257,260,265,267
★★★271,272
9 Fredag
13.20
(80m)
D33
2/2  
Rekommenderade uppgifter
Sid.40:
(a915)
★253,255
★★261,263,268
★★★275,276
10 6 Tisdag
08.20
(70m)
D32
6/2 Kapitel 3 - Rörelse
3.1 Medel- & momentanhastighet (46-49)
3.1.1 Sträcka-tid-diagram (52-55)
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
301-308,310-314
Sid.54:
(a306)
318-324
11 Onsdag
08.55
(45m)
D33
7/2 3.2 Acceleration (56-60)
3.3 Hastighet-tid-diagram (61-67)
Rekommenderade uppgifter
Sid.60:
(a199)
327-332
Sid.69:
(a234)
339,340,342,343
12 Fredag
13.20
(80m)
D33
9/2 3.3.1 Acceleration-tid-diagram (68)
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
344,345,346,348
13 7 Tisdag
08.20
(70m)
D32
13/2 Installation av Logger Pro
3.4 Konstant acceleration (73-77)
Rekommenderade uppgifter
Sid.77:
(a838)
350-353,356
14 Onsdag
08.55
(45m)
D33
14/2 Räkneövningar kapitel 3
Impuls web:
Testa dig själv (ID: a781)
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.50:
(a467)
316
Sid.79:
(a975)
★360-364
★★375-377
★★★385
15 Fredag
13.20
(80m)
D33
16/2 Räkneövningar kapitel 3
Repetition
Rekommenderade uppgifter
Sid.54:
(a306)
326
Sid.60:
(a199)
338
Sid.79:
(a975)
★365-368
★★379,381
★★★386,387
-- 8 Måndag 20/2 SPORTLOV
-- Tisdag 21/2
-- Onsdag 22/2
-- Torsdag 23/2
-- Fredag 24/2
16 9 Tisdag
08.20
(70m)
D32
27/2 Repetition
Kunskapsmatrisen
GeoGebra/miniräknare
Laboration 03: Rörelse
17 Onsdag
08.55
(45m)
D33
28/2 Repetition kapitel 3
Rekommenderade uppgifter
Sid.69:
(a234)
342,343,345
Sid.77:
(a838)
354,355
Sid.79:
(a975)
★369-372,374
★★382,383
★★★388,389
18 Fredag
13.20
(80m)
D33
1/3 Kapitel 4 - Kraft
4.1 Newtons kraftlagar (86-87)
4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
Video: I Fysikens värld 02 (10m)
ISS Science Video
19 10 Tisdag 5/3 KU-Dag/Prövningar
20 Onsdag
08.55
(45m)
D33
6/3 4.1.1 Krafter (88-91)
4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Laboration 04: Massa och Tyngd

Rekommenderade uppgifter
Sid.94:
(a137)
401-406
Sid.98:
(a269)
407-410
21 Fredag
13.20
(80m)
D33
8/3 Repetition  
-- 11 Tisdag
08.20
(70m)
D32
12/3 Repetition  
  Onsdag
08.55
(45m)
D33
13/3 Repetition  
22 Torsdag
14/3
Prov 1: Kapitel 1-4 i Aulan
23 Fredag
13.20
(80m)
D33
15/3 Genomgång prov  
24 12 Tisdag
08.20
(70m)
D32
19/3 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
Rekommenderade uppgifter
Sid.98:
(a269)
411-413
Sid.102:
(a346)
414-417
25 Onsdag 20/3 D-DAG - Utvecklingssamtal mm.
26 Fredag
13.20
(80m)
D33
22/3 4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.102:
(a346)
418-423
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
-- 13 Måndag 25/3 PÅSKLOV 2024
-- Tisdag 26/3
-- Onsdag 27/3
-- Torsdag 28/3
-- Fredag 29/3
27 14 Tisdag
08.20
(70m)
D32
2/4 4.1.2 Newtons 1:a lag (Tröghetslagen) (92-94)
4.1.3 Newtons 2:a (Kraftlagenlagen) (95-98)
4.1.4 Newtons 3:e (Kraft/motkraft) (99-102)
4.2.2 Normalkraft (107-109)
4.2.3 Gravitationskraft (112-113)
Rekommenderade uppgifter
Sid.102:
(a346)
418-423
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
28 Onsdag
08.55
(45m)
D33
3/4 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
29 Fredag
13.20
(80m)
D33
5/4 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
446-450
30 15 Tisdag
08.20
(70m)
D32
9/4 Räkneövningar och Repetition av det som vi hittills har gått igenom
Rekommenderade uppgifter
Sid.98:
(a269)
412
Sid.102:
(a346)
420,421
Sid.110:
(a180)
424,425,428,429,431
Sid.120:
(a682)
441,442,443,445
31 Onsdag
08.55
(45m)
D33
10/4  
Laboration 05: Kraftlagen
32 Fredag
13.20
(80m)
D33
12/4 4.2.6 Friktion (121-123)
4.2.7 Lutande plan (124-127)
Rekommenderade uppgifter
Sid.128:
(a320)
451-458
33 16 Tisdag
08.20
(70m)
D32
16/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt

34 Onsdag
08.55
(45m)
D33
17/4 Räkneövningar kapitel 4
Sid.131:
(a117)
(a237)
(a446)
★459 och framåt
★★471 och framåt
★★★483 och framåt
35 Fredag
13.20
(80m)
D33
19/4    
36 17 Tisdag
08.20
(70m)
D32
23/4 4.2.4 Kraftfält (114)
4.2.5 Hookes lag (115-119)
Hissuppgiften - Teori
Hissuppgiften - Praktisk
Laboration 07: Friktion & lutande plan

Rekommenderade uppgifter
Sid.120:
(a682)
434-440,444
37 Onsdag
08.55
(45m)
D33
24/4 Diverse övningar på kapitel 4
Laboration 07: Friktion & lutande plan
38 Fredag
13.20
(80m)
D33
26/4 Diverse övningar på kapitel 4
Laboration 06: Hookes lag
39 18 Tisdag
08.20
(70m)
D32
30/4 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
501-503
Sid.149:
(a125)
508-509
Sid.155:
(a552)
514-515
40 Onsdag 1/5 1:a Maj
41 Fredag
13.20
(80m)
D33
3/5 Kapitel 5 - Energi & rörelsemängd
5.1 - Arbete och Energi
5.1.1 Arbete (142-144)
5.1.2 Olika former av energi (145)
5.1.3 Lägesenergi (146-148)
5.1.4 Rörelseenergi (150-151)
Rekommenderade uppgifter
Sid.149:
(a125)
504-507
Sid.149:
(a125)
510-511
Sid.155:
(a552)
516-517
42 19 Tisdag
08.20
(70m)
D32
7/5 5.1.5 Energiprincipen (152-154)
Rekommenderade uppgifter
Sid.155:
(a552)
518,519
-- Onsdag
08.55
(45m)
D33
8/5    
43 Fredag 10/5 LOV/Kristi himmelsfärd
-- 20 Tisdag
08.20
(70m)
D32
14/5    
-- Onsdag
08.55
(45m)
D33
15/5    
-- Fredag
13.20
(80m)
D33
17/5    
44 21 Tisdag
08.20
(70m)
D32
21/5    
45 Onsdag
08.55
(45m)
D33
22/5    
46 Fredag
13.20
(80m)
D33
24/5    
47 22 Tisdag 28/5 KU-Dag/Prövningar
48 Onsdag
08.55
(45m)
D33
29/5    
49 Fredag
13.20
(80m)
D33
31/5    
-- 23 Tisdag
08.20
(70m)
D32
4/6    
-- Onsdag
08.55
(45m)
D33
5/6    
50 Fredag 7/6 KLÄMDAG
  24 Måndag
10/6
Prov 2: Kapitel 1-5
51 Tisdag 11/6 STUDENTUTSLÄPP 2024
-- Torsdag 13/6 SOMMARLOV 2024
-- Fredag 14/6 SOMMARLOV 2024
-- 25 SOMMARLOV 2024
-- 26 SOMMARLOV 2024
-- 27 SOMMARLOV 2024
-- 28 SOMMARLOV 2024
-- 29 SOMMARLOV 2024
-- 30 SOMMARLOV 2024
-- 31 SOMMARLOV 2024
-- 32 SOMMARLOV 2024
-- 33 SOMMARLOV 2024
52 34 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
22/8 Genomgång av provet innan sommaren och allmän repetition
5.2 - Effekt & verkningsgrad
5.2.2 Verkningsgrad (158-159)
Sid.159:
(a147)
525-528,530-532
53 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
24/8 Repetition Energi
Sid.173:
(a158)
(a339)
(a646)
★558,559,561
★★576
★★★583
54 35 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
29/8 5.3 Kollisionernas Fysik
5.3.1 Rörelsemängd & impuls (160-161)
Sid.166: 533-537
55 Torsdag
11.40 - 13.10
D33
31/8 5.3.2 R.M. bevarande (162-165)
Sid.166: 538-543

56 36 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
5/9 5.3.3 Stötar (167-169)
Sid.170: 544-549
57 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
7/9  
Laboration 09: Impulslagen
58 37 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
12/9    
59 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
14/9 Kapitel 6 - Tryck
6.1 Vad är tryck? (179-180)
6.2 Vätsketryck (182-183)
6.3 Lufttryck (184-187)
Sid.181: 601,604,605,606
Sid.188: 608-611
60 38 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
19/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
Sid.188: 613,614
Sid.193: 618,620,622,625
Sid.200: ★636
★★655
61 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
21/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 629,632,633
Sid.200: ★638
★★652
★★★665
62 39 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
26/9 6.4 Arkimedes princip (190-192)
6.5 Ideala gaslagen (195-197)
Sid.198: 631,634
Sid.200: ★642
★★653,655
★★★666
-- Torsdag 28/9 BOLMEN
63 40 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
3/10 Övningar på Tryck
Diverse demonstrationer
Laboration 10: Arkimedes Princip

Sid.200: ★644
★★656,657
64 Onsdag
11.10 - 12.40
D33
4/10 Kapitel 7 - Värme & Temperatur
7.1 Om värme och temperatur (206-208)
7.1.1 Värme (209-211)
Sid.212: 701,702,704,710,711
Sid.242: ★755,757,765
★★782,784,785
65 41 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
10/10    
66 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
12/10 7.2 Smälta och stelna (213-214)
7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
7.2.2 Kroppen i värme (218)
Sid.221: 716,718
Sid.242: ★766,772
★★786,789,790
★★★7106
67 42 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
17/10 7.2.1 Förånga och kondensera (215-217)
Laboration 12: Koppars värmekapacitet

Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
68 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
19/10 Räkneövningar & Repetition
Sid.221: 720,721,723,725
Sid.242: ★778,779
★★791,793,796
★★★7108
69 43 Tisdag 24/10
Prov 3: Kapitel 5-7
70 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
26/10 Genomgång av prov  
-- 44 Måndag 30/10 HÖSTLOV
-- Tisdag 31/10
-- Onsdag 1/11
-- Torsdag 2/11
-- Fredag 3/11
71 45 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
7/11 Kapitel 9 - Elektricitet
9.1 Laddning (286-298)
9.1.1 Atomen (288-290)
9.1.2 Influens (290-292)
9.1.3 Coulombs lag (292-295)
9.2 Ledare, Isolatorer... (297-298)
9.3 Elektriska kretsar (299-306)
 
-- Torsdag 9/11 D-DAG - Utvecklingssamtal
-- 46 Tisdag 14/11 KU-dag - Prövningar
72 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
16/11 9.3.1 Ström (300-302)
9.3.2 Spänning (303-304)
9.3.3 Resistans (304-305)
9.4 Grundläggande kopplingar (307-326)
9.4.1 Seriekoppling av motstånd (309-310)
9.4.2 Parallellkoppling (311-312)
Laboration 18: Svarta lådorna
73 47 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
21/11 9.4.3 Inkoppling av amperemeter (313-314)
9.4.4 Koppling av batterier (315)
 
74 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
23/11 9.4.5 Komplexa kopplingar (318-319)
9.4.6 EMS och polspänning (320-322)
Laboration 20: Ohm's lag
75 48 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
28/11 9.4.7 Effektutveckling i motstånd (323-324)  
76 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
30/11 9.5 Elektriska Fält (327-336)
9.5.1 Faradays bur (328-329)
9.5.2 Elektrisk fältstyrka (330-332)
 
77 49 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
5/12 9.5.3 Potential (333-334)
9.5.4 Potential i kretsar (334-336)
 
78 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
7/12    
79 50 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
12/12    
80 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
14/12    
81 51 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
19/12    
-- Torsdag 21/11 JULLOV 2023-2024
-- 52 Måndag 25/12 JULLOV 2023-2024
-- Tisdag 26/12
-- Onsdag 27/12
-- Torsdag 28/12
-- Fredag 29/12
-- 1 Måndag 1/1 JULLOV 2023-2024
-- Tisdag 2/1
-- Onsdag 3/1
-- Torsdag 4/1
-- Fredag 5/1
82 2 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
9/1    
83 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
11/1    
84 3 Tisdag 16/1
Prov 4: Kapitel 9
85 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
18/1 Genomgång av provet
Kapitel 10 - Relativitet & Partikelfysik

10.1 Speciella Relativitetsteorin (351-367)
10.1.1 Ljusets hastighet (351-352)
10.1.2 Tid och avstånd (352-353)
10.1.3 Tidsdilatation (353-355)
10.1.4 Längdkontraktion (355-358)
Video: I Fysikens värld 14 (15m)

Sid.361: 1001-1004,1009
86 4 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
23/1 10.1.5 Rörelseenergi (362-364)
10.2 Standardmodellen (367-379)
10.2.1 Atomen (368-369)
10.2.2 Kvarkar & leptoner (370-372)
10.2.3 Antimateria (373)
10.2.4 Naturkrafterna (375-379)
Video: The Standard Model (6m)
Special Relativity (9m)

Sid.366: 1010-1017
Sid.374: 1019,1022,1024,1026,1028
Sid.380: 1033,1038,1039,1042,1044
87 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
25/1 Kapitel 11 - Kärnfysik
11.1 Elektromagnetisk strålning (386-387)
11.2 Isotoper & Nuklider (388-390)
Sid.391: 1101-1104,1106,1107,1112
88 5 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
30/1 11.3 Kärnreaktioner (393-404)
Sid.404: 1115,1116
89 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
1/2 11.3.1 $\alpha-$sönderfall (397)
Sid.404: 1117,1118
90 6 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
6/2 11.3.2 $\beta-$sönderfall (398-399)
11.3.3 Nukleonemission (400)
11.3.4 Spontan fission(401)
Sid.404: 1119
Sid.447: ★1185abc,1191
★★11118ab
91 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
8/2 Diverse räkneövningar kapitel på sönderfall
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104
92 7 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
13/2 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.411: 1125-1130
Sid.447: ★1185d,1186,1193,11108
★★11116
93 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
15/2 11.4 Aktivitet & Halveringstid (405-411)
11.4.1 Aktivitet (405)
11.4.2 Halveringstid (406-410)
Sid.404: 1120
Sid.447: ★1187,11104

Laboration: Halveringstid
-- 8 Måndag 19/2 SPORTLOV
-- Tisdag 20/2
-- Onsdag 21/2
-- Torsdag 22/2
-- Fredag 23/2
94 9 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
27/2    
95 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
29/2    
-- 10 Tisdag 5/3 KU-dag - Prövningar
96 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
7/3    
97 11 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
12/3    
98 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
14/3    
99 12 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
19/3    
-- Torsdag 21/3 Idrottsdag åk 2
-- 13 Måndag 25/3 PÅSKLOV
-- Tisdag 26/3
-- Onsdag 27/3
-- Torsdag 28/3
-- Fredag 29/3
00 14 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
2/4    
01 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
4/4    
02 15 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
9/4    
03 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
11/4    
04 16 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
16/4    
05 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
18/4    
06 17 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
23/4    
07 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
25/4    
08 18 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
30/4    
09 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
2/5    
10 19 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
7/5 Räkneövningar & Repetition  
-- Torsdag 9/5 KRISTI HIMMELSFÄRD
11 20 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
14/5 Räkneövningar & Repetition  
12 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
16/5 Räkneövningar & Repetition  
13 21 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
21/5 Räkneövningar & Repetition  
14 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
23/5 Räkneövningar & Repetition  
-- 22 Tisdag 28/5 KU-dag
15 Torsdag
11.40 - 13.10
D32
30/5 Räkneövningar & Repetition  
16 23 Måndag 3/6
PB Fysik 1a: 08.30 - 12.30 (Förlängd 08.00-13.00) för NA22
17 Tisdag
13.50 - 15.20
D33
4/6    
18 Torsdag 6/6 NATIONALDAGEN
PLANERINGEN UPPDATERAD HIT!!!